Phúc Mai

Don't wish it were easier, wish you were better

BTB: 6 tháng đầu năm thoát lỗ nhờ thanh lý tài sản

CTCP Bia Hà Nội - Thái Bình (UPCoM: BTB) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng không còn chịu lỗ vì phải gánh các khoản chi phí như cùng kỳ năm 2016 khi có lãi 498 triệu đồng.

Doanh thu thuần quý 2 của BTB giảm nhẹ so thực hiện cùng kỳ, gần 56 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh gấp 2.5 lần nhưng nhờ thực hiện cắt giảm các khoản chi phí khác như lãi vay, bán hàng nên lợi nhuận ròng vẫn đạt hơn 4.8 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần đạt gần 76 tỷ đồng, có tăng nhẹ. Tuy vẫn phải gánh các khoản chi phí tài chính, chi phí lãi vay khiến lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh gần 710 tỷ đồng, nhưng nhờ có lợi nhuận khác từ việc bán phế liệu và thanh lý, nhượng bán TSCĐ mà BTB vẫn ghi nhận lãi ròng 498 triệu đồng, trong khi cùng kỳ lỗ ròng hơn 1.5 tỷ đồng.

Tính đến 30/06/2017, tổng tài sản BTB tương đương đầu kỳ với 392 tỷ đồng, nợ phải trả chiếm hơn 74% gần 292 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay tài chính đã gần 235 tỷ đồng, chủ yếu là dài hạn./.

Tài liệu đính kèm:
1.BTB_2017.7.17_186a113_BCTC_quy_2.2017.CTCP_Bia_Ha_Noi_Thai_Binh.PDF

Từ khóa: BTB, Bia Hà Nội - Thái Bình, BCTC, quý 2, 2017

 Bài viết cùng chủ đề (91) : Lợi nhuận quý 2/2017 

BTB: 6 tháng đầu năm thoát lỗ nhờ thanh lý tài sản

CTCP Bia Hà Nội - Thái Bình (UPCoM: BTB) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng không còn chịu lỗ vì phải gánh các khoản chi phí như cùng kỳ năm 2016 khi có lãi 498 triệu đồng.

Doanh thu thuần quý 2 của BTB giảm nhẹ so thực hiện cùng kỳ, gần 56 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh gấp 2.5 lần nhưng nhờ thực hiện cắt giảm các khoản chi phí khác như lãi vay, bán hàng nên lợi nhuận ròng vẫn đạt hơn 4.8 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần đạt gần 76 tỷ đồng, có tăng nhẹ. Tuy vẫn phải gánh các khoản chi phí tài chính, chi phí lãi vay khiến lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh gần 710 tỷ đồng, nhưng nhờ có lợi nhuận khác từ việc bán phế liệu và thanh lý, nhượng bán TSCĐ mà BTB vẫn ghi nhận lãi ròng 498 triệu đồng, trong khi cùng kỳ lỗ ròng hơn 1.5 tỷ đồng.

Tính đến 30/06/2017, tổng tài sản BTB tương đương đầu kỳ với 392 tỷ đồng, nợ phải trả chiếm hơn 74% gần 292 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay tài chính đã gần 235 tỷ đồng, chủ yếu là dài hạn./.

Tài liệu đính kèm:
1.BTB_2017.7.17_186a113_BCTC_quy_2.2017.CTCP_Bia_Ha_Noi_Thai_Binh.PDF

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • EVG 8.46 19.02 - -
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CTF 2.43 4.9 - -
 • ATG 0.59 0.68 - 21.8
 • DAT 6.1 11.55 - 48.7
 • DGW 8.59 17.17 - 10.4
 • PMP 2.79 5.43 - 6.3
 • FTM 7.53 20.03 - -
 • PDB 4.99 8.02 - 5.4
 • HKB (23.68) (20.57) - (16.3)
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán