Thứ Sáu, 21/04/2017 14:53

Không đưa cổ phiếu lên UPCoM, Bảo hiểm Quân đội bị phạt 125 triệu đồng

Ngày 21/04/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 408/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội (OTC: MICJ).

Theo đó, MỊC bị phạt tiền 125 triệu đồng do không đưa chứng khoán đã chào bán ra công chúng vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Cụ thể, ngày 4/3/2014, MỊC đã hoàn thành đợt chào bán 10 triệu cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay Công ty chưa thực hiện đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường có tổ chức)./.