Bài viết của Thu Phong

Quý 1/2017, lợi nhuận sau thuế của BIDV đạt gần 1,850 tỷ đồng, tăng 10%; trong đó, lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ hơn 1,820 tỷ đồng. Nợ xấu tăng từ 1.99% lên 2.14%.

Quý 1/2017, lợi nhuận sau thuế của BIDV đạt gần 1,850 tỷ đồng, tăng 10%; trong đó, lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ hơn 1,820 tỷ đồng. Nợ xấu tăng từ 1.99% lên 2.14%.

Ngân Hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - BIDV vừa công bố BCTC hợp nhất quý 1/2017 với thu nhập lãi thuần đạt hơn 6,800 tỷ đồng, tăng trưởng 21% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lỗ 67 tỷ đồng và lãi khác giảm nhẹ, các hoạt động khác đều ghi nhận lãi gia tăng. Trong đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 14% lên 574 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 36% lên 122 tỷ đồng, lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh tăng 28% lên 104 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động trong kỳ hơn 3,260 tỷ đồng, tăng 24% chủ yếu do tăng chi lương, phụ cấp và tăng chi về tài sản; chi phí dự phòng rủi ro tín dụng xấp xỉ 2,350 tỷ đồng.

Như vậy, quý 1/2017, lợi nhuận sau thuế của BIDV đạt gần 1,850 tỷ đồng, tăng 10%. Trong đó, lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ hơn 1,820 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 31/03/2017, tổng tài sản có của BID đạt 1,026 ngàn tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm (1,006 ngàn tỷ đồng). Huy động vốn đạt 818 ngàn tỷ đồng. Cho vay khách hàng ghi nhận 758 ngàn tỷ đồng.

Nợ có khả năng mất vốn của Ngân hàng hơn 7,200 tỷ đồng, tăng 5%. Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1.99% xuống 2.14%.

Phân tích chất lượng nợ vay tại thời điểm 31/03/2017
Đơn vị tính: Triệu đồng

Bộ Công Thương vừa công bố dự thảo Luật Cạnh tranh sửa đổi để lấy ý kiến người dân trước khi hoàn thiện trình Chính phủ. Theo giới chuyên môn, dự thảo luật này có khá nhiều điểm điều chỉnh so với ...

Bộ Công Thương vừa công bố dự thảo Luật Cạnh tranh sửa đổi để lấy ý kiến người dân trước khi hoàn thiện trình Chính phủ. Theo giới chuyên môn, dự thảo luật này có khá nhiều điểm điều chỉnh so với luật hiện hành và kỳ vọng sẽ giúp xử lý các hành vi phi cạnh tranh một cách dễ dàng hơn.

Đề xuất về giá sàn vé máy bay mới đây nếu được chấp thuận thì chúng chỉ có thể đảm bảo lợi ích cho một số đối tượng và sẽ xâm phạm lợi ích của một số đối tượng khác. Trong ảnh: Hành khách tại sân bay Liên Khương, tỉnh lâm Đồng. Ảnh: UYÊN VIỄN

Những hạn chế trong luật hiện hành

Dự thảo tờ trình Chính phủ của Bộ Công Thương về dự án Luật Cạnh tranh sửa đổi thừa nhận pháp luật cạnh tranh Việt Nam hiện nay chưa quy định rõ ràng về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh. Các quy định hiện hành chỉ đề cập đến các hình thức biểu hiện bên ngoài một cách cứng nhắc, chưa tiếp cận được bản chất phản cạnh tranh của hành vi. “Thỏa thuận ấn định mức giá sàn, giá trần; thỏa thuận tăng giá hoặc giảm giá (không chỉ ở mức cụ thể) hoặc thỏa thuận duy trì giá bán lại cho bên thứ ba... là những thỏa thuận có bản chất hạn chế cạnh tranh, nhưng chưa được quy định”, dự thảo tờ trình Chính phủ viết.

Trong thực tiễn xem xét, xử lý một số vụ việc thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, cơ quan cạnh tranh còn nhận thấy, các hiệp hội đều là tổ chức đứng sau, giữ vai trò tổ chức, lôi kéo doanh nghiệp tham gia và giám sát việc thực thi thỏa thuận giữa các doanh nghiệp. Thậm chí trong nhiều vụ việc, hiệp hội còn ban hành các “quyết định”, các “nghị quyết” về giá cả, sản lượng... trên thị trường để các doanh nghiệp thành viên thực hiện. Tất nhiên, do quy định về chuyện này chưa cụ thể, rõ ràng nên không thể xử lý.

Hạn chế kể trên, chỉ là một trong năm điểm không còn phù hợp của Luật Cạnh tranh 2005 được Bộ Công Thương chỉ ra trong dự thảo tờ trình Chính phủ. Những điểm hạn chế khác được đề cập như các yếu tố để xác định thị trường liên quan không phù hợp thực tế; quy định về tập trung kinh tế không có tính khả thi; chồng chéo trong quản lý dẫn đến tranh cãi hoặc đùn đẩy trách nhiệm xử lý; mô hình cơ quan thực thi chưa phù hợp.

Bà Võ Thị Lan Phương, chuyên gia đánh giá tác động pháp luật nhận xét một số quy định đặt ra nhưng không tính đến điều kiện bảo đảm thi hành. Quy định cấm tập trung kinh tế là một minh chứng. Luật Cạnh tranh hiện hành quy định nếu thị phần kết hợp của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế trên 50% trên thị trường liên quan; hay các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế có thị phần kết hợp từ 30-50% trên thị trường liên quan phải thông báo cho cơ quan cạnh tranh trước khi tiến hành. Vậy nhưng, trên thực tế các doanh nghiệp không có khả năng tham chiếu hệ thống thông tin công khai của các cơ quan quản lý nhà nước để xác định được thị phần của mình trên thị trường liên quan và xem mình có thuộc ngưỡng cấm hay ngưỡng phải thông báo hay không.

Những điểm mới của dự thảo luật

Luật sư Châu Huy Quang, luật sư điều hành của R&T LCT Lawyers, đánh giá Luật Cạnh tranh hiện hành rõ ràng có nhiều hạn chế và Bộ Công Thương đã có những nỗ lực khắc phục những vấn đề này trong dự thảo luật sửa đổi.

Thứ nhất, khoản 1, điều 2 của dự thảo Luật Cạnh tranh đã mở rộng phạm vi áp dụng với cả doanh nghiệp nước ngoài, hiểu theo nghĩa được thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài, đối tượng vốn chưa được quy định rõ ràng trong luật hiện hành. Lâu nay, quan điểm xử lý của cơ quan nhà nước đối với đối tượng này chưa nhất quán khiến doanh nghiệp nước ngoài quan ngại về việc có hay không có khả năng mình bị điều chỉnh bởi Luật Cạnh tranh của Việt Nam.

Thứ hai, điều 11 của dự thảo đã quy định các cách thức khác nhau cho việc xác định thị phần, trong đó thừa nhận cả cách tính theo doanh thu, doanh số, hoặc đơn vị hàng hóa, dịch vụ. Bên cạnh đó là hướng dẫn xác định thị phần trong một số trường hợp đặc thù, ví dụ xác định thị phần của doanh nghiệp bảo hiểm, tổ chức tín dụng… Lâu nay, Luật Cạnh tranh hiện hành chỉ thừa nhận việc xác định thị phần theo doanh thu (bằng tỷ lệ phần trăm giữa doanh thu bán ra của doanh nghiệp này với tổng doanh thu của tất cả doanh nghiệp kinh doanh loại hàng hóa, dịch vụ đó trên thị trường liên quan hoặc tỷ lệ phần trăm giữa doanh số mua vào của doanh nghiệp này với tổng doanh số mua vào của tất cả doanh nghiệp kinh doanh loại hàng hóa, dịch vụ đó trên thị trường liên quan theo tháng, quí, năm). Quy định như luật hiện hành trong bối cảnh nguồn thông tin chính thức cung cấp đầy đủ các số liệu chính xác về doanh thu của các doanh nghiệp thiếu hụt như hiện nay đã gây ra nhiều khó khăn trong quá trình thực thi. Cách này cũng không phù hợp với thông lệ quốc tế.

Thứ ba, dự thảo Luật Cạnh tranh cũng đã bổ sung thêm các công cụ định tính nhằm xác định khả năng chi phối của một doanh nghiệp đối với thị trường. Theo đó, cơ quan nhà nước có thể đánh giá sức mạnh thị trường của một doanh nghiệp dựa trên tổng thể các yếu tố khác nhau gồm thị phần; cấu trúc thị trường và tương quan thị phần giữa các doanh nghiệp trên thị trường; năng lực công nghệ, cơ sở vật chất, kỹ thuật, quy mô mạng lưới phân phối, mạng lưới tiêu thụ... Quy định như vậy đã khắc phục được hạn chế của luật hiện hành vốn chỉ căn cứ vào thị phần, một yếu tố mang tính định lượng để đánh giá khả năng tác động của doanh nghiệp đối với thị trường cũng như xác định các hành vi liên quan. Trên thực tế, tiêu chí thị phần chưa hẳn đã phản ánh đúng vị thế, sức mạnh của doanh nghiệp trên thị trường. Ở những thị trường có rào cản gia nhập và mở rộng thị trường thấp, doanh nghiệp có mức thị phần cao chưa hẳn đã có sức mạnh thị trường và ngược lại.

Tuy nhiên, luật sư Châu Huy Quang cũng lưu ý, với phạm vi điều chỉnh rộng hơn so với Luật Cạnh tranh hiện hành và việc xem xét cả các yếu tố định tính đối với một hành vi thì doanh nghiệp và ngay cả cơ quan nhà nước đều có thể gặp khó khăn trong quá trình thực thi quy định mới (nếu được thông qua). Chẳng hạn là việc đánh giá “tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường” theo điều 24, dự thảo Luật Cạnh tranh sửa đổi. Bởi lẽ, việc đánh giá có thể mang tính chủ quan dựa trên mức độ tác động hạn chế cạnh tranh hay mức độ tác động thúc đẩy cạnh tranh, gây tranh cãi giữa các bên. Chính vì vậy, theo luật sư Châu Huy Quang, tính ứng dụng của điều khoản mới sẽ phụ thuộc rất nhiều vào các hướng dẫn chi tiết của Chính phủ tại nghị định khi triển khai thực hiện Luật Cạnh tranh mới (nếu được thông qua).

http://www.thesaigontimes.vn/159180/Sua-Luat-Canh-tranh-De-xu-ly-cac-hanh-vi-phi-canh-tranh.html

Theo số liệu thống kê của Tổng Cục Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Malaysia tháng 3 năm 2017 đạt 908.3 triệu USD, tăng 31.8% so với cùng kỳ năm 2016.

Theo số liệu thống kê của Tổng Cục Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Malaysia tháng 3 năm 2017 đạt 908.3 triệu USD, tăng 31.8% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Malaysia đạt 354.7 triệu USD, tăng 31.1% và nhập khẩu của Việt Nam từ Malaysia 553.6 triệu USD, tăng 31.7%.

Tổng kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Malaysia 3 tháng đầu năm 2017 đạt 2,269.9 triệu USD, tăng 39.7% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Malaysia đạt 978.7 triệu USD, tăng 49.6% và nhập khẩu của Việt Nam từ Malaysia 1,291.2 triệu USD, tăng 33%./.

Lúc 08h10, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI giao dịch ở ngưỡng 36.60 (mua vào) – 36.70 (bán ra) triệu đồng/lượng, giảm 170,000 đồng/lượng ở chiều mua và 150,000 đồng/lượng ở ...

Lúc 08h10, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI giao dịch ở ngưỡng 36.60 (mua vào) – 36.70 (bán ra) triệu đồng/lượng, giảm 170,000 đồng/lượng ở chiều mua và 150,000 đồng/lượng ở chiều bán so với mở cửa đầu ngày hôm trước. Đến 9h45, giá vàng tăng thêm 30,000 đồng ở cả chiều mua và chiều bán lên mức 36.63 (mua vào) – 36.73 (bán ra) triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC niêm yết tại DOJI sáng ngày 24/04

Gần 10h00, bảng giá vàng SJC giao dịch tại Công ty Bảo Tín Minh Châu là 36.65 (mua vào) – 36.71 (bán ra) triệu đồng/lượng, giảm 90,000 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với chốt phiên ngày hôm trước. Tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn và Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, giá vàng mua vào – bán ra hiện đang được giao dịch tương ứng ở mức giá 36.58 – 36.78 và 36.64 – 36.72 triệu đồng/lượng./.

Trên thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm áp dụng cho ngày 24/04/2017 là 22,339 đồng/USD, tăng 4 đồng/USD so với chốt phiên giao dịch cuối tuần trước. Giá mua bán ...

Trên thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm áp dụng cho ngày 24/04/2017 là 22,339 đồng/USD, tăng 4 đồng/USD so với chốt phiên giao dịch cuối tuần trước. Giá mua bán USD không đổi ở hầu hết các ngân hàng, riêng Techcombank giảm mạnh giá mua 20 đồng/USD ở chiều mua.

Bảng tỷ giá USD/VND của một số ngân hàng sáng 21/04
Đơn vị tính: Đồng/USD

Tỷ giá tại Vietcombank tăng 5 đồng, còn BIDV giảm 5 đồng ở cả chiều mua và chiều bán, yết lần lượt ở mức 22,680 – 22,750 đồng/USD, 22,670 – 22,740 đồng/USD. VietinBank giảm 2 đồng ở chiều mua và 5 đồng ở chiều bán xuống mức 22,665 – 22,745 đồng/USD.

Tại Techcombank, tỷ giá giảm mạnh 20 đồng/USD ở chiều mua, giá đồng bảng xanh hiện đang yết ở mức 22,650 – 22,760 đồng/USD.

Ngược lại, Sacombank tăng mạnh giá USD 15 đồng ở chiều mua và 17 đồng ở chiều bán lên mức 22,680 – 22,765 đồng/USD.

Tại hầu hết các ngân hàng thương mại khác, giá USD niêm yết không đổi so với chốt phiên giao dịch cuối tuần trước./.

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2016 của Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (HOSE: STB), mặc dù thu nhập lãi thuần giảm so với cùng kỳ nhưng các hoạt động dịch vụ, kinh doanh ngoại hối, mua bán ...

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2016 của Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank , mặc dù thu nhập lãi thuần giảm so với cùng kỳ nhưng các hoạt động dịch vụ, kinh doanh ngoại hối, mua bán chứng khoán kinh doanh, chứng khoán đầu tư đều ghi nhận lãi gia tăng khiến lãi ròng quý 1 tăng 30% lên 210 tỷ đồng.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần giảm 15% xuống 1,051 tỷ đồng. Trong khi đó, lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 22%, từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 133%, từ mua bán chứng khoán đầu tư tăng 5 lần lên lần lượt 383 tỷ, 147 tỷ và 29 tỷ đồng. Đi cùng với chi phí hoạt động giảm nhẹ 6% xuống 1,378 tỷ đồng.

Theo đó, lợi nhuận thuần trước dự phòng rủi ro đạt 308 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Sau khi hoàn nhập chi phí dự phòng 970 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế ghi nhận hơn 210 tỷ đồng (tăng 30%).

Tại thời điểm 31/03/2017, tổng tài sản có của Sacombank hơn 344 ngàn tỷ đồng, cho vay khách hàng hơn 206 ngàn tỷ đồng, huy động vốn 306 ngàn tỷ đồng; cùng tăng nhẹ 3% so với đầu kỳ.

Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng giảm từ 5.35% cuối năm 2016 xuống 4.88%, trong đó nợ có khả năng mất vốn hơn 6,600 tỷ đồng.

Phân tích chất lượng nợ vay

Trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành tăng thêm 485 tỷ đồng so với cuối 2016 lên mức 36,136 tỷ đồng./.

Sáng ngày 20/04/2017, ĐHĐCĐ thường niên 2017 của CTCP Hàng không VietJet (VietJet Air, HOSE: VJC) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với doanh thu hơn 42,000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3,395 ...

[Bài cập nhật]

Sáng ngày 20/04/2017, ĐHĐCĐ thường niên 2017 của CTCP Hàng không VietJet (VietJet Air, HOSE: VJC) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với doanh thu hơn 42,000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3,395 tỷ đồng; lần lượt tăng 53% và 36% so với năm 2016. Tỷ lệ cổ tức 50%.

Kết quả kinh doanh quý 1 vượt 6% kế hoạch năm

Dự kiến đến cuối năm 2017, VietJet sẽ khai thác 51 tàu bay với tổng số 98,124 chuyến bay và dự kiến vận chuyển 17 triệu hành khách. VietJet có kế hoạch nâng tổng số đường bay lên 78 đường, bao gồm 41 đường bay nội địa và 37 đường bay quốc tế. Bên cạnh đó, tập trung mở rộng mạng bay quốc tế, mở rộng đường bay tới các nước khu vực Bắc Á và Đông Bắc Á, tham gia hợp tác liên danh hoặc hợp tác interline với các hãng hàng không có đường bay đi châu Âu, châu Mỹ. VietJet dự kiến sẽ tăng số đường bay nội địa lên 45 vào năm 2019 và tăng số đường bay quốc tế lên 36 vào năm 2018. Riêng trong năm 2017, hãng dự kiến khai thác thêm 4 đường bay nội địa và 22 đường bay quốc tế, nâng tổng số đường bay khai thác lên 86 đường bay.

Theo đó, VietJet đặt mục tiêu doanh thu năm 2017 đạt 42,018 tỷ đồng, tăng trưởng 53%; trong đó doanh thu vận tải hàng không 22,140 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 3,629 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 3,395 tỷ đồng, tăng 36% so với con số thực hiện năm 2016. Vốn chủ sở hữu 9,094 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức 50%.

ĐHĐCĐ thường niên 2017 của VietJet diễn ra sáng ngày 20/04 tại Tp.HCM với sự tham dự của 95.03% tổng số cp có quyền biểu quyết.

Ba năm gần đây, tỷ lệ tăng trưởng trung bình của VietJet luôn ở mức 50%. Năm 2016, VietJet ghi nhận con số lợi nhuận trước thuế hợp nhất ấn tượng hơn 2,700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 2,500 tỷ đồng; cùng tăng gấp đôi năm trước. Tập đoàn này cũng kỳ vọng lợi nhuận ròng sẽ tăng trưởng 30% trong năm 2017.

Kể từ khi khai thác chuyến bay thương mại đầu tiên vào cuối năm 2011 và thị phần chỉ đạt vỏn vẹn 8% vào năm 2012, đến nay con số này tại VietJet Air đã tăng gấp hơn 5 lần trong khi thị phần của Vietnam Airlines giảm gần một nửa. Năm 2016, VietJet Air thâu tóm được tới 41% thị phần hàng không trong nước, so với 42% của Vietnam Airlines.

Về vấn đề cạnh tranh, VietJet cho biết không lấy khách hàng của hãng khác mà phát triển phân khúc khách hàng của riêng mình, tập trung vào đối tượng còn trẻ, chuẩn bị đi làm và đối tượng người dân chưa từng đi máy bay, xác định bay tới các khu vực mà các hãng khác ít khai thác. VietJet hạn chế cạnh tranh bằng giá, tập trung phát triển khách hàng mới, chất lượng dịch vụ tương xứng với giá.

Tại ĐHĐCĐ, ông Lưu Đức Khánh – Giám đốc điều hành VietJet cho biết thêm, kết quả kinh doanh quý 1/2017 của Công ty đã vượt 6% kế hoạch năm.

Cổ tức 2017 dự kiến 50%, tiền mặt tối đa 30%

VietJet dự kiến chi cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 50%, tiền mặt tối đa 30%. Trong đó, Công ty sẽ tạm ứng cổ tức năm 2017 vào khoảng tháng 8,9/2017, ngày chốt thanh toán cổ tức năm 2016 là 10/05/2017.

Công ty cũng dự kiến trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền cho cổ đông từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, tỷ lệ 10%. Với 322.39 triệu cp đang lưu hành, Vietjet ước tính sẽ chi ra hơn 322 tỷ đồng để thanh toán trong đợt này. Trước đó, VietJet đã chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 25% vào tháng 9/2016.

Ngoài phương án trả cổ tức bằng tiền, VietJet còn lên kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện 40%. Dự kiến sau phát hành vốn điều lệ của VietJet tăng lên trên 4,513 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2016, Công ty đã hai lần phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ lần lượt là 33% và 20%.

Vietjet cũng dự kiến phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động (ESOP) giai đoạn 2017-2019 với tỷ lệ không quá 3% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành cho mỗi năm. Thời gian phát hành chia làm 3 đợt trong năm 2017, 2018 và 2019; cụ thể do HĐQT quyết định.

Nới "room" ngoại lên 49%

ĐHĐCĐ đã thông qua chủ trương tăng giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài ("room" ngoại) từ 30% lên 49%. Mục đích nới "room" nhằm tăng tính thanh khoản giao dịch, tạo điều kiện thu hút đầu tư và tăng khả năng huy động vốn cho công ty. Hiện tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại VietJet xấp xỉ 24.33%.

Kết thúc đại hội, các cổ đông đã phê duyệt tổng thù lao, phụ cấp và kinh phí hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 là 23.28 tỷ đồng. Trong đó thù lao HĐQT và BKS ở mức 8.28 tỷ đồng, kinh phí là 5 tỷ đồng, còn lại 10 tỷ đồng cho công tác xã hội từ thiện và cộng đồng.

Đồng thời ĐHĐCĐ cũng đã thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT bao gồm: bà Nguyễn Thị Phương Thảo, ông Nguyễn Thanh Hùng, bà Nguyễn Thanh Hà, ông Chu Việt Cường, ông Lưu Đức Khánh, ông Đinh Việt Phương và danh sách thành viên BKS bao gồm: bà Trần Dương Ngọc Thảo, bà Đoàn Thu Hương và ông Phạm Văn Đẩu.

Bà Nguyễn Thanh Hà tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐQT, bà Nguyễn Thị Phương Thảo và ông Nguyễn Thanh Hùng được bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT./.

HĐQT CTCP Kho Vận Miền Nam - Sotrans (HOSE: STG) đã thông qua danh sách cổ đông chuyển nhượng cổ phần cho CTCP Giao nhận và Vận chuyển Indo Trần (ITL).

HĐQT CTCP Kho Vận Miền Nam - Sotrans đã thông qua danh sách cổ đông chuyển nhượng cổ phần cho CTCP Giao nhận và Vận chuyển Indo Trần (ITL).

Số lượng chuyển nhượng gần 7 triệu cp STG, thời gian giao dịch dự kiến vào ngày 20/04/2017.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2017 của STG, các cổ đông cũng đã chấp thuận cho CTCP Giao nhận và Vận chuyển Indo Trần (ITL) tăng tỷ lệ sở hữu lên 30% STG mà không cần thực hiện chào mua công khai.

Tại ĐHĐCĐ thường niên sáng 19/04/2017 của Ngân Hàng TMCP Phương Đông (OCB), các cổ đông đã thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 là 10%, trong đó 5% bằng tiền mặt.

Tại ĐHĐCĐ thường niên sáng 19/04/2017 của Ngân Hàng TMCP Phương Đông (OCB), các cổ đông đã thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 là 10%, trong đó 5% bằng tiền mặt.

* OCB đặt mục tiêu lãi trước thuế 2017 đạt 780 tỷ đồng, tăng vốn lên 5,000 tỷ đồng

Năm 2017, OCB sẽ tăng vốn điều lệ lên 5,000 tỷ. Lãi trước thuế dự kiến đạt 780 tỷ đồng, tăng 61% so với năm 2016. ROE và ROA lần lượt là 14.4% và 0.8%. Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Tổng tài sản dự kiến tăng trưởng 33% lên hơn 85 ngàn tỷ đồng; tổng dư nợ thị trường 1 tăng 14% lên hơn 44.2 ngàn tỷ đồng. Tổng huy động tăng 34% lên 77.5 ngàn tỷ đồng, trong đó huy động thị trường 1 hơn  66.5 ngàn tỷ đồng (tăng 44%).

Bên cạnh đó, OCB cũng đặt mục tiêu quy mô tăng trung bình 30-40%/năm giai đoạn 2017-2020./.

Chức danh thành viên HĐQT Eximbank của ông Naoki Nishizawa sẽ được miễn nhiệm theo quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của pháp luật.

Chức danh thành viên HĐQT Eximbank của ông Naoki Nishizawa sẽ được miễn nhiệm theo quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của pháp luật.

Ông Naoki Nishizawa được bầu vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) tại ĐHĐCĐ bất thường hồi tháng 12/2015. Ông tham gia Hội đồng quản trị của Eximbank với chức vụ phó chủ tịch HĐQT từ năm 2011 tới nay.

Ông Naoki Nishizawa là đại diện đối tác chiến lược của Ngân hàng SMBC tại Eximbank với tỷ lệ cổ phần 10.05%. SMBC hiện đang sở hữu 15% vốn của Eximbank.

HĐTQ Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN (Eximbank, HOSE: EIB) vừa công bố Nghị quyết chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) của ông Naoki Nishizawa với lý do cá nhân.

Theo đó, chức danh thành viên HĐQT Eximbank của ông Naoki Nishizawa sẽ được miễn nhiệm theo quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 24/03/2016, ông Cao Xuân Ninh có đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Eximbank và ngày 11/04/2016 HĐQT Ngân hàng đã có Nghị quyết chấp thuận đơn từ nhiệm này.

HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ 2017 sắp tới xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) của ông Cao Xuân Ninh và ông Naoki Nishizawa.

Như vậy, hiện tại HĐQT Eximbank đang có 7 thành viên.

Gần đây nhất, Eximbank cho biết đã nhận về 3 hồ sơ của 3 ứng cử viên dự kiến bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020).

Eximbank sẽ xin trình ý kiến Ngân hàng Nhà nước thông qua danh sách nhân sự dự kiến làm thành viên HĐQT trước khi tiến hành bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 theo quy định./.

Năm 2017, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank, HOSE: VCB) đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng 8% so với năm trước lên 9,200 tỷ đồng. Tỷ lệ chi trả cổ tức là 8%. Tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Năm 2017, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank, HOSE: VCB) đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng 8% so với năm trước lên 9,200 tỷ đồng. Tỷ lệ chi trả cổ tức là 8%. Tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Dư nợ tín dụng cuối năm 2017 ước đạt tương đương 547,133 tỷ đồng, huy động vốn 684,841 tỷ đồng; cùng tăng xấp xỉ 15%. Tổng tài sản dự kiến tăng 11% lên mức 874,577 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2017

Năm 2017, Vietcombank dự kiến thành lập mới 6 chi nhánh và 39 phòng giao dịch trên cơ sở phê duyệt của NHNN. Ngân hàng còn triển khai thành lập Văn phòng đại diện Vietcombank tại NewYork, Ngân hàng con 100% vốn tại lào, Công ty kiều hối, Công ty tín dụng tiêu dùng và Công ty AMC; triển khai thành lập Trung tâm xử lý tiền mặt tập trung tại Hà Nội.

Bên cạnh đó, HĐQT sẽ trình các cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018 thay thế cho ông Yutaka Abe. Theo đề xuất của đối tác chiến lược là Ngân hàng Mizuho Nhật Bản, Mizuho dự kiến điều động ông Yukata Abe nhận công tác khác nên sẽ đề cử một nhân sự khác để ĐHĐCĐ bầu bổ sung vào HĐQT Vietcombank nhiệm kỳ tới.

Đồng thời đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2017 là 0.35% lợi nhuận sau thuế.

Được biết, NHNN vừa có quyết định chấp thuận phương án phát hành trái phiếu năm 2017 của Vietcombank. Tổng mệnh giá phát hành tối đa là 8,000 tỷ đồng, lãi suất trái phiếu do Vietcombank quyết định phù hợp với lãi suất thị trường và quy định hiện hành. Đối tượng mua trái phiếu là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài.

Vietcombank cũng đã thực hiện thành công hai đợt tăng vốn trong năm 2016 thông qua phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 35%, tổng giá trị phát hành đạt gần 9,328 tỷ đồng và phát hành xấp xỉ 8,000 tỷ đồng trái phiếu.

Năm 2016, Vietcombank đã hoàn tất trích lập dự phòng rủi ro cho trái phiếu VAMC. Lợi nhuận trước thuế đạt 8,523 tỷ đồng, tăng trưởng 25%. Tính đến cuối năm 2016, dư nợ cho vay đạt 460,808 tỷ đồng, huy động vốn 600,737 tỷ đồng; cùng tăng 19% so với năm 2015. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1.46%, giảm so với mức 1.79% thời điểm đầu năm./.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo ngày 27/04/2017 là ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền của CTCP Dây cáp điện Việt Nam (HOSE: CAV), tỷ lệ thực hiện 35%. Ngày thanh toán ...

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo ngày 27/04/2017 là ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền của CTCP Dây cáp điện Việt Nam (HOSE: CAV), tỷ lệ thực hiện 35%. Ngày thanh toán 16/05/2017.

Được biết, cùng ngày 16/05, CTCP Ô tô Trường Hải (THA) cũng sẽ tiến hành thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo ngày 04/05/2017 là ngày GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2016 của CTCP Ô tô Trường Hải (THA), tỷ lệ thực hiện 30%.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo ngày 04/05/2017 là ngày GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2016 của CTCP Ô tô Trường Hải (THA), tỷ lệ thực hiện 30%.

Công ty sẽ tiến hành thanh toán vào ngày 16/05/2017.

Năm 2016, ĐHĐCĐ Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) có thông qua nghị quyết tăng vốn từ 4,000 tỷ đồng lên 5,000 tỷ đồng. HĐQT cho biết đã triển khai nhiều biện pháp nhưng do điều kiện thị trường khó ...

Năm 2016, ĐHĐCĐ Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) có thông qua nghị quyết tăng vốn từ 4,000 tỷ đồng lên 5,000 tỷ đồng. HĐQT cho biết đã triển khai nhiều biện pháp nhưng do điều kiện thị trường khó khăn, ngành ngân hàng đang trong giai đoạn tái cơ cấu, hiệu quả thấp rất khó kêu gọi vốn, nên OCB chưa thực hiện được nghị quyết này.

Năm 2017, tiếp tục kế hoạch tăng vốn lên 5,000 tỷ đồng

Dự kiến trong năm 2017, OCB sẽ tăng vốn điều lệ lên 5,000 tỷ đồng thông qua phát hành 5% cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (không bao gồm cổ phiếu quỹ) từ lợi nhuận chưa phân phối gần 195 tỷ đồng, còn lại 805 tỷ đồng từ phát hành riêng lẻ cho đối tượng chọn lọc.

Thời điểm phát hành sẽ do Hội đồng quản trị quyết định sau khi được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Mức vốn tăng thêm 1,000 tỷ đồng sẽ được dùng để mua sắm, xây dựng cơ sở vật chất (181 tỷ đồng) và bổ sung nguồn vốn kinh doanh để đầu tư, cho vay (819 tỷ đồng).

Kế hoạch lãi trước thuế 780 tỷ đồng, tăng 61%

Năm 2017, OCB đặt kế hoạch lãi trước thuế đạt 780 tỷ đồng, tăng 61% so với năm 2016. ROE và ROA lần lượt là 14.4% và 0.8%. Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Tổng tài sản dự kiến tăng trưởng 33% lên 85,100 tỷ đồng. Tổng dư nợ TT1 tăng 14% lên 44.274 tỷ đồng. Tổng huy động tăng 34% lên 77,542 tỷ đồng, trong đó huy động TT1 66,552 tỷ đồng (tăng 44%).

Một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017

Giai đoạn 2017-2020, OCB đặt mục tiêu quy mô tăng trung bình 30-40%/năm, số lượng khách hàng tăng 40%/năm, ROE đạt trên 14%/năm, tỷ lệ thu phí dịch vụ trên tổng doanh thu thuần trên 12%, tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Để thực hiện được các mục tiêu này, một trong các định hướng của lãnh đạo Ngân hàng là chuyển dịch cơ cấu tài sản theo hướng giảm tỷ trọng dư nợ trung dài hạn về mức 64%, chuyển dịch cơ cấu thu nhập, tăng tỷ lệ thu phí lên trên 12% tổng thu thuần, triển khai base II vào tháng 9/2017.

Năm 2016, lợi nhuận trước thuế đạt 484 tỷ đồng, vượt 8% kế hoạch năm và tăng 81% so với cùng kỳ năm trước. Tổng tài sản tăng gần 30% lên 63,834 tỷ đồng. Huy động vốn đạt hơn 46,192 tỷ đồng, tăng 57%; tổng dư nợ tăng trưởng 35%, đạt 39,607 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 2.32% thời điểm đầu năm xuống 1.51%.

Thành lập công ty tài chính và công ty quản lý nợ

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2017 sắp tới, HĐQT OCB sẽ xin ý kiến cổ đông về việc thành lập mới Công ty TNHH MTV Tài chính Ngân hàng Phương Đông hoặc mua lại công ty tài chính thực hiện các hoạt động tín dụng tiêu dùng, bao thanh toán và các hoạt động khác phù hợp với quy định của pháp luật. Công ty này sẽ hoạt động dưới hình thức công ty con do OCB đầu tư 100% vốn với vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng hoặc mua lại một công ty tài chính khác với mức tối thiểu 70% vốn điều lệ của công ty này.

Bên cạnh đó, OCB cũng chủ trương thành lập công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc Ngân hàng. Công ty này sẽ hoạt động dưới hình thức công ty TNHH MTV, là công ty con do OCB đầu tư 100% với vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ đồng.

Được biết, năm 2017, OCB sẽ hoàn tất khai trương và đưa vào hoạt động thêm 9 phòng giao dịch mới được NHNN cấp phép cuối năm 2016, nâng tổng số điểm giao dịch lên 116 điểm. Cũng trong năm 2017, OCB có kế hoạch xin phép mở mới thêm 9 phòng giao dịch nâng tổng số điểm giao dịch lên 124 điểm.

Ngoài ra, HĐQT cũng sẽ trình các cổ đông phê duyệt tổng mức thù lao, phụ cấp chuyên trách hoạt động năm 2017 của HĐQT và BKS là 11.7 tỷ đồng (tức 1.5% lợi nhuận trước thuế)./.

Tất cả khách hàng khi gửi tiết kiệm tại NamABank sẽ có cơ hội nhận ngay nhiều thẻ cào may mắn với tổng giá trị giải thưởng lên đến 6 tỷ đồng từ chương trình khuyến mãi “25 năm – Đồng hành cùng bạn”.

Tất cả khách hàng khi gửi tiết kiệm tại NamABank sẽ có cơ hội nhận ngay nhiều thẻ cào may mắn với tổng giá trị giải thưởng lên đến 6 tỷ đồng từ chương trình khuyến mãi “25 năm – Đồng hành cùng bạn”.

Cụ thể, từ nay đến hết 10/07/2017, khi khách hàng cá nhân gửi mới hoặc tái tục tiền gửi tiết kiệm với kỳ hạn từ 1 tháng trở lên bằng VNĐ (không áp dụng cho tiền gửi trực tuyến) tại các đơn vị kinh doanh của NamABank trên toàn quốc, sẽ nhận được thẻ cào may mắn và có cơ hội trúng 64,200 giải thưởng với tổng giá trị lên đến 6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trong thời gian diễn ra chương trình, mỗi khách hàng cá nhân đăng ký sử dụng và kích hoạt thành công thẻ ATM, các dịch vụ ngân hàng điện tử, đồng thời gửi mới tiết kiệm có kỳ hạn từ 1 tháng trở lên sẽ nhận được 10 thẻ cào tương ứng với một tài khoản. Khi đó, khách hàng sẽ được hưởng nhiều tiện ích cũng như các ưu đãi từ gói sản phẩm dịch vụ này như: không mất phí khi rút tiền ATM khác ngân hàng, chuyển khoản nhanh chóng, chiết khấu cao khi mua mã thẻ, nhận tiền thưởng khi thanh toán các loại hóa đơn qua Payoo trên eBanking NamABank...

NamABank cho biết, thông qua chương trình này, Ngân hàng mong muốn tri ân khách hàng đã tin tưởng, lựa chọn các sản phẩm tiết kiệm của Ngân hàng trong suốt thời gian qua. Đây cũng là một trong những hoạt động nhằm chào mừng sự kiện NamABank tròn 25 tuổi vào tháng 10/2017 sắp tới./.

Năm 2017, CTCP Tập đoàn Lộc Trời (LocTroi) đặt mục tiêu tăng trưởng 6.5% về doanh thu lên 8,287 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 460 tỷ đồng, tăng 32%.

Năm 2017, CTCP Tập đoàn Lộc Trời (LocTroi) đặt mục tiêu tăng trưởng 6.5% về doanh thu lên 8,287 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 460 tỷ đồng, tăng 32%.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
Tỷ đồng

Công ty cũng sẽ trình các cổ đông tại ĐHĐCĐ 2017 sắp tới thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 của ông Lê Phước Đức và ông Nguyễn Tiến Dũng kể từ ngày 28/04/2017. Đồng thời thông qua việc cổ đông Standard Chartered Private Equity Pte. Ltd (SCPE) đề cử 1 người tham gia vào HĐQT Tập đoàn nhiệm kỳ 2014-2019 và giảm số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 xuống còn 8 thành viên.

Về Ban kiểm soát, Tập đoàn cũng sẽ trình đại hội miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 của ông Huỳnh Thanh Nhuận kể từ ngày 28/04/2017 và giảm số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 xuống còn 4 thành viên.

Được biết, Lộc Trời mới tiến hành chốt danh sách cổ đông vào ngày 31/03/2017 để làm thủ tục đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM. Dự kiến, hơn 67 triệu cp Lộc Trời sẽ được giao dịch trong quý 2/2017.

Năm 2016, doanh thu thuần của Công ty đạt 7,783 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm 2015. Lợi nhuận trước thuế đạt 464 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 345 tỷ đồng, cùng tăng 9%. Công ty dự kiến chia cổ tức năm 2016 tỷ lệ 30% bằng tiền mặt./.

Từ ngày 17/04 đến ngày 12/07/2017, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, HOSE: STB) triển khai chương trình khuyến mãi “Hè rộn ràng – Ngàn niềm vui” dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết ...

Từ ngày 17/04 đến ngày 12/07/2017, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, HOSE: STB) triển khai chương trình khuyến mãi “Hè rộn ràng – Ngàn niềm vui” dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm, khách hàng sử dụng dịch vụ tại các điểm giao dịch của Sacombank trên toàn quốc và khách hàng sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử (Sacombank eBanking) với tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 12 tỷ đồng.

 

Theo đó, với mỗi mức gửi tiết kiệm 5 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng, hoặc 100,000 đồng phí tích lũy khi sử dụng dịch vụ, hay nhận kiều hối từ 1,000 USD chi trả qua Sacombank, hoặc lần đầu kích hoạt và có 1 giao dịch tài chính (thanh toán, chuyển khoản, nạp tiền…) qua Sacombank eBanking, khách hàng sẽ nhận 1 số dự thưởng để tham gia quay số trúng thưởng được tổ chức 2 tuần/lần. Cơ cấu giải thưởng gồm:

  • 1 giải đặc biệt là sổ tiết kiệm trị giá 1 tỷ đồng;
  • 108 giải nhất (gồm 54 sổ tiết kiệm và 54 xe máy Honda Lead/Air Blade) trị giá 40 triệu đồng/giải;
  • 150 giải nhì (gồm 75 sổ tiết kiệm và 75 điện thoại Samsung Galaxy A7 2017) trị giá 10 triệu đồng/giải;
  • 240 giải ba (gồm 80 sổ tiết kiệm, 80 máy chụp hình Canon và 80 máy lọc không khí) trị giá 4 triệu đồng/giải;
  • 480 giải tư (gồm 160 bàn ủi hơi nước Panasonic, 160 máy hút bụi Panasonic và 160 quạt hơi nước Kangaroo) trị giá 2 triệu đồng/giải;
  • 4.800 giải khuyến khích (gồm 1.600 vali du lịch, 1.600 máy đo huyết áp Omron; 1.600 bộ phụ kiện điện thoại) trị giá 550.000 đồng/giải.

Các đợt quay số trúng thưởng dự kiến sẽ diễn vào các ngày 09/05; 24/05; 07/06; 21/06; 05/07 và 19/07/2017.

Riêng đối với khách hàng sử dụng Sacombank eBanking còn được tham gia thêm chương trình quay số trúng thưởng vào ngày 19/07/2017 với cơ cấu giải thưởng gồm: 5 giải nhất, mỗi giải là sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng; 10 giải nhì, mỗi giải là sổ tiết kiệm trị giá 3 triệu đồng; 50 giải ba, mỗi giải là thẻ trả trước điện tử trị giá 1 triệu đồng và 300 giải khuyến khích, mỗi giải là một vali du lịch trị giá 550,000 đồng./.

Doanh thu 2017 được điều chỉnh tăng thêm 1,000 tỷ đồng so với kế hoạch ban đầu lên mức 16,000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng thêm 71 tỷ đồng lên 828 tỷ đồng. Việc phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư ...

Doanh thu 2017 được điều chỉnh tăng thêm 1,000 tỷ đồng so với kế hoạch ban đầu lên mức 16,000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng thêm 71 tỷ đồng lên 828 tỷ đồng. Việc phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược sẽ được quyết định vào thời điểm phù hợp khác.

HĐTQ CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (HOSE: HBC) vừa công bố Nghị quyết điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Theo đó, HBC điều chỉnh mục tiêu doanh thu 2017 tăng thêm 1,000 tỷ đồng so với kế hoạch ban đầu lên mức 16,000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng thêm 71 tỷ đồng, lên mức 828 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Công ty sẽ hoãn chủ trương phát hành riêng lẻ tối đa 35 triệu cp cho các nhà đầu tư chiến lược với giá phát hành không thấp hơn thị giá bình quân 20 ngày tại thời điểm phát hành. Cụ thể, việc phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược sẽ được quyết định vào thời điểm phù hợp khác.

Ngoài ra, HBC cũng sẽ tăng số lượng phát hành quyền mua cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (ESOP) đang làm việc tại công ty từ mức 1.8 triệu quyền mua lên mức 2.5 triệu quyền mua./.

Ngày 03/02/2017, Công ty Liên doanh Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank (VCBF) mua vào thành công 30,000 cp của CTCP Dệt May - ĐT - TM Thành Công (HOSE: TCM), nâng tỷ lệ sở hữu lên 5.043% ...

Ngày 03/02/2017, Công ty Liên doanh Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank (VCBF) mua vào thành công 30,000 cp của CTCP Dệt May - ĐT - TM Thành Công , nâng tỷ lệ sở hữu lên 5.043% (2.48 triệu cp) và trở thành cổ đông lớn của TCM.

Trong quý 1/2017, Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF đạt lợi nhuận 9.7% so với lợi nhuận tham chiếu của Quỹ là 5.1% và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF đạt 11.7% so với lợi nhuận tham chiếu tương ứng của Quỹ là 11.0%.

Tính đến 31/03/2017, Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF quản lý tổng tài sản hơn 409 tỷ đồng của hơn 1,700 nhà đầu tư.

Trước đó, cả hai quỹ này đều vượt lợi nhuận tham chiếu trong năm 2016 và kể từ khi thành lập.

Cụ thể, lợi nhuận của Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF đạt 15.5% trong năm 2016 và 14.6% mỗi năm kể từ khi thành lập ngày 24/12/2013, so với lợi nhuận tham chiếu của Quỹ tương ứng là 11.0% trong năm 2016 và 8.6% mỗi năm kể từ khi thành lập.

Còn Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF đạt lợi nhuận 18.4% trong năm 2016 và 15.6% mỗi năm kể từ khi thành lập ngày 22/8/2014, so với lợi nhuận tham chiếu của Quỹ tương ứng là 7.0% trong năm 2016 và 1.9% mỗi năm kể từ khi thành lập./.

Năm 2017, mặc dù Tập đoàn Vingroup (HOSE: VIC) đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt khoảng 80,000 tỷ đồng, tăng trưởng 40% nhưng lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm 15% xuống 3,000 tỷ đồng.

Năm 2017, mặc dù Tập đoàn Vingroup (HOSE: VIC) đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt khoảng 80,000 tỷ đồng, tăng trưởng 40% nhưng lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm 15% xuống 3,000 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh năm 2017 của Tập đoàn vẫn tập trung ở các lĩnh vực chính như bất động sản, du lịch và vui chơi giải trí, bán lẻ, y tế, giáo dục và nông nghiệp. 

HĐQT Vingroup cũng sẽ trình các cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 2017 sắp tới phê duyệt lại phương án phát hành thêm cổ phần mới và hoán đổi cổ phần.

Tính đến thời điểm hiện tại, Vincom Retail đã tiếp nhận các khoản đầu tư từ WP Investments III B.V và Credit Suisse AG, chi nhánh Singapore với tổng giá trị lên đến 302.3 triệu USD thông qua việc phát hành cổ phần ưu đãi cho các nhà đầu tư này.

Theo các thỏa thuận đã ký kết, Vingroup đồng ý trao cho các nhà đầu tư này quyền được hoán đổi các cổ phần ưu đãi nắm giữ trong Vincom Retail để nhận cổ phần phổ thông do Vingroup phát hành mới và quyền chọn mua cổ phần của Vingroup gắn liền với việc thực hiện quyền hoán đổi cổ phần đó.

Thời điểm phát hành sẽ thực hiện sau ngày ĐHĐCĐ phê duyệt lại phương án phát hành và hoán đổi cho đến khi nhà đầu tư thực hiện xong quyền hoán đổi cổ phần. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành không vượt quá 8.67% vốn điều lệ của Tập đoàn Vingroup tính trên cơ sở nhà đầu tư thực hiện toàn bộ quyền hoán đổi cổ phần.

Năm 2016, doanh thu thuần của Tập đoàn đạt 57,614 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3,513 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 128% và 117% kế hoạch. Giá trị hợp đồng bán hàng bất động sản đạt 83,000 tỷ đồng với 15,000 căn hộ, biệt thự, nhà phố thương mại và căn hộ khách sạn đã bán được trong năm.

Vincom Retail đưa vào vận hành 10 trung tâm thương mại mới trong năm 2016, nâng tổng số lượng trên toàn quốc lên 32 trung tâm thương mại tại 15 tỉnh thành và đạt mốc 1 triệu m2 diện tích sàn xây dựng trong cả hệ thống.

Về du lịch và vui chơi giải trí, năm 2016, Vinpearl đưa vào khai thác 2 khách sạn mới, nâng tổng số dự án đang hoạt động lên 9 khách sạn, với quy mô hơn 6,000 phòng trên cả nước. Đồng thời ra mắt sản phẩm mới Vinpearl City Hotel – mô hình khách sạn tại trung tâm các tỉnh, thành phố lớn với đại diện đầu tiên là khách sạn Vinpearl Cần Thơ.

Trong lĩnh vực bán lẻ, sau gần 3 năm hoạt động, Vingroup đạt quy mô với khoảng 1,000 điểm bán hàng và phục vụ hơn 56 triệu lượt khách./.

It's me

Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

Đăng nhập x


Nhớ đăng nhập

Đổi mật khẩu x

Chỉnh sửa thông tin cá nhân x(Dung lượng file
không quá 1Mb)
Ngày sinh:
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc

Để gửi bài viết vui lòng bổ sung thông tin x(Dung lượng file
không quá 1Mb)
Ngày sinh:
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Gửi bài viết mới x

Chọn file

  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán