Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

Thực phẩm Hữu Nghị: 17/07 GDKHQ nhận cổ tức tiền mặt 2016 tỷ lệ 15%

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo ngày 17/07/2017 là ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt của CTCP Thực phẩm Hữu Nghị , tỷ lệ thực hiện 15%.

Thời gian thực hiện 04/08/2017./.

Thực phẩm Hữu Nghị: 17/07 GDKHQ nhận cổ tức tiền mặt 2016 tỷ lệ 15%

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo ngày 17/07/2017 là ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt của CTCP Thực phẩm Hữu Nghị , tỷ lệ thực hiện 15%.

Thời gian thực hiện 04/08/2017./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • VSM (1.92) 0.01 - -
 • PVB 6.01 - - (6.7)
 • PC1 64.65 122.39 - 11.9
 • HHG 8.7 23.8 - 4.4
 • UDC (0.07) 0.06 - 3.4
 • TV1 1.38 3.15 - 14.8
 • VJC 599.46 975.92 - -
 • STG 10.37 349.15 - 3.8
 • VSA 18.2 21.62 - 5.2
 • HCC 8.99 15.81 - 4.3
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán