Thứ Sáu, 21/04/2017 21:23

FPT: 25/05 GDKHQ nhận cổ tức tỷ lệ 25%

HĐQT của CTCP FPT  đã quyết định 25/05 là ngày GDKHQ nhằm trả cổ tức 2016 với tỷ lệ 25%, trong đó 10% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu.

Cụ thể, FPT sẽ chi trả cổ tức tỷ lệ 10% bằng tiền mặt, tương đương 100 đồng/cp. Thời gian thực hiện tại ngày 09/06/2017.

Đồng thời, FPT cũng sẽ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% (cổ đông sở hữu 20 cp sẽ được nhận 3 cp mới). Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 6/2017./.