Bài viết của Trần Ngọc

Sáng 15/06, tại ĐHĐCĐ thường niên của CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (HNX: API) đã diễn ra cuộc đối thoại nóng giữa đại diện cổ đông nước ngoài và lãnh đạo liên quan nhiều đến vấn đề minh bạch ...

Sáng 15/06, tại ĐHĐCĐ thường niên của CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (HNX: API) đã diễn ra cuộc đối thoại nóng giữa đại diện cổ đông nước ngoài và lãnh đạo liên quan nhiều đến vấn đề minh bạch và một số nội dung trong tờ trình.

ĐHĐCĐ thường niên của API tổ chức sáng ngày 15/06/2017

Tranh luận “nóng” giữa lãnh đạo API và cổ đông ngoại, 47% vốn của cổ đông nước ngoài không được quyền biểu quyết

ĐHĐCĐ của API có sự tham gia của đại diện của Asean Deep Value Fund và Lucerne Enterprise Ltd. Theo thông tin từ 1 trong 2 vị đại diện có mặt tại đại hội trình bày, cổ đông nước ngoài này hiện nắm giữ khoảng 47% vốn của API. Tuy nhiên, tại đại hội, cổ đông ngoại không thể có quyền biểu quyết do một số thủ tục trong quá trình kiểm tra danh sách cổ đông.

Theo lời của ông Lăng tại đại hội, hiện nay nhóm cổ đông của ông Lăng đang đại diện cho hơn 51% vốn của API

Về phía ông Nguyễn Đỗ Lăng- Chủ tịch HĐQT của API cho biết, việc các cổ đông ngoại không thể hoàn tất thủ tục tham dự đại hội là do không có đầy đủ văn bản (cụ thể là giấy ủy quyền có công chứng của đại sứ quán tại nước sở tại) dẫn đến không đủ điều kiện tham gia biểu quyết.

Tuy nhiên, phía đại diện cổ đông ngoại cho rằng, các vấn đề thủ tục đã có thể được chuẩn bị đầy đủ nếu trong lúc bàn bạc từ thời gian trước khi diễn ra đại hội giữa hai bên, phía Công ty thông báo chi tiết cho cổ đông và minh bạch rõ ràng những vấn đề cần thiết.

Trước những ý kiến của cổ đông ngoại, một số cổ đông cá nhân có mặt tại đại hội đã đề xuất việc dừng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và dời đến một thời điểm cụ thể, tạo thời gian cho phía cổ đông ngoại hoàn thành các thủ tục cần thiết tham dự và có quyền biểu quyết. Tuy nhiên, đại hội không được dừng lại mà vẫn tiến hành như lịch trình.

Tại đại hội, phía cổ đông nước ngoài cũng nêu ra nhiều ý kiến chất vấn liên quan đến vấn đề minh bạch của Công ty khi các thành viên ban điều hành và trong HĐQT đều có mối quan hệ gia đình. Đồng thời, phía cổ đông ngoại cũng đề xuất cần làm rõ nội dung phát hành gần 1.8 triệu cổ phiếu ESOP và các cá nhân được hưởng quyền mua cổ phiếu ESOP.

Phản hồi cổ đông, ông Lăng cho biết, việc phát hành cổ phiếu ESOP là điều nên làm để khích lệ tinh thần CBCNV và những cá nhân nào được hưởng quyền mua cổ phần sẽ được quyết định dựa trên những tiêu chí rõ ràng hợp lý và sẽ được công bố sau khi HĐQT thống nhất. Đối với lo ngại của cổ đông ngoại về tính minh bạch trong Công ty, ông Lăng cho biết, API hoạt động rất minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật.

Đối với tờ trình về việc cơ cấu lại tổ chức quản lý, cụ thể là việc bỏ Ban kiểm soát (BKS), cổ đông ngoại cho rằng điều này là không hợp lý vì BKS là một phần đại diện cho cổ đông nhỏ lẻ giám sát Công ty, cần giữ lại trong tổ chức, đồng thời vị đại diện này cũng muốn ứng cử tham gia vào BKS của Công ty. Bên cạnh đó, với tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định mua bán các tài sản và khoản đầu tư có giá trị trên 35% tổng tài sản của Công ty, đại diện cổ đông ngoại cũng cho biết không tán thành vì nếu được thông qua sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.

Ghi nhận ý kiến của cổ đông ngoại, ông Lăng đã quyết định tán thành và sẽ biểu quyết giữ lại BKS và không thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản mua bán trên 35% giá trị tài sản của Công ty. Về việc bầu thêm đại diện của tổ chức ngoại vào BKS sẽ được quyết định tại một ĐHĐCĐ bất thường khác.

Chào bán riêng lẻ 20 triệu cp với giá không thấp hơn 20,000 đồng/cp

Tại đại hội, Ban lãnh đạo cũng bất ngờ trình lên phương án chào bán 20 triệu cp với giá không thấp hơn 20,000 đồng/cp cho không quá 100 nhà đầu tư (nội dung này không có trong tài liệu đại hội đã công bố trước đó). Thời gian chào bán không được công bố cụ thể. Kết quả là vấn đề này đã được thông qua.

Trước đó, API cũng trình và được thông qua việc phát hành tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, theo 2 đợt (đợt 1 sẽ phát hành 200 trái phiếu và đợt 2 sẽ phát hành 300 trái phiếu) với kỳ tính lãi 1 năm/lần, thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2017 – 2018.

Đồng thời, cổ đông cũng đã thông qua việc bầu thêm 1 thành viên HĐQT cho giai đoạn 2015-2020 với ứng viên được nhóm cổ đông của ông Lăng đề cử là ông Nguyễn Hồng Quân - Nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Bên cạnh đó, ông Lăng cũng cho biết, ông đã nộp đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT vào sáng ngày diễn ra đại hội.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2017, API dự kiến đạt 455 tỷ đồng doanh thu và lãi ròng 118 tỷ đồng, vượt trội so với con số lỗ 3.7 tỷ đồng của năm 2016. Về hoạt động đầu tư, API dự kiến chi 1,356.5 tỷ đồng cho 3 dự án chính là dự án APEC Royal Park Bắc Ninh (871 tỷ đồng), dự án Khu công nghiệp APEC Đa Hội (167 tỷ đồng), dự án APEC Royal Park Huế (218.5 tỷ đồng) và một số dự án khác (100 tỷ đồng)./.

Sáng ngày 12/06, ngay khi bắt đầu buổi ĐHĐCĐ thường niên của CTCP Tập đoàn Đại Dương (HOSE: OGC), đại diện ông Hà Trọng Nam - Phó Chủ tịch HĐQT của OGC cho biết, ông Nam đã có tâm thư xin từ nhiệm và ...

[Bài cập nhật]

Sáng ngày 12/06, ngay khi bắt đầu buổi ĐHĐCĐ thường niên của CTCP Tập đoàn Đại Dương (HOSE: OGC), đại diện ông Hà Trọng Nam - Phó Chủ tịch HĐQT của OGC cho biết, ông Nam đã có tâm thư xin từ nhiệm và đề xuất thêm việc bầu thành viên HĐQT tại đại hội.

ĐHĐCĐ thường niên 2017 lần thứ 3 của OGC

Lãi quý 2 chưa trích lập dự phòng ước hơn 10 tỷ đồng

Trả lời câu hỏi của cổ đông về kết quả kinh doanh của Công ty tính đến thời điểm hiện tại, ông Giang - Tổng Giám đốc của Công ty cho biết, doanh thu quý 2/2017 ước đạt khoảng 400 tỷ đồng và lãi chưa trích lập dự kiến đạt hơn 10 tỷ đồng.

Đối với nợ vay 445 tỷ đồng tại Ngân hàng Quốc Dân (NCB) được thế chấp bởi 32 triệu cổ phiếu OCH và 2.5 triệu cổ phiếu OceanBank, hiện đã quá hạn 2 năm, Chủ tịch HĐQT cho biết, phía NCB cam kết chưa bán giải chấp lượng cổ phiếu OCH. Hiện nay, cả hai bên vẫn đang hợp tác rất khăng khít và ngân hàng cũng tìn tưởng vào những định hướng và kế hoạch của Công ty trong tương lai.

Cổ đông bức xúc khoản công nợ 500 tỷ đồng của ông Hà Trọng Nam

Trong phần thảo luận, cổ đông đề xuất phải làm rõ việc trích lập dự phòng và những khoản công nợ hiện tại. Theo ý kiến cổ đông, Công ty cần tích cực thu hồi công nợ và có những giải pháp cấp thiết để xử lý, không thể liên tiếp trích lập dự phòng trong khi không có động thái rõ ràng trong việc thu hồi nợ; điển hình nhất là khoản công nợ của ông Hà Trọng Nam khoảng 500 tỷ đồng.

Một cổ đông khác cũng đề cập theo BCTC năm 2016, OGC đang ghi nhận khoản phải thu với ông Hà Trọng Nam giá trị 628 tỷ đồng, trong đó có 500 tỷ đồng tiền gốc và 128 tỷ tiền lãi. Tuy nhiên, theo ý kiến của cổ đông khoản nợ của ông Nam đã tồn tại nhiều năm mà không được thu hồi. Cổ đông có thái độ rất bức xúc và yêu cầu làm rõ tình hình khoản tiền nợ của ông Nam.

Mặt khác tại đại hội, nhiều ý kiến của cổ đông cũng đưa ra việc cần phải miễn nhiệm các chức vụ hiện tại của ông Hà Trọng Nam tại các Công ty con liên kết và Công ty mẹ, thanh lọc bộ máy Công ty.

Ông Lê Huy Giang - Tổng Giám đốc của OGC cho biết, khoản trích lập 2,000 tỷ đồng được thực hiện hoàn toán đúng nguyên tắc và đúng pháp luật. Các khoản công nợ phải trích lập dự phòng là các khoản góp vốn vào các dự án mà dự án này hiện phải tạm dừng hoặc các khoản hỗ trợ vốn cho các công ty trước năm 2014. Công ty đang nỗ lực đòi để có thể hoàn nhập các khoản này.

Ông Giang cho hay, nếu OGC không trích lập thì đơn vị kiểm toán cũng sẽ tiến hành trích lập và Công ty sẽ phải tiến hành giải trình với kiểm toán.

Phó Chủ tịch Hà Trọng Nam vắng mặt và viết tâm thư xin từ chức

ĐHĐCĐ thường niên 2017 lần thứ 3 của OGC được tổ chức với sự có mặt của 75 cổ đông và người được ủy quyền đại diện cho 47.05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trước đó, trong lần tổ chức thứ 1 và thứ 2 chỉ có lần lượt 2% và 3% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Ngay khi bắt đầu đại hội, cổ đông đề xuất mời Phó Chủ tịch HĐQT của OGC – ông Hà Trọng Nam đến tham dự đại hội và trả lời chất vấn của cổ đông.Tuy nhiên, ông Nam đã không có mặt tại buổi họp đại hội lần này.

Sau đó, đại diện của ông Hà Trọng Nam là bà Hoàng Thị Phương Lan (người đại diện cho hơn 84 triệu cổ phần, chiếm hơn 28% vốn của OGC) đã trình bày tâm thư xin từ nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT của ông Hà Trọng Nam. Trong thư, ông Nam cho biết, nếu có thể bầu thêm 1 thành viên HĐQT để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT là 5 thành viên trong trường hợp ông Nam từ chức. Theo đó, ngay sau khi có được sự đồng ý của đại hội, ông Nam sẽ từ nhiệm ngay vị trí thành viên HĐQT.

Tuy nhiên, theo ý kiến của Công ty luật có mặt tại đại hội, văn bản của ông Nam và việc đề xuất bầu thành viên HĐQT thay thế tại đại hội là không được chấp nhận. Luật sư cũng cho biết thêm, thành viên HĐQT của OGC có quyền được từ nhiệm thành viên HĐQT. Việc thêm đề xuất bầu thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ chỉ được cho phép khi được cổ đông tại đại hội nhất trí 100%.

Về phía cổ đông, nhiều ý kiến cho rằng việc thêm vấn đề biểu quyết tại đại hội khiến tiến trình ĐHĐCĐ trở nên phức tạp và bị nhiễu loạn. Cổ đông cũng nêu ý kiến, ông Nam đang có khoản nợ rất lớn với Công ty và ngay tại đại hội, ông Nam cũng không có mặt để giải trình. Vì thế, cổ đông đề xuất nên tiến hành theo đúng trình tự như ban đầu.

Chủ tịch HĐQT- ông Lê Quang Thụ cho rằng sẽ không bổ sung thêm thành viên HĐQT tại đại hội và tiến hành theo đúng trình tự như ban đầu.

Song, đại hội cũng tiến hành biểu quyết việc thêm vấn đề bầu bổ sung thành viên HĐQT. Kết quả chỉ 76.98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội tán thành và 23.02% số cổ phần không đồng ý. Như vậy, vấn đề bầu bổ sung thành viên HĐQT ngay tại ĐHĐCĐ thường niên 2017 đã không được thông qua.

Kế hoạch lỗ 14 tỷ đồng năm 2017

Tại đại hội, tất cả các tờ trình đều được thông qua, trong đó có kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và kết quả kinh doanh năm 2016.

Cụ thể, năm 2017, OGC đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 1,272 tỷ đồng với tổng lợi nhuận trước thuế 26 tỷ đồng và dự kiến lỗ sau thuế 14 tỷ đồng.

Theo kết quả mới nhất, hết quý 1, OGC ghi nhận doanh thu hợp nhất tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, đạt 203 tỷ đồng. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế chỉ đạt hơn 4.5 tỷ đồng, giảm một nửa so với cùng kỳ 2016.

Điểm lại kết quả năm 2016, doanh thu thuần của OGC đạt 1,235 tỷ đồng, tăng trưởng 27% so với năm trước. Tuy nhiên, sau khi trừ các chi phí, OGC lỗ trước thuế hơn 730 tỷ đồng, cách xa số lãi trước thuế kế hoạch 136 tỷ đồng (năm 2015 có lãi trước thuế hơn 726 tỷ đồng).

Tính đến 31/12/2016, tổng tài sản của OGC ở mức 6,031 tỷ đồng, giảm 13% so với hồi đầu năm. Khoản phải thu chiếm tới 47% tổng tài sản với hơn 2,826 tỷ đồng, trong đó phải thu ngắn hạn hơn 2,011 tỷ đồng và phải thu dài hạn hơn 815 tỷ đồng.

Đối với các dự án bất động sản, OGC sẽ tiếp tục triển khai Dự án Tổ hợp văn phòng, trung tâm thương mại, khách sạn và căn hộ cho thuê tại số 25 Trần Khánh Dư. Đồng thời thoái vốn ở các dự án hiệu quả không cao như chợ Nhật Tân, Can Lộc, thoái vốn ở các khoản nợ đến hạn như OCS, ONRC, Vietcom, PVR, Fafim…

Hiện nay, OGC đang có trong tay 10 dự án bất động sản trong đó dự án khu đô thị số 1 tại Bắc Giang đã bị thu hồi và đang làm việc để chấm dứt hợp đồng; bên cạnh đó, OGC cũng đang tích cực tìm đối tác để thoái vốn tại dự án Legal Fashion House./.

Cá nhân Thái Diệu Hà - Ủy viên HĐQT của CTCP FIDITOUR (HNX: FDT) đăng ký bán toàn bộ 66,120 cp (tỷ lệ 2.16% vốn). Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 02/06 đến 30/06/2017.

Cá nhân Thái Diệu Hà - Ủy viên HĐQT của CTCP FIDITOUR đăng ký bán toàn bộ 66,120 cp (tỷ lệ 2.16% vốn). Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 02/06 đến 30/06/2017.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Thái Diệu Hà
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: FDT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 66,120 CP (tỷ lệ 2.16%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 66,120 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tài chính cá nhân.
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 02/06/2017
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/06/2017.

Các CTCK nhận định thị trường có thể sẽ tiếp tục giằng co và rung lắc, VN-Index có thể sẽ dao động trong vùng 735-740 điểm, với mức kháng cự 742 điểm.

Các CTCK nhận định thị trường có thể sẽ tiếp tục giằng co và rung lắc, VN-Index có thể sẽ dao động trong vùng 735-740 điểm, với mức kháng cự 742 điểm.

Ngưỡng kháng cự 740-742 điểm

CTCK Sài Gòn - Hà Nội (SHS): Thị trường giao dịch khá tích cực trong phần lớn thời gian, chỉ số VN-Index giảm điểm nhẹ do bị chốt lời về cuối phiên. Tín hiệu kỹ thuật trung và dài hạn của chỉ số vẫn là tích cực, tín hiệu ngắn hạn duy trì trung tính.

Do đó, nhiều khả năng trong phiên tới, VN-Index sẽ hồi phục trở lại để thử thách vùng kháng cự trong khoảng 740-742 điểm, vùng hỗ trợ của chỉ số được xác định tại 734-735 điểm. Nhà đầu tư ngắn hạn đang sử dụng margin ở mức độ cao có thể tận dụng nhịp phục hồi để bán giảm tỷ trọng cổ phiếu đặc biệt với các mã đã tăng nóng trong thời gian qua, nhà đầu tư đang có tỷ trọng an toàn có thể áp dụng chiến lược bán ra tại vùng kháng cự và tận dụng nhịp điều chỉnh về hỗ trợ để mua vào. Nhà đầu tư trung hạn và dài hạn tiếp tục nắm giữ cổ phiếu và có thể tận dụng những nhịp giảm điểm của thị trường để cơ cấu lại danh mục, có thể mua vào với những cổ phiếu có cơ bản tốt và triển vọng kinh doanh tích cực trong cả năm nay. 

Tiếp tục rung lắc

CTCK Maritime (MSI)Diễn biến rung lắc nắm vai trò chủ đạo trong phiên giao dịch cuối tháng 5 do tâm lý lo ngại của nhà đầu tư sau diễn biến xấu của VN-Index trong phiên 30/05. Trong phiên ngày 01/06, dưới góc độ PTKT, VN-Index sẽ tiếp tục rung lắc quanh vùng 735-740 điểm.

Giao dịch ngắn hạn cần được hạn chế trong giai đoạn này khi thị trường chưa cho tin hiệu nhịp điều chỉnh kết thúc. Đây là thời điểm thích hợp để gom mua các cổ phiếu dự kiến triển vọng với tầm nhìn 3 -6 tháng, lưu ý đến nhóm cổ phiếu có thông tin vĩ mô hỗ trợ như nhóm ngành thép. phân bón. 

Giằng co

CTCP Chứng khoán BIDV (BSI)Phiên giao dịch ngày 31/05, chỉ số VN-Index tiếp diễn nhịp điều chỉnh hình thành từ đầu tuần. Áp lực bán ra không có mạnh như phiên giao dịch trước đó, tuy nhiên lực cầu thị trường tham gia có vẻ như không đủ đem lại một sự hồi phục chung cho thị trường, chỉ số VN-Index chính thức mất ngưỡng hỗ trợ 740 điểm, tuy nhiên vẫn duy trì đà tăng trong suốt tháng, tăng 18.28 điểm so với phiên đóng cửa cuối tháng trước, tương ứng tăng thêm 2.54%.

Trong những phiên giao dịch tới đây, thị trường có thể sẽ tiếp diễn xu hướng giằng co phức tạp quanh kháng cự 740 điểm và thanh khoản có thể sẽ tiếp tục suy giảm. Thiếu sự hỗ trợ của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và sự tích cực trở lại của dòng tiền có thể khiến chỉ số thị trường phải kiểm tra lại vùng giá tích lũy thấp hơn, khuyến khích nhà đầu tư tiếp tục hạ tỷ trọng danh mục cổ phiếu đến khi xác định rõ xu hướng của vận động của dòng tiền. 

Điều chỉnh nhẹ vùng 733-738 điểm

CTCK Đầu tư Việt Nam (IVS):  Dù VN-Index giảm nhưng số lượng mã tăng giá khá lớn với 128 mã tăng trong đó 9 mã tăng trần. Về mặt kỹ thuật, IVS tin vào kịch bản VN-Index sẽ lấp khoảng trống giá (GAP) hình thành giữa 2 phiên 19/5 và 22/5. Có thể áp lực sẽ còn tiếp diễn và nhóm cổ phiếu tăng nóng vừa qua là nhóm tác động xấu nhất đến chỉ số chung.

Nếu như kịch bản này là đúng, có nghĩa VN-Index điều chỉnh nhẹ trong vùng 733-738 điểm thì cơ hội về mốc 750 điểm lại rộng mở. IVS tin rằng những cổ phiếu có KQKD tốt, mức tăng giá chưa nhiều sẽ lại tiếp tục là điểm đến tiếp theo của dòng tiền./.

Năm 2017, CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (UPCoM: SDI) sẽ tiếp tục bàn giao dự án Vinhomes Gardenia và triển khai dự án Vinhomes Skylake, dự kiến mang về doanh thu khoảng 7,000 tỷ đồng.

Năm 2017, CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (UPCoM: SDI) sẽ tiếp tục bàn giao dự án Vinhomes Gardenia và triển khai dự án Vinhomes Skylake, dự kiến mang về doanh thu khoảng 7,000 tỷ đồng.

Sáng ngày 31/05, SDI đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua kết quả năm 2016, định hướng kinh doanh năm 2017 và một số vấn đề khác.

Trong năm, SDI tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để triển khai thành công dự án Vinhomes Gardenia. Công ty sẽ tiếp tục bàn giao các căn biệt thự và bắt đầu bàn giao căn hộ trong quý 4, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống trường học Vinschool để khai giảng trong tháng 9/2017. Bên cạnh đó, SDI tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và bắt đầu bàn giao khu căn hộ của dự án Vinhomes Gardenia, dự án Vinhomes Skylake sẽ được tăng tốc để bàn giao đúng tiến độ.

Ban lãnh đạo cho biết, doanh thu thuần năm 2017 dự kiến đạt 7,000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 700 tỷ đồng.

Tính riêng trong quý 1/2017, SDI đạt doanh thu hơn ​1,120 tỷ đồng, gấp gần 17 lần so với quý 1/2016 nhờ ghi nhận và bàn giao một phần doanh thu chuyển nhượng bất động sản tại dự án Vinhomes Gardenia. Lợi nhuận ròng đạt hơn 392 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Liên quan đến nghị quyết của HĐQT vào tháng 4/2017, về việc nhận chuyển nhượng cổ phần của 3 công ty là VinEco (mua 70% vốn), Vincommerce (mua 23.4% vốn) và Vincom Retail (mua 29.12% vốn), SDI xác định các khoản đầu tư trên là lâu dài vào các ngành rất tiềm năng và hướng đến giá trị trong tương lai. Sau khi hoàn tất nhận chuyển nhượng, Vincom Retail và Vincomerce sẽ là 2 công ty liên kết và VinEco là công ty con của SDI.

ĐHĐCĐ của SDI sáng ngày 29/05

Dự chi 3,400 tỷ đồng đầu tư Vincom Skylake

Điểm lại kết quả năm 2016, SDI đạt 1,513 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất, gấp 4 lần năm trước, nhờ đóng góp từ khoản thu sau khi bàn giao 84 căn biệt thự của dự án Vinhomes Gardenia. Lãi ròng đạt 802 tỷ đồng, tăng trưởng 49%. Tính đến cuối năm 2016, SDI có khoản lãi lũy kế 1,883 tỷ đồng và sẽ không chia cổ tức, giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế lũy kế để bổ sung nguồn vốn và đầu tư cho dự án mới.

Ông Phạm Thiếu Hoa - Chủ tịch HĐQT của SDI cho biết, trong những năm tới, SDI sẽ cần chi 3,400 tỷ cho dự án Vincom Skylake; riêng trong quý 1/2017, Công ty đã chi 320 tỷ cho dự án. Mặt khác, SDI đang tìm kiếm cơ hội tại các dự án khác. Về kế hoạch chia cổ tức cho những năm tiếp theo, ông Hoa cho biết, việc chia cổ tức phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh và kế hoạch sử dụng vốn của Công ty./.

Danh sách các mã cổ phiếu tăng và giảm mạnh nhất những phiên gần đây theo số liệu thống kê của Vietstock.

Danh sách các mã cổ phiếu tăng và giảm mạnh nhất những phiên gần đây theo số liệu thống kê của Vietstock.

2 phiên

3 phiên

4 phiên

5 phiên

Giao dịch nhiều

* Danh sách các mã tăng, giảm giá nhiều nhất xét đến khối lượng giao dịch trên 10,000 đơn vị.

Ngày 29/05, CTCP Chứng khoán VNDirect (HNX: VND) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017, thông qua các chỉ tiêu kinh doanh, chuyển niêm yết sang HOSE, chào bán cổ phiếu và phấn đấu trở thành CTCK đầu tiên ...

Ngày 29/05, CTCP Chứng khoán VNDirect (HNX: VND) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017, thông qua các chỉ tiêu kinh doanh, chuyển niêm yết sang HOSE, chào bán cổ phiếu và phấn đấu trở thành CTCK đầu tiên cung cấp giao dịch phái sinh trên website và di động.

ĐHĐCĐ VND chiều ngày 29/05

Năm 2017, VND đặt kế hoạch doanh thu đạt 866 tỷ đồng, tăng 26% so với năm trước, lợi nhuận ròng ở mức 231 tỷ đồng, tăng trưởng 24%. VND đặt mục tiêu tiếp tục tăng trưởng 80% giá trị tài sản ròng của khách hàng (NAV) lên mức 38,000 tỷ so với năm 2016. Đồng thời, VND kỳ vọng tăng trưởng hơn 50% về số lượng người dùng các dịch vụ trực tuyến và số lượng tài khoản mở tăng hơn 30% so với năm 2016. Đồng thời, Công ty đặt mục tiêu phát triển thị phần năm 2017 tiếp tục tăng 15% so với năm 2016.

Điểm lại kế quả năm 2016, doanh thu của VND đạt 746.5 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2015 và vượt 10% kế hoạch. Lợi nhuận ròng tăng nhẹ đạt 185.7 tỷ đồng và vừa đủ cán mốc chỉ tiêu năm.

VND cho biết sẽ tập trung phát triển sản phẩm quỹ đại chúng và đặt mục tiêu là công ty chứng khoán đầu tiên cung cấp nền tảng giao dịch chứng khoán phái sinh cho nhà đầu tư trên website và trên di động.

Chào bán 51.7 triệu cp, giá 10,000 đồng/cp, chuyển niêm yết sang HOSE

Cụ thể, VND dự kiến sẽ chào bán tối đa gần 51.7 triệu cp với giá 10,000 đồng/cp, cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3:1, thời gian thực hiện trong năm 2017. Toàn bộ gần 517 tỷ đồng thu về từ đợt phát hành sẽ được phân bổ cho các hoạt động gồm: bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán, đầu tư tự doanh chứng khoán, bổ sung vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán, cung cấp dịch vụ và thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán phái sinh.

Bên cạnh đó, VND cũng sẽ phát hành gần 15.5 triệu cp nhằm trả cổ tức năm 2016 theo tỷ lệ 10%. Đồng thời, cổ đông cũng thông qua ủy quyền cho HĐQT về việc thưởng cổ phiếu ưu đãi cho Ban điều hành và nhân viên chủ chốt.  

Tại đại hội, cổ đông cũng thông qua việc chuyển niêm yết cổ phiếu từ HNX sang sàn HOSE, dự kiến thực hiện trong quý 2 hoặc quý 3/2017 và bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2017-2021.

Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới

Thành viên HĐQT gồm:

 • Phạm Minh Hương
 • Vũ Hiền
 • Nguyễn Hoàng Giang
 • Christopher Bertram Brinkeborn Beselin
 • Phạm Lê Nhật Quang

Thành viên BKS gồm:

 • Hoàng Thúy Nga
 • Huỳnh Thanh Bình Minh
 • Nguyễn Thị Minh Hạnh

Danh sách các mã cổ phiếu tăng và giảm mạnh nhất những phiên gần đây theo số liệu thống kê của Vietstock.

Danh sách các mã cổ phiếu tăng và giảm mạnh nhất những phiên gần đây theo số liệu thống kê của Vietstock.

2 phiên

3 phiên

4 phiên

5 phiên

Giao dịch nhiều

* Danh sách các mã tăng, giảm giá nhiều nhất xét đến khối lượng giao dịch trên 10,000 đơn vị.

Các CTCK nhận định thị trường vẫn nằm trong xu hướng tăng, VN-Index có thể dao động trong vùng 743-748 điểm và hướng đến mốc 750 điểm.

Các CTCK nhận định thị trường vẫn nằm trong xu hướng tăng, VN-Index có thể dao động trong vùng 743-748 điểm và hướng đến mốc 750 điểm.

Giằng co biên độ 743-748 điểm

CTCK Sài Gòn - Hà Nội (SHS): Thị trường tiếp tục nhảy gap trong phiên 29/05, áp lực chốt lời vùng giá cao gây khó khăn cho đà bứt phá của chỉ số. Mẫu hình doji phần nào cho thấy sự giằng co giữa bên mua và bán. Điểm tích cực hiện tại là dòng tiền vẫn dồi dào và mặt bằng giá đang có xu hướng cải thiện với các mức đỉnh và đáy cao dần.

Dự báo, trong phiên giao dịch tiếp theo, VN-Index sẽ tiếp tục giằng co trong biên độ 743-748 điểm, cần sự bứt phá khỏi mốc 748 điểm để xác nhận xu hướng tăng tiếp tục. Nhà đầu tư ngắn hạn quan sát thị trường để áp dụng chiến lược "mua đỏ - bán xanh" khi thị trường đang trong giai đoạn tích lũy đi lên. Nhà đầu tư trung hạn và dài hạn nắm giữ những cổ phiếu có vị thế tốt và có thể tận dụng những nhịp giảm điểm của thị trường để cơ cấu lại danh mục, cân nhắc mua vào với những cổ phiếu cơ bản tốt và triển vọng tích cực trong cả năm 2017.

Hướng đến ngưỡng 750 điểm

CTCK Maritime (MSI): Cổ phiếu ngân hàng, thép tiếp tục dẫn dắt VN-Index tăng điểm cùng với khối lượng giao dịch lớn trên cả 2 sàn. Hiện tại, các chỉ báo kĩ thuật đều đang ở vùng quá mua cho thấy thị trường sắp bước vào giai đoạn điều chỉnh trong ngắn hạn.

Trong phiên ngày 30/05, đà hưng phấn có thể được tiếp diễn và VN-Index sẽ thử thách ngưỡng kháng cự mạnh 750 điểm. Nhà đầu tư có tầm nhìn trung - dài hạn tiếp tục nắm giữ cổ phiếu tốt, hoạt động trading T+ có thể mở vị thế mua vào các nhịp điều chỉnh, tránh các hoạt động mua đuổi trong giai đoạn này. 

Vùng hỗ trợ tại 734-738 điểm

CTCK Bảo Việt (BVS): Thị trường tăng điểm trên cả 2 sàn với thanh khoản ở mức cao và độ rộng thị trường nghiêng hoàn toàn về số mã tăng điểm.

Vùng kháng cự của chỉ số nằm tại quanh 760 điểm. Vùng hỗ trợ gần của chỉ số nằm tại 734-738 điểm và 724-728 điểm.

Tiếp tục đà tăng điểm

CTCP Chứng khoán BIDV (BSI): Các chỉ số tiếp tục hình thành vùng đỉnh mới nhờ sự vận động tăng giá của nhóm cổ phiếu ngân hàng, tích cực của dòng tiền và hoạt động mua vào của khối ngoại. Dòng tiền duy trì ở mức cao và luân chuyển liên tục giữa các nhóm cổ phiếu, các nhóm ngành đang đẩy mặt bằng cổ phiếu tăng qua đó mang lại cơ hội cho nhà đầu tư.

VN-Index đang củng cố vùng giá mới tại 740 điểm và dự báo sẽ tiếp tục tăng theo đà hướng tới 760 điểm trong 1-2 tuần tới.

Theo Báo cáo thường niên năm 2016, CTCP SPM (HOSE: SPM) đặt mục tiêu năm 2017 doanh thu 500 tỷ đồng và lợi nhuận 15 tỷ đồng.

Theo Báo cáo thường niên năm 2016, CTCP SPM ( đặt mục tiêu năm 2017 doanh thu 500 tỷ đồng và lợi nhuận 15 tỷ đồng.

Điểm lại kết quả năm 2016, SPM đạt doanh thu thuần 460.7 tỷ đồng, giảm 23.5% so với năm trước và tương đương 82% kế hoạch năm. Lợi nhuận ròng giảm 60% xuống mức 7.9 tỷ đồng, đạt 40% chỉ tiêu đề ra.

SPM vừa qua đã có thông báo 09/06 là ngày GDKHQ tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017, được tổ chức ngày 30/06/2017./.

Tài liệu: 20170525_20170525 - SPM - Tai lieu DHDCD thuong nien 2017.pdf

 

Ngày 23/05, CTCP Sách Việt Nam (UPCoM: VNB) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu 65.7 tỷ đồng và lãi trước thuế 22 tỷ đồng.

Ngày 23/05, CTCP Sách Việt Nam đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu 65.7 tỷ đồng và lãi trước thuế 22 tỷ đồng.

Điểm lại kết quả năm 2016, doanh thu thuần của VNB đạt 18 tỷ đồng, lãi gộp hơn 5.7 tỷ đồng. Mặt khác, hoạt động tài chính mang về hơn 21.4 tỷ đồng doanh thu. Theo đó, VNB kết thúc năm 2016 với khoản lãi ròng 8.9 tỷ đồng.

Đối với dự án Trung tâm Văn hóa và Dịch vụ thương mại (SAVINA PLAZA) tại 22A-B Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Công ty cho biết đã thanh toán hết số tiền thuê nhà - đất còn nợ đọng của Công ty TNHH MTV Sách Việt Nam và đang triển khai các thủ tục ký lại hợp đồng thuê nhà- đất làm cơ sở triển khai dự án./.

Tài liệu đính kèm:
VNB_2017.5.26_1340648_12186_bn_2017_05_25_1537_1.pdf

ĐHĐCĐ của CTCP Đường Biên Hòa (HOSE: BHS) đã thông qua phương án hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành theo hợp đồng và hủy niêm yết cổ phiếu để nhận cổ phiếu của CTCP Mía đường Thành Thành Công ...

ĐHĐCĐ của CTCP Đường Biên Hòa đã thông qua phương án hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành theo hợp đồng và hủy niêm yết cổ phiếu để nhận cổ phiếu của CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (SBT).

Theo đó, cổ đông của BHS sẽ nhận được lượng cổ phiếu tương ứng của SBT theo tỷ lệ hoán đổi là 1:1.02. Đồng thời, toàn bộ lượng cổ phiếu BHS trên sàn HOSE sẽ bị hủy niêm yết để thực hiện việc hoán đổi. Sau khi hoán đổi, BHS sẽ chuyển thành Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai.

Tại đại hội, cổ đông cũng thông qua kế hoạch sản xuất niên độ 2017-2018, với doanh thu hợp nhất là 4,688 tỷ đồng, lãi trước thuế hợp nhất hơn 323 tỷ đồng. Đối với TTC, kế hoạch kinh doanh niên độ 2017-2018 sau sáp nhập, doanh thu hợp nhất ở mức 8,353 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất 674 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:
20170529_20170529 - BHS - BIEN BAN HOP DHDCD BAT THUONG NIEN DO 2016-2017.pdf
20170529_20170529 - BHS - NQ HOP DHDCD BAT THUONG NIEN DO 2016-2017.pdf

 

CTCP Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh (HNX: PTD) thông báo 02/06 là ngày GDKHQ nhằm trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016 với tỷ lệ 20% (tương đương 2,000 đồng/cp). Thời gian thực hiện dự kiến ...

CTCP Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh thông báo 02/06 là ngày GDKHQ nhằm trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016 với tỷ lệ 20% (tương đương 2,000 đồng/cp). Thời gian thực hiện dự kiến 19/06.

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền năm 2016:
          - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2,000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 19/06/2017
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty bằng tiền mặt từ ngày 19/06/2017 tại địa chỉ sau:
Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh
Số 02 Cộng Hòa, Phường 4. Quận Tân Bình, TP.HCM.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Điện thoại: (08) 3811 6823 Fax: (08) 3811 6843
Lưu ý: Quý cổ đông đến nhận cổ tức bằng tiền mặt vui lòng đem theo chứng minh nhân dân (đối với cá nhân) hoặc Giấy giới thiệu (đối với tổ chức) và sổ cổ đông. Trường hợp ủy quyền nhận cổ tức thì ngoài các giấy tờ nêu trên cần có Giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức của công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký./.

Danh sách các mã cổ phiếu tăng và giảm mạnh nhất những phiên gần đây theo số liệu thống kê của Vietstock.

Danh sách các mã cổ phiếu tăng và giảm mạnh nhất những phiên gần đây theo số liệu thống kê của Vietstock.

2 phiên

3 phiên

4 phiên

5 phiên

Giao dịch nhiều

* Danh sách các mã tăng, giảm giá nhiều nhất xét đến khối lượng giao dịch trên 10,000 đơn vị.

Các CTCK nhận định rằng thị trường sẽ tiếp tục xu hướng tăng điểm, VN-Index sẽ tiếp tục hướng tới mốc 747 điểm.

Các CTCK nhận định rằng thị trường sẽ tiếp tục xu hướng tăng điểm, VN-Index sẽ tiếp tục hướng tới mốc 747 điểm.

Xu hướng tăng điểm chủ đạo

CTCK Sài Gòn - Hà Nội (SHS): Thị trường tiếp tục có tuần thứ năm tăng điểm liên tiếp với đà tăng được duy trì khá mạnh. VN-Index tiếp tục chinh phục được mốc đỉnh cao mới trong 9 năm trở lại đây tại 746.87 điểm, HNX-Index cũng đạt mốc đỉnh mới trong 6 năm tại 94.1 điểm trong phiên giao dịch 25/5. Cụ thể, kết thúc tuần giao dịch, VN-Index tăng 9.59 điểm (+1.3%) lên 743.41 điểm; HNX-Index tăng 1.51 điểm (+1.6%) lên 93.69 điểm. Thanh khoản trong tuần này có sự sụt giảm nhẹ, nhưng vẫn duy trì ở mức cao với gần 5,800 tỷ đồng trên cả hai sàn mỗi phiên giao dịch.

Đà tăng của thị trường tiếp tục được duy trì trong tuần thứ năm liên tiếp, mức tăng là khá mạnh. Đặc biệt, thanh khoản tiếp tục ở mức cao với gần 5,800 tỷ đồng trên hai sàn mỗi phiên giao dịch. Dòng tiền đổ vào thị trường đang là rất mạnh và được luân chuyển qua lại giữa các nhóm cổ phiếu làm trụ đỡ cho thị trường khá tốt. Hiện tại, xu hướng đi ngang tích lũy của VN-Index trong khoảng 737-747 điểm có thể tiếp tục trong vài phiên đầu tuần. Nhưng SHS nhận định, xu hướng chủ đạo của VN-Index trong tuần tiếp theo là tiếp tục tăng điểm để thử thách lại vùng đỉnh ngắn hạn tại 747 điểm, vùng hỗ trợ trên biểu đồ tuần được xác định trong khoảng 724-728 điểm. Nhà đầu tư ngắn hạn tiếp tục áp dụng chiến lược "mua đỏ - bán xanh" trong điều kiện thị trường đi ngang hiện nay. Nhà đầu tư trung và dài hạn tiếp tục nắm giữ danh mục và tích lũy thêm cổ phiếu cơ bản tốt, triển vọng tích cực trong những phiên giảm điểm.

Chưa có tín hiệu tiêu cực

CTCK Maritime (MSI): VN-Index tiếp tục rung lắc trong phiên ngày 26/05, các nhóm ngành luân phiên nhau tăng điểm, điển hình là nhóm vật liệu xây dựng trong phiên ngày 26/05 giữ vững sắc xanh cho chỉ số. Bước sang tuần mới, diễn biến phân hóa giữa các nhóm ngành sẽ tiếp tục nắm vai trò chủ đạo. Nhóm ngân hàng, chứng khoán, cao su sẽ đối diện với áp lực chốt lời sau chuỗi ngày tăng giá trong khi đó nhóm vật liệu xây dựng, thép có khả năng khởi sắc. Các chỉ báo kĩ thuật chưa cho thấy một dấu hiệu tiêu cực đối với thị trường trong ngắn hạn. Nhà đầu tư tiếp tục tập trung theo dõi và giải ngân vào các cổ phiểu có diễn biến ngành tốt và có giá hợp lý. Trading T+ có thể được xem xét trong những phiên giảm điểm.

Hỗ trợ gần tại 734-738 điểm

CTCK Bảo Việt (BVS): Hai sàn có diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch hôm 26/05 với thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức cao và độ rộng thị trường nghiêng hoàn toàn về số mã tăng điểm.

Vùng kháng cự của chỉ số nằm tại 755-760 điểm. Vùng hỗ trợ gần của chỉ số nằm tại 734-738 điểm và 724-728 điểm.

Hướng tới mốc 760 điểm

CTCP Chứng khoán BIDV (BSI): Các chỉ số tiếp tục hình thành vùng đỉnh mới nhờ sự vận động tăng giá của nhóm cổ phiếu ngân hàng, tích cực của dòng tiền và hoạt động mua vào của khối ngoại. Dòng tiền duy trì ở mức cao và luân chuyển liên tục giữa các nhóm cổ phiếu, các nhóm ngành đang đẩy mặt bằng cổ phiếu tăng qua đó mang lại cơ hội cho nhà đầu tư. VN-Index đang củng cố vùng giá mới tại 740 điểm và dự báo sẽ tiếp tục tăng theo đà hướng tới 760 điểm trong 1-2 tuần tiếp theo./.

Cựu Thống đốc rất ngạc nhiên khi dự thảo nghị quyết chỉ áp dụng với nợ xấu phát sinh đến 31/12/2016...

Cựu Thống đốc rất ngạc nhiên khi dự thảo nghị quyết chỉ áp dụng với nợ xấu phát sinh đến 31/12/2016...

Trưởng ban Kinh tế Trung ương, cựu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình phát biểu trong phiên thảo luận tổ của Quốc hội chiều 26/5.

Tôi xin khẳng định lại một điều: nghị quyết xử lý nợ xấu không có gì ưu ái với ai”, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, cựu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình phát biểu trong phiên thảo luận tổ của Quốc hội chiều 26/5.

Dự thảo nghị quyết xử lý nợ xấu và sửa Luật Các tổ chức tín dụng là hai nội dung cùng được thảo luận tại đây.

Như xử lý “tăng xông”

Phát biểu đầu tiên tại tổ thảo luận gồm các đoàn Quảng Bình, Lào Cai, Đắc Lắc,  ông Nguyễn Văn Bình cho biết, việc ban hành dự thảo nghị quyết về xử lý nợ xấu đã được báo cáo Bộ Chính trị, nên ông đã có điều kiện tham gia góp ý.

Ông nói: “Bộ Chính trị tôn trọng ý kiến Quốc hội nên thống nhất về chủ trương ban hành, còn với những nội dung còn có ý kiến khác nhau thì để Quốc hội thảo luận, chứ không định hướng cụ thể”.

Cựu Thống đốc cũng nhấn mạnh ban hành nghị quyết là rất cần thiết, nhưng phải xác định quan điểm và cách thức tiếp cận thực sự đúng đắn, thì mới xác định nội dung phù hợp.

Theo ông, khoảng 10 năm vừa qua, hoạt động của hệ thống ngân hàng cũng như luật pháp có bước tiến quan trọng, các quy định xử lý nợ xấu đã liên tục hoàn thiện qua các thời kỳ, các nghị định thông tư khá đổi mới và bám sát thực tiễn trong nước cũng như phù hợp tiến trình hội nhập của đất nước. Nhưng mặt bằng pháp lý vẫn chưa thật sự đồng bộ, phù hợp, nên xử lý nợ xấu hết sức khó khăn.

Ông ví von: “Đại biểu Quốc hội khoá trước nói nợ xấu như cục máu đông, hình ảnh đó là rất chính xác, anh em ta đến tuổi mỡ máu nhiều nên tích tụ dần làm đường ống dẫn máu hẹp, huyết áp lên, mạch máu tắc thì tăng xông, nhẹ thì còn chữa được chứ nặng thì đi luôn”./.

Hình ảnh này, theo Trưởng ban Kinh tế Trung ương, thì rất giống xử lý nợ xấu, vì hệ thống ngân hàng cũng chính là huyết mạch của nền kinh tế.

“Vì thế, cơ chế xử lý nợ xấu hệt như xử lý bệnh tăng xông, làm sao đừng để tích tụ. Xử lý liên tục thì mạch máu liên thông, nền kinh tế sẽ tốt, đó là lý do lớn nhất để ban hành nghị quyết”, cựu Thống đốc phát biểu.

Lý do tiếp theo cần phải ban hành nghị quyết, theo ông Bình, là có những lúc lạm phát xuống rất thấp, nhưng lãi suất không xuống được, chính là do nợ xấu đọng lại nhiều, nên vẫn phải trích lập dự phòng rủi ro, chi phí vẫn cao, nên không có điều kiện đưa mặt bằng lãi suất xuống thấp và ổn định lâu dài.

Ông nhấn mạnh: “Ngân sách hết sức khó khăn, để tăng trưởng 6,7% thì cần có nguồn lực, phải trông cậy vào ngân hàng, nên phải khai thông nợ xấu càng sớm càng tốt, ban hành nghị quyết là hết sức đúng đắn”.

Ưu ái nợ cũ?

Đi vào nội dung cụ thể, ông Bình nói, với tư cách là người am hiểu lĩnh vực ngân hàng, thì ông rất ngạc nhiên khi quy định của dự thảo nghị quyết chỉ được áp dụng với các khoản nợ xấu phát sinh đến ngày 31/12/2016.

Ông phân tích: “Nợ xấu nào chả là nợ xấu? Hôm qua, hôm nay hay ngày mai có phát sinh thì vẫn là nợ xấu, phải chăng nợ xấu hôm trước có gì đặc biệt, quy định như thế phải chăng có gì ưu ái với các khoản nợ xấu cũ?”.

Theo cựu Thống đốc thì quy định này trong kinh tế thị trường hết sức không nên, nợ xấu là phải xử lý liên tục, tại sao lại phân biệt như vậy?

Ông cũng khẳng định khi trình nghị quyết này thì phía ngân hàng không có đề nghị ưu ái với nợ xấu ở thời điểm nào.

Và đề nghị: “Không nên quy định đến ngày nào cả, mà nên quy định xử lý nợ xấu theo nghị quyết đến khi nào mặt bằng pháp luật đồng bộ thì chuyển sang làm theo luật”.

Nhận xét tiếp theo từ ông Bình là dự thảo nghị quyết không rõ thứ bậc trong xử lý nợ xấu, đánh đồng các tổ chức khác với VAMC là không đúng.

Ông nói: “VAMC không phải công ty tư nhân mà là của Nhà nước, đóng vai trò mua bán cuối cùng của thị trường mua bán nợ xấu. Công ty này đảm bảo cho việc xử lý nợ xấu ngay trong tình huống khủng hoảng, cái này các nước tư bản đã làm cả trăm năm nay. Đánh đồng VAMC với các công ty còn lại là không đúng, không giải quyết được giá trị tài sản của dân”.

Liên quan đến quy định trao quyền thu giữ tài sản đảm bảo cho các tổ chức tín dụng, dẫn ý kiến nhiều đại biểu chưa đồng ý nói là vi hiến, ông Bình khẳng định, với mặt bằng pháp lý hiện nay thì hoàn toàn có cơ sở pháp luật.

“Tôi cho ông vay một khoản, để tôi yên tâm ông đưa cho cho tôi một tài sản, nếu ông không trả được thì ông mất tài sản đó đó là việc hết sức bình thường, ở nông thôn vẫn làm thế”, ông Bình so sánh.

Áp vào quy định nói trên, ông Bình nói, hoàn toàn có cơ sở pháp lý để xử lý nợ xấu được thanh thoát.

Giải đáp băn khoăn của một số ý kiến về trách nhiệm gây ra nợ xấu, ông Bình nhấn mạnh: “Tôi xin khẳng định lại một điều nghị quyết này không có gì ưu ái với những ông có hành vi vi phạm gây ra nợ xấu”./.

http://vneconomy.vn/tai-chinh/ong-nguyen-van-binh-no-xau-nao-cha-la-no-xau-20170526033231734.htm

Sung Ha Kwon - Giám đốc tài chính của CTCP Everpia (HOSE: EVE) đã bán 32,320 cp, giảm tỷ lệ sở hữu từ 0.6% xuống còn 0.55%, tương đương 230,005 cp. Thời gian thực hiện từ ngày 25/04 đến 25/05./.

Sung Ha Kwon - Giám đốc tài chính của CTCP Everpia đã bán 32,320 cp, giảm tỷ lệ sở hữu từ 0.6% xuống còn 0.55%, tương đương 230,005 cp. Thời gian thực hiện từ ngày 25/04 đến 25/05./.

 

Tài liệu đính kèm:
20170526_20170526 - EVE - KQ GD CP cua nguoi noi bo-Sung Ha Kwon.pdf

 

Sáng ngày 26/05, Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MaritimeBank, MSB) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017, theo kết quả biểu quyết, việc đưa cổ phiếu lên sàn đã không được cổ đông thông qua, với chỉ hơn ...

Sáng ngày 26/05, Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MaritimeBank, MSB) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017, theo kết quả biểu quyết, việc đưa cổ phiếu lên sàn đã không được cổ đông thông qua, với chỉ hơn 3% phiếu tán thành. Các vấn đề khác đều được thông qua.

Không thông qua việc lên sàn

Tại đại hội, cổ đông đã tiến hành biểu quyết việc đưa cổ phiếu lên sàn giao dịch tập trung và lựa chọn sàn giao dịch. Tuy nhiên, kết quả biểu quyết tại đại hội, chỉ hơn 3% số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý đưa cổ phiếu lên sàn.

Trước đó, Ban lãnh đạo đã trình lên việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn chứng khoán tập trung. Ban lãnh đạo cho biết, vào tháng 1/2017, Ngân hàng đã nộp hồ sơ đăng ký lên trung tâm lưu ký (VSD) và nhận được công văn phản hồi từ VSD yêu cầu bổ sung một số tài liệu và thông tin của một số cổ đông đang sử dụng thông tin cũ (số CMND…). Theo đó, đầu tháng 4, Ngân hàng đã có công văn phúc đáp tới VSD về  vấn đề.

Ông Trần Xuân Quảng - Phó chủ tịch HĐQT thường trực cho biết thêm, hiện tại Ngân hàng đang gửi ý kiến cho cổ đông bổ sung thông tin đầy đủ, hoàn tất thủ tục cần thiết để hoàn tất hồ sơ giao dịch, cơ bản các thủ tục hầu như đã xong. Về thời điểm niêm yết, đại hội cổ đông sẽ quyết lựa chọn lên sàn nào (UPCoM, HOSE, HNX) từ đó mới có thể dự kiến thời điểm lên sàn.

Liên quan đến ý kiến về việc thị giá cổ phiếu khá thấp trên thị trường, Ban lãnh đạo chia sẻ, thị giá cổ phiếu Ngân hàng chịu sự tác động của tình hình kinh tế và trong năm vừa qua đã có dấu hiệu khởi sắc trở lại. Cổ phiếu của MSB hiện tại sau khi lên sàn thì mới xác định được giá trị chính thức. Mục tiêu của Ban lãnh đạo sẽ nỗ lực đạt được kết quả tốt nhất, nâng cao hoạt động của Ngân hàng khi chính thức lên sàn.

Kết thúc đại hội, các cổ đông đã thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định mua lại cổ phiễu quỹ và quyết định phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi. Đồng thời, cổ đông thông qua quyết định phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, TCTD khác có giá trị từ 20% vốn trở lên…

Về vấn đề nhân sự, ĐHĐCĐ cũng thông qua miễn nhiệm 1 thành viên HĐQT độc lập là bà Dương Hồng Loan và không tiến hành bầu bổ sung thành viên mới.

Sáng ngày 26/05, vào hồi 8h30, ĐHĐCĐ thường niên của MSB bắt đầu

2 Ngân hàng từng ngỏ ý "về một nhà" với MaritimeBank 

Về kế hoạch thoái vốn của MSB tại các Ngân hàng Đông Á (DongABank), PGBankPVcomBank, ông Quảng cho biết phần vốn góp tại DongABank là khoản nhận xiết nợ, đối với PGBank đang trong quá trình sáp nhập với VietinBank (CTG) nên MSB sẽ tiến hành thoái vốn khi hoàn tất thủ tục.

Thông tin về các khoản góp vốn của MSB tại các tổ chức tín dụng, Ban lãnh đạo cho biết, MSB đang sở hữu 4.66% vốn tại PVcomBank, 9.98% vốn tại PGBank và 4.85% vốn tại MBBank.

Tại đại hội, cổ đông cũng đề xuất về việc sáp nhập MSB với Ngân hàng lớn. Ông Trần Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT MSB phản hồi, trong năm vừa qua đã có 2 ngân hàng nhỏ đang muốn sáo nhập với MSB, tuy nhiên Ban lãnh đạo đang cân nhắc và chưa muốn tiến tới do không tốt cho kế hoạch lâu dài, cần tập trung vào hoạt động và xử lý những tồn đọng từ khi sáp nhập từ năm 2015.

Trích lập dự phòng lớn, lãi trước thuế 2017 tăng nhẹ

Năm 2017, Ngân hàng đặt kế hoạch tổng tài sản 106,640 tỷ, vốn huy động 72,300 tỷ và dư nợ tín dụng 51,750 tỷ đồng, lần lượt tăng 15%, 17% và 14% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế dự kiến nhích nhẹ lên 165 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức 5% (sau khi được NHNN phê duyệt).

Lý giải về việc đặt kế hoạch 2017 chỉ tăng trưởng nhẹ, ông Quảng cho biết, MSB hướng đến tăng cường sự ổn định, phát triển bền vững của Ngân hàng trong tương lai nên Ngân hàng sẽ tiến hành trích lập dự phòng và xử lý nợ xấu. Theo Ban lãnh đạo, Ngân hàng xác định thận trọng an toàn là ưu tiên hàng đầu.

Dựa trên mục tiêu đó, MSB sẽ tiếp tục trích lập dự phòng cả định tính và định lượng nhằm đảm bảo hoạt động của Ngân hàng ổn định. Dự kiến lợi nhuận trước trích lập dự phòng năm 2017 của Ngân hàng khoảng 2,200 tỷ đồng. Về tình hình nợ xấu, Ngân hàng sẽ được tích cực xử lý và được trích lập dự phòng đầy đủ. MSB đặt mục tiêu xử lý được 7,015 tỷ đồng (nợ rủi ro, nợ xấu và nợ đã bán cho VAMC) và đến cuối 2017 duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Điểm lại kết quả năm 2016, MSB ghi nhận tổng tài sản giảm 11% so với đầu năm xuống 92,606 tỷ đồng, tổng nguồn vốn huy động giảm 6% đạt 61,805 tỷ đồng, tổng cho vay khách hàng tăng 8% lên 54,223 tỷ đồng. Giải thích về sự sụt giảm nguồn vốn huy động, MSB cho biết nguyên nhân là do ảnh hưởng của sự kiện cuối tháng 6/2016 nên số dư tiền gửi sụt giảm đáng kể. Riêng lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng tăng 4% so với năm 2015 và vượt 3% kế hoạch (đã điều chỉnh), đạt 164 tỷ đồng. Năm 2016 sẽ tiếp tục không chia cổ tức cho cổ đông.

Trong năm 2016, MSB đã sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro 521 tỷ, nhận tài sản đảm bảo thay thế nghĩa vụ trả nợ 242 tỷ, bán nợ xấu cho VAMC 517 tỷ, bán nợ xấu cho tổ chức/cá nhân khác 543 tỷ, thu nợ xấu từ khách hàng 377 tỷ và thu nhập do thu hồi các khoản nợ đã xử lý rủi ro 587 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2.17%, nằm trong giới hạn kế hoạch./.

Danh sách các mã cổ phiếu tăng và giảm mạnh nhất những phiên gần đây theo số liệu thống kê của Vietstock.

Danh sách các mã cổ phiếu tăng và giảm mạnh nhất những phiên gần đây theo số liệu thống kê của Vietstock.

2 phiên

 

3 phiên

 

4 phiên

 

5 phiên

Giao dịch nhiều

 

* Danh sách các mã tăng, giảm giá nhiều nhất xét đến khối lượng giao dịch trên 10,000 đơn vị.

Sáng ngày 25/05, CTCP Vận tải biển Bắc (UPCoM: NOS) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua việc thay đổi tên và các chỉ tiêu hoạt động kế hoạch của Công ty, đồng thời chia sẻ về định hướng của ...

Sáng ngày 25/05, CTCP Vận tải biển Bắc (UPCoM: NOS) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua việc thay đổi tên và các chỉ tiêu hoạt động kế hoạch của Công ty, đồng thời chia sẻ về định hướng của Công ty trong tương lai.

Kế hoạch 2017 nội bộ, lỗ ròng 240-260 tỷ đồng

Năm 2017, NOS đặt mục tiêu sản lượng vận chuyển đạt 750 ngàn tấn và sản lượng luân chuyển 1.35 triệu Ngh.KM. Tổng doanh thu dự kiến đạt 87.5 tỷ đồng, giảm 43% so với năm 2016. Theo tài liệu công bố trước đại hội, NOS đặt chỉ tiêu lỗ trong năm 2017 hơn 206 tỷ đồng, tuy nhiên sau đó Công ty đã thay đổi và đặt mục tiêu hạn chế lỗ ở mức tối đa.

Ông Trần Quang Toàn – Thành viên HĐQT cho biết thị trường hàng hóa nội địa chưa có cải thiện do tình trạng ùn tắc cầu tại các cảng nhà máy nên cảng vụ, nhà máy yêu cầu giảm lượng tàu vào cầu cảng nhà máy Duyên Hải. Đội tàu NOS giảm còn 5 tàu, trong đó 1 tàu Nosco Glory dừng hoạt động, còn 4 tàu hoạt động thì 2 tàu phải lên đà sửa chữa định kỳ (Nosco Trader và Eastern Star) dẫn đến doanh thu vận tải biển sẽ giảm. Theo đó, doanh thu chủ yếu là vận tải biển và doanh thu khác từ việc bán dầu khi chuyển đổi người thuê, tiền trợ cấp điện tín, tiếp khách... và cho thuê văn phòng. Ngoài ra, Công ty đã thoái vốn tại các đơn vị thành viên nên sẽ không có lợi nhuận đóng góp.

Chủ tịch Trịnh Hữu Lương cho biết thêm, mặc dù HĐQT đưa ra mục tiêu hạn chế lỗ ở mức tối đa nhưng trong chỉ tiêu nội bộ đặt ra là chỉ lỗ 240-260 tỷ đồng. Chia sẻ về hoạt động trong tương lai, ông Lương cho biết sẽ cố gắng phối hợp với các ngân hàng tìm cách xóa nợ, cơ cấu lại nợ, đồng thời bán tàu để cải thiện tình hình tài chính của Công ty, xóa lỗ lũy kế.

Quý 1/2017, NOS ghi nhận lỗ ròng 57 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 30/03/2017 âm 3,456 tỷ đồng, kéo vốn chủ sở hữu âm 3,196 tỷ đồng. Vay nợ thuê tài chính ngắn và dài hạn lần lượt là 845 tỷ đồng và 2,157 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ của NOS sáng ngày 25/05

Thế chấp tài sản lãnh đạo, trả lương cho nhân viên

Điểm lại kết quả năm 2016, sản lượng vận chuyển của NOS đạt mức 904,327 tấn, vượt 21% kế hoạch. Sản lượng luân chuyển 1.5 Ngh.KM , đạt 77% kế hoạch. Tổng doanh thu 154 tỷ đồng, đạt 97% kế hoạch và tiếp tục lỗ 340 tỷ đồng.

Trong năm 2016, NOS đã bàn giao tàu Nosco Victory cho các tổ chức tín dụng để xử lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ vay (ngày 31/08/2016 đã bàn giao tàu cho chủ khác). Bên cạnh đó, Công ty cho biết, giữa tháng 8, tàu Ngọc Sơn mắc cạn tại Maldives mặc dù đã được cứu trợ nhưng do hư hỏng nặng nên đã đắm ngoài vùng nước.

Theo Chủ tịch HĐQT, chi phí cứu trợ tàu khỏi mắc cạn là 4 triệu USD, chính quyền Maldives đòi bồi thường sau khi đàm phán còn phải chi trả 3 triệu USD, cộng với các chi phí khi tàu bị mắc cạn khoảng tầm 1 triệuUSD. Tất cả các khoản trên, bảo hiểm đã thanh toán cho Công ty.

Đối với thân tàu Ngọc Sơn, NOS mua bảo hiểm ở mức 2.8 triệu USD và dư nợ là 53 tỷ đồng; hiện Công ty đã làm việc với bảo hiểm trong nước và đạt được thỏa thuận ban đầu đồng ý bồi thường, nhưng về hình thức thụ hưởng thì sẽ do ngân hàng quyết định nhận tiền hay nhận tàu. Về phía NOS, Công ty mong muốn nhận tàu để hoạt động kinh doanh.

Ban lãnh đạo cho biết thêm, năm 2016, Công ty đã thực hiện trả lương cho nhân viên, không còn tình trạng nợ lương như những năm trước. Ban lãnh đạo NOS đã thế chấp tài sản của mình tại ngân hàng nhằm nâng hạn mức tín dụng cho vay để có nguồn tiền chi trả cho nhân viên.

Từng có 3 doanh nghiệp muốn thâu tóm NOS vì khu đất 278 Tôn Đức Thắng

Tại đại hội, các cổ đông đã thông qua việc đổi tên công ty thành CTCP Vận tải Biển Phương Đông, với tên viết tắt là OSCO nhằm tạo thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác, khách hàng khi giao dịch và kinh doanh theo hướng phát triển mới của công ty trong giai đoạn mới...

Chia sẻ lý do của việc đổi tên, ông Lương cho biết, Công ty cần làm mới lại thương hiệu để phù hợp với các hoạt động tương lai; các đối tác nước ngoài cũng đã đồng ý về việc hợp tác với Công ty nếu thực hiện đổi tên.

Ông Lương chia sẻ, vừa qua trước tình trạng khó khăn của Công ty, đã có 3 doanh nghiệp tư nhân muốn thâu tóm NOS nhưng mục đích không phải là vực dậy hoạt động kinh doanh mà là nhắm đến khu đất hơn 1,000 m2 của Công ty tại 278 Tôn Đức Thắng. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo đã nỗ lực dừng thương vụ và quyết tâm thay đổi thương hiệu, vực dậy hoạt động của NOS.

Kết thúc đại hội, toàn bộ các vấn đề đều được thông qua./.

It's me

Trần Ngọc

Người thực tế sống vì hiện tại để bắt đầu tương lai

Đăng nhập x


Nhớ đăng nhập

Đổi mật khẩu x

Chỉnh sửa thông tin cá nhân x(Dung lượng file
không quá 1Mb)
Ngày sinh:
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc

Để gửi bài viết vui lòng bổ sung thông tin x(Dung lượng file
không quá 1Mb)
Ngày sinh:
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Gửi bài viết mới x

Chọn file

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán