Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

VCBS bổ nhiệm Giám đốc mới

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) thông báo thay đổi thành viên Ban Giám đốc.

Theo đó, VCBS miễn nhiệm chức vụ Giám đốc đối với ông Vũ Quang Đông, đồng thời bổ nhiệm Phó Giám đốc Lê Mạnh Hùng giữ chức vụ Giám đốc kể từ ngày 15/07/2017.

VCBS cũng điều động và bổ nhiệm ông Trần Việt Hưng, Phó trưởng phòng quản lý tài sản nợ - tài sản có trụ sở chính Vietcombank giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty từ ngày 15/07/2017.

Tài liệu đính kèm:
20170713_20170713 - VCBS - CBTT QD thay doi, bo sung thanh vien BGD.pdf

 

VCBS bổ nhiệm Giám đốc mới

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) thông báo thay đổi thành viên Ban Giám đốc.

Theo đó, VCBS miễn nhiệm chức vụ Giám đốc đối với ông Vũ Quang Đông, đồng thời bổ nhiệm Phó Giám đốc Lê Mạnh Hùng giữ chức vụ Giám đốc kể từ ngày 15/07/2017.

VCBS cũng điều động và bổ nhiệm ông Trần Việt Hưng, Phó trưởng phòng quản lý tài sản nợ - tài sản có trụ sở chính Vietcombank giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty từ ngày 15/07/2017.

Tài liệu đính kèm:
20170713_20170713 - VCBS - CBTT QD thay doi, bo sung thanh vien BGD.pdf

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • VSM (1.92) 0.01 - -
 • PVB 6.01 - - (6.7)
 • PC1 64.65 122.39 - 11.9
 • HHG 8.7 23.8 - 4.4
 • UDC (0.07) 0.06 - 3.4
 • TV1 1.38 3.15 - 14.8
 • VJC 599.46 975.92 - -
 • STG 10.37 349.15 - 3.8
 • VSA 18.2 21.62 - 5.2
 • HCC 8.99 15.81 - 4.3
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán