Thứ Sáu, 21/04/2017 18:02

Sacombank tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ đến cuối tháng 5

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank vừa có thông báo tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015-2016 đến ngày 26/05/2017 thay vì ngày 28/04/2017 như thông báo trước đó.

Cụ thể, ngày 13/03/2017, Sacombank đã có thông báo về thời gian dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015-2016 vào ngày 28/04/2017. Tuy nhiên, do công tác chuẩn bị về nhân sự Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2010 và một số nội dung tài liệu phục vụ chưa hoàn tất nên tại phiên họp ngày 20/04/2017, HĐQT Sacombank đã thống nhất tạm hoãn thời gian đại hội./.

Tài liệu đính kèm:

20170421_20170421 - STB - CBTT VV TAM HOAN TO CHUC HOP DHDCDTN.pdf

20170421_20170421 - STB - CBTT VV TAM HOAN TO CHUC HOP DHDCDTN.pdf