Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

Dược Trung Ương Mediplantex sắp trả cổ tức tiền mặt 2016 tỷ lệ 20%

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo ngày 19/07/2017 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2016 của CTCP Dược Trung Ương Mediplantex (MED), tỷ lệ thực hiện 20%.

Thời gian thực hiện 02/08/2017./.

Dược Trung Ương Mediplantex sắp trả cổ tức tiền mặt 2016 tỷ lệ 20%

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo ngày 19/07/2017 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2016 của CTCP Dược Trung Ương Mediplantex (MED), tỷ lệ thực hiện 20%.

Thời gian thực hiện 02/08/2017./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • VSM (1.92) 0.01 - -
 • PVB 6.01 - - (6.7)
 • PC1 64.65 122.39 - 11.9
 • VSI 6.1 9.6 - 6.3
 • HHG 8.7 23.8 - 4.4
 • UDC (0.07) 0.06 - 3.5
 • TV1 1.38 3.15 - 14.8
 • VJC 599.46 975.92 - -
 • KST 0.37 3.66 - 7.9
 • STG 10.37 349.15 - 3.8
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán