Thứ Sáu, 21/04/2017 22:11

SCR: Quý 1 doanh thu nhảy vọt, lãi hợp nhất hơn 6 tỷ đồng

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín  đạt doanh thu thuần 276 tỷ đồng, gấp 10 lần so với cùng kỳ 2015. Tuy nhiên, lãi ròng chỉ tăng nhẹ 10%, đạt 6.5 tỷ đồng.

Cụ thể, trong quý 1/2017, SCR đạt doanh thu thuần 276 tỷ đồng, gấp hơn 10 lần so với cùng kỳ năm 2016 (chỉ hơn 26 tỷ đồng), tương đương gần 9% kế hoạch. Theo đó, lãi gộp cũng tăng gần 4 lần đạt 70.6 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính trong kỳ cũng có chuyển biến lớn khi doanh thu đạt 48 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí lại nhảy vọt từ hơn 5 tỷ đồng lên hơn 65.2 tỷ đồng, nguyên nhân chính là do thanh lý lỗ các khoản đầu tư tài chính (hơn 41 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý cũng tăng 183% và 14%, lần lượt ở mức 17 tỷ và 24 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí, SRC kết thúc quý 1/2017 với khoản lãi ròng 6.5 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ 2016.

Tài liệu đính kèm:
20170421_20170421 - SCR - BCTC hop nhat quy 01-2017.pdf