Anh Tuấn

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Nhập khẩu thép từ Ấn Độ tăng đột biến

Tổng cục Hải quan cho biết, sắt thép các loại có xuất xứ Ấn Độ nhập về Việt Nam 6 tháng đầu năm đang có mức tăng đột biến, tăng 20.3 lần về lượng và 13.3 lần về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

kim ngạch nhập khẩu sắt thép các loại trong tháng 6/2017 đạt gần 1.1 triệu tấn, trị giá 649 triệu USD; giảm 10.9% về lượng và giảm 15.6% về trị giá so với tháng trước. Qua đó, đưa lượng sắt thép nhập khẩu trong 6 tháng/2017 đạt 7.91 triệu tấn, trị giá 4.61 tỷ USD, giảm 17.3% về lượng, tuy nhiên tăng 21.8% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường cung cấp sắt thép các loại cho Việt Nam 6 tháng/2017 chủ yếu gồm thị trường Trung Quốc với 3.95 triệu tấn, trị giá 2.23 tỷ USD, giảm 23.8% về lượng, tuy nhiên tăng 12.3% về trị giá, đơn giá bình quân đạt 564 USD/tấn; thị trường Nhật Bản cung cấp 1.07 triệu tấn, trị giá 646 triệu USD, giảm 16.7% về lượng và tăng 19.4% về trị giá.

Sắt thép các loại có xuất xứ Ấn Độ nhập về Việt Nam 6 tháng năm 2017 đang có mức tăng đột biến, tăng 20.3 lần về lượng và 13.3 lần về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, lượng sắt thép xuất xứ Ấn Độ là 812 ngàn tấn, trị giá 422 triệu USD, với đơn giá khai báo bình quân là 519 USD/ tấn thấp nhất trong các thị trường cung cấp sắt thép chủ yếu cho Việt Nam.

Biểu đồ 5: Lượng và đơn giá khai báo bình quân sắt thép các loại nhập khẩu 6 tháng đầu năm từ năm 2010 đến 2017
Nguồn: Tổng cục Hải quan

Từ khóa: Nhập khẩu thép, 6 tháng

Nhập khẩu thép từ Ấn Độ tăng đột biến

Tổng cục Hải quan cho biết, sắt thép các loại có xuất xứ Ấn Độ nhập về Việt Nam 6 tháng đầu năm đang có mức tăng đột biến, tăng 20.3 lần về lượng và 13.3 lần về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

kim ngạch nhập khẩu sắt thép các loại trong tháng 6/2017 đạt gần 1.1 triệu tấn, trị giá 649 triệu USD; giảm 10.9% về lượng và giảm 15.6% về trị giá so với tháng trước. Qua đó, đưa lượng sắt thép nhập khẩu trong 6 tháng/2017 đạt 7.91 triệu tấn, trị giá 4.61 tỷ USD, giảm 17.3% về lượng, tuy nhiên tăng 21.8% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường cung cấp sắt thép các loại cho Việt Nam 6 tháng/2017 chủ yếu gồm thị trường Trung Quốc với 3.95 triệu tấn, trị giá 2.23 tỷ USD, giảm 23.8% về lượng, tuy nhiên tăng 12.3% về trị giá, đơn giá bình quân đạt 564 USD/tấn; thị trường Nhật Bản cung cấp 1.07 triệu tấn, trị giá 646 triệu USD, giảm 16.7% về lượng và tăng 19.4% về trị giá.

Sắt thép các loại có xuất xứ Ấn Độ nhập về Việt Nam 6 tháng năm 2017 đang có mức tăng đột biến, tăng 20.3 lần về lượng và 13.3 lần về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, lượng sắt thép xuất xứ Ấn Độ là 812 ngàn tấn, trị giá 422 triệu USD, với đơn giá khai báo bình quân là 519 USD/ tấn thấp nhất trong các thị trường cung cấp sắt thép chủ yếu cho Việt Nam.

Biểu đồ 5: Lượng và đơn giá khai báo bình quân sắt thép các loại nhập khẩu 6 tháng đầu năm từ năm 2010 đến 2017
Nguồn: Tổng cục Hải quan

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
 • Tháng 6/2017 Lũy kế +/- %
 • Dệt may 2,200 11,600 4.76
 • Giày da 1,350 6,850 3.85
 • Gỗ và sản phẩm gỗ 620 3,540 10.71
 • Thủy sản 700 3,490 22.81
 • Dầu thô 400 1,537 87.79
 • Than đá 20 149 17.65
 • Gạo 264 1,291 29.41
 • Café 266 1,888 -9.22
 • Điện tử máy tính 1,900 10,850 26.67
 • Máy móc thiết bị 1,100 6,200 44.74
 • TỔNG CỘNG 17,800 95,600 20.27
 • Máy móc thiết bị, phụ tùng 3,400 17,850 36.00
 • Điện tử, máy tính và linh kiện 2,800 15,700 33.33
 • Xăng dầu 656 3,066 45.13
 • Hóa chất 340 1,920 25.93
 • Sản phẩm hóa chất 380 2,110 15.15
 • Sắt thép 735 4,904 -7.55
 • Vải 1,100 5,650 10.00
 • Ô tô 436 2,771 -20.15
 • Thức ăn gia súc 300 1,800 -6.25
 • Sản phẩm khác từ dầu mỏ 100 425 81.82
 • TỔNG CỘNG 18,000 99,800 20.81
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán