Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

HVCapital lỗ ròng quý 2 hơn 135 triệu đồng, tiền gửi tại ACB tăng mạnh lên 12 tỷ đồng

Theo BCTC quý 2/2017 của CTCP Quản lý quỹ Hùng Việt (HVCapital), doanh thu tài chính trong quý giảm mạnh trong khi các chi phí lại tăng khiến Công ty lỗ 135 triệu đồng.

Cụ thể, doanh thu tài chính giảm 25% xuống 843 triệu đồng. Chi phí tài chính tăng mạnh từ âm 348 triệu đồng lên hơn 200 triệu đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng nhẹ lên 776 triệu đồng.

Theo đó, tính riêng trong quý 2/2017, HVCapital lỗ ròng hơn 135 triệu đồng, trong khi cũng kỳ lãi gần 700 triệu đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lỗ ghi nhận hơn 83 triệu đồng.

Tại thời điểm 30/06/2017, tiền gửi ngân hàng của HVCapital khá lớn. Tiền gửi tại ACB tăng vọt từ 740 triệu đồng cuối năm trước lên 12.4 tỷ đồng. Còn tại ngân hàng BIDV (tài khoản chứng khoán) cũng tăng lên gần 3 tỷ đồng, thời điểm cuối năm chỉ dừng tại 31.5 triệu đồng.

HVCapital cũng tăng số lượng cổ phiếu ACB nắm giữ lên 60,000 cp (giá trị gần 1.6 tỷ đồng) và tăng nắm giữ cổ phiếu DPM lên 70,000 cp (hơn 1.6 tỷ đồng). Trong khi đó, Công ty lại giảm sở hữu cổ phiếu FPT xuống 10,500 cp (452 triệu đồng).

Tài sản dài hạn tăng từ 538 triệu đồng thời điểm cuối năm trước lên gần 4 tỷ đồng, chủ yếu do tăng đầu tư dài hạn khác (3.4 tỷ đồng)./.

 Bài viết cùng chủ đề (91) : Lợi nhuận quý 2/2017 

HVCapital lỗ ròng quý 2 hơn 135 triệu đồng, tiền gửi tại ACB tăng mạnh lên 12 tỷ đồng

Theo BCTC quý 2/2017 của CTCP Quản lý quỹ Hùng Việt (HVCapital), doanh thu tài chính trong quý giảm mạnh trong khi các chi phí lại tăng khiến Công ty lỗ 135 triệu đồng.

Cụ thể, doanh thu tài chính giảm 25% xuống 843 triệu đồng. Chi phí tài chính tăng mạnh từ âm 348 triệu đồng lên hơn 200 triệu đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng nhẹ lên 776 triệu đồng.

Theo đó, tính riêng trong quý 2/2017, HVCapital lỗ ròng hơn 135 triệu đồng, trong khi cũng kỳ lãi gần 700 triệu đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lỗ ghi nhận hơn 83 triệu đồng.

Tại thời điểm 30/06/2017, tiền gửi ngân hàng của HVCapital khá lớn. Tiền gửi tại ACB tăng vọt từ 740 triệu đồng cuối năm trước lên 12.4 tỷ đồng. Còn tại ngân hàng BIDV (tài khoản chứng khoán) cũng tăng lên gần 3 tỷ đồng, thời điểm cuối năm chỉ dừng tại 31.5 triệu đồng.

HVCapital cũng tăng số lượng cổ phiếu ACB nắm giữ lên 60,000 cp (giá trị gần 1.6 tỷ đồng) và tăng nắm giữ cổ phiếu DPM lên 70,000 cp (hơn 1.6 tỷ đồng). Trong khi đó, Công ty lại giảm sở hữu cổ phiếu FPT xuống 10,500 cp (452 triệu đồng).

Tài sản dài hạn tăng từ 538 triệu đồng thời điểm cuối năm trước lên gần 4 tỷ đồng, chủ yếu do tăng đầu tư dài hạn khác (3.4 tỷ đồng)./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (3)

 • ACB 25.0 -0.2 -0.79% 357,297
 • DPM 22.9 -0.2 -0.87% 664,550
 • FPT 46.2 -0.6 -1.28% 663,330

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • EVG 8.46 19.02 - -
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CTF 2.43 4.9 - -
 • ATG 0.59 0.68 - 21.8
 • DAT 6.1 11.55 - 48.7
 • DGW 8.59 17.17 - 10.4
 • PMP 2.79 5.43 - 6.3
 • FTM 7.53 20.03 - -
 • PDB 4.99 8.02 - 5.4
 • HKB (23.68) (20.57) - (16.3)
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán