Mới cập nhật

Bộ Quốc Phòng - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT; Phó Giám đốc - đăng ký bán 2,236,245 cp.

Bộ Quốc Phòng - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT; Phó Giám đốc - đăng ký bán 2,236,245 cp.

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Bộ Quốc Phòng
- Mã chứng khoán: X18
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,236,245 CP (tỷ lệ 53.81%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Hoàng Thị Oanh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 18,542 CP (tỷ lệ 0.45%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Văn Kiên
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT; Giám đốc
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Quách Văn Mười
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT; Phó Giám đốc
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 11,096 CP (tỷ lệ 0.27%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2,236,245 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Thoái vốn nhà nước theo quyết định số 4693/QĐ-BQP ngày 09/11/2016 của Bộ Quốc Phòng
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 23/01/2017
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 17/02/2017./.

Theo báo cáo tài chính 2016 của CTCP Dược Phẩm Imexpharm (HOSE: IMP), doanh thu và lãi ròng lần lượt đạt 1,059 tỷ đồng và 101 tỷ đồng, cả hai chỉ tiêu đều không đạt kế hoạch đề ra.

Theo báo cáo tài chính 2016 của CTCP Dược Phẩm Imexpharm (HOSE: IMP), doanh thu và lãi ròng lần lượt đạt 1,059 tỷ đồng và 101 tỷ đồng, cả hai chỉ tiêu đều không đạt kế hoạch đề ra.

 

Kết quả quý 4, doanh thu thuần bán hàng gần 366 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán có tăng (3%) nhưng tỷ lệ không bằng mức tăng của doanh thu. Theo đó, lãi ròng được ghi nhận hơn 37 tỷ đồng, tăng 72% so với quý 4/2015.

Tương tự với kết quả cả năm, IMP ghi nhận gần 1,059 tỷ đồng  tổng doanh thu, tăng nhẹ 5% nhưng chỉ thực hiện 96% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế 101 tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước và thực hiện 72%. EPS tương ứng là 3,071 đồng.

Tổng tài sản thời điểm cuối năm hơn 1,155 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Nợ chiếm 19% tổng tài sản, 198 tỷ đồng. Với khoản phải trả người bán ngắn hạn có tỷ trọng đến 45%, hơn 88 tỷ đồng.

Trong tháng 5/2016, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông, bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%./.

Tài liệu đính kèm:

20170119_20170119 - IMP- BCTC nam 2016 (chua kiem toan).pdf

20170119_20170119 - IMP -BCTC Q4.2016.pdf

CTCP Xây Dựng Số 3 (HNX: VC3) công bố BCTC hợp nhất quý 4/2016 với lãi ròng đạt gần 35 tỷ đồng, tăng 69% so cùng kỳ năm trước.

CTCP Xây Dựng Số 3  công bố BCTC hợp nhất quý 4/2016 với lãi ròng đạt gần 35 tỷ đồng, tăng 69% so cùng kỳ năm trước.

Trong quý 4/2016, doanh thu thuần VC3 đạt hơn 230 tỷ đồng, tăng 126% so cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán của VC3 trong kỳ tăng đến 262%, ở mức gần 179 tỷ đồng nên lãi gộp theo đó giảm nhẹ, chỉ còn đạt hơn 51.5 tỷ đồng. Biên lãi gộp VC3 trong quý 4/2016 chỉ còn hơn 22%, giảm đáng kể so với con số 51% cùng kỳ năm trước.

Mặc dù vậy thì trong quý 4 vừa qua, VC3 đã giảm đáng kể chi phí quản lý khi chỉ phát sinh hơn 7 tỷ đồng nhờ không phải trích lập chi phí dự phòng cũng như giảm mạnh chi phí cho nhân viên. Nhờ đó mà lãi ròng Công ty vẫn tăng trưởng 69%, đạt gần 35 tỷ đồng.

Cả năm 2016, VC3 đạt doanh thu 557 tỷ đồng và lãi ròng hơn 75 tỷ đồng, lần lượt tăng 17% và 75% so năm trước. So với chỉ tiêu đề ra trong năm 2016 thì doanh thu và lợi nhuận VC3 lần lượt vượt 11% và 26%.

CTCP Xuất Nhập Khẩu Y tế Domesco (HOSE: DMC) vừa công bố BCTC 2016 với lợi nhuận sau thuế tăng 18%, tương đương 168 tỷ đồng, mặc dù cả chi phí bán hàng và chi phí quản lý trong năm đồng thuận tăng, ...

CTCP Xuất Nhập Khẩu Y tế Domesco (HOSE: DMC) vừa công bố BCTC 2016 với lợi nhuận sau thuế tăng 18%, tương đương 168 tỷ đồng, mặc dù cả chi phí bán hàng và chi phí quản lý trong năm đồng thuận tăng, vẫn vượt 8% kế hoạch.

Trong quý 4/2016, doanh thu thuần tăng 5%, đạt mức 391 tỷ đồng. Mặc dù vậy, cả chi phí bán hàng và chi phí quản lý cùng tăng, gây áp lực khiến lợi nhuận sau thuế giảm nhẹ 3%, tương đương 41 tỷ đồng. Cụ thể, chi phí bán hàng và chi phí quản lý quý 4/2016 đạt 62 tỷ và 42 tỷ đồng, lần lượt tăng 38% và 75%.

Tính chung cả năm 2016, doanh thu thuần tăng 4.5%, đạt 1,287 tỷ đồng, trong đó chiếm tỷ trọng cao nhất vẫn là doanh thu từ bán thành phẩm với con số là 89%, tương ứng đạt 1,232 tỷ đồng. Mặt khác, về hoạt động tài chính, trong năm Công ty có khoản lãi tiền gửi hơn 7 tỷ đồng, kết quả là doanh thu hoạt động tài chính tăng đáng kể so với năm 2015, từ 2 tỷ (năm 2015) lên đến 10 tỷ đồng (năm 2016).

Cùng với đó, tương tự quý 4/2016, cả năm 2016 chi phí bán hàng tăng 37%, đạt mức 196 tỷ đồng, tương tự chi phí quản lý đạt tỷ lệ tăng hơn 16%, đạt 95 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết thúc năm lãi ròng Công ty thu về vẫn ghi nhận mức tăng 18%, tương đương đạt 168 tỷ đồng. So với kế hoạch ban đầu, lãi ròng vượt hơn 8%, trong khi đó doanh thu chỉ thực hiện được 91%.

Đáng chú ý, về hoạt động đầu tư, trong năm 2016 Công ty thu về 115 tỷ đồng tại khoản mục cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác, tương ứng với khoản tiền gửi ngân hàng kỳ hạn 12 tháng. Cùng với đó, theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT ngày 19/12/2016, Công ty đã chính thức đóng cửa công ty con là Công ty TNHH Domenol (DMN), số tiền thu về từ thương vụ này tương đương 8.5 tỷ đồng. Mặt khác, DMC còn thu về hơn 7 tỷ đồng từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia; theo đó lưu chuyển từ hoạt động đầu tư năm 2016 ghi nhận con số âm 114 tỷ đồng, cùng kỳ năm 2015 tương đương âm 14 tỷ đồng.

Được biết thêm, hiện tại DMC vẫn đang nắm giữ 6.67% vốn cổ phần tại CTCP Bao bì ATP, tương đương vốn đầu tư là 20 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:
20170119_20170119 - DMC - BCTC quy 4 nam 2016 tieng Anh - Viet.pdf
 

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) đã ra thông báo về việc niêm yết cổ phiếu FTM của CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân (Fortex) với ngày giao dịch chính thức là ngày 06/02/2017.

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) đã ra thông báo về việc niêm yết cổ phiếu FTM của CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân (Fortex) với ngày giao dịch chính thức là ngày 06/02/2017.

Theo đó, 50 triệu cổ phiếu FTM sẽ chính thức giao dịch lần đầu tiên vào ngày 06/02 với tổng giá trị chứng khoán niêm yết là 500 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 18,000 đồng/cp và biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên là 20% so với giá tham chiếu.

Được biết, FTM được thành lập vào năm 2002 tại tỉnh Thái Bình với ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất và kinh doanh các sản phẩm sợi bông, bao gồm sợi chải kỹ, sợi chải thô và sợi kết thúc mở (OE), tạo ra thu nhập trên 1,000 tỷ đồng, tương đương khoảng 45 triệu USD một năm. FTM sở hữu 3 nhà máy đặt tại KCN Nguyễn Đức Cảnh, KCN Tiền Hải với tổng 108,700 cọc sợi và công suất hàng năm đạt 17,000 tấn.

Theo ước tính của CTCK Bảo Việt (BVSC), sản lượng sản xuất của FTM trong năm 2016 ước đạt 14,662 tấn, với doanh thu đạt 916 tỷ đồng tương ứng lợi nhuận sau thuế trong năm đạt mức 38 tỷ đồng. Các chỉ số như GPM (lợi nhuận gộp biên) và NPM (lợi nhuận ròng biên) đạt lần lượt là 12% và 3.5%, ROE của công ty trong năm 2016 sẽ là 6.7%./.

Nhóm cổ phiếu đầu vào của lĩnh vực trồng trọt có dấu hiệu ổn định trở lại sau giai đoạn biến động mạnh, LAS, BFC, DPM, DCM, … đều tăng nhẹ.

Nhóm cổ phiếu đầu vào của lĩnh vực trồng trọt có dấu hiệu ổn định trở lại sau giai đoạn biến động mạnh, LAS, BFC, DPM, DCM, … đều tăng nhẹ.

Theo đánh giá, năm 2017, ngành phân bón tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức khi 1) tình trạng mất cân đối cung cầu tiếp tục diễn ra; 2) cạnh tranh với phân bón nhập khẩu giá rẻ, kém chất lượng; 3) sự phục hồi của giá dầu ảnh hưởng đến biên LN gộp. Tuy nhiên, ngành này cũng được kỳ vọng khi Bộ NN đã đồng ý bãi bỏ chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với các mặt hàng phân bón nhập khẩu đồng nghĩa với việc hạn chế nguồn cung, đồng thời việc thay đổi chính sách thuế VAT cũng được cho là 1 động lực đáng kể cho nhóm cổ phiếu ngành này.

Cổ phiếu CTD cũng tăng mạnh, bứt khỏi MA20 sau khi thông tin lợi nhuận quý 4 được công bố ở mức 460.5 tỷ đồng, tăng hơn 82% so với năm trước, EPS cả năm 2016 ghi nhận mức 25,803 đ/cp. Hai ông lớn khác trong ngành xây dựng là HBCFCN cũng được kỳ vọng sẽ đón nhận các kết quả tương tự thể hiện bằng việc giá đang tăng khá tích cực.

Trong top 20 vốn hóa HOSE, chỉ còn VIC, STB và EIB giảm điểm nhẹ, các cổ phiếu khác sau 1 thời gian điều chỉnh cũng có dấu hiệu khởi sắc trong phiên này là BMP, FPT, MSN.

10h: Đồng loạt khởi sắc

Cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất thị trường là VNM tăng khá mạnh sau gần 3 tuần đi ngang ở vùng giá 126 – 127, đóng góp đáng kể vào đà tăng của VN-Index với 1.12 điểm.

NT2 trên cơ sở thông tin KQKD 2016 tích cực đã tăng trở lại 600đ sau 4 phiên giảm liên tục trước đó. Mới đây, cty này đã công bố mức lãi ròng 2016 đạt 1,085 tỷ đồng, vượt 49% kế hoạch và ghi nhận EPS đạt 3,740 đồng.

ACB thể hiện vai trò dẫn dắt trong nhóm ngân hàng với việc tăng mạnh 500 đ, bất chấp thông tin The CH/SE Asia Investment Holdings muốn bán hết 539,330 cp từ ngày 20/01/2017 – 17/02/2017.

ROS tiếp tục điệp khúc mỗi ngày tăng 1 ít nhưng đã tăng liên tục trong vòng 23 phiên liên tiếp. Sau giai đoạn dao động mạnh khiến nhiều người có cái nhìn lo ngại, có vẻ cổ phiếu này đã thay đổi chiến thuật nhằm thu hút nhà đầu tư từ giữa tháng 12 trở lại đây với việc tăng chậm nhưng khá chắc chắn. Tính từ 13/12/2016, ROS đã tăng xấp xỉ 25% giá trị.

09h55: VN-Index tăng 3.55 điểm, tương ứng hơn 0.52%, HNX-Index cũng tăng xấp xỉ 0.45% với KLGD toàn thị trường đạt 20.4 triệu đơn vị, GTGD ghi nhận mức 503 tỷ đồng.

Mở cửa: Ngân hàng trở lại

Nhóm cổ phiếu tài chính tiếp tục cho thấy vai trò dẫn dắt thị trường tại thời điểm hiện tại khi đồng loạt tăng điểm nhẹ, kéo các chỉ số khởi đầu phiên khá tích cực.

Kéo theo đó, hai cổ phiếu đầu ngành thép là HSGHPG cũng bước đầu cho thấy dấu hiệu trở lại sau một vài phiên gặp áp lực bán tương đối lớn. Nhóm cổ phiếu dầu khí cũng ăn theo giá dầu thô với việc hàng loạt mã như PGS, PVD, PVS, … đang tăng ở thời điểm mở cửa.

Ngoại trừ UPCOM-Index đang giảm nhẹ, 2 chỉ số chính đang lần lượt tăng 0.36% và 0.84%, thanh khoản như thường lệ vẫn chỉ đạt mức thấp.

Cập nhật trước phiên

Khi sự sôi động của nhóm cổ phiếu ngân hàng không còn được duy trì, thị trường đã trở lại với trạng thái trầm lắng do ảnh hưởng từ dịp tết âm lịch đang đến. Nhìn chung, hai chỉ số đại diện chỉ dao động quanh ngưỡng tham chiếu trong hôm nay trước khi giảm khá mạnh vào 30 phút cuối phiên.

Thanh khoản tiếp tục giảm với chỉ 2,561 tỷ đồng, giảm 14.62% so với phiên giao dịch trước. Số lượng mã giảm nhiều gấp rưỡi so với số lượng cổ phiếu tăng giá. Dòng tiền trên thị trường đang khá yếu và khó có thể kỳ vọng vào một sự đột biến tích cực trong thời gian trước Tết.

Mới đây, HOSE đã công bố đợt tái cơ cấu chỉ số VN30 thực hiện mỗi 6 tháng trong tuần này, bao gồm 30 công ty niêm yết lớn nhất thị trường dựa theo giá trị vốn hóa, thanh khoản và tỷ lệ giao dịch tự do (free float). Ba mã được thêm vào giỏ chỉ số này là BMP (+0.1%), CTD (+2.1%) và DHG (+2.6%) đều tăng điểm trong khi ba mã bị loại khỏi giỏ VN30 là FLC (-0.4%), HCM (-0.5%) và PPC (-3.1%) lại cho thấy biểu hiện kém tích cực.

NamABank cho biết đang triển khai hàng loạt chương trình khuyến mãi và ưu đãi nhân dịp năm mới 2017.

NamABank cho biết đang triển khai hàng loạt chương trình khuyến mãi và ưu đãi nhân dịp năm mới 2017.

Theo đó, từ nay đến 15/04/2017, khách hàng cá nhân khi đăng ký mở mới gói Combo sản phẩm dịch vụ (gồm Tài khoản thanh toán - Thẻ ATM - Dịch vụ eBanking) sẽ được nhận ngay những quà tặng ý nghĩa trong chương trình khuyến mãi “Tích điểm thưởng – Nhận quà ngay”. Cũng trong chương trình này, nếu sử dụng các dịch vụ có thu phí, khách hàng sẽ được tích lũy điểm để đổi những món quà hấp dẫn khác như bình giữ nhiệt Hàn Quốc, dù lớn NamABank, nón bảo hiểm, bộ nồi gia dụng…. Số điểm có thể được cộng dồn để khách hàng nhận quà nhiều lần hoặc nhận những món quà có giá trị cao hơn.

Bên cạnh đó, với chương trình “Lì xì đầu xuân - Rộn ràng sắm Tết”, khách hàng mở mới hoặc đã sở hữu thẻ tín dụng quốc tế NamABank, khi đăng ký trả góp lãi suất 0% tại các đại lý không liên kết với kỳ hạn 3 tháng, sẽ được miễn 100% phí chuyển đổi. Ngân hàng cho biết, 150 khách hàng đầu tiên mở thẻ và đăng ký trả góp lãi suất 0% còn có cơ hội được lì xì ngay 500,000 VNĐ. Chương trình được triển khai đến hết 10/04/2017.

Ngoài ra, khách hàng còn được hưởng nhiều ưu đãi khác như nhận ngay 30,000 VNĐ với mỗi giao dịch nhận kiều hối từ 200 USD trở lên trong chương trình khuyến mãi “Xuân trao gửi - Tết yêu thương” được triển khai đến 20/02/2017; hoặc mua 4 vé chỉ trả tiền 3 vé cho chủ thẻ tín dụng NamABank Mastercard khi xem phim 2D tại Lotte Cinema (đến hết 26/02/2017), tích điểm hoàn tiền - hoàn tiền không giới hạn khi chi tiêu qua thẻ tín dụng NamABank hay trả góp lãi suất 0% tại các đối tác liên kết cùng NamABank và được giảm đến 50% tại các đại lý ưu đãi…

CTCP Sông Đà 5 (SD5) đã thoái thành công 13.2 triệu cp (88%) của CTCP Thủy điện Sông Chảy 5 (UPCoM: SCH) trong ngày 17/01/2017.

CTCP Sông Đà 5 (SD5) đã thoái thành công 13.2 triệu cp (88%) của CTCP Thủy điện Sông Chảy 5 trong ngày 17/01/2017.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Sông Đà 5 (SD5)

- Mã chứng khoán: SCH

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 13,200,000 CP (tỷ lệ 88%)

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 13,200,000 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Ngày không còn là cổ đông lớn: 17/01/2017./.

Trong ngày 11/01/2017, ông Lê Tuấn Điệp đã mua 57,400 cp của CTCP Vinavico (HNX: CTA), tăng tỷ lệ nắm giữ từ 9.4% lên 10% (954,285 cp).

Trong ngày 11/01/2017, ông Lê Tuấn Điệp đã mua 57,400 cp của CTCP Vinavico , tăng tỷ lệ nắm giữ từ 9.4% lên 10% (954,285 cp).

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Tuấn Điệp

- Mã chứng khoán: CTA

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 896,885 CP (tỷ lệ 9.4%)

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 57,400 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 954,285 CP (tỷ lệ 10%)

- Lý do thay đổi sở hữu: Mua qua sàn giao dịch.

- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 11/01/2017./.

Theo BCTC hợp nhất quý 4/2016, CTCP Dược phẩm Cửu Long (HOSE: DCL) đạt gần 36 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng 71%. Lũy kế cả năm, DCL lãi ròng hơn 90 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch.

Theo BCTC hợp nhất quý 4/2016, CTCP Dược phẩm Cửu Long (HOSE: DCL) đạt gần 36 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng 71%. Lũy kế cả năm, DCL lãi ròng hơn 90 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch.

Cụ thể, quý 4/2016, DCL đạt doanh thu thuần 207 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2015. Theo đó, lãi gộp cũng tăng 14% đạt gần 68 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính của DCL có chuyển biến tốt khi doanh thu tăng nhẹ lên mức 4 tỷ đồng trong khi chi phí giảm từ 3.5 tỷ về còn hơn 1.6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý đều được cắt giảm so với quý 4/2015 lần lượt 23% và 12% về mức 16 tỷ và 9.7 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí, DCL lãi ròng gần 36 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ năm 2015.

Cả năm 2016, DCL đạt doanh thu thuần 738 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2015 và tương đương 87% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng gần 46% đạt hơn 90 tỷ đồng, vượt 10% chỉ tiêu đề ra.

Tài liệu đính kèm:

20170119 20170119 DCL - CV giai trinh BCTC quy IV.2016.pdf

BCTC HN Quy 4-2016.pdf

 

Từ cuối năm 2016 đến nay, mặc cho thị trường duy trì trong xu hướng đi ngang, cổ phiếu KAC của CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An vẫn liên tục tăng trần. Điểm kỳ lạ là hoạt động kinh doanh của KAC ...

Từ cuối năm 2016 đến nay, mặc cho thị trường duy trì trong xu hướng đi ngang, cổ phiếu KAC của CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An vẫn liên tục tăng trần. Điểm kỳ lạ là hoạt động kinh doanh của KAC lại đang chìm trong thua lỗ. Liệu có ẩn số nào đang diễn ra tại KAC?

Từ cuối tháng 12/2016, cổ phiếu KAC đã bắt đầu xuất hiện những phiên tăng trần với mật độ dày đặc. Theo đó, cho đến phiên giao dịch ngày 19/01, thị giá của KAC đã chạm mức 8,920 đồng/cp, tăng 172% so với thời điểm giữa tháng 12/2016.

Thế nhưng một điều đáng nói ở đây là khối lượng giao dịch khớp lệnh ở các phiên tăng trần của KAC lại ở mức rất thấp, nhiều phiên chỉ cần khớp 10 cổ phiếu là đã vọt lên kịch trần.

Thị giá cổ phiếu của KAC từ giữa tháng 12/2016 đến nay

Việc cổ phiếu KAC bất ngờ tăng mạnh là điều đáng chú ý trên thị trường bởi thời gian này không có thông tin hỗ trợ của doanh nghiệp xuất hiện, trong khi 3 quý đầu của năm 2016, KAC vẫn đang phải nhận kết quả kinh doanh thua lỗ.

Cụ thể, KAC đã có 3 quý lỗ liên tiếp, trong đó quý 2 lỗ nặng nhất gần 2 tỷ đồng. Tính chung 9 tháng đầu năm 2016, KAC đang có khoản lỗ lũy kế hơn 4 tỷ đồng, cao hơn so với cùng kỳ 2015 (chỉ lỗ gần 614 triệu đồng).

KAC tiền thân là Công ty TNHH Đo đạc Tư vấn Kinh doanh Nhà Khang An,hoạt động từ năm 2002, với vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng. Năm 2009, KAC chuyển đổi thành CTCP và tăng vốn lên 200 tỷ đồng. Cuối năm 2010, cổ phiếu KAC chính thức được niêm yết trên HOSE.

Nhìn lại quá khứ, trong 4 năm trở lại đây, kết quả kinh doanh của KAC khá ảm đạm. Liên tục trong giai đoạn 2011-2014, lợi nhuận ròng của KAC chỉ tính ở mức trên dưới 1 tỷ đồng, cá biệt năm 2012 chỉ vỏn vẹn 465 triệu đồng. Trong khi, 2 năm trước khi lên sàn, lợi nhuận ròng của KAC từng đạt 35.8 tỷ đồng (năm 2009) và 22.4 tỷ đồng (năm 2010).

KQKD giai đoạn 2009-2014 của KAC (Đvt: triệu đồng)

Tính trạng “thất bát” của Công ty tiếp tục diễn ra trong 3 quý đầu của năm 2015, thậm chí trong quý 1 và quý 3/2015, KAC còn phải chịu lỗ lần lượt 935 triệu và hơn 1.8 tỷ đồng và chỉ lãi duy nhất 2.2 tỷ đồng trong quý 2/2015.

Giải pháp “cứu cánh” chỉ đến với KAC trong quý 4/2015, nhờ chuyển nhượng bất động sản với khoản doanh thu hơn 160 tỷ đồng, Công ty từ đó có lãi ròng tới hơn 20.4 tỷ đồng, vực dậy kết quả của cả năm 2015.

KQKD năm 2015 của KAC(Đvt: triệu đồng)

Với tình cảnh trên của KAC, khá khó hiểu khi thị giá cổ phiếu này liên tục tăng trần trong thời gian qua. Phải chăng thị trường đang trông đợi vào một kết quả đột biến ở quý 4/2016 như KAC đã từng thực hiện trong năm 2015?

Tính đến thời điểm cuối quý 3/2016, KAC đang có 465.5 tỷ đồng tài sản, trong đó tài sản ngắn hạn chỉ chiếm 19% với 91 tỷ đồng. Phần tài sản dài hạn gần 375 tỷ đồng, trong đó tập trung chủ yếu ở chi phí sản xuất dở dang dài hạn tại 4 dự án là dự án Tân Tạo quận Bình Tân, dự án Phước Thiền Đồng Nai, dự án Cát Lái quận 2 và dự án khu dân cư Phú Hữu quận 9. Bên cạnh đó, KAC cũng đang có 84.7 tỷ đồng phải thu dài hạn là hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án.

Mặt khác, nợ vay tài chính của KAC khá thấp chỉ 2.6 tỷ đồng. Trong khi đó, phần nợ ngắn hạn tập trung chủ yếu tại khoản người mua trả tiền trước với hơn 175 tỷ đồng, chiếm 84% nợ phải trả.

Theo Báo cáo quản trị năm 2016 của KAC, các thành viên HĐQT và bên liên quan không thực hiện giao dịch cổ phiếu. Tính đến cuối năm 2016, hai cá nhân sở hữu lớn nhất là Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hoàng Minh sở hữu tới 51% vốn (hơn 12.3 triệu cp) và thành viên HĐQT Nguyễn Minh Trí sở hữu 6.8% vốn.

Bên cạnh đó, một tổ chức khác có liên quan đến Chủ tịch HĐQT là CTCP Đầu tư Địa ốc Khang Việt cũng sở hữu 4.8% vốn và người có liên quan khác là cá nhân Trần Kim Thủy cũng sở hữu 0.01% vốn (một số người có liên quan khác cũng sở hữu cổ phần nhưng không đáng kể). Theo đó, tổng sở hữu của HĐQT và các bên có liên quan tại KAC lên tới 68.5%.

Sở hữu của thành viên HĐQT

Huy động vốn từ nước ngoài thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ sẽ gặp khó, nợ công sẽ gần chạm trần, mặt bằng lãi suất và ổn định tỷ giá được giữ vững như năm trước sẽ không hề đơn giản…, là ...

Huy động vốn từ nước ngoài thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ sẽ gặp khó, nợ công sẽ gần chạm trần, mặt bằng lãi suất và ổn định tỷ giá được giữ vững như năm trước sẽ không hề đơn giản…, là những phác họa được Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia Việt Nam (NFSC) đưa ra khi dự báo về bức tranh tài chính - tiền tệ năm 2017.

Lãi suất USD tăng gây áp lực lên tỷ giá

Khu vực tài chính năm 2016 được đánh giá có nhiều kết quả tích cực khi hệ thống tài chính bảo đảm khả năng cung ứng vốn cho nền kinh tế. Năm qua, thị trường tiền tệ - ngân hàng đã cung ứng khoảng 1 triệu 230 nghìn tỷ đồng cho nền kinh tế, tăng khoảng 11,39% so với năm 2015. Trong đó, vốn của thị trường ngân hàng chiếm 68%, còn lại là dòng tiền đến từ cổ phiếu và trái phiếu xấp xỉ 32%. Thị trường ngoại hối năm 2016 cũng có sự ổn định nhờ cán cân thanh toán tổng thể thặng dư, từ cả cán cân thương mại và cán cân tài chính.

Bước sang năm 2017, mặc dù có những thuận lợi về xu thế tăng trưởng dài hạn tiếp tục được duy trì, nhiều yếu tố tích cực được dự báo sẽ là động lực cho sản xuất, xuất khẩu, nhất là xuất khẩu dầu thô để tăng nguồn thu ngân sách nhà nước (NSNN). Tuy nhiên, NFSC cũng đưa ra không ít thách thức cho thị trường tài chính của năm nay. Theo đó, năm 2017, dự báo thu NSNN sẽ đối mặt với những khó khăn như: Tiếp tục giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp theo lộ trình sẽ ảnh hưởng đến thu nội địa; thực hiện cắt giảm thuế suất thuế nhập khẩu theo các cam kết quốc tế sẽ ảnh hưởng tới thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu. NFSC dự kiến nợ công/GDP năm 2017 ở mức 64,8%, gần chạm trần 65% theo quy định. Trong đó, nợ Chính phủ/GDP ước khoảng 53,3%; nợ Chính phủ bảo lãnh/GDP là 14,4%; nợ chính quyền địa phương/GDP là 1,1%. Ngoài ra, nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ/thu ngân sách đạt 25,5%; nợ nước ngoài của quốc gia/GDP đạt 47,4%. Theo NFSC, để bảo đảm an toàn nợ công cần kiên định và nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng và mục tiêu ngân sách năm 2017. Đồng thời, hạn chế và quản lý chặt chẽ các khoản vay nợ mới phát sinh, đặc biệt là nợ Chính phủ bảo lãnh và nợ chính quyền địa phương; chú ý đến rủi ro tỷ giá...

http://baocongthuong.com.vn/thi-truong-tai-chinh-2017-nhieu-ap-luc.html

Nhằm mục đích giảm tỷ lệ nắm giữ, ông Phan Hưng - Ủy viên HĐQT CTCP Văn phòng Phẩm Hồng Hà (UPCoM: HHA) đăng ký thoái hết 4.27% vốn (251,824 cp) HHA. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ 20/01 ...

Nhằm mục đích giảm tỷ lệ nắm giữ, ông Phan Hưng - Ủy viên HĐQT CTCP Văn phòng Phẩm Hồng Hà đăng ký thoái hết 4.27% vốn (251,824 cp) HHA. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ 20/01 đến 17/01/2017.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Hưng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: HHA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 251,824 CP (tỷ lệ 4.27%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 251,824 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: giảm tỷ lệ cổ phần nắm giữ
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 20/01/2017
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 17/02/2017./.

CTCP Đầu tư Thương mại SMC (HOSE: SMC) vừa khép lại một năm với kết quả lãi ròng gần 362 tỷ đồng, gấp 6 lần kế hoạch.

CTCP Đầu tư Thương mại SMC (HOSE: SMC) vừa khép lại một năm với kết quả lãi ròng gần 362 tỷ đồng, gấp 6 lần kế hoạch.

Kết thúc quý 4, doanh thu gần 5,072 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2015. SMC ghi nhận lợi nhuận gộp hơn 347 tỷ đồng, gấp 2.2 lần. Theo giải trình của ban lãnh đạo, sản lượng bán hàng của quý 4 tăng 13% đồng thời giá vốn lại giảm 88% (do giá thị trường tăng cao hơn giá thép tồn kho và nhập kho trong quý), chính điều này đã tạo ra sự tăng trưởng trong doanh thu và chênh lệch trong lợi nhuận gộp so với năm trước.

Theo đó, lãi ròng đạt hơn 135 tỷ đồng, gấp đến 23 lần so với con số 6 tỷ lãi ròng của kỳ 4/2015.

Lũy kế cả năm 2016, kế hoạch doanh thu 10,100 tỷ đồng,nhưng SMC chỉ thực hiện 94% kế hoạch với kết quả 9,445 tỷ đồng, giảm 6% so với năm trước. Chi phí giá vốn năm nay thấp hơn nhiều làm lợi nhuận gộp cao gấp 5 lần với 720 tỷ đồng, dẫn đến lãi ròng đạt 362 tỷ đồng, trong khi năm 2015 ghi nhận lỗ 196 tỷ đồng. Kết quả lãi ròng này gấp hơn 6 lần con số kế hoạch 60 tỷ đồng của SMC. Ứng với EPS là 12,260 đồng.

Tổng tài sản thời điểm cuối năm gần 4,805 tỷ đồng, tăng 59% so với đầu năm. Trong đó, khoản mục hàng tồn kho và các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1,437 tỷ và 1,475 tỷ đồng; lần lượt gấp 3 lần và tăng 77% so với số liệu đầu năm.

Kết thúc phiên ngày 19/01, giá của SMC đang tăng tại mức giá 21,700 đồng/cp, gấp 3 lần so với đầu năm./.

Cổ phiếu đầu năm 2016 đến nay
Tài liệu đính kèm:
20170119_20170119 - SMC - BCTC hop nhat quy 4 nam 2016.pdf

Mặc dù trong quý 4/2016, CTCP Thủy hải sản Việt Nhật (HOSE: VNH) chỉ lỗ nhẹ 666 triệu đồng nhưng cả năm vẫn âm tới 24 tỷ đồng, gấp 3.4 lần năm trước. Ngân hàng đã bán hết tài sản thế chấp để thu hồi ...

Mặc dù trong quý 4/2016, CTCP Thủy hải sản Việt Nhật (HOSE: VNH) chỉ lỗ nhẹ 666 triệu đồng nhưng cả năm vẫn âm tới 24 tỷ đồng, gấp 3.4 lần năm trước. Ngân hàng đã bán hết tài sản thế chấp để thu hồi nợ.

Trong năm 2016, VNH ghi nhận hơn 26 tỷ đồng doanh thu, tăng hơn gấp đôi so năm trước, nhưng lại xuất hiện 17.6 tỷ đồng khoản giảm trừ doanh thu. Vì thế doanh thu thuần chỉ còn 8.7 tỷ đồng, giảm 20%. Giá vốn lại chiếm 26 tỷ đồng nên VNH lỗ gộp 17 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ lỗ 1.7 tỷ đồng.

Sau khi trừ các loại chi phí và gánh thêm mức lỗ 5 tỷ đồng từ hoạt động khác đã làm cho VNH lỗ ròng 24 tỷ đồng, cao hơn rất nhiều so mức 7 tỷ của năm trước. Như vậy đây là năm thứ 3 liên tiếp VNH ghi nhận lỗ. Con số lỗ này đã nâng mức lỗ lũy kế tại thời điểm cuối năm 2016 lên 74 tỷ đồng, sắp ngốn hết vốn chủ sở hữu (chỉ còn 7.8 tỷ đồng).

Được biết, trong năm qua, công ty xuất bán 105,262 kg cá ngừ nguyên liệu tồn kho từ năm 2014, chất lượng hàng bị giảm, công ty giảm giá bán 30% nên bị lỗ hơn 2 tỷ đồng. Thêm vào đó, công ty xuất 313,952 kg cá ngừ nguyên liệu gia công được 7 container thành phẩm. Đây cũng là hàng tồn kho từ năm 2014 nên công ty cũng bị lỗ hơn 14 tỷ đồng.

Còn lợi nhuận khác âm hơn 5 tỷ đồng do công ty bán nhà của bà Trần Thị Thúy (góp vốn) bị lỗ gần 4 tỷ đồng. Công ty bán 7 tàu cá thanh lý cũng lỗ 416 triệu đồng. Công ty Kiểm toán cũng trích bổ sung khấu hao đối với 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã hết thời hạn sử dụng gần 8 tỷ đồng.

Ngoài ra, tháng 12/2016 vừa qua Agribank đã bán đấu giá toàn bộ tài sản của VNH thế chấp tại ngân hàng để thu hồi tiền nợ. Theo đó, vay nợ tại ngân hàng của VNH đã không còn đồng nào trên bảng cân đối kế toán./.

Tài liệu đính kèm:
20170119_20170119 - VNH - Bao Cao Tai Chinh Quy 4.2016.pdf

 

Phóng viên Báo Công Thương đã có cuộc trao đổi với ông Lê Tiến Trường - Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) - về mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu (XK) 30 tỷ USD, tăng trưởng 6,5-7% của ...

Phóng viên Báo Công Thương đã có cuộc trao đổi với ông Lê Tiến Trường - Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) - về mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu (XK) 30 tỷ USD, tăng trưởng 6,5-7% của ngành dệt may năm 2017.

Doanh nghiệp dệt may trong nước không ngừng nâng cao chất lượng, giảm giá thành nhằm tăng sức cạnh tranh của sản phẩm

Năm 2016, ngành dệt may đã về đích không đúng hẹn, ông nhận định thế nào về vấn đề này?

Năm 2016, nhu cầu nhập khẩu chung của các nước đều sụt giảm nên các nước XK gặp khó khăn trong việc phát triển thị trường, ngay cả Ấn Độ, Trung Quốc cũng bị suy giảm. Năm vừa qua, Việt Nam là nước có tốc độ tăng trưởng 5,2%, cao nhất trong 7 nước XK dệt may thế giới. Vì vậy, với kim ngạch XK 28,3 tỷ USD đạt được trong năm vừa qua, tuy không đạt mục tiêu nhưng đã thể hiện rõ nỗ lực của doanh nghiệp (DN), nhất là cải thiện thị phần tại Hoa Kỳ và Nhật Bản.

Cùng với đó, hoạt động cải cách thủ tục hành chính được Chính phủ thực hiện trong năm qua cũng có những tác động tích cực. Đặc biệt là cải cách ở Bộ Công Thương, ngành tài chính, thuế, hải quan… giúp rút ngắn thời gian thực hiện dịch vụ công. Với ngành thời trang, thời gian giao hàng là yếu tố cốt lõi, vì thế hướng cải cách thủ tục hành chính sẽ hỗ trợ lớn cho DN trong ngành những năm tới.

2017 được dự báo là năm tiếp tục khó khăn cho ngành dệt may, theo ông đâu là căn cứ để hoàn thành mục tiêu 30 tỷ USD?

Tình hình thị trường năm 2017 tín hiệu sáng hơn do kinh tế Hoa Kỳ có chiều hướng tăng trưởng tốt hơn, mức độ tiêu dùng hy vọng cải thiện. Cho dù Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) không được thực thi thì mức tăng trưởng 6% và có thêm 700 triệu USD tại thị trường này là khả thi.

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh Kinh tế Á- Âu (EAEU) cũng được đánh giá sẽ mang lại thuận lợi cho DN dệt may. Theo đó, EVFTA là hiệp định lớn bởi quy mô của khối thị trường này lên tới 200 tỷ USD hàng dệt may mỗi năm. Mặc dù quy mô dân số lớn nhưng vẫn là những quốc gia riêng, có bản sắc văn hóa riêng. Vì vậy, nói là tiếp cận thị trường EU nhưng thực tế là tiếp cận từng thị trường riêng biệt. Tính chất thị trường nhỏ nhưng tính thời trang cao, thời gian quay vòng sản phẩm ngắn, đòi hỏi thời gian giao hàng nhanh nên không dễ tiếp cận. Tuy nhiên, do đây là thị trường truyền thống của dệt may Việt Nam nên mức tăng trưởng 2-3% trong năm nay có thể đạt được.

Hơn nữa, sau khi EVFTA có hiệu lực, dệt may Việt Nam sẽ có cùng mặt bằng cạnh tranh với các nước đang hưởng GSP như: Campuchia, Bangladesh trong một số chủng loại mặt hàng nên đây cũng là dấu hiệu tốt cho tăng trưởng tại khối thị trường này.

Hiệp định EAEU cũng được kỳ vọng sẽ giúp ngành tăng thị phần tại thị trường truyền thống - Nga từ 2% lên 10%, với giá trị khoảng hơn 1 tỷ USD.

Đặc biệt ngay từ đầu năm, nhiều DN dệt may đã có đủ đơn hàng cho quý I/2017 với số lượng dồi dào là bước chạy đà tốt cho ngành thực hiện mục tiêu tăng trưởng 6,5-7% trong năm 2017.

http://baocongthuong.com.vn/nganh-det-may-no-luc-cho-muc-tieu-30-ty-usd.html

CTCP Đầu Tư Xây Dựng 3-2 (HOSE: C32) vừa công bố BCTC quý 4/2016 với doanh thu và lợi nhuận cùng giảm mạnh so cùng kỳ năm trước.

CTCP Đầu Tư Xây Dựng 3-2  vừa công bố BCTC quý 4/2016 với doanh thu và lợi nhuận cùng giảm mạnh so cùng kỳ năm trước.

Theo đó, doanh thu C32 quý 4 đạt hơn 154 tỷ đồng, giảm 19% so cùng kỳ năm 2015, trong đó doanh thu từ mảng kinh doanh chính là đá giảm gần 16% do thị trường tiêu thụ cuối tháng 11 và 12 sụt giảm; doanh thu từ xây dựng giảm gần 34% do ít công trình và công trình cũ khi quyết toán bị giảm trừ khối lượng phần bù giá. Riêng mảng sản xuất cấu kiện bê tông tăng gần 15% so với quý 4/2015.

Doanh thu giảm đã làm cho lãi gộp C32 trong kỳ giảm gần 33% so với cùng kỳ, từ đó mà lãi ròng Công ty chỉ còn hơn 22 tỷ đồng, tương ứng giảm 45%.

Cả năm 2016, doanh thu thuần C32 đạt hơn 520 tỷ đồng và lãi ròng 97 tỷ đồng, lần lượt giảm 6% và 4% so cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên so với kế hoạch đề ra, lãi ròng C32 vẫn vượt 23%.

Tài liệu đính kèm:
20170119_20170119 - C32 - BCTC Q4-2016.pdf

CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (HOSE: NT2) công bố kết quả kinh doanh năm 2016 với lãi ròng hơn 1,085 tỷ đồng, mặc dù giảm 5% so năm 2015 nhưng vượt tới 49% kế hoạch.

CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (HOSE: NT2) công bố kết quả kinh doanh năm 2016 với lãi ròng hơn 1,085 tỷ đồng, mặc dù giảm 5% so năm 2015 nhưng vượt tới 49% kế hoạch.

Trong năm 2016, doanh thu thuần 7,983 tỷ đồng, tăng gần 19% so năm 2015. Tuy nhiên giá vốn chiếm tới 6,632 tỷ đồng (tăng 30%) nên lãi gộp chỉ còn 1,351 tỷ đồng, ứng với tỷ suất lãi gộp biên 16.9%, giảm mạnh so mức 24% của năm 2015. Kỳ này NT2 ghi nhận 146 tỷ đồng lãi từ hoạt động tài chính, giảm khá mạnh so mức 294 tỷ của cùng kỳ.

Mặc dù NT2 cắt giảm khá mạnh chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng nhưng lãi ròng vẫn giảm gần 5%, khi đạt 1,085.5 tỷ đồng, nhưng vượt tới 49% kế hoạch (727.6 tỷ đồng). Ứng với EPS 3,740 đồng. 

Tại thời điểm cuối năm 2016, nợ ngắn hạn của NT2 khá cao với 4,309.6 tỷ đồng, trong đó chiếm nhiều nhất là phải trả người  bán ngắn hạn và vay nợ.Còn nợ dài hạn giảm 23%, xuống mức 3,762 tỷ đồng trong đó chính yếu vẫn là vay dài hạn.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ ở mức 1,922 tỷ đồng. NT2 vẫn duy trì con số lưu chuyển tiền thuần trong kỳ ở mức 2,092 tỷ đồng như hồi năm 2015./.

Tài liệu đính kèm:
20170119_20170119 - NT2 - BCTC Q4-2016.pdf

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa phê duyệt đề xuất dự án đầu tư “Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc” và Dự án “Nâng cấp hành lang giao thông Đông Tây Tiểu vùng Mê Công mở rộng” vay vốn ...

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa phê duyệt đề xuất dự án đầu tư “Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc” và Dự án “Nâng cấp hành lang giao thông Đông Tây Tiểu vùng Mê Công mở rộng” vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Phó Thủ tướng lưu ý, việc sử dụng vốn vay cho giải phóng mặt bằng cần được cân nhắc kỹ lưỡng và phải được Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong chủ trương đầu tư cho Dự án theo hướng nâng cao vai trò và trách nhiệm tối đa của chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư, giảm thiểu tối đa việc sử dụng vốn vay cho công tác này.

Phó Thủ tướng cũng phê duyệt chủ trương đầu tư Dự  án hỗ trợ kỹ thuật tăng cường kết nối hành lang GMS do ADB viện trợ không hoàn lại.

Cơ chế tài chính cho các dự án đầu tư nêu trên sẽ được xác định cụ thể trên cơ sở kết quả làm việc của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Giao thông vận tải với nhà tài trợ. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, các địa phương và các cơ quan liên quan xác định cơ chế tài chính phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án đầu tư, thực hiện các thủ tục nội bộ thẩm định các báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; lập và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt văn kiện và chủ trương đầu tư cho các dự án đầu tư theo quy định hiện hành; tiến hành các thủ tục phê duyệt văn kiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật tăng cường kết nối hành lang GMS theo đúng quy định hiện hành.

Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Kế hoạch và  Đầu tư bố trí vốn đối ứng từ nguồn ngân sách hàng năm của Bộ Giao thông vận tải hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện công tác thiết kế cơ sở các dự án đầu tư phù hợp với tiến độ thực hiện phần vốn ODA viện trợ không hoàn lại của ADB đảm bảo tiến độ chuẩn bị các dự án.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trên cơ sở báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của Bộ Giao thông vận tải, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc lập Hội đồng thẩm định liên ngành hoặc cơ quan chủ trì việc thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi./.

Vào ngày thứ Năm, các hợp đồng vàng tương lai ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất trong tháng khi đồng USD tăng mạnh trên do việc không đưa ra động thái về lãi suất của ECB và những nhận định tương đối ...

Vàng vẫn trên mốc 1,200 USD/oz bất chấp mức giảm mạnh nhất trong 1 tháng

Vào ngày thứ Năm, các hợp đồng vàng tương lai ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất trong tháng khi đồng USD tăng mạnh trên do việc không đưa ra động thái về lãi suất của ECB và những nhận định tương đối “chủ chiến” từ Chủ tịch Fed, Janet Yellen, MarketWatch đưa tin.

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm, hợp đồng vàng giao tháng 2 lùi 10.60 USD (tương đương 0.9%) xuống 1,201.50 USD/oz, qua đó đánh đấu mức sụt giảm mạnh nhất cả về phương diện đồng USD và phần trăm kể từ đầu năm 2017.

Theo CNBC, cũng trong ngày thứ Năm, hợp đồng vàng giao ngay hạ 0.2% xuống 1,201.76 USD/oz.

Chỉ số đồng USD (ICE U.S. Dollar Index) – thước đo diễn biến của đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt khác – tiến 0.5%. Vàng và đồng USD thường di chuyển ngược chiều, đồng USD tăng mạnh có thể làm giảm nhu cầu kim loại quý, vốn được neo giá theo đồng bạc xanh, cụ thể làm hàng hóa này trở nên đắt đỏ hơn đối với những người sử dụng những đồng tiền khác.

Đúng với dự báo của thị trường, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã không đưa ra động thái nào về lãi suất vì trong tháng trước, ngân hàng này đã quyết định nới rộng chương trình mua trái phiếu cho đến cuối năm 2017.

Hôm thứ Tư, đồng USD bắt đầu leo dốc sau khi bà Yellen cho biết dự định nâng lãi suất “vài lần trong một năm” cho đến năm 2019. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng cho biết cơ quan này đang rất gần mục tiêu lạm phát và việc làm. Bà nói thêm việc giảm mức độ hỗ trợ tiền tệ là “hoàn toàn hợp lý”. Lãi suất tăng cao thường có thể làm giảm nhu cầu vàng vì kim loại quý không đem lại lợi suất.

Cũng trong ngày thứ Năm, một dữ liệu cho thấy trong tháng 1/2017 hoạt động sản xuất khu vực Philadelphia mở rộng với tốc độ nhanh nhất trong hơn 2 năm, và số công nhân bị sa thải mỗi tuần giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 40 năm.

Hiện các hợp đồng vàng tương lai chỉ tăng 0.4% trong tuần khi nhà đầu tư tỏ ra thận trọng trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump vào ngày thứ Sáu, đặc biệt sau khi ông tỏ ra ủng hộ một đồng bạc xanh yếu hơn trong thời gian gần đây.

Trong số các kim loại trên sàn Comex, hợp đồng bạc giao tháng 3 sụt 27.2 xu (tương đương 1.6%) xuống 17.002 USD/oz. Hợp đồng đồng giao tháng 3 giảm gần 1 xu (tương đương 0.2%) xuống 2.611 USD/lb. Hợp đồng bạch kim giao tháng 4 mất 15.50 USD (tương đương 1.6%) còn 956.40 USD/oz.

Trong khi đó, hợp đồng paladi giao tháng 3 tiến 15 xu lên 751.15 USD/oz.

Cũng trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, chứng chỉ quỹ SPDR Gold Trust hạ 0.4%, cổ phiếu Vectors Gold Miners mất 1.2% và chứng chỉ quỹ iShares Silver Trust giảm 0.7%./.

Diễn biến giá vàng giao ngay 3 phiên vừa qua

Nguồn: kitco.com

Diễn biến giá vàng giao ngay trên sàn New York

Nguồn: kitco.com
Đang tải dữ liệu...

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng