Tri Túc

Tri túc thường lạc

Vietjet: Phó Tổng Giám đốc Trần Hoài Nam phụ trách tài chính kế toán

HĐQT CTCP Hàng không Vietjet vừa thông qua quyết định thôi phân công nhiệm vụ Giám đốc Tài chính đối với bà Noraesyah Yvonne Binti Abdullah. Đồng thời, Phó Tổng Giám đốc Trần Hoài Nam được phân công phụ trách công tác tài chính kế toán.

Hai quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2017.

* Tài liệu đính kèm:

20170704_20170704 - VJC - QDHDQT ve viec mien nhiem GD tai chinh(1).pdf

Từ khóa: Vietjet, Giám đốc Tài chính

Vietjet: Phó Tổng Giám đốc Trần Hoài Nam phụ trách tài chính kế toán

HĐQT CTCP Hàng không Vietjet vừa thông qua quyết định thôi phân công nhiệm vụ Giám đốc Tài chính đối với bà Noraesyah Yvonne Binti Abdullah. Đồng thời, Phó Tổng Giám đốc Trần Hoài Nam được phân công phụ trách công tác tài chính kế toán.

Hai quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2017.

* Tài liệu đính kèm:

20170704_20170704 - VJC - QDHDQT ve viec mien nhiem GD tai chinh(1).pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • VJC 124.1 -0.9 -0.72% 175,660

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • VSM (1.92) 0.01 - -
 • PVB 6.01 - - (6.7)
 • PC1 64.65 122.39 - 11.9
 • VSI 6.1 9.6 - 6.3
 • HHG 8.7 23.8 - 4.4
 • UDC (0.07) 0.06 - 3.5
 • TV1 1.38 3.15 - 14.8
 • VJC 599.46 975.92 - -
 • KST 0.37 3.66 - 7.9
 • STG 10.37 349.15 - 3.8
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán