Mới cập nhật

Tổng cục Thống kê cho biết, tính chung 4 tháng đầu năm khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt 4.28 triệu lượt người, tăng 30.3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến bằng đường hàng không đạt ...

Tổng cục Thống kê cho biết, tính chung 4 tháng đầu năm khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt 4.28 triệu lượt người, tăng 30.3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến bằng đường hàng không đạt 3.5 triệu lượt người, tăng 32.6%; đến bằng đường bộ đạt 611 ngàn lượt người, tăng 11.1%; đến bằng đường biển đạt 162 ngàn lượt người, tăng 77.6%.

Trong đó, khách quốc tế đến trong tháng 4 ước tính đạt 1,071.7 ngàn lượt người, tăng 6.5% so với tháng trước (là tháng thứ 4 liên tiếp từ đầu năm đón trên 1 triệu lượt khách), trong đó: Khách đến bằng đường hàng không tăng 8.3%; bằng đường bộ giảm 16.8%; bằng đường biển tăng mạnh, gấp 2.2 lần do đang là thời điểm thời tiết biển thuận lợi.

So với cùng kỳ năm trước, khách quốc tế đến nước ta tăng 34%, trong đó khách đến từ châu Á tăng 38.3%; từ châu Âu tăng 31.8%; từ châu Mỹ tăng 12.2%; từ châu Úc tăng 12.9%; từ châu Phi tăng 24.5%.

Tính chung 4 tháng năm nay, khách đến từ châu Á đạt hơn 3 triệu lượt người, tăng 35.3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến từ hầu hết các thị trường chính đều tăng. Cụ thể, khách đến từ Trung Quốc đạt 1.3 triệu lượt người, tăng 61.1%; Hàn Quốc 702 ngàn lượt người, tăng 35.1%; Nhật Bản 261.6 ngàn lượt người, tăng 6.6%; Đài Loan 199 ngàn lượt người, tăng 22.3%; Ma-lai-xi-a 152.8 ngàn lượt người, tăng 19.6%; Thái Lan 109.2 ngàn lượt người, tăng 15.8%; Xin-ga-po 85 ngàn lượt người, tăng 7%.

Khách đến từ châu Âu ước tính đạt 747.1 ngàn lượt người, tăng 25.5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Khách đến từ Liên bang Nga 230.9 ngàn lượt người, tăng 60.3%; Vương quốc Anh 106.5 ngàn lượt người, tăng 12.6%; Pháp 105.3 ngàn lượt người, tăng 12.6%; Đức 82.8 ngàn lượt người, tăng 17.6%; Thụy Điển 24.6 ngàn lượt người, tăng 24.5%.

Khách đến từ châu Mỹ đạt 315 ngàn lượt người, tăng 11.1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến từ Hoa Kỳ đạt 228.5 ngàn lượt người, tăng 9.1%. Khách đến từ châu Úc đạt 144.7 ngàn lượt người, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2016./.

CTCP Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình (HOSE: QBS) đã công bố BCTC hợp nhất quý 1/2017 với lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 17 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ năm trước.

CTCP Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình đã công bố BCTC hợp nhất quý 1/2017 với lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 17 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, doanh thu thuần quý 1 của QBS đạt 861 tỷ đồng, giảm mạnh 65% so với cùng kỳ năm 2016. Theo đó, lợi nhuận gộp giảm từ 66.5 tỷ xuống còn 44 tỷ.

Doanh thu tài chính và chi phí tài chính trong quý 1 của QBS đều giảm khá mạnh so với cùng kỳ năm trước, lần lượt đạt 1.7 tỷ và 7.5 tỷ đồng. Mặt khác, chi phí quản lý doanh nghiệp và bán hàng đều giảm đáng kể.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí, QBS ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 17 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ./.

Tài liệu đính kèm:
20170428_20170428 - QBS - BCTC hop nhat qui I.2017.pdf

Theo Tổng cục Thống kê, trong 15 ngày đầu tháng 4/2017, ước tính bội chi Ngân sách Nhà nước khoảng 20,100 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thống kê, trong 15 ngày đầu tháng 4/2017, ước tính bội chi Ngân sách Nhà nước khoảng 20,100 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/4/2017 ước tính đạt 316.7 ngàn tỷ đồng, bằng 26.1% dự toán năm, trong đó thu nội địa 253.8 ngàn tỷ đồng, bằng 25.6%; thu từ dầu thô 13 ngàn tỷ đồng, bằng 33.9%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 49.9 ngàn tỷ đồng, bằng 27.7%.

Trong thu nội địa, thu tiền sử dụng đất đạt 29.5 ngàn tỷ đồng, bằng 46.3% dự toán năm; thu thuế thu nhập cá nhân 26.2 ngàn tỷ đồng, bằng 32.5%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 52,1 ngàn tỷ đồng, bằng 26.8%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 47.3 ngàn tỷ đồng, bằng 23.5%; thu thuế bảo vệ môi trường 9.5 ngàn tỷ đồng, bằng 21%; thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước 49.4 ngàn tỷ đồng, bằng 17.3%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/4/2017 ước tính đạt 336.8 ngàn tỷ đồng, bằng 24.2% dự toán năm, trong đó chi thường xuyên đạt 246.7 ngàn tỷ đồng, bằng 27.5% dự toán năm; chi trả nợ lãi 31.6 ngàn tỷ đồng, bằng 32%; riêng chi đầu tư phát triển mới đạt 57.8 ngàn tỷ đồng, bằng 16.2% dự toán năm. Chi trả nợ gốc từ đầu năm đến thời điểm 15/4/2017 ước tính đạt 54 ngàn tỷ đồng, bằng 33% dự toán năm./.

CTCP Tập Đoàn Pan (HOSE: PAN) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 1/2017 với lợi nhuận sau thuế đạt 56.6 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ năm trước.

CTCP Tập Đoàn Pan vừa công bố BCTC hợp nhất quý 1/2017 với lợi nhuận sau thuế đạt 56.6 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, doanh thu thuần trong quý 1 của PAN đạt 536 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2016 còn giá vốn hàng bán cũng giảm từ 491 tỷ xuống còn 405 tỷ làm cho lợi nhuận gộp quý 1 của Công ty đạt 131 tỷ đồng, giảm nhẹ 6%.

Đặc biệt, doanh thu hoạt động tài chính của PAN giảm mạnh từ 131 tỷ đồng chỉ còn 13 tỷ đồng. Mặt khác, chi phí tài chính cũng giảm khá mạnh, ở mức 6 tỷ đồng. Các khoản chi phí khác có biến động không lớn trong quý 1.

Như vậy, lợi nhuận sau thuế quý 1/2017 của PAN chỉ đạt 57 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ năm ngoái chủ yếu do doanh thu tài chính giảm mạnh.

Được biết, năm 2017 PAN đặt kế hoạch doanh thu thuần đạt 3,080 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 280 tỷ đồng. /.

Tài liệu đính kèm:
20170428_20170428 - PAN - BCTC Hop nhat Quy 1.2017.pdf

Tổng cục Thống kê cho biết, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 4 ước tính tăng 7.4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng giảm 5.6%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11.1%; ...

Tổng cục Thống kê cho biết, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 4 ước tính tăng 7.4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng giảm 5.6%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11.1%; sản xuất và phân phối điện tăng 9.9%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 6.5%.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2017, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 5.1% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn nhiều mức tăng của cùng kỳ năm 2016, nhưng cao hơn mức tăng 4.2% của quý 1 năm nay.

Trong các ngành công nghiệp, ngành chế biến, chế tạo tăng 9.2%, đóng góp 6.5 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 9.3%, đóng góp 0.6 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 6.3%, đóng góp 0.1 điểm phần trăm; ngành khai khoáng giảm 9.7%, làm giảm 2.1 điểm phần trăm mức tăng chung.

Trong các ngành công nghiệp cấp II, một số ngành có chỉ số sản xuất 4 tháng đầu năm tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất kim loại tăng 47.5%; sản xuất các sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 13.3%; dệt tăng 12.5%; sản xuất xe có động cơ tăng 10.9%; sản xuất hóa chất và các sản phẩm hóa chất tăng 10.7%; sản xuất đồ uống tăng 10.3%.

Một số ngành có mức tăng thấp hoặc giảm: Sản xuất, chế biến thực phẩm tăng 6.4%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 4.5%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 4.2%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 3%; sản xuất giường, tủ, bàn ghế tăng 1.5%; khai thác than cứng và than non tăng 0.8%; sản xuất thuốc lá tăng 0.5%; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 12.9%.

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 3/2017 tăng 15.1% so với tháng trước và tăng 7.4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 3 tháng đầu năm nay, chỉ số tiêu thụ ngành chế biến, chế tạo tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2016 tăng 10.2%), trong đó các ngành có chỉ số tiêu thụ tăng khá: Sản xuất phương tiện vận tải khác tăng 15.5%; sản xuất xe có động cơ tăng 13.4%; sản xuất kim loại tăng 9.5%; sản xuất thiết bị điện tăng 9.4%.

Một số ngành có chỉ số tiêu thụ 3 tháng tăng thấp hoặc giảm: Dệt tăng 6.9%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 5.4%; sản xuất, chế biến thực phẩm tăng 4.7%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 2.4%; sản xuất sản phẩm thuốc lá tăng 0.5%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế giảm 3.8%./.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2017 không thay đổi so với tháng trước. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chủ yếu có 7 nhóm chỉ số giá tháng 4 tăng so với tháng ...

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2017 không thay đổi so với tháng trước. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chủ yếu có 7 nhóm chỉ số giá tháng 4 tăng so với tháng trước.

Trong đó, nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng cao nhất với 8.05% (dịch vụ y tế tăng 10.59%) do trong tháng có 14 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế bước 2 theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính (tác động làm CPI tăng khoảng 0.41%).

Nhóm văn hóa, giải trí, du lịch và nhóm thiết bị, đồ dùng gia đình cùng tăng 0.1%; đồ uống và thuốc lá tăng 0.06%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0.02%; giáo dục tăng 0.01%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0.08%. Các nhóm hàng hóa và dịch vụ còn lại có chỉ số giá giảm, trong đó nhóm giao thông giảm 1.38% do ảnh hưởng từ 2 đợt điều chỉnh giảm giá xăng, dầu vào thời điểm 21/3/2017 và thời điểm 5/4/2017 (làm giá xăng, dầu giảm 3.06%), tác động làm CPI chung giảm 0.13%. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0.66% (lương thực tăng 0.16%; thực phẩm giảm 1.11%); nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 0.24%; bưu chính, viễn thông giảm 0.03%.

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 4 tháng đầu năm 2017 tăng 4.80% so với bình quân cùng kỳ năm 2016, thấp hơn mức bình quân 4.96% của quý 1/2017. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2017 tăng 0.90% so với tháng 12/2016 và tăng 4.30% so với cùng kỳ năm trước.

Lạm phát cơ bản tháng 4/2017 tăng 0.09% so với tháng trước và tăng 1.50% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 4 tháng đầu năm 2017 tăng 1.62% so với bình quân cùng kỳ năm 2016.

Chỉ số giá vàng tháng 4/2017 tăng 1.01% so với tháng trước; tăng 3.01% so với tháng 12/2016 và tăng 5.74% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 4/2017 giảm 0.28% so với tháng trước; giảm 0.02% so với tháng 12/2016 và tăng 1.58% so với cùng kỳ năm 2016./.

Ngày 26/04/2017, Hiệp hội Các nhà Quản trị Tài chính Việt Nam (VAFE), Vietstock và MetaStock đồng tổ chức buổi Hội thảo tại Hồ Chí Minh với chủ đề "Nghệ thuật sử dụng chiến lược RMO, phòng ngừa rủi ...

Ngày 26/04/2017, Hiệp hội Các nhà Quản trị Tài chính Việt Nam (VAFE), Vietstock và MetaStock đồng tổ chức buổi Hội thảo tại Hồ Chí Minh với chủ đề "Nghệ thuật sử dụng chiến lược RMO, phòng ngừa rủi ro & trading cùng MetaStock" đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều nhà đầu tư.

Trong phần đầu hội thảo, ông Rahul Mohindar đã trình bày về RMO Trade Model. Ông Rahul Mohindar là giám đốc của Viratech Software và là một trong những trader, chuyên gia chứng khoán, nhà phát triển phần mềm giao dịch hàng đầu của Ấn Độ nói riêng cũng như Châu Á nói chung.

Một trong những điểm mạnh trong kỹ thuật trading của ông là giúp nhà đầu tư kiểm soát cảm xúc để tập trung vào xu hướng biến động của thị trường nhằm nhận diện các cơ hội đầu tư.

Ông Rahul Mohindar

Trong phần trình bày của mình ông Rahul Mohindar đã làm rõ những khái niệm như Rahul Mohindar Oscillator, Swing Trader, ... Chỉ báo Rahul Mohindar Oscillator đóng vai trò rất quan trọng trong hệ thống với việc quyết định xu hướng chính dài hạn (primary trend) và tính hiệu quả của các tín hiệu mua khác.

Một tín hiệu mua của hệ thống được coi là lý tưởng phải có mũi tên Mua xuất hiện cùng với thanh giá (bar) màu xanh và Rahul Mohindar Oscillator ở trên ngưỡng 0. Nếu không thể thỏa mãn tất cả điều kiện này thì tín hiệu mua sẽ rất dễ thất bại. Trong trường hợp bán (short selling) thì ngược lại.

Ông Rahul Mohindar cũng đề cập đến sự quan trọng của khối lượng trong hệ thống giao dịch của mình. Nếu khối lượng liên tục gia tăng thì tín hiệu mua sẽ dễ thành công hơn. Ngược lại, nếu khối lượng sụt giảm liên tục và tín hiệu bán xuất hiện thì đó sẽ là cơ hội tuyệt vời cho một vị thế bán.

Ngoài ra, phần đề cập về Automated Trend Modules (ATM) và ATM PowerScreener cũng khá bổ ích cho khán giả.

Sau phần trình bày của ông Rahul Mohindar là Forecaster của Scott Brown. Ông Scott Brown là Chủ tịch kiêm CEO của MetaStock. Ông đã là làm việc ở đây hơn 15 năm qua và tham gia phát triển phần mềm MetaStock từ phiên bản 8 đến 15. Ông Scott Brown đã trình bày và phổ cập các hệ thống trong MetaStock đến các nhà đầu tư ở hơn 20 quốc gia.

Ông Scott Brown

Forecaster là một ứng dụng khá đặc biệt. Trong khi hầu hết các ứng dụng hay công cụ phân tích đều mang tính phản ứng (react) thì đây lại là một ứng dụng mang tính dự báo (predict). Forecaster đưa ra các dự báo về vùng biến động trong tương lai của cổ phiếu với độ chính xác cao.

Việc thiết lập được các ngưỡng kháng cự/hỗ trợ tiềm năng trong tương lai đối với từng cổ phiếu cụ thể là một yếu tố hết sức cần thiết để quyết định sự thành công của việc trading. Đáng chú ý là Forecaster không cần nhiều dữ liệu quá khứ để đưa ra dự đoán. Đây cũng là một trong những lợi thế của ứng dụng này. 

Phần trình bày cuối cùng là của ông Nguyễn Sỹ Hà. Ông Nguyễn Sỹ Hà hiện là Trưởng Bộ phận Phân tích Kỹ thuật tại CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC). Ông Hà chịu trách nhiệm viết các báo cáo hàng ngày về xu hướng và chiến lược thị trường, tư vấn đầu tư cho khách hàng dựa trên phân tích kỹ thuật. Đặc biệt, ông Hà là một trong những người đầu tiên tại Việt Nam đạt được chứng chỉ CMT Charterholder, một chứng chỉ dành cho các chuyên gia phân tích kỹ thuật hàng đầu thế giới của Hiệp hội Phân tích kỹ thuật Hoa Kỳ (MTA).

Ông Hà trình bày cho nhà đầu tư cách tiếp cận phân tích kỹ thuật của mình cũng như những kinh nghiệm thích ứng với đặc thù của thị trường Việt Nam. Ông Hà tiếp cận khái niệm phân tích kỹ thuật với 3 trụ cột chính: phân tích tâm lý thị trường (sentiment indicator), phân tích dòng tiền (flow of fund indicator) và phân tích các chỉ báo kĩ thuật (market structure indicator).

Cuối phần trình bày, ông Hà cũng có những chia sẻ rất thiết thực về cách để hạn chế bớt những khó khăn khi ứng dụng phân tích kỹ thuật tại thị trường Việt Nam.   

Sau phần trình bày của ông Hà là Talk Show vô cùng sôi nổi. Các khách mời trong Talk Show gồm có:

• Ông Scott Brown - Chủ tịch kiêm CEO của MetaStock

• Ông Diệp Quốc Khang, CMT Charterholder - Chuyên viên Cao cấp - Bộ phận Đầu tư, Dragon Capital, Thành viên Hiệp hội PTKT Hoa Kỳ (MTA).

• Ông Nguyễn Quang Minh, CMT Charterholder - Trưởng Bộ phận Phân tích Kỹ thuật Vietstock, Thành viên Hiệp hội PTKT Hoa Kỳ (MTA).

• Ông Nguyễn Sỹ Hà - CMT Charterholder - Trưởng Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, CTCP Chứng khoán TPHCM (HSC), Thành viên Hiệp hội PTKT Hoa Kỳ (MTA).

Các khách mời đã có những tranh luận vô cùng thẳng thắn và thú vị về rất nhiều vấn đề xoay quanh kinh nghiệm đầu tư cũng như các dịch vụ, ứng dụng mang tầm đẳng cấp quốc tế của MetaStock.

Các khán giả liên tục đặt ra rất nhiều câu hỏi cho các khách mời về các ứng dụng như RMO, Forecaster cũng như những kinh nghiệm ứng dụng phân tích kỹ thuật. Qua đó, nhà đầu tư rút tỉa được rất nhiều kiến thức bổ ích và thú vị./.

Tương tự những doanh nghiệp dầu khí khác, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 sáng ngày 28/04, Tổng CTCP DV Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC, HNX: PVS) đã trình kế hoạch lãi ròng 2017 khá khiêm tốn (560 tỷ ...

Tương tự những doanh nghiệp dầu khí khác, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 sáng ngày 28/04, Tổng CTCP DV Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC, HNX: PVS) đã trình kế hoạch lãi ròng 2017 khá khiêm tốn (560 tỷ đồng). Cùng với kế hoạch kinh doanh, các tờ trình khác về tăng vốn, chuyển sàn,… đều được thông qua.

Kế hoạch lãi thận trọng 560 tỷ đồng

Giá dầu đã hồi phục nhưng mức 50 - 55 USD/thùng vẫn còn thấp, bên cạnh đó là sự cạnh tranh tăng cao trong ngành, năm 2017 được dự báo sẽ tiếp tục đà giảm của những năm trước đó, vì vậy PVS đặt kế hoạch đạt 13,000 tỷ doanh thu và 560 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt giảm 33% và 38% so với thực hiện năm 2016. Riêng công ty mẹ có tổng doanh thu dự đạt 7,900 tỷ và lãi sau thuế là 410 tỷ đồng, trong năm sẽ bỏ ra 1,126 tỷ đồng phục vụ đầu tư.

Được biết, kế hoạch này dựa trên cơ sở giá dầu 50 USD/thùng. Tổng giám đốc Phan Thanh Tùng cho biết, HĐQT đánh giá kế hoạch còn khá dễ, PVS có thể đạt hơn con số chỉ tiêu đề ra.

Trả lời cổ đông về lợi nhuận kế hoạch quá thận trọng, Đoàn Chủ tịch thừa nhận rằng, năm 2017 đã có những điểm khả quan trong hoạt động địa chất, mảng dịch vụ dầu khí; tuy nhiên các dịch vụ truyền thống về tàu và căn cứ cảng vẫn bị ép giá, cộng với việc không lường trước được diễn biến giá dầu nên PVS vẫn giữ con số 560 tỷ đồng kế hoạch lãi ròng. Cổ tức dự kiến cho năm 2017 là 7%, trong đó 4% sẽ được tạm ứng vào đầu quý 4.

Một số nhà thầu đã tái khởi động các dự án như Cá rồng đỏ, Cá voi xanh, Block B, dự án lọc dầu Long Sơn,… Tuy nhiên, đây là những dự án dài hạn nên sẽ không đóng góp nhiều cho nguồn thu của PVS năm nay.

Kết quả kinh doanh quý 1/2017 ghi nhận 3,375 tỷ đồng doanh thu thuần và 256 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt giảm 24% và 10%. Dù lợi nhuận cổ đông mẹ giảm nhẹ nhưng đã khả quan hơn dự định nhờ hoạt động khảo sát địa chấn 2D và 3D trong khi năm 2016 ghi nhận lỗ thì năm nay đã có lãi.

ĐHĐCĐ thường niên 2017 sáng ngày 28/04

Tăng vốn lên gần 5,900 tỷ đồng và chuyển sàn HOSE

Trong năm 2017, Công ty dự kiến sẽ phát hành gần 143 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 4,467 tỷ lên hơn 5,896 tỷ đồng. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến sử dụng đầu tư dự án FPSO Cá rồng đỏ dưới hình thức đầu tư góp vốn liên doanh.

Cụ thể, gần 31.3 triệu cổ phần sẽ được phát hành để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 7%, nguồn vốn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2015. Sau đó, PVS sẽ phát hành tiếp 111.7 triệu cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 25%. Với giá phát hành 10,000 đồng/cp, tổng giá trị của đợt chào bán gần 1,117 tỷ đồng.

Về dự án sử dụng vốn, FPSO Cá rồng đỏ sẽ được đầu tư từ quý 3/2017 đến quý 4/2019, tổng vốn đầu tư dự án hơn 518 triệu USD với tỷ suất sinh lợi nội bộ IRR 12.5%. Trong vòng khoảng 6 năm dự án sẽ hoàn vốn và mang lại nguồn thu ổn định cho PVS trong 10 năm.

Cũng trong năm 2017 ngay sau khi hoàn tất hai bước tăng vốn, PVS sẽ chuyển niêm yết cổ phiếu từ HNX sang HOSE, dự kiến thực hiện trong quý 4/2017.

Lãi ròng 2016 tiếp tục sụt giảm, cổ tức 17%

Dù dự liệu kế hoạch thụt lùi, chỉ tiêu 22,000 tỷ đồng doanh thu của 2016 vẫn không thể hoàn thành, thực tế đạt 19,293 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ. Theo đó, lãi ròng cũng giảm 31% thực hiện 910 tỷ đồng, tương đương 95% kế hoạch.

Trong đó, mảng dịch vụ cơ khí dầu khí dù là nguồn thu chủ lực nhưng chỉ tăng nhẹ 1%, doanh thu thực hiện ghi nhận 10,460 tỷ đồng. Các lĩnh vực khác như dịch vụ khai thác tàu chứa dầu FSO/FPSO, dịch vụ cung ứng tàu chuyên dụng,... đều sụt giảm từ nhẹ đến hơn 50%, đây cũng là nguyên nhân kéo giảm doanh thu.

Lợi nhuận được chia từ các công ty con và công ty liên doanh , liên kết năm 2016 là 780 tỷ đồng, chiếm 62% lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 1,256 tỷ đồng. Tổng giá trị đầu tư tài chính cuối năm 2016 là 5,644 tỷ đồng, trong đó hơn 3,100 tỷ đồng được đầu tư vào công ty con và 2,460 tỷ đồng vào công ty liên kết và đơn vị khác. Trong năm 2016, PVS đã thành lập công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Labuan với vốn điều lệ 572,565 và thoái vốn CTCP Vận tải Dầu khí Đông Dương theo phương án tái cấu trúc với giá trị đầu tư ban đầu 10 tỷ đồng.

Đại hội đã thông qua kế hoạch chia cổ tức với tổng tỷ lệ 17%, trong đó 10% sẽ thanh toán bằng tiền mặt và 7% còn lại sẽ chia bằng cổ phiếu lấy từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2015. Trong 10% bằng tiền mặt, hiện đã thực hiện tạm ứng 5% trong năm 2016, 5% còn lại dự sẽ thanh toán vào cuối quý 2/2017.

Hoạt động đầu tư trong năm 2016 với biến động bất ổn của giá dầu thô, PVS chủ yếu thực hiện các dự án chuyển tiếp từ năm trước đó và dừng tại giai đoạn triển khai thủ tục. Về các dự án đầu tư trong kế hoạch 2016, PVS phải giãn dự án tàu dịch vụ đa năng 10,000BHP (giá trị đầu tư năm 2016 lên đến 22.5 triệu USD) và chưa thể thực hiện giải ngân 300 tỷ đồng của dự án Cảng Phú Quốc. Do đó, giá trị đầu tư ghi nhận 35.6 tỷ đồng chỉ bằng 3.8% kế hoạch./.

CTCP Khoan & DV Khoan Dầu khí (HOSE: PVD) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 1/2017 với lỗ ròng gần 9.5 tỷ đồng mặc dù quý 1 năm trước vẫn lãi 3.7 tỷ đồng.

CTCP Khoan & DV Khoan Dầu khí (HOSE: PVD) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 1/2017 với lỗ ròng gần 9.5 tỷ đồng mặc dù quý 1 năm trước vẫn lãi 3.7 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu thuần trong quý 1/2017 chỉ đạt 22 tỷ đồng, giảm 69% so với cùng kỳ năm trước còn giá vốn hàng bán đạt 22.5 tỷ đồng, giảm 62%. Do đó, lợi nhuận gộp trong quý 1 ghi nhận giá trị âm 0.3 tỷ đồng.

Mặt khác, doanh thu tài chính của PVD giảm mạnh từ 3.1 tỷ xuống còn 1.8 tỷ đồng. Chi phí quản lý 7.9 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí, quý 1 PVD ghi nhận khoản lỗ ròng gần 9.5 tỷ đồng. Được biết,  PVD đặt mục tiêu doanh thu 2,300 tỷ đồng, giảm 57% so với thực hiện năm 2016 và không lỗ trong năm nay./.

Tài liệu đính kèm:
20170428_20170428 - PVD - BCTC hop nhat quy 1 nam 2017.pdf

Giá vàng trong nước niêm yết tại một số công ty vàng bạc đá quý trong sáng ngày 29/04 tăng nhẹ ở cả chiều mua và chiều bán với mức tăng từ 10,000 – 60,000 đồng/lượng so với chốt phiên trước đó ...

Giá vàng trong nước niêm yết tại một số công ty vàng bạc đá quý trong sáng ngày 29/04 tăng nhẹ ở cả chiều mua và chiều bán với mức tăng từ 10,000 – 60,000 đồng/lượng so với chốt phiên trước đó (28/04).

Lúc 08h30, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI mở cửa ở ngưỡng 36.69 (mua vào) – 36.79 (bán ra) triệu đồng/lượng, tăng so với chốt phiên trước 10,000 đồng/lượng ở chiều mua và tăng 10,000 đồng/lượng ở chiều bán. Đến thời điểm gần 10h00, giá vàng tăng 40,000 đồng/lượng ở chiều mua và 40,000 đồng/lượng ở chiều bán so với lúc mở cửa sáng nay, chốt ở mức 36.73  – 36.83 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC niêm yết tại DOJI ngày 29/04

Nhìn chung, giá vàng trong nước niêm yết tại một số công ty vàng bạc đá quý trong sáng ngày 29/04 tăng nhẹ ở cả chiều mua và chiều bán với mức tăng từ 10,000 – 60,000 đồng/lượng so với chốt phiên trước đó (28/04).

Bảng giá vàng SJC niêm yết tại một số công ty sáng ngày 29/04
Đvt: ngàn đồng/lượng
Nguồn: Tổng hợp

CTCP Transimex (HOSE: TMS) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 1/2017 với lợi nhuận sau thuế đạt 50.4 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước.

CTCP Transimex vừa công bố BCTC hợp nhất quý 1/2017 với lợi nhuận sau thuế đạt 50.4 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, trong quý 1 doanh thu thuần của TMS đạt 178 tỷ đồng, tăng trưởng 34%. Trong khi giá vốn hàng bán tăng 29% lên 121 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận gộp đã tăng 18 tỷ đồng, tương ứng tăng 46% so với cùng kỳ năm 2016.

Bên cạnh đó, phần lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết trong quý 1 đạt gần 23 tỷ đồng, tăng 28.5% đã góp phần làm tăng lợi nhuận của TMS. Doanh thu tài chính cũng tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 2.3 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các loại chi phí, TMS ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 1 đạt 50.4 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước./.

Tài liệu đính kèm:
20170428_20170428 - TMS - BCTC HN Q1-2017 kem giai trinh KQKD.pdf

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex  (HOSE: PJT)  đạt doanh thu hợp nhất hơn 117 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất cũng ...

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex   đạt doanh thu hợp nhất hơn 117 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất cũng vì thế mà tăng 22%, ở mức gần 9 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu tăng 19% so với cùng kỳ năm trước; giá vốn hàng bán cũng tăng 19%, ở mức trên 100 tỷ đồng. Từ đó, lợi nhuận gộp tăng hơn 17%, ở mức trên 16 tỷ đồng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 30%, chiếm gần 4.5 tỷ đồng. Chi phí khác giảm hơn 82%, chiếm trên 216 triệu đồng, dẫn đến lợi nhuận khác ở mức hơn 176 triệu đồng, trong khi quý 1/2016 âm hơn 437 triệu đồng. 

Từ đó lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt gần 9 tỷ đồng, tăng 22% so với quý 1/2016. Được biết, năm 2017, PJT đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế gần 28 tỷ đồng, giảm 12% so với kết quả thực hiên 2016./.

Tài liệu đính kèm:

20170427_20170427 - PJT - BCTC cong ty ME-Quy1-2017.pdf

 

Sáng ngày 29/04, CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (Sacomreal - HOSE: SCR) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua kế hoạch 2,514 tỷ đồng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế hơn 208 tỷ ...

[Bài cập nhật] 

Sáng ngày 29/04, CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (Sacomreal - HOSE: SCR) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua kế hoạch 2,514 tỷ đồng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế hơn 208 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ thường niên 2017 của SCR sáng ngày 29/04.

Mục tiêu đến 2020 có 1,000 ha quỹ đất, nhu cầu vốn đầu tư 10,000 tỷ đồng

Chia sẻ về kế hoạch phát triển quỹ đất của Công ty tương lai, ông Phạm Điền Trung – TGĐ SCR cho biết, hiện SCR có quỹ đất 50 ha, phân bổ ở các quận Tân Bình, Tân Phú, Quận 10, Quận 7… Công ty đặt mục tiêu đến năm 2020 có quỹ đất rộng 1,000 ha.

Bên cạnh đó, nhu cầu vốn đầu tư của SCR đến năm 2020 khoảng 10,000 tỷ đồng, riêng năm 2017 cần khoảng 3,500-4,000 tỷ đồng để triển khai các dự án.

Ban lãnh đạo SCR chia sẻ thêm, trong năm 2016, SCR thực hiện đa dạng nguồn huy động, nên thực hiện phát hành 400 tỷ đồng bên cạnh nguồn vốn ngân hàng. Năm 2017 và 2018 dự kiến phát hành 1,000 tỷ đồng cho đối tác, hiện Công ty đang làm việc với tư vấn để triển khai.

Về vấn đề cổ tức trong tương lai, ông Trung cho biết Công ty dự kiến vẫn duy trì cổ tức bằng cổ phiếu, song sẽ xem xét tại những thời điểm thích hợp để trả cổ tức bằng tiền.

Trả lời thắc mắc cổ đông về cơ sở thực hiện kế hoạch 2017, ban lãnh đạo SCR cho hay, nguồn thu trong năm 2017 sẽ đến từ 4 dự án gồm khu thấp tầng, cao tầng đối với dự án Jamona Golden Silk, các sản phẩm dự án Jamona City và dự án Carilon 3.

Chia sẻ thêm về dự án Charmington Plaza (Tản Đà) tại quận 5, ông Trung cho biết, năm 2016 dự án đã được khởi động lại nhờ thị trường ấm lại. Khi đó, có nhiều nhà đầu tư nước ngoài ngỏ ý muốn tham gia hợp tác. Trong quá trình tìm hiểu thì các bên vẫn đang cân nhắc, đối tác nước ngoài từ Nhật cần có thời gian.

Kế hoạch bán 3,000 sản phẩm năm 2017, lãi dự kiến 208 tỷ đồng

Ngoài ra, trong năm 2017, SCR dự kiến bán hàng với hơn 3,000 sản phẩm, nhanh chóng tìm kiếm khách hàng cho thuê văn phòng 66 Phó Đức Chính, Sacomreal Plaza để tạo nguồn thu ổn định công ty. Tiếp tục thanh lý các tích sản tồn, tài sản không sinh lời để thu hồi vốn thực hiện tái đầu tư cho các dự án mới.

Về kế hoạch triển khai dự án, SCR dự sẽ hoàn tất bán hàng khu thấp tầng, cao tầng đối với dự án Jamona Golden Silk và triển khai bán hàng khu Sky Villas thuộc dự án Jamona City. Hoàn tất bán hàng khu thấp, cao tầng và thi công khu cao tầng đạt 50% tại dự án Jamona Golden Silk.

Trong các dự án thuộc phân khúc trung cấp (Carillon), SCR kế hoạch sẽ triển khai công tác bán hàng đối với dự án Carillon 6, Carilon 7, hoàn tất công tác pháp lý và thi công đạt 50% tại dự án Carilon 5. Riêng sản phẩm cao cấp (Charmington), SCR dự kiến hoàn tất đến bù dự án Charmington Plaza, thi công 90% dự án Charmington Lapoint và tiêu thụ 90% sản phẩm của dự án Charmington IRIS.

Với lượng sản phẩm bán tăng mạnh, doanh thu thuần hợp nhất dự đạt 2,514 tỷ đồng, gấp 3.2 lần so với thực hiện năm 2016. Tuy nhiên, lãi sau thuế kế hoạch chỉ tăng trưởng 16% với 208 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức dự kiến dao động từ 7-10%.

Để gia tăng quỹ đất, HĐQT đã trình và được cổ đông thông qua hoạt động đầu tư, mua bán bất động sản phục vụ chiến lược 2016-2020. Theo đó, ủy quyền HĐQT quyết định việc đầu tư, mua, bán các dự án bất động sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 70% tổng giá trị tài sản của SCR và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.

Bên cạnh đó, cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán, lựa chọn nhà đầu tư và/hoặc đối tác chiến lược bằng phương thức phát hành cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, giá trị phát hành từ 10 đến 20% tổng vốn điều lệ SCR.

Ngoài ra, kế hoạch phát hành gần 16 triệu cp để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 5% và tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối cũng được thông qua. Lượng cổ phiếu sau khi phát hành thành công sẽ gần 244 triệu cp. Phương án này dự kiến sẽ thực hiện trong tháng 10/2017.

Về tình hình nhân sự, cổ đông thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Huỳnh Phú Kiệt và ứng cử viên được đề cử bầu bổ sung là ông Bùi Tiến Thắng, hiện đang là Phó Tổng giám đốc thường trực tại Sacomreal.

Năm 2016 bán 1,237 sản phẩm

Năm 2016 với SCR khá tất bật khi HĐQT phải họp 71 lần và thông qua 109 quyết định, SCR đã phát hành cổ phiếu tăng 5% vốn điều lệ lên 2,279 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu; hoàn tất chuyển đổi sàn niêm yết cổ phiếu từ HNX sang HOSE và đã triển khai 17 dự án bất động sản.

SCR đã bán được tổng cộng 1,237 sản phẩm. Số lượng các căn hộ Carillon 3, Carillon 5, Charmington Lapoint, Jamona City đều đã tiêu thụ 100%. Còn dự án Jamona Golden Silk – thấp tầng đã bán được gần 50%.

Tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 932 tỷ đồng, tăng 5.9% so với kế hoạch và chỉ thực hiện 64% kế hoạch. Hoạt động lõi của Công ty vẫn duy trì tốt với doanh thu bất động sản chiếm tỷ trọng 90% với hơn 697 tỷ đồng, chủ yếu đến từ một phần của dự án Jamona Golden Silk và kinh doanh sàn thương mại Belleza. Kết thúc năm 2016, lãi sau thuế đạt gần 180 tỷ đồng, sụt giảm 9% nhưng so với kế hoạch năm đã vượt 9.4%. Công ty chia cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 7%.

Tính đến cuối năm 2016, tổng tài sản tăng gần 50% lên 7,498 tỷ đồng, chủ yếu do các khoản phải thu tăng gấp đôi đạt hơn 2,000 tỷ đồng và hàng tồn kho cũng từ 2,781 tỷ vọt lên 3,606 tỷ đồng. 2,302 tỷ đồng từ dự án Bắc Rạnh Bà Bướm (Jamona City) tiếp tục nắm giữ phần lớn giá trị tồn kho (chiếm 64%). Hai dự án khác trong phân khúc phức hợp (Jamona) với hơn 1,000 tỷ đồng dưới dạng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Việc huy động 1,635 tỷ đồng vốn tín dụng trong năm 2016, khiến nợ phải trả của SCR cũng tăng gấp đôi lên hơn 4,236 tỷ đồng. Nợ vay tài chính ghi nhận gần 1,280 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng hơn 30% tổng nợ. Trong đó có nhiều khoản vay với tổng giá trị hơn 300 tỷ đồng tài trợ cho dự án Jamona City./.

Moody's Investors Service vừa công bố triển vọng tín nhiệm của Việt Nam, qua đó cho thấy các kỳ vọng khả quan.

[Bài cập nhật]

Moody's Investors Service vừa công bố triển vọng tín nhiệm của Việt Nam, qua đó cho thấy các kỳ vọng khả quan.

Cụ thể, Moody’s xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành trái phiếu không đảm bảo có ưu tiên cao (senior unsecured debt) của Việt Nam ở mức B1, đồng thời thay đổi triển vọng tín nhiệm của Việt Nam từ “ổn định” sang “tích cực”.

Sở dĩ, Moody’s đưa ra triển vọng tích cực về Việt Nam là vì:

  • Dòng FDI vào dồi dào – được thúc đẩy bởi cuộc cải cách kinh tế đang diễn ra – sẽ tiếp tục góp phần đa dạng hóa nền kinh tế và cải thiện thành quả kinh tế so với các quốc gia có cùng mức xếp hạng tín nhiệm.
  • Sự ổn định vĩ mô và môi trường bên ngoài vẫn được duy trì.
  • Tăng trưởng kinh tế lạc quan và môi trường vĩ mô ổn định sẽ giúp duy trì khoản nợ Chính phủ ở mức hiện tại.

Đồng thời, Moody’s nâng mức trần đối với xếp hạng nợ và tiền gửi bằng đồng nội tệ của Việt Nam từ Ba1 lên Baa3. Trong khi đó, mức trần đối với xếp hạng nợ và tiền gửi bằng đồng ngoại tệ duy trì ở mức Ba2 và B2; đối với nợ và tiền gửi bằng ngoại tệ ngắn hạn ở mức “Đầu tư không tốt” (Not Prime).

Yếu tố đầu tiên: Dòng FDI đổ vào Việt Nam sẽ cải thiện sức mạnh kinh tế

Yếu tố đầu tiên khiến Moody’s thay đổi triển vọng là dòng FDI mạnh sẽ tiếp tục duy trì thành quả kinh tế của Việt Nam so với các quốc gia khác. Dòng FDI cho phép Việt Nam đa đạng hóa nền kinh tế của mình và giành thị phần trong hoạt động thương mại quốc tế, qua đó góp phần vào triển vọng tăng trưởng GDP mạnh và bền vững.

Sự gia tăng tính cạnh tranh và thực hiện cải cách đã hỗ trợ dòng vốn FDI ròng bình quân ở mức 5.2% GDP trong giai đoạn 2014-2016. Việt Nam cũng được hưởng lợi từ việc tham gia vào các thỏa thuận thương mại tự do trong vài năm gần đây, qua đó thúc đẩy tự do hóa nền kinh tế.

Và nhờ có sự cải thiện trong môi trường đầu tư, Việt Nam đã tăng bậc xếp hạng lên thứ 60 trong 138 quốc gia dựa trên báo cáo về chỉ số Global Competitiveness Index giai đoạn 2016-2017 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới , tăng từ thứ 70 trong báo cáo năm 2013-2014. Bên cạnh đó, xét theo chỉ số Doing Business Indicators của Ngân hàng Thế giới (WB), Việt Nam cũng nâng bậc xếp hạng từ thứ 99 (trong năm 2014) lên thứ 82 trong 190 quốc gia trong năm 2017.

Dòng vốn FDI đổ vào Việt Nam đã thúc đẩy việc hình thành vốn cố định, qua đó cho phép xuất khẩu nước này tăng trưởng vượt trội trong khu vực và so với các quốc gia khác. Việt Nam đã trở thành một nút thắt quan trọng hơn trong chuỗi cung ứng thuộc lĩnh vực thiết bị điện tử, đặc biệt là điện thoại di động, khi các khoản đầu tư nước ngoài giúp đa dạng hóa nền kinh tế hướng tới hoạt động sản xuất giá trị gia tăng cao hơn. Và kết quả là, thị phần xuất khẩu của Việt Nam trên thế giới gần như tăng gấp đôi, từ 0.7% (năm 2013) lên 1.2% trong năm 2016.

Với sự cải thiện không ngừng trong cơ sở hạ tầng, sự tăng trưởng nhanh chóng của dân số trong độ tuổi lao động, và việc thúc đẩy cải cách để hỗ trợ FDI của Chính phủ, Moody’s kỳ vọng Việt Nam sẽ tăng trưởng mạnh ở mức 6.3%/năm cho tới năm 2019.

Yếu tố thứ 2: Ổn định vĩ mô và môi trường bên ngoài

Cùng với tăng trưởng kinh tế mạnh, Moody’s kỳ vọng sự ổn định vĩ mô sẽ được duy trì.

Được biết, thời kỳ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng trước năm 2012 đã đi kèm với lạm phát cao, thâm hụt lớn trong tài khoản vãng lai, biến động tỷ giá và sự tăng trưởng nóng của thị trường bất động sản. Sau khi rơi xuống mức thấp nhất trong năm 2015, lạm phát tại Việt Nam đã tăng trở lại. Cụ thể, lạm phát chạm mức 5% trong quý đầu của năm 2017, sau khi ở mức bình quân 2.7% trong năm 2016 và 0.6% trong năm 2015.

Trong năm 2017, Moody’s kỳ vọng lạm phát sẽ ở dưới mức mục tiêu 5%.

Bên cạnh đó, Việt Nam đã ghi nhận 6 năm liên tiếp có thặng dư trong cán cân vãng lai nhờ hoạt động xuất khẩu tăng trưởng mạnh và dòng kiều hối ổn định.

Yếu tố thứ 3: Ổn định hóa nợ Chính phủ

Tăng trưởng kinh tế mạnh và sự ổn định vĩ mô sẽ tạo điều kiện thuận lợi để ổn định nợ của Chính phủ.

Trong tương lai gần, hãng tín nhiệm này kỳ vọng nguồn thu của Chính phủ sẽ tăng cùng với đà tăng của nhu cầu nội địa và giá dầu quốc tế với điều kiện là Chính phủ Việt Nam không thông qua bất kỳ đợt cắt giảm thuế doanh nghiệp nào nữa.

Sức mạnh tài khóa cải thiện cũng sẽ thay đổi cấu trúc tài trợ đối với nợ Chính phủ. Chính phủ đang tăng sử dụng các nguồn tài trợ bằng đồng nội tệ và nguồn tài trợ trong nước, qua đó làm giảm tỷ trọng nợ bằng đồng ngoại tệ. Tỷ lệ này đã giảm từ 49.9% (năm 2013) xuống 39.8% trong năm 2016, qua đó làm giảm sự nhạy cảm của Việt Nam với các cú sốc tỷ giá./.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Thanh tra Chính phủ kiểm tra nội dung báo chí phản ánh Nhà máy nghìn tỷ bị bỏ hoang tại tỉnh Nghệ An.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Thanh tra Chính phủ kiểm tra nội dung báo chí phản ánh Nhà máy nghìn tỷ bị bỏ hoang tại tỉnh Nghệ An.

Trước đó, ngày 24/4/2017, Báo điện tử Nghệ An phản ánh dự án Nhà máy sản xuất bột giấy Tân Hồng (tại xã Chi Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) có mức đầu tư nghìn tỷ, sau thời gian ngắn hoạt động đến nay bỏ hoang; nhà xưởng, máy móc xuống cấp vì không được vận hành.

Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Thanh tra Chính phủ kiểm tra nội dung báo chí phản ánh, xử lý theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 25/5/2017./.

"Nếu thành phố có quyết định di dời, Việt Tiến sẽ phải chuyển về nhà máy tại Gò Công này. Đây là tương lai của Việt Tiến”.

[Bài cập nhật]

"Nếu thành phố có quyết định di dời, Việt Tiến sẽ phải chuyển về nhà máy tại Gò Công này. Đây là tương lai của Việt Tiến”.

Đây là chia sẻ của Tổng Giám đốc Bùi Văn Tiến tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Tổng CTCP May Việt Tiến (UPCoM: VGG) tổ chức ngày 29/04.

Nhận định thêm về dự án này, Ban lãnh đạo Công ty cho biết đây là dự án trọng điểm, lớn nhất trong 10 năm qua từ khi chuyển đổi mô hình Nhà nước sang CTCP nên Việt Tiến sẽ cẩn trọng trong việc triển khai dự án này.

Về kế hoạch niêm yết, HĐQT đang cân nhắc thời điểm thích hợp dựa trên sự ổn định trong hoạt động của Công ty nhưng chưa có kế hoạch lên sàn sớm trong thời gian tới.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của VGG tổ chức sáng ngày 29/04 bắt đầu với sự tham dự của 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kế hoạch lãi trước thuế 350 tỷ trong năm 2017, cổ tức tối thiểu 25%

Năm 2017, VGG đặt mục tiêu doanh thu 7,786 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 350 tỷ đồng, tương đương thực hiện năm 2016. Cổ tức tối thiểu 25%.

Nhận định về kế hoạch khiêm tốn trong năm 2017, Tổng Giám đốc Bùi Văn Tiến cho biết, năm nay Công ty chịu áp lực trong chiến lược đầu tư phát triển mở rộng, chi phí đầu tư và hoạt động sẽ tăng rất lớn trong năm. Lợi nhuận và cổ tức kế hoạch đã lường trước khó khăn trong chiến lược đầu tư mới, áp lực nợ vay ngân hàng, chi phí cho phát triển nguồn nhân lực.

