Hoàng Nguyên

Tiền chỉ là công cụ...

HHC: Cổ đông vẫn nhất quyết không thông qua chương trình tổ chức ĐHĐCĐ lần 2

Ngày 14/07, CTCP Bánh kẹo Hải Hà (HNX: HHC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần 2 năm 2017 nhưng vẫn tiếp tục không thể tiến hành được do tỷ lệ không đồng ý chương trình Đại hội lên tới 87.82%.

Mặc dù số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự chiếm 59.44% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

* Biến động cổ đông lớn, dù đủ tỷ lệ HHC vẫn không thể tổ chức được ĐHĐCĐ

Trước đó, ngày 15/06 HHC đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 lần 1 với số cổ phần tham dự chiếm 86.96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tức đủ tỷ lệ để tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định. Tuy nhiên, chương trình Đại hội đã không được cổ đông thông qua với tỷ lệ áp đảo hơn 60% vì thế đã không thể tổ chức được.

Tài liệu đính kèm:
1.HHC_2017.7.14_0d146a6_301_signed.pdf
 Bài viết cùng chủ đề (253) : Đại hội cổ đông 2017 

HHC: Cổ đông vẫn nhất quyết không thông qua chương trình tổ chức ĐHĐCĐ lần 2

Ngày 14/07, CTCP Bánh kẹo Hải Hà (HNX: HHC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần 2 năm 2017 nhưng vẫn tiếp tục không thể tiến hành được do tỷ lệ không đồng ý chương trình Đại hội lên tới 87.82%.

Mặc dù số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự chiếm 59.44% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

* Biến động cổ đông lớn, dù đủ tỷ lệ HHC vẫn không thể tổ chức được ĐHĐCĐ

Trước đó, ngày 15/06 HHC đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 lần 1 với số cổ phần tham dự chiếm 86.96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tức đủ tỷ lệ để tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định. Tuy nhiên, chương trình Đại hội đã không được cổ đông thông qua với tỷ lệ áp đảo hơn 60% vì thế đã không thể tổ chức được.

Tài liệu đính kèm:
1.HHC_2017.7.14_0d146a6_301_signed.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • HHC 52.5 0.0 0.00% 0

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HTT 3.94 5.41 - -
 • C69 1.1 2.13 - -
 • GKM 1.77 3.15 - -
 • HPM 0.56 - - (43.5)
 • ATS 0.21 0.56 - 27.2
 • MPT 1.71 4.55 - 7.4
 • HVA 0.01 0.11 - 12.7
 • VMI 2.7 4.74 - 4.3
 • PSE 1.84 5.24 - 11.6
 • CTT 1.59 3.27 - 5.4
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán