Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

Cao su Đồng Phú: Lãi gộp nửa đầu năm gần 155 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch

CTCP Cao su Đồng Phú công bố chỉ tiêu báo cáo tháng 6/2017 với doanh thu tiêu thụ 6 tháng đầu năm đạt 340 tỷ đồng, tương đương 47% kế hoạch năm. Lãi gộp đạt gần 155 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch đề ra.

Cụ thể, riêng trong tháng 6, DPR đạt sản lượng cao su 2,086 tấn; trong đó sản lượng cao su khai thác đạt 1,538 tấn, sản lượng thu mua đạt 548 tấn. Doanh thu tiêu thụ tháng 9 đạt gần 65 tỷ đồng, lợi nhuận gộp ghi nhận hơn 19 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2017, sản lượng cao su của DPR ở mức 5,245 tấn, đạt 30% kế hoạch cả năm. Trong đó sản lượng khai thác đạt 4,250 tấn, sản lượng thu mua 995 tấn.

Theo đó, DPR đạt doanh thu tiêu thụ hơn 340 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước và tương đương 47% kế hoạch cả năm. Lãi gộp nửa đầu năm ghi nhận gần 155 tỷ đồng, tăng 152% so với cùng kỳ năm trước và tương đương 81% chỉ tiêu đề ra; trong đó, lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh cao su đạt 58 tỷ đồng./.

Cao su Đồng Phú: Lãi gộp nửa đầu năm gần 155 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch

CTCP Cao su Đồng Phú công bố chỉ tiêu báo cáo tháng 6/2017 với doanh thu tiêu thụ 6 tháng đầu năm đạt 340 tỷ đồng, tương đương 47% kế hoạch năm. Lãi gộp đạt gần 155 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch đề ra.

Cụ thể, riêng trong tháng 6, DPR đạt sản lượng cao su 2,086 tấn; trong đó sản lượng cao su khai thác đạt 1,538 tấn, sản lượng thu mua đạt 548 tấn. Doanh thu tiêu thụ tháng 9 đạt gần 65 tỷ đồng, lợi nhuận gộp ghi nhận hơn 19 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2017, sản lượng cao su của DPR ở mức 5,245 tấn, đạt 30% kế hoạch cả năm. Trong đó sản lượng khai thác đạt 4,250 tấn, sản lượng thu mua 995 tấn.

Theo đó, DPR đạt doanh thu tiêu thụ hơn 340 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước và tương đương 47% kế hoạch cả năm. Lãi gộp nửa đầu năm ghi nhận gần 155 tỷ đồng, tăng 152% so với cùng kỳ năm trước và tương đương 81% chỉ tiêu đề ra; trong đó, lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh cao su đạt 58 tỷ đồng./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • DPR 42.5 +0.5 +1.07% 4,760

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • VSM (1.92) 0.01 - -
 • PVB 6.01 - - (6.7)
 • PC1 64.65 122.39 - 11.9
 • HHG 8.7 23.8 - 4.4
 • UDC (0.07) 0.06 - 3.4
 • TV1 1.38 3.15 - 14.8
 • VJC 599.46 975.92 - -
 • STG 10.37 349.15 - 3.8
 • VSA 18.2 21.62 - 5.2
 • HCC 8.99 15.81 - 4.3
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán