Phước Toàn

Be all you can be

Mô hình kinh doanh mới đang gặt hái thành quả nhưng HID vẫn tồn tại 3 rủi ro

Sau khoảng thời gian dài bị lãng quên thì ngành nước sạch đang dần lấy lại sự chú ý của giới đầu tư. Trong đó, CTCP Đầu tư và Tư vấn Hà Long (HOSE: HID) là điểm nhấn nổi bật nhất với những thảo luận khá sôi động trong thời gian qua.

 

Gặt hái “quả ngọt” từ nỗ lực tái cơ cấu lĩnh vực kinh doanh

Kết quả kinh doanh của HID đã ghi nhận sự bứt phá ấn tượng trong vòng 2 năm qua khi doanh thu và lợi nhuận liên tục ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng.

Cụ thể, doanh thu hợp nhất đạt mức tăng trưởng 516% và lợi nhuận sau thuế đạt mức tăng trưởng đến 198% chỉ trong vòng 2 năm trở lại. Riêng về KQKD năm 2016, HID đạt mức doanh thu hợp nhất hơn 281 tỷ đồng, tăng trưởng 70% và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 30.42 tỷ đồng, tăng trưởng 67% so với năm 2015.

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế của HID giai đoạn 2013-2016 (ĐVT: Tỷ đồng)

Nền tảng chính cho sự chuyển mình của HID đến từ quyết định chuyển hướng lĩnh vực kinh doanh của mình. Từ một doanh nghiệp với hoạt động kinh doanh chủ đạo là tư vấn đầu tư công trình, HID đã có sự chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh trong ngành nước sạch với mảng kinh doanh chủ đạo là buôn bán vật tư ngành nước cùng hoạt động đầu tư vào các công ty cung cấp nước sạch trong ngành. Chính quyết định này đã đóng vai trò quan trọng cho sự chuyển mình mạnh mẽ của HID tính đến thời điểm hiện tại.

Với tỷ trọng đóng góp vào doanh thu lên đến 92%, mảng kinh doanh hàng hóa, vật tư ngành nước sạch đã trở thành động lực tăng trưởng chủ đạo của HID trong những năm qua. Cụ thể, doanh thu từ hoạt động bán hàng hóa, vật tư ngành nước sạch đạt hơn 258 tỷ đồng, tăng trưởng 92% so với năm 2015. Đi cùng với sự tăng trưởng của doanh thu, biên lợi nhuận gộp cũng cho thấy sự khả quan khi gia tăng lên 10.1% so với biên lợi nhuận 8% của năm 2015. Nhờ đó đã giúp mảng kinh doanh này mang lại hơn 26.2 tỷ đồng lợi nhuận gộp cho HID, đạt mức tăng gấp 2.42 lần so với năm 2015.  

Cơ cấu doanh thu và biên lợi nhuận gộp của HID

Xây dựng chu trình khép kín ngành nước sạch

Bên cạnh hoạt động bán hàng hóa, vật tư ngành nước, HID còn cho thấy rõ ý định xây dựng một chu trình khép kín ngành nước sạch khi tăng cường hoạt động đầu tư góp vốn vào các công ty hạ tầng và cung cấp nước sạch. Điều này giúp HID gia tăng khả năng cạnh tranh đối với các đối thủ cạnh tranh khác trong ngành khi tính đến hiện tại, số lượng doanh nghiệp ngành nước sở hữu quy trình hoạt động khép kín vẫn là khá ít.

Nguồn: BCTC

Bên cạnh đó, điểm cần lưu ý là các khoản đầu tư này cũng cho thấy hiệu quả sinh lời cao khi mang về khoản lợi nhuận gần 17 tỷ đồng cho HID trong năm 2016, tương ứng với mức sinh lời khá ấn tượng hơn 19%. Hoạt động đầu tư hiệu quả theo đó đã giúp hoạt động tài chính của HID ghi nhận mức lợi nhuận hơn 15 tỷ đồng, tăng trưởng gấp 6 lần so với năm 2015.

Hiệu quả hoạt động tài chính của HID

 

Tiết giảm chi phí hoạt động

Bên cạnh sự hiệu quả sinh lời mang lại, chiến lược đầu tư vào các công ty cùng ngành đã giúp HID tiết giảm hiệu quả các khoản chi phí. Cụ thể, dù doanh thu liên tục ghi nhận sự bứt phá mạnh nhưng nhờ hoạt động phân phối hàng hóa thông qua các công ty được góp vốn đã giúp HID không phát sinh các khoản chi phí bán hàng có liên quan. Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng được tiết giảm khi tỷ lệ chi phí quản lý doanh nghiệp chỉ đạt 4.2% sụt giảm so với mức chi phí 6.2% trong năm 2015.

Hiệu quả quản trị chi phí hoạt động của HID

Chính sách quản trị vốn luân chuyển đạt hiệu quả cao

Chính sách quản trị vốn luân chuyển của HID đã cho thấy sự hiệu quả khá tốt trong năm 2016. Vòng xoay vốn luân chuyển giảm từ 146 ngày (năm 2015) xuống chỉ còn 107 ngày (tính đến cuối năm 2016). Bên cạnh đó, vòng xoay tiền mặt của HID cũng chỉ còn 39 ngày so với số vòng xoay tiền mặt hơn 48 ngày của năm 2015.

Sự hiệu quả trong chính sách quản trị vốn luân chuyển của HID đến từ:

(1)  Chính sách tín dụng được cải thiện. Cụ thể, tính đến cuối năm 2016, khoản phải thu của HID đã có sự cải thiện khi chỉ còn 65 tỷ đồng, sụt giảm mạnh 52.6% so với năm 2015.

Khoản phải thu được cải thiện chủ yếu đến từ sự quản lý hiệu quả các khoản ứng trước cho người bán phát sinh trong năm 2015. Theo đó, các khoản ứng trước cho CTCP Đầu tư dầu khí Mê Kông, CTCP ĐT XD Công nghệ mới Thuận Thành, CTCP Đầu tư EU Việt Nam, CTCP Đầu tư Mekong Việt Nam, CTCP Hạ tầng THTD Việt Nam… đều được thu hồi hoàn toàn trong năm 2016. Nhờ đó, khoản ứng trước cho người bán chỉ còn hơn 28 tỷ đồng, sụt giảm 69.2% so với năm 2015.

Bên cạnh các khoản ứng trước người bán, khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng cũng sụt giảm 20.5%, chỉ còn 26.6 tỷ đồng tính đến cuối năm 2016.

(2)  Sự gia tăng tốc độ tiêu thụ hàng tồn kho. Kỳ nắm giữ hàng tồn kho của HID năm 2016 đạt 12.41 ngày, khá thấp so với mức nắm giữ 17 ngày của năm 2015. Sự sụt giảm của kỳ nắm giữ hàng tồn kho chủ yếu đến từ sự gia tăng tốc độ tiêu thụ hàng bán trong năm 2016.

Cấu trúc tài chính lành mạnh

Tính đến cuối năm 2016, nợ phải trả chỉ còn chiếm 21% tổng tài sản của HID. Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ vay sinh lãi trên tổng nguồn vốn cũng chỉ còn 4%. Với việc nợ vay chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong nguồn vốn kinh doanh cùng khả năng chi trả lãi vay đạt hơn 25.3 lần đã giúp HID không chịu nhiều áp lực từ rủi ro tài chính.

Các chỉ số nợ vay và khả năng chi trả lãi vay của HID

Một điểm cần lưu ý là HID đang có sự tái cơ cấu nguồn vốn kinh doanh, từ việc sử dụng nguồn vốn tài trợ ngắn hạn sang ưu tiên sử dụng nguồn vốn tài trợ dài hạn cho hoạt động kinh doanh. Cụ thể, nợ vay ngắn hạn của HID đã sụt giảm gần 90% trong khi nợ vay dài hạn lại ghi nhận sự tăng trưởng mạnh gấp hơn 5 lần tính đến cuối năm 2016.

Cơ cấu nguồn vốn kinh doanh của HID

Nhưng vẫn cần chú ý những rủi ro tiềm ẩn

Bên cạnh những điểm sáng kể trên, nhà đầu tư cũng cần phải lưu ý đến những rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động kinh doanh mà nhà đầu tư phải đối diện khi đầu tư vào cổ phiếu này.

1. Hiệu quả sử dụng nguồn vốn huy động. Tính đến cuối năm 2015, chi phí xây dựng cơ bản dở dang của HID đạt hơn 160 tỷ đồng, chủ yếu tập trung ở các khoản đầu tư vào dự án xây dựng nhà máy nước Hưng Long với 100 tỷ đồng,  dự án giao thông và xử lý nước thải tại Cần Thơ với 60 tỷ đồng.

Tuy vậy, tính đến cuối năm 2016, các khoản đầu tư này đã bất ngờ được kết chuyển thành các khoản phải thu dài hạn. Bên cạnh đó, dự án hợp tác đầu tư hơn 40 tỷ đồng vào dự án giao thông và xử lý nước thải tại Cần Thơ cũng đã được chuyển đổi thành khoản phải thu dài hạn. Việc kết chuyển các dự án trọng điểm của HID từ chi phí xây dựng cơ bản sang phải thu dài hạn là một dấu hỏi mà giới đầu tư cần chú ý.

Ở khía cạnh khác, nguồn vốn tài trợ cho các dự án này chủ yếu đến từ nguồn vốn huy động từ cổ đông thông qua phương thức phát hành thêm cổ phiếu trong năm 2015. Như vậy trong hơn 1 năm qua khoản vốn này đã không hề sinh lời như kỳ vọng mà còn bị chuyển đổi hình thức thành nguồn vốn đầu tư bị chiếm dụng dài hạn.

2. Quá trình tăng vốn “khá nóng”. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 năm, HID đã liên tục phát hành cổ phiếu nâng vốn điều lệ với tốc độ khá nhanh. Đây cũng là điều khá bình thường trong bối cảnh HID liên tục mở rộng hoạt động kinh doanh. Tuy vậy thì điều này sẽ tạo nên tâm lý e ngại khi giới đầu tư trên thị trường thường có góc nhìn khá tiêu cực về các doanh nghiệp có lịch sử tăng vốn “nóng” trong nhiều năm.

Quá trình tăng vốn của HID qua các năm (ĐVT: Tỷ đồng)

Trong năm 2017, quá trình tăng vốn của HID nhiều khả năng sẽ chưa có dấu hiệu dừng lại khi công ty này đã thông qua phương án phát hành thêm hơn 48 triệu cổ phiếu trong năm 2017 nhằm phục vụ cho các dự án đầu tư trong những năm tới.

Cụ thể, HID sẽ huy động hơn 483 tỷ đồng thông qua phương án phát hành hơn 948 nghìn cổ phiếu trả cổ tức 3% và phát hành hơn 47.4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10,000 đồng/cp theo tỷ lệ 2:3. Dự kiến sau khi phát hành, vốn điều lệ của HID sẽ tăng hơn 2.5 lần, từ mức 316 tỷ lên gần 800 tỷ đồng.

Nguồn vốn thu được sẽ được sử dụng để góp vốn vào CTCP Phong điện miền Trung (200 tỷ đồng), đầu tư dự án nước Nhơn Hội (20 tỷ đồng), đầu tư dự án BT đường 923 Cần Thơ (200 tỷ đồng), mua cổ phần CTCP Nước sạch Vĩnh Phúc (50 tỷ đồng), còn lại 13.45 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động.

3. Khoảng trống thông tin về các thương vụ đầu tư góp vốn. Khoản đầu tư góp vốn vào các công ty ngành nước đã mang lại những thành công cho HID trong năm 2016. Tuy vậy, thông tin về các công ty này trên thị trường vẫn là không nhiều khi phần lớn công ty được góp vốn đều chưa niêm yết và giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Vì vậy, dù hiệu quả đầu tư vẫn đang là khá cao nhưng vẫn không thể loại trừ yếu tố rủi ro thông tin về các khoản đầu tư này.

Kết luận: Với những thành công từ chiến lược tái cơ cấu lĩnh vực kinh doanh, sự hiệu quả trong chiến lược quản trị chi phí cùng cơ cấu tài chính lành mạnh, HID được kỳ vọng tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khả quan trong năm 2017. Tuy vậy, bên cạnh những tín hiệu khả quan thì nhà đầu tư vẫn cần lưu ý đến những rủi ro tiềm ẩn khi đầu tư vào cổ phiếu này.

Hiện HID đang giao dịch ở mức giá 4,750 đồng/cp, với mức P/E và P/B khá hấp dẫn lần lượt 4.84 lần và 0.42 lần.

Chỉ số tài chính quan trọng của HID năm 2014-2016

 

Nguồn: VietstockFinance (Đvt: triệu đồng)

Từ khóa: HID, kết quả kinh doanh, triển vọng, rủi ro

Mô hình kinh doanh mới đang gặt hái thành quả nhưng HID vẫn tồn tại 3 rủi ro

Sau khoảng thời gian dài bị lãng quên thì ngành nước sạch đang dần lấy lại sự chú ý của giới đầu tư. Trong đó, CTCP Đầu tư và Tư vấn Hà Long (HOSE: HID) là điểm nhấn nổi bật nhất với những thảo luận khá sôi động trong thời gian qua.

 

Gặt hái “quả ngọt” từ nỗ lực tái cơ cấu lĩnh vực kinh doanh

Kết quả kinh doanh của HID đã ghi nhận sự bứt phá ấn tượng trong vòng 2 năm qua khi doanh thu và lợi nhuận liên tục ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng.

Cụ thể, doanh thu hợp nhất đạt mức tăng trưởng 516% và lợi nhuận sau thuế đạt mức tăng trưởng đến 198% chỉ trong vòng 2 năm trở lại. Riêng về KQKD năm 2016, HID đạt mức doanh thu hợp nhất hơn 281 tỷ đồng, tăng trưởng 70% và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 30.42 tỷ đồng, tăng trưởng 67% so với năm 2015.

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế của HID giai đoạn 2013-2016 (ĐVT: Tỷ đồng)

Nền tảng chính cho sự chuyển mình của HID đến từ quyết định chuyển hướng lĩnh vực kinh doanh của mình. Từ một doanh nghiệp với hoạt động kinh doanh chủ đạo là tư vấn đầu tư công trình, HID đã có sự chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh trong ngành nước sạch với mảng kinh doanh chủ đạo là buôn bán vật tư ngành nước cùng hoạt động đầu tư vào các công ty cung cấp nước sạch trong ngành. Chính quyết định này đã đóng vai trò quan trọng cho sự chuyển mình mạnh mẽ của HID tính đến thời điểm hiện tại.

Với tỷ trọng đóng góp vào doanh thu lên đến 92%, mảng kinh doanh hàng hóa, vật tư ngành nước sạch đã trở thành động lực tăng trưởng chủ đạo của HID trong những năm qua. Cụ thể, doanh thu từ hoạt động bán hàng hóa, vật tư ngành nước sạch đạt hơn 258 tỷ đồng, tăng trưởng 92% so với năm 2015. Đi cùng với sự tăng trưởng của doanh thu, biên lợi nhuận gộp cũng cho thấy sự khả quan khi gia tăng lên 10.1% so với biên lợi nhuận 8% của năm 2015. Nhờ đó đã giúp mảng kinh doanh này mang lại hơn 26.2 tỷ đồng lợi nhuận gộp cho HID, đạt mức tăng gấp 2.42 lần so với năm 2015.  

Cơ cấu doanh thu và biên lợi nhuận gộp của HID

Xây dựng chu trình khép kín ngành nước sạch

Bên cạnh hoạt động bán hàng hóa, vật tư ngành nước, HID còn cho thấy rõ ý định xây dựng một chu trình khép kín ngành nước sạch khi tăng cường hoạt động đầu tư góp vốn vào các công ty hạ tầng và cung cấp nước sạch. Điều này giúp HID gia tăng khả năng cạnh tranh đối với các đối thủ cạnh tranh khác trong ngành khi tính đến hiện tại, số lượng doanh nghiệp ngành nước sở hữu quy trình hoạt động khép kín vẫn là khá ít.

Nguồn: BCTC

Bên cạnh đó, điểm cần lưu ý là các khoản đầu tư này cũng cho thấy hiệu quả sinh lời cao khi mang về khoản lợi nhuận gần 17 tỷ đồng cho HID trong năm 2016, tương ứng với mức sinh lời khá ấn tượng hơn 19%. Hoạt động đầu tư hiệu quả theo đó đã giúp hoạt động tài chính của HID ghi nhận mức lợi nhuận hơn 15 tỷ đồng, tăng trưởng gấp 6 lần so với năm 2015.

Hiệu quả hoạt động tài chính của HID

 

Tiết giảm chi phí hoạt động

Bên cạnh sự hiệu quả sinh lời mang lại, chiến lược đầu tư vào các công ty cùng ngành đã giúp HID tiết giảm hiệu quả các khoản chi phí. Cụ thể, dù doanh thu liên tục ghi nhận sự bứt phá mạnh nhưng nhờ hoạt động phân phối hàng hóa thông qua các công ty được góp vốn đã giúp HID không phát sinh các khoản chi phí bán hàng có liên quan. Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng được tiết giảm khi tỷ lệ chi phí quản lý doanh nghiệp chỉ đạt 4.2% sụt giảm so với mức chi phí 6.2% trong năm 2015.

Hiệu quả quản trị chi phí hoạt động của HID

Chính sách quản trị vốn luân chuyển đạt hiệu quả cao

Chính sách quản trị vốn luân chuyển của HID đã cho thấy sự hiệu quả khá tốt trong năm 2016. Vòng xoay vốn luân chuyển giảm từ 146 ngày (năm 2015) xuống chỉ còn 107 ngày (tính đến cuối năm 2016). Bên cạnh đó, vòng xoay tiền mặt của HID cũng chỉ còn 39 ngày so với số vòng xoay tiền mặt hơn 48 ngày của năm 2015.

Sự hiệu quả trong chính sách quản trị vốn luân chuyển của HID đến từ:

(1)  Chính sách tín dụng được cải thiện. Cụ thể, tính đến cuối năm 2016, khoản phải thu của HID đã có sự cải thiện khi chỉ còn 65 tỷ đồng, sụt giảm mạnh 52.6% so với năm 2015.

Khoản phải thu được cải thiện chủ yếu đến từ sự quản lý hiệu quả các khoản ứng trước cho người bán phát sinh trong năm 2015. Theo đó, các khoản ứng trước cho CTCP Đầu tư dầu khí Mê Kông, CTCP ĐT XD Công nghệ mới Thuận Thành, CTCP Đầu tư EU Việt Nam, CTCP Đầu tư Mekong Việt Nam, CTCP Hạ tầng THTD Việt Nam… đều được thu hồi hoàn toàn trong năm 2016. Nhờ đó, khoản ứng trước cho người bán chỉ còn hơn 28 tỷ đồng, sụt giảm 69.2% so với năm 2015.

Bên cạnh các khoản ứng trước người bán, khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng cũng sụt giảm 20.5%, chỉ còn 26.6 tỷ đồng tính đến cuối năm 2016.

(2)  Sự gia tăng tốc độ tiêu thụ hàng tồn kho. Kỳ nắm giữ hàng tồn kho của HID năm 2016 đạt 12.41 ngày, khá thấp so với mức nắm giữ 17 ngày của năm 2015. Sự sụt giảm của kỳ nắm giữ hàng tồn kho chủ yếu đến từ sự gia tăng tốc độ tiêu thụ hàng bán trong năm 2016.

Cấu trúc tài chính lành mạnh

Tính đến cuối năm 2016, nợ phải trả chỉ còn chiếm 21% tổng tài sản của HID. Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ vay sinh lãi trên tổng nguồn vốn cũng chỉ còn 4%. Với việc nợ vay chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong nguồn vốn kinh doanh cùng khả năng chi trả lãi vay đạt hơn 25.3 lần đã giúp HID không chịu nhiều áp lực từ rủi ro tài chính.

Các chỉ số nợ vay và khả năng chi trả lãi vay của HID

Một điểm cần lưu ý là HID đang có sự tái cơ cấu nguồn vốn kinh doanh, từ việc sử dụng nguồn vốn tài trợ ngắn hạn sang ưu tiên sử dụng nguồn vốn tài trợ dài hạn cho hoạt động kinh doanh. Cụ thể, nợ vay ngắn hạn của HID đã sụt giảm gần 90% trong khi nợ vay dài hạn lại ghi nhận sự tăng trưởng mạnh gấp hơn 5 lần tính đến cuối năm 2016.

Cơ cấu nguồn vốn kinh doanh của HID

Nhưng vẫn cần chú ý những rủi ro tiềm ẩn

Bên cạnh những điểm sáng kể trên, nhà đầu tư cũng cần phải lưu ý đến những rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động kinh doanh mà nhà đầu tư phải đối diện khi đầu tư vào cổ phiếu này.

1. Hiệu quả sử dụng nguồn vốn huy động. Tính đến cuối năm 2015, chi phí xây dựng cơ bản dở dang của HID đạt hơn 160 tỷ đồng, chủ yếu tập trung ở các khoản đầu tư vào dự án xây dựng nhà máy nước Hưng Long với 100 tỷ đồng,  dự án giao thông và xử lý nước thải tại Cần Thơ với 60 tỷ đồng.

Tuy vậy, tính đến cuối năm 2016, các khoản đầu tư này đã bất ngờ được kết chuyển thành các khoản phải thu dài hạn. Bên cạnh đó, dự án hợp tác đầu tư hơn 40 tỷ đồng vào dự án giao thông và xử lý nước thải tại Cần Thơ cũng đã được chuyển đổi thành khoản phải thu dài hạn. Việc kết chuyển các dự án trọng điểm của HID từ chi phí xây dựng cơ bản sang phải thu dài hạn là một dấu hỏi mà giới đầu tư cần chú ý.

Ở khía cạnh khác, nguồn vốn tài trợ cho các dự án này chủ yếu đến từ nguồn vốn huy động từ cổ đông thông qua phương thức phát hành thêm cổ phiếu trong năm 2015. Như vậy trong hơn 1 năm qua khoản vốn này đã không hề sinh lời như kỳ vọng mà còn bị chuyển đổi hình thức thành nguồn vốn đầu tư bị chiếm dụng dài hạn.

2. Quá trình tăng vốn “khá nóng”. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 năm, HID đã liên tục phát hành cổ phiếu nâng vốn điều lệ với tốc độ khá nhanh. Đây cũng là điều khá bình thường trong bối cảnh HID liên tục mở rộng hoạt động kinh doanh. Tuy vậy thì điều này sẽ tạo nên tâm lý e ngại khi giới đầu tư trên thị trường thường có góc nhìn khá tiêu cực về các doanh nghiệp có lịch sử tăng vốn “nóng” trong nhiều năm.

Quá trình tăng vốn của HID qua các năm (ĐVT: Tỷ đồng)

Trong năm 2017, quá trình tăng vốn của HID nhiều khả năng sẽ chưa có dấu hiệu dừng lại khi công ty này đã thông qua phương án phát hành thêm hơn 48 triệu cổ phiếu trong năm 2017 nhằm phục vụ cho các dự án đầu tư trong những năm tới.

Cụ thể, HID sẽ huy động hơn 483 tỷ đồng thông qua phương án phát hành hơn 948 nghìn cổ phiếu trả cổ tức 3% và phát hành hơn 47.4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10,000 đồng/cp theo tỷ lệ 2:3. Dự kiến sau khi phát hành, vốn điều lệ của HID sẽ tăng hơn 2.5 lần, từ mức 316 tỷ lên gần 800 tỷ đồng.

Nguồn vốn thu được sẽ được sử dụng để góp vốn vào CTCP Phong điện miền Trung (200 tỷ đồng), đầu tư dự án nước Nhơn Hội (20 tỷ đồng), đầu tư dự án BT đường 923 Cần Thơ (200 tỷ đồng), mua cổ phần CTCP Nước sạch Vĩnh Phúc (50 tỷ đồng), còn lại 13.45 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động.

3. Khoảng trống thông tin về các thương vụ đầu tư góp vốn. Khoản đầu tư góp vốn vào các công ty ngành nước đã mang lại những thành công cho HID trong năm 2016. Tuy vậy, thông tin về các công ty này trên thị trường vẫn là không nhiều khi phần lớn công ty được góp vốn đều chưa niêm yết và giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Vì vậy, dù hiệu quả đầu tư vẫn đang là khá cao nhưng vẫn không thể loại trừ yếu tố rủi ro thông tin về các khoản đầu tư này.

Kết luận: Với những thành công từ chiến lược tái cơ cấu lĩnh vực kinh doanh, sự hiệu quả trong chiến lược quản trị chi phí cùng cơ cấu tài chính lành mạnh, HID được kỳ vọng tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khả quan trong năm 2017. Tuy vậy, bên cạnh những tín hiệu khả quan thì nhà đầu tư vẫn cần lưu ý đến những rủi ro tiềm ẩn khi đầu tư vào cổ phiếu này.

Hiện HID đang giao dịch ở mức giá 4,750 đồng/cp, với mức P/E và P/B khá hấp dẫn lần lượt 4.84 lần và 0.42 lần.

Chỉ số tài chính quan trọng của HID năm 2014-2016

 

Nguồn: VietstockFinance (Đvt: triệu đồng)

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • HID 4.5 -0.2 -3.44% 1,325,180

Biến động cổ phiếu21/07 15:03

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 7.2 -0.08 -1.09% 8,961,910
 • HQC 3.3 +0.01 +0.31% 7,768,470
 • OGC 2.7 +0.03 +1.12% 7,489,000
 • DXG 16.7 -0.10 -0.60% 5,378,520
 • ITA 4.3 -0.17 -3.80% 5,123,970

VS - Index21/07 15:03

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán