Hoàng Nguyên

Tiền chỉ là công cụ...

Hai sai phạm, HCD và Chủ tịch bị phạt 145 triệu đồng

Ngày 11/7/2017, UBCKNN quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Đức Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (HOSE: HCD) số tiền 60 triệu đồng.

 

Ông Dũng bị phạt do là Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của HCD khi việc kiêm nhiệm này chưa được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 phê chuẩn.

Được biết, ông Dũng là Chủ tịch kiêm TGĐ HCD từ 21/09/2015. Tại thời điểm cuối năm 2016, ông đang sở hữu 4.44% vốn HCD.

Đồng thời, HCD cũng bị phạt 85 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về triệu tập, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Cụ thể, HCD không gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 cho các cổ đông bằng phương thức đảm bảo, vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp, Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

Được biết, ngày 25/03, HCD đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên thông qua kế hoạch năm 2017 với doanh thu thuần 800 tỷ đồng, tăng 27% so năm 2016. Lợi nhuận sau thuế 30.4 tỷ đồng, tăng 53%. Cổ tức từ 10-12%.

Đại hội cũng thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 135 tỷ đồng lên 270 tỷ đồng, trong đó dự kiến phát hành cho cổ đông hiện hữu 95%, phát hành theo chương trình lựa chọn cho cán bộ CNV 5%./.

Từ khóa: Sai phạm, Chủ tịch kiêm tổng giám đốc

Hai sai phạm, HCD và Chủ tịch bị phạt 145 triệu đồng

Ngày 11/7/2017, UBCKNN quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Đức Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (HOSE: HCD) số tiền 60 triệu đồng.

 

Ông Dũng bị phạt do là Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của HCD khi việc kiêm nhiệm này chưa được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 phê chuẩn.

Được biết, ông Dũng là Chủ tịch kiêm TGĐ HCD từ 21/09/2015. Tại thời điểm cuối năm 2016, ông đang sở hữu 4.44% vốn HCD.

Đồng thời, HCD cũng bị phạt 85 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về triệu tập, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Cụ thể, HCD không gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 cho các cổ đông bằng phương thức đảm bảo, vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp, Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

Được biết, ngày 25/03, HCD đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên thông qua kế hoạch năm 2017 với doanh thu thuần 800 tỷ đồng, tăng 27% so năm 2016. Lợi nhuận sau thuế 30.4 tỷ đồng, tăng 53%. Cổ tức từ 10-12%.

Đại hội cũng thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 135 tỷ đồng lên 270 tỷ đồng, trong đó dự kiến phát hành cho cổ đông hiện hữu 95%, phát hành theo chương trình lựa chọn cho cán bộ CNV 5%./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • HCD 9.2 0.0 -0.22% 312,940

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • EVG 8.46 19.02 - -
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CTF 2.43 4.9 - -
 • ATG 0.59 0.68 - 21.8
 • DAT 6.1 11.55 - 48.7
 • DGW 8.59 17.17 - 10.4
 • PMP 2.79 5.43 - 6.3
 • FTM 7.53 20.03 - -
 • PDB 4.99 8.02 - 5.4
 • HKB (23.68) (20.57) - (16.3)
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán