An Nguyễn

Strive not to be a success, but rather to be of value.

DC1: America LLC đã mua 5,100 cp

Cổ đông lớn America LLC đã mua 5,100 cp CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 (UPCoM: DC1), tăng sở hữu lên 8.15%.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: America LLC

- Mã chứng khoán: DC1
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 117,200 CP (tỷ lệ 7.81%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 5,100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 122,300 CP (tỷ lệ 8.15%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Đầu tư
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 07/07/2017./.

 

DC1: America LLC đã mua 5,100 cp

Cổ đông lớn America LLC đã mua 5,100 cp CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 (UPCoM: DC1), tăng sở hữu lên 8.15%.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: America LLC

- Mã chứng khoán: DC1
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 117,200 CP (tỷ lệ 7.81%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 5,100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 122,300 CP (tỷ lệ 8.15%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Đầu tư
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 07/07/2017./.

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Biến động cổ phiếu21/07 15:03

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 7.2 -0.08 -1.09% 8,961,910
 • HQC 3.3 +0.01 +0.31% 7,768,470
 • OGC 2.7 +0.03 +1.12% 7,489,000
 • DXG 16.7 -0.10 -0.60% 5,378,520
 • ITA 4.3 -0.17 -3.80% 5,123,970

VS - Index21/07 15:03

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán