Uyên Minh

Money make money

Những nhà băng đầu tiên công bố giảm lãi suất cho vay

Sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố giảm trần lãi suất cho vay ngắn hạn đối với một số lĩnh vực ưu tiên, một số nhà băng đầu tiên cũng đã chính thức công bố thực thi đối với khách hàng của mình.

* Sacombank giảm lãi suất cho vay các lĩnh vực ưu tiên

Vào ngày 07/07/2017, NHNN đã ban hành quyết định điều chỉnh giảm 0.5%/năm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế. Theo đó, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VNĐ đối với các nhu cầu vốn phục vụ nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao giảm từ 7%/năm xuống 6.5%/năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VNĐ của Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô đối với nhu cầu vốn này giảm từ 8%/năm xuống 7.5%/năm. Quy định có hiệu lực từ ngày 10/07/2017.

Ngay trong ngày 10/07, Ngân hàng BIDV (HOSE: BID) công bố tiếp tục giảm lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VNĐ đối với các đối tượng, lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích đầu tư kể từ ngày 10/07/2017. Cụ thể, BIDV áp dụng mức trần lãi suất 6.5%/năm đối với cho vay ngắn hạn VNĐ các đối tượng ưu tiên theo quy định của NHNN.

Bên cạnh đó, BIDV cho biết áp dụng mức lãi suất tối đa 6%/năm đối với 5 lĩnh vực ưu tiên theo quy định của NHNN, thỏa mãn các điều kiện cho vay của BIDV gồm: phục vụ lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn; thực hiện phương án, dự án sản xuất - kinh doanh hàng xuất khẩu; phục vụ sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa; phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ; phục vụ sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Mức 6%/năm cũng áp dụng cho doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi trường, doanh nghiệp có quan hệ tín dụng thường xuyên từ 3 năm trở lên và có năng lực tài chính, vốn tự có tham gia phương án sản xuất kinh doanh, khoản vay dự án hiệu quả.

Ngân hàng VietinBank (HOSSE: CTG) cũng cho biết từ nay đến cuối năm 2017 và thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất cho vay thấp, tốt nhất cho doanh nghiệp, cá nhân, tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, các ngành nghề Chính phủ ưu tiên khuyến khích phát triển. VietinBank công bố kể từ ngày 10/07/2017 tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VNĐ về mức tối đa 6.5%/năm đối với nhu cầu vốn thuộc 5 lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ.

Còn tại Ngân hàng VPBank, lãi suất cho vay ngắn hạn đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) đã được giảm từ 0.5% đến 1%, tùy lĩnh vực ngành nghề của doanh nghiệp, thời gian quan hệ tín dụng với VPBank, mức độ đa dạng các sản phẩm ngân hàng mà doanh nghiệp sử dụng cũng như chất lượng thanh toán nợ. Mức lãi suất mới theo các chương trình này sẽ được áp dụng kể từ 10/07/2017.

Hay tại Ngân hàng Eximbank (HOSE: EIB), nhà băng này cho biết theo chủ trương của NHNN về việc giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng vay đáp ứng nhu cầu vay vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế, Eximbank đã thực hiện giảm lãi suất cho vay từ 7.0%/năm xuống còn 6.5%/năm đối với các lĩnh vực, ngành kinh tế được ưu tiên.

Ngoài mức lãi suất cho vay ưu đãi 6.5%/năm nêu trên, hiện Eximbank cho biết thêm đang triển khai các sản phẩm cho vay ngắn hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, phù hợp với từng đối tượng khách hàng doanh nghiệp với mức lãi suất khá cạnh tranh (dưới 7%/năm)./.

Những nhà băng đầu tiên công bố giảm lãi suất cho vay

Sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố giảm trần lãi suất cho vay ngắn hạn đối với một số lĩnh vực ưu tiên, một số nhà băng đầu tiên cũng đã chính thức công bố thực thi đối với khách hàng của mình.

* Sacombank giảm lãi suất cho vay các lĩnh vực ưu tiên

Vào ngày 07/07/2017, NHNN đã ban hành quyết định điều chỉnh giảm 0.5%/năm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế. Theo đó, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VNĐ đối với các nhu cầu vốn phục vụ nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao giảm từ 7%/năm xuống 6.5%/năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VNĐ của Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô đối với nhu cầu vốn này giảm từ 8%/năm xuống 7.5%/năm. Quy định có hiệu lực từ ngày 10/07/2017.

Ngay trong ngày 10/07, Ngân hàng BIDV (HOSE: BID) công bố tiếp tục giảm lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VNĐ đối với các đối tượng, lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích đầu tư kể từ ngày 10/07/2017. Cụ thể, BIDV áp dụng mức trần lãi suất 6.5%/năm đối với cho vay ngắn hạn VNĐ các đối tượng ưu tiên theo quy định của NHNN.

Bên cạnh đó, BIDV cho biết áp dụng mức lãi suất tối đa 6%/năm đối với 5 lĩnh vực ưu tiên theo quy định của NHNN, thỏa mãn các điều kiện cho vay của BIDV gồm: phục vụ lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn; thực hiện phương án, dự án sản xuất - kinh doanh hàng xuất khẩu; phục vụ sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa; phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ; phục vụ sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Mức 6%/năm cũng áp dụng cho doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi trường, doanh nghiệp có quan hệ tín dụng thường xuyên từ 3 năm trở lên và có năng lực tài chính, vốn tự có tham gia phương án sản xuất kinh doanh, khoản vay dự án hiệu quả.

Ngân hàng VietinBank (HOSSE: CTG) cũng cho biết từ nay đến cuối năm 2017 và thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất cho vay thấp, tốt nhất cho doanh nghiệp, cá nhân, tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, các ngành nghề Chính phủ ưu tiên khuyến khích phát triển. VietinBank công bố kể từ ngày 10/07/2017 tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VNĐ về mức tối đa 6.5%/năm đối với nhu cầu vốn thuộc 5 lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ.

Còn tại Ngân hàng VPBank, lãi suất cho vay ngắn hạn đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) đã được giảm từ 0.5% đến 1%, tùy lĩnh vực ngành nghề của doanh nghiệp, thời gian quan hệ tín dụng với VPBank, mức độ đa dạng các sản phẩm ngân hàng mà doanh nghiệp sử dụng cũng như chất lượng thanh toán nợ. Mức lãi suất mới theo các chương trình này sẽ được áp dụng kể từ 10/07/2017.

Hay tại Ngân hàng Eximbank (HOSE: EIB), nhà băng này cho biết theo chủ trương của NHNN về việc giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng vay đáp ứng nhu cầu vay vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế, Eximbank đã thực hiện giảm lãi suất cho vay từ 7.0%/năm xuống còn 6.5%/năm đối với các lĩnh vực, ngành kinh tế được ưu tiên.

Ngoài mức lãi suất cho vay ưu đãi 6.5%/năm nêu trên, hiện Eximbank cho biết thêm đang triển khai các sản phẩm cho vay ngắn hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, phù hợp với từng đối tượng khách hàng doanh nghiệp với mức lãi suất khá cạnh tranh (dưới 7%/năm)./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (3)

  • BID 19.3 -0.4 -1.79% 2,846,690
  • CTG 18.6 -0.4 -2.11% 1,833,150
  • EIB 11.7 +0.2 +1.75% 177,390
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán