Tri Túc

Tri túc thường lạc

Cao su Phước Hòa: 6 tháng lãi 161 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch

CTCP Cao su Phước Hòa (HOSE: PHR) vừa công bố tình hình hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm với tổng doanh thu đạt 487.5 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế theo đó ước đạt hơn 161 tỷ đồng, tương đương thực hiện được 60% kế hoạch năm.

Cụ thể, riêng trong tháng 6/2017, PHR đã khai thác được 1,263 tấn mủ thô, lũy kế 6 tháng tổng cộng 4,938 tấn mủ thô, thực hiện hơn 35% kế hoạch. Trong đó, thu mua mủ từ vườn tư nhân đạt 6,226 tấn, chế biến được 11,676.5 tấn mủ thành phẩm các loại, bao gồm:

Công ty đánh giá tình hình tiêu thụ khá tốt trong 6 tháng đầu năm, không có hàng tồn kho, đồng thời toàn bộ sản lượng khai thác từ vườn cây Công ty đã ký hợp đồng dài hạn.

Mặt khác, giá bán nửa đầu năm ghi nhận tăng 55% so với cùng kỳ, bình quân đạt 45 triệu đồng/tấn, lượng tiêu thụ đạt 10,771 tấn mủ thành phẩm. Kết quả là PHR ghi nhận tổng doanh thu đạt 487.5 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế theo đó ước đạt hơn 161 tỷ đồng, tương đương thực hiện được 60% kế hoạch năm.

 

Về kế hoạch kinh doanh cho thời gian tới, PHR dự kiến quý 3/2017 sẽ khai thác vượt sản lượng 4,200 tấn mủ quy khô (tương đương 30% kế hoạch năm). Riêng tháng 7 đạt 1,540 tấn, tương đương 11% kế hoạch năm.

Về thu mua, Công ty kỳ vọng quý 3 đạt 4,200 tấn mủ và con số cho quý 4 sẽ là 4,900 tấn mủ, nhằm tăng nguyên liệu cho chế biến./.

Từ khóa: Cao su Phước Hòa, 6 tháng đầu năm 2017

 Bài viết cùng chủ đề (127) : Lợi nhuận quý 2/2017 

Cao su Phước Hòa: 6 tháng lãi 161 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch

CTCP Cao su Phước Hòa (HOSE: PHR) vừa công bố tình hình hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm với tổng doanh thu đạt 487.5 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế theo đó ước đạt hơn 161 tỷ đồng, tương đương thực hiện được 60% kế hoạch năm.

Cụ thể, riêng trong tháng 6/2017, PHR đã khai thác được 1,263 tấn mủ thô, lũy kế 6 tháng tổng cộng 4,938 tấn mủ thô, thực hiện hơn 35% kế hoạch. Trong đó, thu mua mủ từ vườn tư nhân đạt 6,226 tấn, chế biến được 11,676.5 tấn mủ thành phẩm các loại, bao gồm:

Công ty đánh giá tình hình tiêu thụ khá tốt trong 6 tháng đầu năm, không có hàng tồn kho, đồng thời toàn bộ sản lượng khai thác từ vườn cây Công ty đã ký hợp đồng dài hạn.

Mặt khác, giá bán nửa đầu năm ghi nhận tăng 55% so với cùng kỳ, bình quân đạt 45 triệu đồng/tấn, lượng tiêu thụ đạt 10,771 tấn mủ thành phẩm. Kết quả là PHR ghi nhận tổng doanh thu đạt 487.5 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế theo đó ước đạt hơn 161 tỷ đồng, tương đương thực hiện được 60% kế hoạch năm.

 

Về kế hoạch kinh doanh cho thời gian tới, PHR dự kiến quý 3/2017 sẽ khai thác vượt sản lượng 4,200 tấn mủ quy khô (tương đương 30% kế hoạch năm). Riêng tháng 7 đạt 1,540 tấn, tương đương 11% kế hoạch năm.

Về thu mua, Công ty kỳ vọng quý 3 đạt 4,200 tấn mủ và con số cho quý 4 sẽ là 4,900 tấn mủ, nhằm tăng nguyên liệu cho chế biến./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • PHR 37.5 0.0 0.00% 365,830

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HTT 3.94 5.41 - -
 • C69 1.1 2.13 - -
 • GKM 1.77 3.15 - -
 • HPM 0.56 - - (43.5)
 • ATS 0.21 0.56 - 27.2
 • MPT 1.71 4.55 - 7.4
 • HVA 0.01 0.11 - 12.7
 • VMI 2.7 4.74 - 4.3
 • PSE 1.84 5.24 - 11.6
 • CTT 1.59 3.27 - 5.4
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán