Thứ Sáu, 17/02/2017 11:04

PPC thu 60 tỷ đồng từ đấu giá 2.5 triệu cp Nhiệt điện miền Bắc

Ngày 17/02, Sở GDCK Hà Nội thông báo, có 46 NĐT gom hết 2.5 triệu cp CTCP Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc do CTCP Nhiệt điện Phả Lại (HOSE: PPC) bán đấu giá với mức khởi điểm 12,800 đồng/cp, trong khi mức trúng bình quân 24,000 đồng/cp, tức tăng 87%.

- Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại
- Tên tổ chức
phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc
- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 2,500,000 cổ phần
- Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm: 12,800 đồng/cổ phần
- Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 46 NĐT
Trong đó:
+ Tổ chức: 1
+ Cá nhân: 45
- Tổng số khối lượng đăng ký mua: 11,906,500 cổ phần
- Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:
46 phiếu
- Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 11,906,500 cổ phần
- Khối lượng đặt cao nhất: 2,000,000 cổ phần
- Khối lượng đặt thấp nhất: 1,000 cổ phần
- Giá đặt mua cao nhất: 25,600 đồng/cổ phần
- Giá đặt mua thấp nhất: 12,800 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công cao nhất: 25,600 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công thấp nhất: 23,600 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công bình quân: 24,000 đồng/cổ phần
- Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 4 NĐT
Trong đó:
+ Tổ chức: 1 NĐT
+ Cá nhân: 3 NĐT
- Tổng số lượng cổ phần bán được: 2,500,000 cổ phần
Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần bán được: 60,000,000,000 đồng
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 18/02/2017 đến
16 giờ ngày 27/02/2017
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 21/02/2017 đến ngày 24/02/2017./.