Tại Đại hội, Ban lãnh đạo cho biết tổng doanh thu quý 1/2017 của Công ty hơn 1,500 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế xấp xỉ 70 tỷ đồng, tương đương 20% kế hoạch năm.

Cơ cấu thị trường xuất khẩu của May Việt Tiến 2016

May Việt Tiến là một thành viên của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex), được thành lập từ năm 1977. Năm 2008, May Việt Tiến được chuyển thành công ty cổ phần với vốn điều lệ là 230 tỷ đồng. Sau đó, Công ty có tăng vốn lên 280 tỷ đồng trong năm 2011. Đến tháng 02/2017 VGG một lần nữa tăng vốn điều lệ lên 441 tỷ đồng.

Ngày 10/03/2016, 28 triệu cổ phiếu VGG của May Việt Tiến chính thức lên UPCoM với giá tham chiếu 56,600 đồng/cp. Đến tháng 5/2016, VGG niêm yết thêm 14 triệu cp từ trái phiếu chuyển đổi. Đây là số trái phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu từ cuối năm 2012.

Tính đến thời điểm hiện tại, VGG đang có 44.1 triệu cp giao dịch trên UPCoM. Về cơ cấu sở hữu, cổ đông lớn nhất thuộc về Vinatex với 13.4 triệu cp, tương ứng 30.4%. Tiếp theo là hai đối tác chiến lược, South Island Garment SDN.BHD - một công ty của Malaysia nắm giữ gần 4 triệu cp, tương ứng tỷ lệ 9% và Tung Shing Sewing Machine Co.,Ltd (Hồng Kông) nắm giữ gần 2.8 triệu cp.

Trong năm 2017, Tổng công ty sẽ đầu tư mua một số thương hiệu nổi tiếng của nước ngoài cho các mặt hàng mới và đồ phụ kiện. Đối với thị trường xuất khẩu, VGG sẽ đẩy nhanh tỷ trọng hàng FOB, tập trung làm hàng ODM cho hàng xuất khẩu.

Bên cạnh đó, tiến hành đầu tư giai đoạn 1 dự án sản xuất hàng may mặc tại thị xã Gò Công (tỉnh Tiền Giang). Đi cùng với xúc tiến tìm kiếm nguồn đất để xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu vực phía Bắc cho chi nhánh Hà Nội và tại TP.HCM. Tiếp tục tái cấu trúc phần vốn góp của Tổng công ty tại một số đơn vị hoạt động không hiệu quả.

Dự kiến các khoản đầu tư trong năm 2017 là 550 tỷ đồng, bao gồm sửa chữa nâng cấp môi trường làm việc; lập phương án cải tạo, sửa chữa kho thành phẩm nội địa tại 20 Ba Gia, Tân Bình; lập phương án quy hoạch mặt bằng tổng thể Trung tâm Thiết kế Thời trang Hóc Môn theo cam kết với khách hàng Luen Thái; lắp đặt mái che tại phía trước sân kho 1 và kho 2 Hóc Môn để quy hoạch lại khu vực tập kết hàng hóa của các đơn vị,…

Năm 2016, Công ty đạt 7,421 tỷ đồng doanh thu thuần và 345 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 18% và 14% so với thực hiện năm 2015, đồng thời đều vượt trên 10% kế hoạch đề ra. Tỷ lệ cổ tức chi trả trong năm 2016 là 30%/vốn điều lệ.

Tương lai của Việt Tiến nằm ở dự án Gò Công

Dự án sản xuất hàng may mặc tại thị xã Gò Công (tỉnh Tiền Giang) là dự án được đầu tư xây dựng theo xu hướng xanh với quy mô từ 5,000-7,000 lao động.

Năm 2017, Công ty sẽ tiến hành giai đoạn 1 của dự án, xây dựng nhà máy và quy mô đạt khoảng 4,000 lao động. Thời gian hoàn tất giai đoạn 1 trong năm 2017-2018.

Đối với giai đoạn 2, ông Bùi Văn Tiến – Tổng Giám đốc VGG cho biết còn phải chờ đầu tư và dự kiến xây dựng nhà máy trong năm 2018, quy mô khoảng 2,000 công nhân. Giai đoạn 2 dự kiến hoàn tất trong khoảng thời gian 2018-2019.

“Nếu thành phố có quyết định di dời, Việt Tiến sẽ phải chuyển về nhà máy tại Gò Công này. Đây là tương lai của Việt Tiến”, ông Tiến chia sẻ.

Tập đoàn Vingroup (HOSE: VIC) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2017 với doanh thu thuần hợp nhất là 15,791 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1,244 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 593 tỷ ...

Tập đoàn Vingroup (HOSE: VIC) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2017 với doanh thu thuần hợp nhất là 15,791 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1,244 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 593 tỷ đồng.

Theo Vingroup, doanh thu của Tập đoàn trong quý 1 năm nay tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái (tăng 7%) chủ yếu là ghi nhận doanh thu chuyển nhượng bất động sản thương hiệu Vinhomes đạt 10,488 tỷ đồng; doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư tại các trung tâm thương mại khối Vincom Retail đạt 1,055 tỷ đồng; doanh thu cung cấp dịch vụ khách sạn, du lịch, vui chơi giải trí tại các khách sạn Vinpearl, khu vui chơi giải trí Vinpearl Land đạt 1,228 tỷ đồng; doanh thu bán lẻ đạt 2,367 tỷ đồng; doanh thu cung cấp dịch vụ giáo dục tại các trường Vinschool đạt 231 tỷ đồng, doanh thu cung cấp dịch vụ bệnh viện và các dịch vụ liên quan tại bệnh viện và các phòng khám Vinmec đạt 318 tỷ đồng.

Ngoài ra, những ngày cuối tháng 4 này, Tập đoàn Vingroup đồng loạt khai trương 15 cơ sở kinh doanh mới tại 11 tỉnh thành trên cả nước. Vingroup tiếp tục khẳng định vị thế và quy mô với việc đưa vào vận hành cùng lúc 7 khách sạn, 1 sân golf mang thương hiệu Vinpearl, 2 khu vui chơi giải trí Vinpearl Land và 5 trung tâm thương mại Vincom.

Trước đó, ngày 12/04, Tập đoàn Vingroup đã được bình chọn là doanh nghiệp đứng số 1 trong Top 10 chủ đầu tư bất động sản uy tín nhất Việt Nam năm 2017 do Vietnam Report tổ chức. Đây là lần thứ hai Vingroup được vinh danh tại giải thưởng./.

Nền kinh tế Mỹ khởi đầu năm 2017 với tốc độ chậm chạp, CNNMoney cho hay.

Nền kinh tế Mỹ khởi đầu năm 2017 với tốc độ chậm chạp, CNNMoney cho hay.

Cụ thể, tăng trưởng kinh tế chỉ ở mức 0.7% trong 3 tháng đầu tiên của năm 2017, theo báo cáo về GDP của Bộ Thương mại Mỹ. Đây là quý tăng trưởng yếu nhất kể từ quý 1/2014.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Chi tiêu tiêu dùng yếu ớt là nguyên nhân chính dẫn tới tốc độ tăng trưởng ảm đạm - một điều đã trở thành thường lệ đối với nền kinh tế Mỹ kể từ cuộc Đại Suy thoái kết thúc trong năm 2009. Kể từ đó, kinh tế Mỹ chỉ tăng trưởng bình quân khoảng 2% mỗi năm.

Được biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hứa sẽ chấm dứt tình trạng tăng trưởng chậm chạp. Vào đầu chiến dịch tranh cử của mình, ông cam kết tạo ra mức tăng trưởng 4% - một điều chưa từng được chứng kiến kể từ cuối thập niên 90.

Kể từ lúc nhậm chức, chính quyền Donald Trump hướng đến mục tiêu tăng trưởng 3% bằng cuộc cải cách thuế và các thỏa thuận thương mại tốt hơn – mới chỉ là 2 trong số các động thái nhằm thúc đẩy nền kinh tế Mỹ.

“Khả năng đạt được mức 4% là rất, rất thấp. Còn mức tăng trưởng 3% là có khả năng thực hiện được”, Dan North, Chuyên gia kinh tế Mỹ hàng đầu tại Euler Hermes, cho hay.

Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự báo kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng 2% trong vài năm tới.

Bất chấp mức tăng trưởng chậm chạp, nền kinh tế Mỹ vẫn đang trong tình trạng khá tốt. Tỷ lệ thất nghiệp ở mức rất thấp với 4.5%, thấp hơn rất nhiều so với mức cao nhất trong tháng 10/2009 là 10% (sau khi cuộc Đại Suy thoái chấm dứt).

Thêm vào đó, thị trường việc làm vẫn tăng trưởng mạnh, giá gas thấp và tăng trưởng tiền lương cũng leo dốc sau nhiều năm trì trệ.

Vẫn còn một sự khác biệt lớn trong năm nay là tâm lý lạc quan của người Mỹ về nền kinh tế tương lai đã được cải thiện đáng kể. Niềm tin – từ người tiêu dùng cho tới những doanh nghiệp lớn – đã nhảy vọt, một phần là nhờ những hy vọng về các chính sách thúc đẩy tăng trưởng của Donald Trump.

Tuy nhiên, niềm tin cao hơn về tương lai của nền kinh tế Mỹ vẫn chưa dẫn tới các khoản chi tiêu nhiều hơn tại thời điểm này. Doanh số bán lẻ - một thước đo về cảm nhận của người tiêu dùng – giảm sút trong tháng 2 và tháng 3/2017.

Dẫu vậy, một số chuyên gia hy vọng rằng chi tiêu tiêu dùng sẽ bắt kịp với tâm lý tự tin trong vào tháng tới.

“Tăng trưởng tiêu dùng sẽ hồi phục trong quý 2/2017”, Paul Ashworth, Chuyên gia kinh tế Mỹ hàng đầu tại công ty nghiên cứu Capital Economics, cho hay.

Hãy lưu ý rằng ước tính đầu tiên về tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ trong thời gian khởi đầu năm thường ở mức thấp trong vài năm trở lại đây. Và giai đoạn sau đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế thường tăng trở lại.

Dù gì đi nữa, con số cuối cùng vẫn không làm thay đổi được một vấn đề: Mỹ đang gặp tăng trưởng chậm chạp./.

Dự kiến, tháng 6-2017, trạm thu phí dự án tuyến tránh thị xã Cai Lậy và tăng cường mặt đường quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh Tiền Giang sẽ chính thức được đưa vào hoạt động, và thu phí các phương tiện qua ...

Dự kiến, tháng 6-2017, trạm thu phí dự án tuyến tránh thị xã Cai Lậy và tăng cường mặt đường quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh Tiền Giang sẽ chính thức được đưa vào hoạt động, và thu phí các phương tiện qua lại, theo ông Trần Văn Bon, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang.

Trao đổi với TBKTSG Online hôm nay, 28-4, ông Bon cho biết Bộ Giao thông Vận tải đã họp và chỉ đạo nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện các hạng mục công trình, kể cả trạm thu phí để đưa vào hoạt động. "Dự kiến tháng 6-2017 tới sẽ đưa vào hoạt động chính thức", ông Bon cho biết.

Dự án được khởi công ngày 20-2-2014 theo hình thức hợp đồng xây dựng-kinh doanh-chuyển giao (BOT) do nhà đầu tư là liên danh Công ty tư vấn đầu tư xây dựng Bắc Ái và Công ty cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 thực hiện. Thông tin được công bố tại lễ khởi công cho biết dự án có tổng mức đầu tư là 1.398 tỉ đồng và để hoàn vốn, dự án được lập trạm thu phí để thu trong vòng 7 năm 5 tháng (89 tháng).

Về mức thu, theo thông tư của Bộ Tài chính, trạm thu phí tuyến tránh thị xã Cai Lậy có mức thu cao nhất là 200.000 đồng/vé đối với xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 feet.

Đối với xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng chịu mức phí qua trạm là 35.000 đồng/vé; xe từ 12 đến 30 ghế ngồi và xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn là 50.000 đồng/vé; xe từ 31 ghế ngồi trở lên và xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn là 60.000 đồng/vé; xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn, xe chở hàng bằng container 20 feet có mức thu phí là 100.000 đồng/vé.

Trước đó, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Nên, Chánh văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh Tiền Giang, cho biết năm 2016 trên tuyến quốc lộ 1 qua tỉnh Tiền Giang trung bình mỗi ngày đêm có tới 129.000 lượt xe lưu thông, trong đó, có hơn 51.000 ô tô các loại.

http://www.thesaigontimes.vn/159561/Sap-co-them-tram-thu-phi-tren-quoc-lo-1-qua-Tien-Giang.html

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 52/2017/NĐ-CP về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong đó quy định điều kiện UBND cấp tỉnh được ...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 52/2017/NĐ-CP về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong đó quy định điều kiện UBND cấp tỉnh được vay lại từ nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi.

Cụ thể, UBND cấp tỉnh được vay lại từ nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi khi đáp ứng các điều kiện:

- Có dự án được cấp có thẩm quyền cho phép huy động vốn vay để thực hiện đầu tư phát triển kinh tế - xã hội hoặc dự án có phần vốn góp của ngân sách địa phương theo phương thức hợp tác công tư, thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương, thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn của địa phương do cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Luật đầu tư công.

- Dự án được bố trí vốn đối ứng để thực hiện phù hợp với quy định hiện hành.

- Tổng mức dư nợ vay của ngân sách địa phương tại thời điểm thẩm định chủ trương đầu tư chương trình, dự án không vượt quá hạn mức dư nợ của ngân sách địa phương theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

- Không có nợ vay lại của Chính phủ quá hạn trên 180 ngày.

- Nghĩa vụ trả nợ hàng năm của UBND cấp tỉnh đối với các khoản vay lại vốn ODA, vay ưu đãi không vượt quá 10% nguồn thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp tại thời điểm xem xét khoản vay lại.

Nghị định cũng quy định tỷ lệ cho vay lại vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi. Theo đó, tỷ lệ cho vay lại nguồn vốn vay ODA cho các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương do UBND cấp tỉnh đề xuất.

Cụ thể, địa phương có tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương so với tổng chi cân đối ngân sách địa phương từ 70% trở lên áp dụng tỷ lệ cho vay lại là 10% vốn vay ODA; địa phương có tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương so với tổng chi cân đối ngân sách địa phương từ 50% đến dưới 70% áp dụng tỷ lệ cho vay lại là 20% vốn vay ODA.

Địa phương có tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương so với tổng chi cân đối ngân sách địa phương dưới 50% áp dụng tỷ lệ cho vay lại là 30% vốn vay ODA.

Địa phương có điều tiết về ngân sách trung ương (trừ thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh) áp dụng tỷ lệ cho vay lại là 50% vốn vay ODA.

Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vay lại 80% vốn ODA.

Tỷ lệ cho vay lại vốn vay ưu đãi cho các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương do UBND cấp tỉnh đề xuất. Cụ thể, các địa phương có tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương so với tổng chi cân đối ngân sách địa phương từ 70% trở lên, thuộc danh mục các địa phương có huyện nằm trong danh sách theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/2/2008 của Chính phủ, áp dụng tỷ lệ cho vay lại là 30% vốn vay ưu đãi.

Địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương ngoài các địa phương nêu trên áp dụng tỷ lệ cho vay lại là 70% vốn vay ưu đãi.

Địa phương có điều tiết về ngân sách trung ương áp dụng tỷ lệ cho vay lại là 100% vốn vay ưu đãi.

Tỷ lệ cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi sử dụng làm phần đóng góp của địa phương trong các dự án hợp tác công tư (PPP) là 70%./.

Đang tải dữ liệu...

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng