Tri Túc

Tri túc thường lạc

UIC: 6 tháng đầu năm thực hiện 94% kế hoạch lợi nhuận

CTCP Đầu tư Phát triển Nhà & Đô thị Idico (HOSE: UIC) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 với doanh thu và thu nhập khác đạt 1,120 tỷ, lợi nhuận trước thuế 47 tỷ đồng, lần lượt thực hiện được 50% và 94% kế hoạch cả năm.

Cụ thể, lũy kế 6 tháng đầu năm UIC ghi nhận tổng sản lượng đạt 1,213.8 tỷ, thực hiện được 50% chỉ tiêu năm. Tổng giá trị đầu tư xấp xỉ 52 tỷ đồng, tương đương thực hiện 56% kế hoạch năm.

Kế hoạch cho quý 3/2017, Công ty dự kiến tổng sản lượng đạt 633 tỷ đồng. Theo đó, doanh thu và lợi nhuận trước thuế kỳ vọng lần lượt đạt 573 và 12.5 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:
20170712_20170712 - UIC - CBTT NQHDQT ve hoat dong kinh doanh Cong ty.pdf

Từ khóa: Đầu tư Phát triển Nhà & Đô thị Idico

 Bài viết cùng chủ đề (136) : Lợi nhuận quý 2/2017 

UIC: 6 tháng đầu năm thực hiện 94% kế hoạch lợi nhuận

CTCP Đầu tư Phát triển Nhà & Đô thị Idico (HOSE: UIC) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 với doanh thu và thu nhập khác đạt 1,120 tỷ, lợi nhuận trước thuế 47 tỷ đồng, lần lượt thực hiện được 50% và 94% kế hoạch cả năm.

Cụ thể, lũy kế 6 tháng đầu năm UIC ghi nhận tổng sản lượng đạt 1,213.8 tỷ, thực hiện được 50% chỉ tiêu năm. Tổng giá trị đầu tư xấp xỉ 52 tỷ đồng, tương đương thực hiện 56% kế hoạch năm.

Kế hoạch cho quý 3/2017, Công ty dự kiến tổng sản lượng đạt 633 tỷ đồng. Theo đó, doanh thu và lợi nhuận trước thuế kỳ vọng lần lượt đạt 573 và 12.5 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:
20170712_20170712 - UIC - CBTT NQHDQT ve hoat dong kinh doanh Cong ty.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • UIC 35.0 -0.3 -0.85% 6,510

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • VSM (1.92) 0.01 - -
 • PVB 6.01 - - (6.7)
 • PC1 64.65 122.39 - 11.9
 • HHG 8.7 23.8 - 4.4
 • UDC (0.07) 0.06 - 3.4
 • TV1 1.38 3.15 - 14.8
 • VJC 599.46 975.92 - -
 • STG 10.37 349.15 - 3.8
 • VSA 18.2 21.62 - 5.2
 • HCC 8.99 15.81 - 4.3
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán