Bài viết của Thu Phong

UBCKNN đã cấp cho CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC, HOSE: HCM) giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh và giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch ...

UBCKNN đã cấp cho CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC, HOSE: HCM) giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh và giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

 

Như vậy, HSC là công ty chứng khoán (CTCK) thứ 7 được cấp phép cho hoạt động này sau CTCK MB (MBS), CTCK VNDirect (VND), CTCK BIDV (BSI), CTCP VPBank (VPBS), CTCK Sài Gòn (SSI) và CTCK Bản Việt (VCSC).

Được biết, sẽ có 8 CTCK vận hành cùng thị trường chứng khoán phái sinh trong thời gian đầu.

Tài liệu đính kèm:
011_2017.5.26_353330f_Giay_CN_DDKKD_CKPS.pdf
011_2017.5.26_8eb9111_CBTT18___HSC.pdf
011_2017.5.26_9608a1f_Giay_CN_DDK_DV_bu_tru_TT_GDPS.pdf

Ngày 18/05/2017, CTCP Công nghệ Thực phẩm Đông Nam Á đã bán ra 4.33% vốn (gần 870,000 cp) tại CTCP Thực phẩm Hữu Nghị (UPCoM: HNF).

Ngày 18/05/2017, CTCP Công nghệ Thực phẩm Đông Nam Á đã bán ra 4.33% vốn (gần 870,000 cp) tại CTCP Thực phẩm Hữu Nghị (UPCoM: HNF).

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Công nghệ Thực phẩm Đông Nam Á - Mã chứng khoán: HNF
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,525,000 CP (tỷ lệ 12.62%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 867,688 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,657,312 CP (tỷ lệ 8.29%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Cơ cấu danh mục đầu tư.
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 18/05/2017.

Số lượng phát hành tối đa 600 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 2 năm. Thời gian chào bán dự kiến trong quý 2/2017.

Số lượng phát hành tối đa 600 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 2 năm. Thời gian chào bán dự kiến trong quý 2/2017.

 

Ngày 25/05/2017, HĐQT CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHS) đã ban hành nghị quyết thông qua phương án phát hành trái phiếu đợt 2/2017.

Trong đợt này, SSI sẽ phát hành riêng lẻ tối đa 600 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn trái phiếu là 2 năm. Đây là loại trái phiếu không có tài sản bảo đảm. Thời gian chào bán dự kiến trong quý 2/2017.

Lãi suất trái phiếu sẽ cố định trong 6 tháng đầu năm 8.5%/năm, các kỳ tiếp theo (6 tháng) thả nổi với lãi suất tối thiểu bằng trung bình cộng của bốn mức lãi suất áp dụng với tiền gửi tiết kiệm cá nhân, kỳ hạn 12 tháng, loại trả lãi sau cuối kỳ được công bố tại Sở giao dịch của 4 ngân hàng thương mại tại Hà Nội bao gồm Vietcombank (VCB), VietinBank (CTG), BIDV (BID) và Agribank tại ngày xác định lãi suất tại thời điểm điều chỉnh cộng biên độ 1.5%-2.5%/năm.

Mục đích phát hành nhằm bổ sung nguồn vốn hoạt động cho vay ký quỹ chứng khoán. Trái phiếu được sử dụng làm tài sản đảm bảo để vay vốn tại Ngân hàng SHB

Tài liệu đính kèm:
069_2017.5.26_b3706b7_SHS_BCBatthuong_Phathanhtraiphieudot2.2017.pdf

Như vậy, Chứng khoán Bản Việt là công ty chứng khoán thứ 6 được cấp phép cho hoạt động này.

Như vậy, Chứng khoán Bản Việt là công ty chứng khoán thứ 6 được cấp phép cho hoạt động này.

 

Ngày 25/05, UBCKNN đã cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh cho CTCP Chứng Khoán Bản Việt . Theo đó, Chứng khoán Bản Việt được phép thực hiện các hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh gồm môi giới, tự doanh và tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh; cũng như đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

Hiện Chứng khoán Bản Việt là công ty chứng khoán (CTCK) thứ 6 được cấp phép cho hoạt động này.

Trước đó, UBCKNN đã công bố danh tính 5 CTCK đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh gồm CTCK MB (MBS), CTCK VNDirect (VND), CTCK BIDV (BSI), CTCP VPBank (VPBS) và CTCK Sài Gòn (SSI).

Ngoài ra, UBCKNN cũng công bố một số CTCK đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh gồm SSI, VND, BSI và VPBS.

Được biết, sẽ có 8 CTCK vận hành cùng thị trường chứng khoán phái sinh trong thời gian đầu./.

CTCP Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh (HNX: PTD) thông báo ngày 02/06/2017 là ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền, tỷ lệ thực hiện 20%.

CTCP Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh thông báo ngày 02/06/2017 là ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền, tỷ lệ thực hiện 20%.

Thời gian thực hiện: 19/06/2017

Trong khi UBND tỉnh Ninh Thuận thoái thành công 37% vốn của CTCP Cấp nước Ninh Thuận (Niwaco, UPCoM: NNT), thì Công ty TNHH TM và XD Sơn Long Thuận lại gom vào 12% vốn (1.05 triệu cp) NNT.

Trong khi UBND tỉnh Ninh Thuận thoái thành công 37% vốn của CTCP Cấp nước Ninh Thuận (Niwaco, UPCoM: NNT), thì Công ty TNHH TM và XD Sơn Long Thuận lại gom vào 12% vốn (1.05 triệu cp) NNT.

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của Sơn Long Thuận tại NTT tăng lên 37.08% (3.22 triệu cp). Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu 15/05/2017.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Công ty TNHH TM và XD Sơn Long Thuận - Mã chứng khoán: NNT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,172,800 CP (tỷ lệ 25%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1,050,200 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3,223,000 CP (tỷ lệ 37.08%)
- Lý do thay đổi sở hữu: mua số cổ phần còn lại thuộc phần vốn Nhà nước theo phương án đã được phê duyệt
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 15/05/2017.

Ngày 22/05/2017, Venner Group Limited thuộc Dragon Capital đã gom thành công 1.4 triệu cp của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HOSE: KDH), nâng tỷ lệ sở hữu lên 2.69% (6.3 triệu cp).

Ngày 22/05/2017, Venner Group Limited thuộc Dragon Capital đã gom thành công 1.4 triệu cp của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HOSE: KDH), nâng tỷ lệ sở hữu lên 2.69% (6.3 triệu cp).

 

Trước đó, từ 22/05 đến 20/06, hai quỹ đầu tư thuộc VinaCapital lại đăng ký thoái tổng cộng gần 2 triệu cp KDH.

Giá cổ phiếu KDH ghi nhận mức tăng ấn tượng 71% so với đầu năm 2016, từ đầu năm 2017 cổ phiếu này cũng tăng 37.5% giá trị, hiện đang giao dịch ở mức 27,500 đồng/cp./.

Số lượng cổ phiếu thưởng phát hành dự kiến gần 5.5 triệu cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền 15/06/2017.

Số lượng cổ phiếu thưởng phát hành dự kiến gần 5.5 triệu cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền 15/06/2017.

CTCP Khử trùng Việt Nam (HOSE: VFG) thông báo ngày 15/06/2017 là ngày GDKHQ nhận cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 30%.

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành gần 5.5 triệu cp. Nguồn phát hành từ thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển theo BCTC hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán.

Vốn điều lệ sau phát hành tăng lên 238 tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm:
20170525_20170525 - VFG - CBTT Phat hanh Co phieu thuong.pdf

 

Do chưa đạt mức giá kỳ vọng, MB Capital chỉ mua thành công 480,650 cp của Tổng Công ty Gas Petrolimex (HOSE: PGC) trên tổng số 1.5 triệu cp đăng ký mua, nâng tỷ lệ sở hữu lên 5.87% (3.54 triệu cp) ...

Do chưa đạt mức giá kỳ vọng, MB Capital chỉ mua thành công 480,650 cp của Tổng Công ty Gas Petrolimex (HOSE: PGC) trên tổng số 1.5 triệu cp đăng ký mua, nâng tỷ lệ sở hữu lên 5.87% (3.54 triệu cp) sau giao dịch.

Thời gian giao dịch từ 24/04 đến 23/05/2017./.

 

Các bộ trưởng từ các nhà sản xuất dầu trong và ngoài OPEC sẽ họp mặt để tham vấn không chính thức vào ngày thứ Tư (24/05), trong một nỗ lực cuối cùng nhằm thống nhất về thời hạn của các đợt cắt giảm ...

Các bộ trưởng từ các nhà sản xuất dầu trong và ngoài OPEC sẽ họp mặt để tham vấn không chính thức vào ngày thứ Tư (24/05), trong một nỗ lực cuối cùng nhằm thống nhất về thời hạn của các đợt cắt giảm sản lượng dầu, Reuters cho hay.

* Các nhà sản xuất dầu trong và ngoài OPEC tổ chức họp không chính thức. Các bộ trưởng từ các nhà sản xuất dầu trong và ngoài OPEC sẽ họp mặt để tham vấn không chính thức vào ngày thứ Tư (24/05), trong một nỗ lực cuối cùng nhằm thống nhất về thời hạn của các đợt cắt giảm sản lượng dầu, Reuters cho hay.>>>

* Trình Chính phủ phương án xây mở rộng Tân Sơn Nhất. Bộ Giao thông vận tải dự kiến sẽ xây thêm nhà ga T4, nâng công suất của Tân Sơn Nhất lên 43-45 triệu hành khách/năm.>>>

* Taekwang sẽ thâu tóm Gemadept thông qua việc chào mua cổ phần VI nắm giữ? Theo trang Hankyung, Tập đoàn Taekwang của Hàn Quốc mới gửi thư ngỏ ý muốn mua lại CTCP Gemadept (HOSE: GMD).>>>

* Người đoạt giải Nobel Kinh tế cho rằng TTCK Mỹ có thể nhảy vọt thêm 50% từ thời điểm này. Với tư cách một chuyên gia kinh tế thắng giải Nobel năm 2013, Robert Shiller, khuyên các nhà đầu tư nên tiếp tục sở hữu chứng khoán bởi vì thị trường sẽ tiếp tục tăng mạnh trong vài năm tới, CNBC cho hay.>>>

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

* Thoái vốn khỏi Siam Brothers Việt Nam, Vietnam Holding thu về mức lợi nhuận hàng chục tỷ đồng

* Ban hành Công văn hướng dẫn nghiệp vụ kế toán chứng khoán phái sinh

* Vietstock Daily 25/05: Khó khăn vẫn còn?

* VCS đã thoái hết 31.4% vốn STV

* Nhịp đập Thị trường 24/05: Tài chính – Ngân hàng “đỡ” thị trường

* BID: Công đoàn BID tiếp tục đăng ký bán 470,000 cp

* Góc nhìn 25/05: Dòng tiền dồi dào?

* VIB: Không đủ thời gian mua, Phó TGĐ Loic Michel Marc Faussier chỉ gom được 416,500 cp

* VMI: Đầu tư Kim Cương không còn là cổ đông lớn

* KDC đã mua gần 33 triệu cp VOC

* SMC: Chủ tịch Nguyễn Ngọc Anh muốn nâng sở hữu lên hơn 20%

* BCG: Imperial Dragon muốn mua tiếp hơn 2.23 triệu cp

* QNC: Ủy viên HĐQT Phạm Văn Điện đã bán 226,325 cp

* QCG: Cổ phiếu tăng vọt, hai con gái Thành viên HĐQT Lại Thế Hà thoát hàng

* DNP bán 2 công ty con cho DNP-Water giá không quá 400 tỷ đồng

* Taekwang sẽ thâu tóm Gemadept thông qua việc chào mua cổ phần VI nắm giữ?

* HAG: Vì sao doanh thu bán bò giảm hơn 1,000 tỷ đồng trong quý 1/2017?

* Ngân hàng VIB chốt quyền trả cổ tức tiền mặt 2016 tỷ lệ 5%

* SGN: Lấy ý kiến trả cổ tức 2016 bằng tiền mặt 30% và cổ phiếu 20%

* PNC: Mải miết đấu đá, Sở nhắc nhở lần 2 về công bố thông tin

* DXG: Sẽ phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu

* MCO: Kế hoạch 2017 lãi ròng 300 triệu đồng, cổ đông đòi chi cổ tức 10%

VĨ MÔ ĐẦU TƯ

* Tuyến metro số 1 TP.HCM có thể chậm do... thiếu tiền

* Xu hướng đầu tư căn hộ Officetel tại Nam Sài Gòn

* Có nên xây hai cầu đi bộ nối quận 1, 2?

* Đâu mới là lý do thực sự khiến Ả-rập Xê-út và Nga đồng ý gia hạn thỏa thuận cắt giảm?

* Xài hết 5.000 tỉ, nhà máy phá sản

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

* Không loại trừ trách nhiệm hình sự người gây nợ xấu

* Ngân hàng “bình thường” có được hỗ trợ xử lý nợ xấu?

TÀI CHÍNH THẾ GIỚI

* Người đoạt giải Nobel Kinh tế cho rằng TTCK Mỹ có thể nhảy vọt thêm 50% từ thời điểm này

* Các nhà sản xuất dầu trong và ngoài OPEC tổ chức họp không chính thức

Sau lần bán bất thành do chưa đạt mức giá kỳ vọng trong tháng 4/2017, Công đoàn BID tiếp tục đăng ký bán 470,000 cp của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HOSE: BID).

Sau lần bán bất thành do chưa đạt mức giá kỳ vọng trong tháng 4/2017, Công đoàn BID tiếp tục đăng ký bán 470,000 cp của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HOSE: BID).

Việc thoái vốn nhằm tăng nguồn vốn hoạt động chăm lo đời sống người lao động cho Công đoàn.

Số lượng cổ phiếu Công đoàn dự kiến nắm giữ tại BID sau giao dịch giảm xuống 9.65 triệu cp,

Tài liệu đính kèm:
20170524_20160524 - BID - TB gdcp - Cong doan NH BIDV.pdf

VIB sẽ phải chi hơn 280 tỷ đồng cho đợt thanh toán cổ tức này.

VIB sẽ phải chi hơn 280 tỷ đồng cho đợt thanh toán cổ tức này.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam thông báo ngày 02/06/2017 là ngày GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền năm 2016, tỷ lệ thực hiện 5%. Thời gian thanh toán vào ngày 05/07/2017.

Với hơn 564.4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, VIB sẽ phải chi hơn 280 tỷ đồng cho đợt thanh toán cổ tức này./.

Chủ tịch HĐQT Sotrans (HOSE: STG) chính thức trở thành Chủ tịch HĐQT Cadivi từ ngày 23/05/2017. 

Chủ tịch HĐQT Sotrans (HOSE: STG) chính thức trở thành Chủ tịch HĐQT Cadivi từ ngày 23/05/2017. 

CTCP Dây cáp điện Việt Nam (HOSE: CAV) thông báo quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT và chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Tuấn được bầu làm Chủ tịch HĐQT CAV nhiệm kỳ 2017-2022 từ ngày 23/05/2017 thay ông Nguyễn Hoa Cương xin từ nhiệm.

Trước đó, ông Tuấn tham gia vào HĐTQ CAV sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Công ty này thông qua.

Ngoài ra, ông Tuấn còn là Chủ tịch HĐQT STG, Chủ tịch HĐQT Sowatco (UPCoM: SWC), Thành viên thường trực HĐQT – Tổng Giám đốc của Gelex (UPCoM: GEX), Phó Chủ tịch VIX và Phó chủ tịch HĐQT Công ty Hạ tầng Fecon.

Tài liệu đính kèm:
20170523_20170523 - CAV - QD HDQT so 06,07,11 ngay 22-05-2017.pdf

 

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Bộ Lương thực Bangladesh đã ký gia hạn bản ghi nhớ (MOU) về thương mại gạo giữa chính phủ hai nước chiều 23-5 tại Hà Nội. Theo đó, Bangladesh có ...

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Bộ Lương thực Bangladesh đã ký gia hạn bản ghi nhớ (MOU) về thương mại gạo giữa chính phủ hai nước chiều 23-5 tại Hà Nội. Theo đó, Bangladesh có thể mua khoảng 500.000 tấn gạo của Việt Nam từ nay đến hết năm 2017.

Việt Nam sẽ xuất khẩu lượng gạo lớn sang Bangladesh. Ảnh TL.

Bản ghi nhớ sẽ có hiệu lực 5 năm kể từ ngày ký đến năm 2022. Theo đó, mỗi năm tùy theo nhu cầu và giá cả thị trường thế giới, Việt Nam sẽ cung cấp cho Bangladesh số lượng gạo các loại lên đến 1 triệu tấn. Hai bên cũng đã chỉ định các đầu mối của mình để giao dịch, đàm phán, ký kết và thực hiện các hợp đồng.

Ngay sau khi ký kết bản ghi nhớ này, phía Bangladesh đã thông báo mong muốn mua ngay của Việt Nam khoảng 250.000 - 300.000 tấn gạo trắng 5%. Phía Bangladesh cho biết có thể mua khoảng 500.000 tấn gạo của Việt Nam từ nay đến hết năm 2017.

Trong hai năm gần đây, Bangladesh liên tục phải đối mặt với nhiều thiên tai, mất mùa, dẫn tới việc thiếu gạo để cung cấp đủ cho người dân trong nước. Quốc gia thuộc vùng Nam Á này là thị trường có dân số rất đông, trên 170 triệu người, sức tiêu thụ cao trong khi khả năng cung ứng lương thực còn thấp, thường xuyên phải đối mặt với thiên tai.

Trong bối cảnh ngành sản xuất lúa gạo của Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đầu ra của sản phẩm, việc chính phủ hai nước ký kết gia hạn được bản ghi nhớ này trong thời gian 5 năm sẽ giúp ngành sản xuất lúa gạo trong nước giải được một phần bài toán đầu ra.

http://www.thesaigontimes.vn/160385/Nam-2017-Viet-Nam-se-ban-500000-tan-gao-cho-Bangladesh.html

TPHCM cần đổi mới và đột phá trong cách làm quy hoạch; quy hoạch cần tập trung vào tính dự báo, nghiên cứu bao quát bởi thời gian qua nhiều dự án lớn rất khó thực hiện trọn vẹn do vướng quy hoạch nhỏ ...

TPHCM cần đổi mới và đột phá trong cách làm quy hoạch; quy hoạch cần tập trung vào tính dự báo, nghiên cứu bao quát bởi thời gian qua nhiều dự án lớn rất khó thực hiện trọn vẹn do vướng quy hoạch nhỏ lẻ.

Vùng biển Cần Giờ được nhiều tập đoàn lớn mong muốn tham gia phát triển dự án du lịch - Ảnh: Văn Nam

“Hiện nay, các nhà đầu tư lớn muốn thực hiện các siêu dự án gặp phải những lớp ranh quy hoạch nhỏ lẻ, rất khó thực thi trọn vẹn. Ví dụ như đề xuất của Tập đoàn VinGroup tại khu An Phú Đông, quận 12 hay Khu ven sông Sài Gòn, dọc Củ Chi và Hóc Môn của Tập đoàn Tuần Châu…”, báo cáo của UBND thành phố gửi Bộ Xây dựng nêu.

Theo báo cáo của UBND TPHCM, các cơ quan liên quan của thành phố sẽ tiến hành công tác nghiên cứu, lập điều chỉnh đồ án quy hoạch chung thành phố.

Theo đó, UBND thành phố cho rằng điểm mấu chốt là cần đổi mới và đột phá trong cách làm quy hoạch bởi các nội dung quy hoạch theo quy định hiện nay vẫn còn phụ thuộc quá nhiều yếu tố định vị (phạm vi, vị trí) và định lượng (quy mô, diện tích, số lượng), các khu vực chức năng đô thị được thống kê, xác định cụ thể trong các hệ thống bản vẽ, thuyết minh và quyết định phê duyệt, tạo ra không ít rào cản về pháp lý, không linh hoạt theo nhu cầu phát triển thực tế của đô thị, thậm chí còn gặp vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện…

Ngoài ra, do bị ràng buộc các chỉ tiêu (theo tiêu chuẩn, quy chuẩn) nên công tác quản lý và thực hiện các quy hoạch (quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết) chưa gắn kết với thực tế hiện trạng đô thị hiện hữu của thành phố và nhu cầu của các chủ đầu tư, dẫn tới không tuân thủ đúng quy hoạch được duyệt và việc điều chỉnh thường xuyên diễn ra.

Đồng thời, các yếu tố thực thi sau quy hoạch (thực hiện đầu tư sau khi lập đồ án) còn hạn chế, nên mục tiêu định hướng quy hoạch không còn khả thi, dẫn đến điều chỉnh quy hoạch, không triển khai được toàn diện, nên không đảm bảo hài hòa, đồng bộ theo quy hoạch mong muốn.

Vì vậy, UBND thành phố cho rằng quy hoạch chung thành phố lần này sẽ được nghiên cứu sâu rộng ở tất cả các mặt, ngành nghề, lĩnh vực, để có được bức tranh bao quát, đánh giá đúng tính chất, tiềm năng và chiến lược phát triển đô thị.

Theo đó, trong quy hoạch định hướng sẽ tập trung xây dựng các chính sách, chiến lược lớn và các vấn đề thực hiện thường xuyên (chú trọng đến phần viết và thuyết minh hơn là thể hiện trong bản vẽ đồ án).

Trước đây, thành phố chưa dự báo được tốc độ phát triển đô thị nên hiện nay phải đối diện với thực tế đô thị quá tải. Vì vậy, việc lập quy hoạch chung thành phố sắp tới sẽ phải chú trọng đến công tác dự báo, công tác này phải được đánh giá, nghiên cứu sâu rộng ở mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội,…

Trước đó, đồ án Quy hoạch chung xây dựng TPHCM đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 6-1-2010.

Trải qua gần 10 năm, đến nay các nội dung được duyệt trong đồ án theo Quyết định 24 đã có nhiều thay đổi so với thực tế phát triển của thành phố. Càng ngày, thành phố càng phải đối mặt với nhiều vấn đề của một đô thị cực lớn (hay nói một cách khác là một siêu đô thị với dân số trên 12 triệu người), trong đó có các áp lực về gia tăng dân số, quá tải về hạ tầng, những biến động về môi trường thiên nhiên, biến đổi khí hậu và tình hình phát triển kinh tế.

http://www.thesaigontimes.vn/160390/TPHCM-Nhieu-du-an-lon-gap-kho-vi-vuong-quy-hoach.html

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 3, chiều 23/5, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 3, chiều 23/5, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hỗ trợ dựa trên nhu cầu của doanh nghiệp

Thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các đại biểu đánh giá cao Ban soạn thảo đã tiếp thu, chỉnh lý một số nội dung còn bất cập.

Cụ thể, dự án Luật đã bổ sung thêm tiêu chí doanh thu, cân nhắc doanh thu từ 200-300 tỷ đồng, giảm quy mô số lao động từ 300 người xuống 200 người, thay tiêu chí số lao động bình quân bằng tiêu chí số lao động tham gia bảo hiểm xã hội và nên chọn 2 trong 3 tiêu chí; bổ sung quy định để tránh trường hợp doanh nghiệp có nhiều hơn 200 lao động nhưng chỉ đóng bảo hiểm xã hội cho 200 lao động và vẫn được hưởng hỗ trợ.

Tuy nhiên, nhiều đại biểu chỉ ra nhiều điểm còn bất cập trong dự án Luật. Với các quy định hỗ trợ doanh nghiệp, dự án Luật đưa vào rất nhiều lĩnh vực hỗ trợ như hỗ trợ tiếp cận tín dụng; hỗ trợ thuế, kế toán; hỗ trợ mặt bằng sản xuất; hỗ trợ mở rộng thị trường; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo… nhưng các quy định này còn chung chung, không quy định cụ thể hỗ trợ thế nào.

Để việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thực sự có hiệu quả, một số ý kiến đề nghị cần xuất phát từ nhu cầu của doanh nghiệp để quy định các nội dung hỗ trợ. Đại biểu Võ Thị Như Hoa (Đà Nẵng) phân tích dự án Luật có nhiều nội dung hỗ trợ cho doanh nghiệp, tuy nhiên cần xuất phát từ nhu cầu của doanh nghiệp cần hỗ trợ gì chứ không phải xuất phát từ khả năng nhà nước có thể hỗ trợ. Vì vậy, việc quy định chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp cần được xác định trên cơ sở đánh giá nhu cầu của doanh nghiệp. Nếu hỗ trợ quá nhiều chính sách trong khi nguồn lực không đủ sẽ dẫn đến các chính sách dàn trải không có trọng tâm, trọng điểm, không có hiệu quả.

Cùng ý kiến, đại biểu Hoàng Quang Hàm (Phú Thọ) đề nghị giai đoạn hiện nay cần tập trung cải cách bộ máy tổ chức để thực hiện tốt việc phục vụ cho doanh nghiệp phát triển; đổi mới tinh thần phục vụ của công chức, cải cách thủ tục hành chính từ thủ tục thành lập; thủ tục kê khai nộp thuế; tiếp cận nguồn vốn tín dụng; giảm thời gian chi phí cho doanh nghiệp.

Về nguồn lực hỗ trợ, dự án Luật nên cân nhắc xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp để thu hút các nguồn lực của xã hội ngoài ngân sách.

Chỉ rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Quan tâm đến nguyên tắc hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, đại biểu Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị) đề nghị ngoài quy định hỗ trợ doanh nghiệp do nữ làm chủ hoặc doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ, cơ quan soạn thảo cần xem xét thêm một số đối tượng ưu tiên khác, ví dụ như: doanh nghiệp có chủ sở hữu sử dụng lao động là người khuyết tật.

Đại biểu nêu rõ theo Luật Người khuyết tật năm 2010, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động khuyết tật được hưởng nhiều ưu đãi của Nhà nước như miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn thuế thuê đất, thuê mặt nước, mặt bằng sản xuất... Việc quy định đối tượng ưu tiên doanh nghiệp sử dụng lao động khuyết tật ở dự án Luật này sẽ tạo ra hành lang pháp lý chung, đồng bộ với các luật chuyên ngành khác.

Tương tự, cần có quy định hỗ trợ đối với doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực ngành hay lĩnh vực bảo vệ môi trường, để bảo đảm tính đồng bộ của Nhà nước trong chính sách hỗ trợ, bảo đảm không có sự vênh nhau trong các quy định của pháp luật.

Đối với nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đại biểu Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh: Quy định về việc hỗ trợ tiếp cận tín dụng tại dự án Luật còn chung chung, chưa cụ thể. Điển hình như quy định Nhà nước khuyến khích hay doanh nghiệp vừa và nhỏ được các cơ quan, tổ chức hay cá nhân hỗ trợ xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh khả thi; tăng cường năng lực quản trị, minh bạch của doanh nghiệp để nâng cao năng lực tiếp cận tín dụng...

Các quy định này rất khó để xác định được cụ thể doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ những gì, như thế nào, đơn vị cụ thể nào hỗ trợ. Do đó, ban soạn thảo cần xem xét, đưa ra những quy định cụ thể hơn, khả thi hơn để dễ áp dụng trong thực tế.

Đại biểu cũng đề nghị cần xem xét lại quy định như doanh nghiệp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa dựa trên tài sản bảo đảm, chứng từ có giá, phương án sản xuất kinh doanh khả thi... Theo đại biểu, việc bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa dựa trên những yếu tố này không khác các chính sách cấp tín dụng hiện nay của các tổ chức tín dụng trên thị trường, nghĩa là không có gì ưu việt, ưu đãi hay thuận tiện hơn. Chính sách tín dụng này không khả thi trên thực tế, thậm chí còn gây phức tạp hơn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bởi lẽ, qua bảo lãnh tín dụng của Nhà nước còn thêm thủ tục, thời gian, không phải đối tượng nào cũng được hưởng nên không thể nhanh chóng và thuận lợi bằng việc vay vốn trực tiếp từ các tổ chức tín dụng.

Cơ quan soạn thảo nên xem xét, bỏ bớt các điều kiện như điều kiện về tài sản bảo đảm bởi lẽ theo quy định của pháp luật, thậm chí các tổ chức tín dụng cũng không bắt buộc mọi trường hợp cho vay phải có tài sản bảo đảm...

Một số đại biểu cũng đề nghị dự án Luật cần quy định cụ thể hơn trách nhiệm, vai trò của Phòng Thương mại-Công nghiệp Việt Nam và Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa trong hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

http://www.vietnamplus.vn/can-quy-dinh-cu-the-hinh-thuc-ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua/447837.vnp

Ngày 23/5, Ngân hàng Nhà nước tổ chức hội thảo về góc độ chính sách và pháp luật trong xử lý nợ xấu. Kết quả xử lý được cập nhật chi tiết tại đây.

Ngày 23/5, Ngân hàng Nhà nước tổ chức hội thảo về góc độ chính sách và pháp luật trong xử lý nợ xấu. Kết quả xử lý được cập nhật chi tiết tại đây.

Hơn 5 năm qua, trong tổng số nợ xấu được xử lý, thì hình thức bán, phát mại tài sản đảm bảo để thu hồi nợ ở mức khá thấp, chỉ đạt 17,1 nghìn tỷ đồng (chiếm 2,8% tổng nợ xấu được xử lý).

Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước, thời gian qua các tổ chức tín dụng đã tích cực nâng cao chất lượng tài sản, kiểm soát chất lượng tín dụng và xử lý nợ xấu, đặc biệt là nỗ lực tự xử lý nợ xấu bằng các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ, phát mại tài sản, thu hồi nợ từ thi hành án, sử dụng dự phòng rủi ro…

Kết quả, tính đến thời điểm 1/2017, toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đã xử lý được 616,7 nghìn tỷ đồng nợ xấu (nợ xấu được xử lý năm 2012 là 74,68 nghìn tỷ đồng; năm 2013 là 87,98 nghìn tỷ đồng; năm 2014 là 143,55 nghìn tỷ đồng; năm 2015 là 186,89 nghìn tỷ đồng; năm 2016 là 118,49 nghìn tỷ đồng và tháng 1/2017 là 5,14 nghìn tỷ đồng).

Trong đó, nợ xấu do các tổ chức tín dụng tự xử lý là 349,7 nghìn tỷ đồng (chiếm 56,7% tổng số nợ xấu được xử lý), còn lại là bán nợ cho các tổ chức, cá nhân khác (chiếm 43,3%).

Theo đó, nợ xấu đã được kiềm chế, đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng đến cuối tháng 2/2017 về mức 2,56% tổng dư nợ tín dụng.

Kết quả xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng qua Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), lũy kế từ năm 2013 đến 31/3/2017, tổng số tiền thu hồi nợ qua VAMC đạt 53.236 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong tổng số nợ xấu được xử lý, thì hình thức bán, phát mại tài sản đảm bảo để thu hồi nợ ở mức khá thấp, chỉ đạt 17,1 nghìn tỷ đồng (chiếm 2,8% tổng nợ xấu được xử lý).

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc xử lý hiệu quả tài sản bảo đảm đòi hỏi phải có hệ thống pháp luật được xây dựng một cách đồng bộ, minh bạch, phù hợp, tôn trọng quyền chủ nợ hợp pháp, chính đáng của bên cho vay, tạo lập được khuôn khổ pháp lý cho các bên liên quan, đặc biệt là chủ nợ thực thi được quyền hợp pháp của mình theo thỏa thuận, thiết lập được cơ chế, cách thức cho phép các bên lựa chọn được cách xử lý nhanh chóng, thuận tiện, tối đa hóa được giá trị thu nợ từ tài sản đảm bảo.

Đồng thời, hệ thống pháp luật này phải được các cơ quan, tổ chức liên quan, các bên tham gia giao dịch thực hiện nghiêm minh.

Đó cũng là những nội dung có trong dự thảo về nghị quyết xử lý nợ xấu mà Quốc hội sẽ xem xét để có thể thông qua tại kỳ họp đang diễn ra.

Về nguyên nhân dẫn đến nợ xấu, qua hội thảo trên, Ngân hàng Nhà nước nhìn nhận: “Xét về nguyên nhân của các khoản nợ xấu, có thể thấy, nợ xấu của hệ thống ngân hàng gia tăng không có nghĩa là do ngân hàng hoạt động kém hiệu quả, mà xuất phát từ những khách hàng vay không trả được nợ”.

Đặc biệt ở Việt Nam, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu từ năm 2008 đến nay, nền kinh tế đã chịu tác động tiêu cực và kinh tế vĩ mô có nhiều yếu tố không thuận lợi. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, và đây được xem là nguyên nhân chính dẫn đến nợ xấu.

http://vneconomy.vn/tai-chinh/da-xu-ly-6167-nghin-ty-dong-no-xau-20170523060521781.htm

Sau lần bán trước đó bất thành vì không tìm được nhà đầu tư, UBND tỉnh Ninh Thuận đã thoái thành công 37% vốn, tương đương 3.22 triệu cp của CTCP Cấp nước Ninh Thuận (Niwaco, UPCoM: NNT) từ 20/04 đến ...

Sau lần bán trước đó bất thành vì không tìm được nhà đầu tư, UBND tỉnh Ninh Thuận đã thoái thành công 37% vốn, tương đương 3.22 triệu cp của CTCP Cấp nước Ninh Thuận (Niwaco, UPCoM: NNT) từ 20/04 đến 15/05.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
- Mã chứng khoán: NNT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8,163,555 CP (tỷ lệ 93.93%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Hoàng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Văn Minh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Hồng Châu
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 5,000 CP (tỷ lệ 0.08%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 3,223,004 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 3,223,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4,940,555 CP (tỷ lệ 56.84%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: cổ phiếu lô lẻ
- Ngày bắt đầu giao dịch: 20/04/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 15/05/2017.

HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội (HOSE: MBB) đã ban hành Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Minh Châu nhận chức danh mới: Thành viên cao cấp Ban Điều hành, Giám đốc Khối Nguồn vốn và Kinh doanh tiền tệ MBB ...

HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội (HOSE: MBB) đã ban hành Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Minh Châu nhận chức danh mới: Thành viên cao cấp Ban Điều hành, Giám đốc Khối Nguồn vốn và Kinh doanh tiền tệ MBB kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Tài chính TNHH MB-Shinsei kể từ ngày 19/05/2017.

Bà Nguyễn Minh Châu

Được biết, bà Châu hiện là Phó Tổng Giám đốc MBB kiêm Phó Chủ tịch thường trực HĐTV Công ty Tài chính TNHH MTV MB (Mcredit).

Tháng 11/2016, MBB đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng 49% vốn góp tại Mcredit cho Shinsei Bank - một Tập đoàn tài chính của Nhật Bản. Hai bên kỳ vọng sẽ hoàn thành mô hình liên doanh trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng trong năm 2017, với tên gọi Công ty TNHH Tài chính tiêu dùng MB-Shinsei.

Bà Châu tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Ngân hàng tài chính Trường Đại học kinh tế Paris Dauphine (Pháp) và Trường cao học quản lý kinh tế Châu Âu ESCP - EAP; nhiều năm liền là Cán bộ quản lý cao cấp phụ trách mảng nguồn vốn và ngoại hối tại các ngân hàng Hanil Hà Nội, Woori Hàn Quốc, PGBank.

Từ tháng 11/2009 đến nay, bà Châu là Phó Tổng Giám đốc - phụ trách Nguồn vốn và Kinh doanh tiền tệ của MBB. Đồng thời, bà Châu được MBB cử kiêm nhiệm thêm các vị trí như thành viên HĐQT của MBS (giai đoạn 2010-2014), chủ tịch HĐQT MB Capital (giai đoạn 2012-2015), Giám đốc Văn phòng triển khai chiến lược MB (2011-2014).

Ngày 17/05/2017, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quảng cáo và Du lịch Đông Dương đã bán thỏa thuận toàn bộ 310,801 cp CTCP Siam Brothers Việt Nam (HOSE: SBV), tương đương 1.51% vốn./.

Ngày 17/05/2017, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quảng cáo và Du lịch Đông Dương đã bán thỏa thuận toàn bộ 310,801 cp CTCP Siam Brothers Việt Nam , tương đương 1.51% vốn./.

It's me

Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

Đăng nhập x


Nhớ đăng nhập

Đổi mật khẩu x

Chỉnh sửa thông tin cá nhân x(Dung lượng file
không quá 1Mb)
Ngày sinh:
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc

Để gửi bài viết vui lòng bổ sung thông tin x(Dung lượng file
không quá 1Mb)
Ngày sinh:
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Gửi bài viết mới x

Chọn file

  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán