Thái Hương

Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.

PVOil: 6 tháng lãi trước thuế ước 202 tỷ đồng, sẽ hoàn thành IPO

Tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil) cho biết, nửa đầu năm doanh thu hợp nhất ước 23,439 tỷ đồng, đạt 69% kế hoạch năm và tăng 43% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước 202 tỷ đồng, bằng 62% kế hoạch năm và giảm nhẹ 6% so với cùng kỳ năm 2016.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm sản lượng tiêu thụ toàn hệ thống PVOil ước 1,645 nghìn m3 xăng dầu các loại, đạt 51% kế hoạch năm và tăng 6% so với cùng kỳ; sản lượng bán lẻ qua hệ thống cửa hàng xăng dầu tăng 7% so với cùng kỳ năm 2016. Doanh thu hợp nhất ước 23,439 tỷ đồng, bằng 69% kế hoạch năm và tăng 43% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 202 tỷ đồng, đạt 62% kế hoạch năm và bằng 94% so với cùng kỳ năm 2016.

PVOil đã triển khai kinh doanh xăng E5 theo đúng lộ trình của Chính phủ với sản lượng trong 6 tháng đầu năm ước đạt 80.5 nghìn m3, bằng 57% kế hoạch năm, tương đương so với cùng kỳ năm 2016.

Tổng Công ty dự báo trong 6 tháng cuối năm 2017, tình hình kinh doanh xăng dầu nói chung vẫn còn nhiều khó khăn do giá dầu thế giới liên tục biến động với xu hướng giảm, kinh tế trong nước còn có những dấu hiệu bất ổn, không bền vững. Tổng Công ty vẫn theo dõi chặt chẽ diễn biến giá dầu thô, xăng dầu trên thị trường thế giới, gắn chặt với chính sách điều hành giá của Nhà nước, quản trị và điều hành kinh doanh linh hoạt trong các khâu, đặc biệt duy trì tồn kho ở mức hợp lý nhằm giảm thiểu lỗ khi giá xuống; quản lý chặt chẽ chất lượng xăng dầu; tăng cường công tác quản lý dòng tiền, công nợ và triển khai các giải pháp quyết liệt nhằm tiết giảm chi phí sản xuất kinh doanh trong toàn hệ thống…

Đồng thời, ngoài các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh thường xuyên, PVOil sẽ tập trung nguồn lực để nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng pha chế xăng E5, chuẩn bị đầy đủ điều kiện để sẵn sàng kinh doanh đại trà xăng E5 từ ngày 01/01/2018 theo lộ trình của Chính phủ; hoàn thành việc IPO và lựa chọn cổ đông chiến lược của Tổng công ty; hoàn thành các dự án đầu tư trọng điểm đúng tiến độ, bao gồm cả các dự án nâng cao năng lực quản lý điều hành doanh nghiệp để đáp ứng các thay đổi chính sách của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực kinh doanh xăng dầu./.

Từ khóa: PVOil, lãi trước thuế, IPO

 Bài viết cùng chủ đề (85) : Lợi nhuận quý 2/2017 

PVOil: 6 tháng lãi trước thuế ước 202 tỷ đồng, sẽ hoàn thành IPO

Tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil) cho biết, nửa đầu năm doanh thu hợp nhất ước 23,439 tỷ đồng, đạt 69% kế hoạch năm và tăng 43% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước 202 tỷ đồng, bằng 62% kế hoạch năm và giảm nhẹ 6% so với cùng kỳ năm 2016.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm sản lượng tiêu thụ toàn hệ thống PVOil ước 1,645 nghìn m3 xăng dầu các loại, đạt 51% kế hoạch năm và tăng 6% so với cùng kỳ; sản lượng bán lẻ qua hệ thống cửa hàng xăng dầu tăng 7% so với cùng kỳ năm 2016. Doanh thu hợp nhất ước 23,439 tỷ đồng, bằng 69% kế hoạch năm và tăng 43% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 202 tỷ đồng, đạt 62% kế hoạch năm và bằng 94% so với cùng kỳ năm 2016.

PVOil đã triển khai kinh doanh xăng E5 theo đúng lộ trình của Chính phủ với sản lượng trong 6 tháng đầu năm ước đạt 80.5 nghìn m3, bằng 57% kế hoạch năm, tương đương so với cùng kỳ năm 2016.

Tổng Công ty dự báo trong 6 tháng cuối năm 2017, tình hình kinh doanh xăng dầu nói chung vẫn còn nhiều khó khăn do giá dầu thế giới liên tục biến động với xu hướng giảm, kinh tế trong nước còn có những dấu hiệu bất ổn, không bền vững. Tổng Công ty vẫn theo dõi chặt chẽ diễn biến giá dầu thô, xăng dầu trên thị trường thế giới, gắn chặt với chính sách điều hành giá của Nhà nước, quản trị và điều hành kinh doanh linh hoạt trong các khâu, đặc biệt duy trì tồn kho ở mức hợp lý nhằm giảm thiểu lỗ khi giá xuống; quản lý chặt chẽ chất lượng xăng dầu; tăng cường công tác quản lý dòng tiền, công nợ và triển khai các giải pháp quyết liệt nhằm tiết giảm chi phí sản xuất kinh doanh trong toàn hệ thống…

Đồng thời, ngoài các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh thường xuyên, PVOil sẽ tập trung nguồn lực để nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng pha chế xăng E5, chuẩn bị đầy đủ điều kiện để sẵn sàng kinh doanh đại trà xăng E5 từ ngày 01/01/2018 theo lộ trình của Chính phủ; hoàn thành việc IPO và lựa chọn cổ đông chiến lược của Tổng công ty; hoàn thành các dự án đầu tư trọng điểm đúng tiến độ, bao gồm cả các dự án nâng cao năng lực quản lý điều hành doanh nghiệp để đáp ứng các thay đổi chính sách của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực kinh doanh xăng dầu./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • CEE 26.98 56.09 - -
 • SBV 28.07 39.79 - -
 • S4A 35.64 50.31 - 9.1
 • CDO 0.39 1.36 - 14.1
 • VAF 14.18 34.24 - 10
 • KSQ 0.05 0.12 - 23.2
 • HLD 2.78 6.3 - 7.6
 • STK 23.54 48.57 - 26
 • VKC 6.13 9.91 - 5.3
 • PXS 13.52 33.7 - 12.2
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán