Thứ Sáu, 21/04/2017 16:55

SCIC: Lãi ròng quý 1 đạt 503 tỷ đồng, bằng 29% so với cùng kỳ

Mới đây, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã tổ chức họp báo công bố kết quả hoạt động quý 1/2017 và kế hoạch kinh doanh cả năm 2017. Theo đó, lợi nhuận sau thuế quý 1 của SCIC đạt 503 tỷ, bằng 29% so với cùng kỳ năm 2016.

Cụ thể, ước tính quý 1/2017, doanh thu của SCIC đạt 639 tỷ đồng, bằng 22% so với cùng kỳ năm 2016 và bằng 6% kế hoạch Hội Đồng Thành Viên (tạm tính). Lợi nhuận trước thuế ước đạt 584 tỷ đồng, bằng 7% kế hoạch năm 2017 (tạm tính) và bằng 28% so với cùng kỳ năm trước. Tương ứng, lợi nhuận sau thuế đạt 503 tỷ, bằng 29% so với cùng kỳ năm 2016.

Về kết quả thực hiện bán vốn nhà nước tại DN, SCIC thực hiện bán vốn nhà nước tại 07 doanh nghiệp, với giá vốn là 37 tỷ đồng, giá trị thu được là 44 tỷ đồng, bằng 1.2 lần giá vốn.

Đến nay, danh mục doanh nghiệp của SCIC có 144 doanh nghiệp với vốn nhà nước theo giá trị sổ sách là 18,098 tỷ đồng, trên tổng số vốn điều lệ là 87,991 tỷ đồng. Trong đó có 22 doanh nghiệp nhóm A1 với tỉ trọng vốn nhà nước là 60.4%, 13 doanh nghiệp nhóm A2 với tỉ trọng vốn nhà nước là 6.3%, 33 doanh nghiệp nhóm B1 chiếm tỉ trọng vốn nhà nước là 26.5%, và 76 doanh nghiệp nhóm B2 chiếm tỉ trọng vốn nhà nước là 6.8%.

Được biết, năm 2017 SCIC đặt kế hoạch đạt 11,241 tỷ đồng doanh thu và 8,330 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế./.