Bài viết của Thanh Huy

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP Công trình Giao thông Sài Gòn (UPCoM: GTS) đạt doanh thu hơn 53 tỷ đồng, cao gấp gần 3 lần so với quý 1/2016. Lãi ròng cũng vì thế mà tăng hơn 1.3 tỷ đồng, gấp hơn ...

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP Công trình Giao thông Sài Gòn (UPCoM: GTS) đạt doanh thu hơn 53 tỷ đồng, cao gấp gần 3 lần so với quý 1/2016. Lãi ròng cũng vì thế mà tăng hơn 1.3 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, doanh thu quý 1 của GTS hơn 53 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ hoạt động thi công đóng góp hơn 41 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán cũng tăng gần 2.7 lần, chiếm hơn 51 tỷ đồng. Từ đó, lãi gộp gần 4 lần, ở mức trên 2.4 tỷ đồng.

Kết thúc quý 1/2017, GTS ghi nhận lãi ròng hơn 1.3 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ năm trước .

Được biết, năm 2017, GTS đặt kế hoạch doanh thu hơn 939 tỷ đồng, tăng nhẹ so với kết quả thực hiện 2016. Lợi nhuận sau thuế ước đạt hơn 36 tỷ đồng, giảm gần 29%. Bên cạnh đó, công ty cũng dự kiến phát hành 500,000 cp nhằm chia cổ tức (tỷ lệ phát hành 1.768%)  nâng tổng vốn điều lệ sau khi phát hành lên hơn 285 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và sẽ được triển khai vào quý 2/2017./.

Tài liệu đính kèm:

Bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-Quy1-2017.pdf

 

Theo BCTC quý 1/2017, CTCP Tấm lợp VLXD Đồng Nai (UPCoM: DCT) ghi nhận doanh thu hơn 87 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, công ty lại bị lỗ hơn 25 tỷ đồng, ghi nhận mức lỗ 5 năm ...

Quý 1/2017, DCT tiếp tục lỗ

Theo BCTC quý 1/2017, CTCP Tấm lợp VLXD Đồng Nai  ghi nhận doanh thu hơn 87 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, công ty lại bị lỗ hơn 25 tỷ đồng, ghi nhận mức lỗ 5 năm liên tiếp từ năm 2012 đến 2016.

Cụ thể, tuy doanh thu tăng 22% nhưng giá vốn hàng bán cũng tăng tương ứng hơn 20%, chiếm gần 86 tỷ đồng. Vì thế, lãi gộp của công ty vẫn bị âm hơn 6 tỷ đồng, trong khi quý 1/2016 âm hơn 7.5 tỷ đồng. Được biết, công ty đã lỗ 5 năm liên tiếp từ năm 2012 đến 2016.

Kết quả hoạt động kinh doanh của DCT 2012 - 2016

Kết thúc quý 1/2107, Công ty ghi nhận khoản lỗ hơn 25 tỷ đồng, trong khi quý 1/2016 lỗ hơn 28 tỷ đồng.

Được biết, năm 2017, DCT đạt kế hoạch doanh thu hơn 350 tỷ đồng, tăng 24% so với kết quả thực hiện 2016. Lãi ròng ở mức 10 tỷ đồng, trong khi năm 2016 âm hơn 23 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:

DCT_Baocaotaichinh_Q1_2017.pdf

 

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, CTCP Xây dựng Công nghiệp (UPCoM: ICC) đặt kế hoạch 2017 với doanh thu và lãi ròng lần lượt trên 600 và 30 tỷ đồng, cổ tức 40%. Đồng thời công ty cũng có kế hoạch tăng vốn ...

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, CTCP Xây dựng Công nghiệp đặt kế hoạch 2017 với doanh thu và lãi ròng lần lượt trên 600 và 30 tỷ đồng, cổ tức 40%. Đồng thời công ty cũng có kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 64 tỷ đồng.

Cụ thể, ICC kế hoạch 2017 ghi nhận doanh thu trên 600 tỷ đồng, giảm hơn 42% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hơn 30 tỷ đồng, giảm 36%. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 40%.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017

Tại Đại hội, vấn đề được cổ đông quan tâm và đem ra bàn luận là việc tăng vốn điều lệ lên hơn 64 tỷ đồng. Cổ đông rất đồng tình với quyết định này và cho rằng đây là một vấn đề tất yếu, đáng lẽ phải thực hiện từ những năm trước.  

Theo ICC, hiện tại vốn điều lệ của công ty là 38 tỷ đồng, không đủ năng lực theo quy định để đầu tư các dự án. Dự kiến, ICC sẽ tăng vốn điều lệ từ mức 38 tỷ đồng lên hơn 64 tỷ đồng (tăng thêm 60%). Lộ trình tăng vốn được chia làm 2 giai đoạn và sẽ hoàn thành vào quý 1/2018.

Bên cạnh đó, trong năm 2017, công ty sẽ đầu tư vào dự án Đại Kim, dự án Sài Đồng và hoàn thành các dự án cũ dự án 71 Nguyễn Chí Thanh, dự án N04. Đồng thời, chi hơn 18 tỷ đồng để đầu tư máy móc thiết bị thi công. 

Nhìn lại chặng đường 2016, ICC đã gặt hái được nhiều thành quả đáng mơ ước. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt hơn 1,000 và 47 tỷ đồng, gấp 2.5 và 2 lần so với kế hoạch 2016. Cổ tức 40%.

 

Được biết, trong thời gian từ 04/05 đến nay, cổ phiếu ICC liên tục tăng trần, đã vọt từ mức 25,529 đồng/cp lên tới 70,000 đồng/cp, tức tăng gấp 2.7 lần. 

Tài liệu đính kèm:

ICC_2017.5.13_d8c68d3_11310_bn_2017_05_11_1740_1.PDF

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP Xi Măng Hà Tiên 1 (HOSE: HT1) đạt doanh thu hơn 2,000 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lãi ròng lại giảm gần 17%, ở mức hơn 108 tỷ đồng.

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP Xi Măng Hà Tiên 1 (HOSE: HT1) đạt doanh thu hơn 2,000 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lãi ròng lại giảm gần 17%, ở mức hơn 108 tỷ đồng.

Cụ thể, tuy doanh thu tăng 9% so với cùng kỳ năm trước nhưng giá vốn hàng bán lại tăng 16%, ở mức gần 1,600 tỷ đồng.  Từ đó dẫn đến  lãi gộp chỉ đạt hơn 300 tỷ đồng, giảm hơn 18%.

Hoạt động tài chính ghi nhận những tín hiệu đáng buồn khi doanh thu giảm đến hơn 77%, dừng lại ở mức hơn 2.6 tỷ đồng. Lợi nhuận khác tăng từ mức hơn 200 triệu quý 1/2016 thì nay đã tăng lên đến gần 3 tỷ đồng.

Kết thúc quý 1/2017, HT1 ghi nhận lãi ròng hơn 108 tỷ đồng, giảm gần 17% so với quý 1/2016.

Được biết năm 2017, HT1 đặt mục tiêu doanh thu thuần hơn hơn 10,000 tỷ đồng, tăng 23% so với con số thực hiện năm 2016. Lãi trước thuế ước tính hơn 797 tỷ đồng, giảm gần 22% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, mục tiêu đến năm 2020 chiếm 43% thị phần xi măng Việt Nam, năm 2030 nắm giữ vị trí hàng đầu tại khu vực Đông Dương.

Bên cạnh đó, HT1 cũng sẽ dành ra hơn 524 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ bản, nâng cấp máy móc thiết bị, cũng như di dời nhà xưởng./.

Tài liệu đính kèm: 20170424_20170421 - HT1 - BCTC Hop Nhat Quy 1 Nam 2017.pdf

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP Công nghệ & Truyền thông Việt Nam (UPCoM: TTN) đạt doanh thu hơn 25 tỷ đồng, tăng gần 50% so với quý 1/2016. Lãi ròng quý 1 ở mức hơn 6 tỷ đồng, trong khi quý ...

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP Công nghệ & Truyền thông Việt Nam (UPCoM: TTN) đạt doanh thu hơn 25 tỷ đồng, tăng gần 50% so với quý 1/2016. Lãi ròng quý 1 ở mức hơn 6 tỷ đồng, trong khi quý 1/2016 lỗ hơn 3.6 tỷ đồng.

Cu thể, doanh thu tăng gần 50% do nhóm ngành kinh doanh dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin tiếp tục đạt mức tăng trưởng tốt từ mức gần 13 tỷ đồng quý 1/2016 thì nay đã tăng lên đến hơn  21.5 tỷ đồng; giá vốn hàng bán tăng 15%, ở mức hơn 16 tỷ đồng.

Chi phí tài chính âm gần 4 tỷ đồng do hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh. Chi phí bán hàng giảm hơn 36%, dừng lại ở mức hơn 859 triệu đồng, trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng hơn 73%, ở mức hơn 5.6 tỷ đồng.

Kết thúc quý 1/2017, TTN ghi nhận lãi ròng hơn 6 tỷ dồng, trong khi quý 1/2016 âm hơn 3.6 tỷ đồng. 

Được biết, năm 2017, công ty đã quyết định vay ngắn hạn ngân hàng với tổng các khoản vay có trị giá bằng 41.76% vốn chủ sở hữu nhằm bổ sung vốn  lưu động.

Tính đến hết quý 1/2017, hàng tồn kho của TTN đã tăng 17%, ở mức hơn 48 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:

TTN_Baocaotaichinh_Q1_2017.pdf

 

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP Phát triển Đô thị Nam Hà Nội (UPCoM: NHN) đạt doanh thu hơn 3,300 tỷ đồng, gấp hơn 9 lần so với quý 1/2016 nhờ chuyển nhượng một phần trong dự án Park Hill. Lãi ...

NHN: Quý 1 lãi ròng 740 tỷ, tăng 77% nhờ bàn giao một phần dự án Park Hill

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP Phát triển Đô thị Nam Hà Nội (UPCoM: NHN) đạt doanh thu hơn 3,300 tỷ đồng, gấp hơn 9 lần so với quý 1/2016 nhờ chuyển nhượng một phần trong dự án Park Hill. Lãi ròng cũng vì thế mà tăng lên đến hơn 740 tỷ đồng, tăng 77% so với quý 1/2016.

Cụ thể, doanh thu quý 1 ghi nhận hơn 3,300 tỷ đồng trong đó doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản đóng góp hơn 2,700 tỷ đồng; giá vốn hàng bán cao gấp 7 lần so với cùng kỳ năm trước, chiếm gần 2 tỷ đồng. Từ đó, đẩy lãi gộp lên hơn 1,400 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hoạt động tài chính chỉ mang về doanh thu hơn 99 tỷ đồng, giảm hơn 42% so với cùng kỳ năm trước do quý 1/2016, công ty nhận cổ tức được chia hơn 144 tỷ đồng. Chi phí lãi vay lại tăng mạnh mẽ lên từ mức hơn 97 tỷ quý 1/2016 thì nay đã tăng lên đến hơn 152 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, lãi trong công ty liên doanh liên kết chỉ bằng 17% so với cùng kỳ năm trước, ở mức hơn 82 tỷ đồng. Chi phí bán hàng cao gấp hơn 4 lần, dừng lại ở mức hơn 400 tỷ đồng trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp lại giảm hơn 15%, ở mức hơn 138 tỷ đồng.

Nhờ vào đó, lãi ròng hợp nhất quý 1/2017 tăng 77% so với quý 1/2016, ở mức trên 740 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý 1/2017, các khoản phải thu ngắn hạn đã tăng hơn 1,966 tỷ đồng, từ mức hơn 4,615 tỷ đồng đầu năm 2017 thì nay đã tăng lên đến hơn 6,581 tỷ đồng. Nợ phải trả cũng tăng hơn 1,196 tỷ đồng, ở mức hơn 29,167 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:

NHN_2017.5.8_f473ba8_BCTC_hop_nhat_quy_I_2017_Nam_HN.PDF

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP DOCIMEXCO (UPCoM: FDG) ghi nhận doanh thu hơn 12 tỷ đồng, tăng 83% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, số lỗ của FDG lại tăng lên hơn 3 tỷ đồng, trong khi quý ...

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP DOCIMEXCO (UPCoM: FDG) ghi nhận doanh thu hơn 12 tỷ đồng, tăng 83% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, số lỗ của FDG lại tăng lên hơn 3 tỷ đồng, trong khi quý 1/2016 công ty lỗ hơn 2 tỷ đồng. Trước đó FDG đã lỗ 5 năm liền từ 2012-2016.

Cụ thể, tuy doanh thu tăng đến 83% so với cùng kỳ năm trước lên 12 tỷ đồng nhưng giá vốn hàng bán của công ty lại cao gấp 2 lần, ở mức trên 11 tỷ đồng, kéo lãi gộp chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 1.3 tỷ đồng.

Theo FDG, hoạt động kinh doanh của công ty mẹ trong quý 1 nhìn chung vẫn chưa đạt được mức khả quan như mong muốn. Mặc dù công ty cũng đã hết sức nỗ lực trong việc tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả các khoản chi phí trong kinh doanh.

Trong khi đó, hoạt động của các công ty con có phần khởi sắc hơn, đặc biệt là sản phẩm Dola O2x có sự tăng trưởng trong doanh thu và mang lại hiệu quả kinh tế cao so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả FDG có khoản lỗ quý 1/2017 hơn 3 tỷ đồng, trong khi quý 1/2016 lỗ 2 tỷ đồng. Trước đó FDG đã lỗ 5 năm liền từ 2012-2016.

Tại ĐHĐCĐ năm 2017, cổ đông FDG đã thông qua việc cơ cấu lại hoạt động của công ty. Theo đó, công ty sẽ tái cấu trúc đẩy mạnh  phát triển hoạt động kinh doanh phân bón, tạm ngừng hoạt động sản xuất gạo, đồng thời kiến nghị với UBND tỉnh Đồng Tháp về việc thu hồi KCN./.

Tài liệu đính kèm:

FDG_2017.4.24_24e4d9c_BCTC_Qui_I_Hop_nhat_nam_2017.pdf


 

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP Tổng công ty Công trình Đường Sắt (UPCoM: RCC) chỉ đạt doanh thu hơn 94 tỷ đồng, giảm hơn 48% so với cùng kỳ năm trước. Công ty ghi nhận khoản lỗ gần 1 tỷ đồng, ...

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP Tổng công ty Công trình Đường Sắt (UPCoM: RCC) chỉ đạt doanh thu hơn 94 tỷ đồng, giảm hơn 48% so với cùng kỳ năm trước. Công ty ghi nhận khoản lỗ gần 1 tỷ đồng, trong khi quý 1/2016 lãi gần 4 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu trong kỳ của RCC giảm hơn 48% chủ yếu do thu nhập hoạt động xây lắp giảm, từ mức gần 156 tỷ đồng quý 1/2016 thì nay chỉ còn hơn 70 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán cũng vì thế mà giảm hơn 51%, dừng ở mức hơn 72 tỷ đồng. Từ đó, lợi nhuận gộp giảm 41%, đạt hơn 22 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính của công ty giảm từ mức hơn 1 tỷ đồng quý 1/2016 thì nay chỉ còn vỏn vẹn hơn 100 triệu đồng do RCC chỉ có thu nhập từ lãi tiền gửi. Mặt khác, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm gần 31% ở mức hơn 17 tỷ đồng.

Vì thế, Công ty ghi nhận khoản lỗ gần 1 tỷ đồng, trong khi quý 1/2016 lãi gần 4 tỷ đồng.

Trong khi đó, năm 2017, RCC đặt mục tiêu doanh thu hơn 737 tỷ đồng, tăng 90% so với con số thực hiện  năm 2016. Lợi nhuận trước thuế 2017 ước đạt 15% vốn điều lệ trở lên. Cổ tức dự kiến 10% trở lên.

Tính đến hết quý 1/2017, hàng tồn kho của RCC đã tăng hơn 59 tỷ đồng từ mức 354 tỷ đồng quý 1/2106 thì nay đã tăng lên đến hơn 413 tỷ đồng. Nợ phải trả giảm gần 22%, ở mức hơn 484 tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm: RCC_2017.5.11_58852ab_Bao_cao_hop_nhat_RCC.pdf

Tài liệu đính kèm:

RCC_2017.5.10_4acc4ea_11118_bn_2017_05_09_1702_1.PDF
RCC_2017.5.10_54087ca_RCC_tai_lieu.zip

 

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP Đại Thiên Lộc (HOSE: DTL) ghi nhận doanh thu hơn 576 tỷ đồng, giảm gần 4% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lãi ròng lại cao gấp 5.5 lần, ở mức gần 90 tỷ đồng. 

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP Đại Thiên Lộc (HOSE: DTL) ghi nhận doanh thu hơn 576 tỷ đồng, giảm gần 4% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lãi ròng lại cao gấp 5.5 lần, ở mức gần 90 tỷ đồng. 

Cụ thể, tuy doanh thu giảm gần 4% xuống 576 tỷ nhưng giá vốn hàng bán của DTL lại chỉ bằng 80% so với kỳ trước, ở mức trên 439 tỷ đồng, kéo lãi gộp cao gấp 2.7 lần, ghi nhận hơn 136 tỷ đồng do giá bán của thành phẩm, hàng hóa trong kỳ tăng mạnh.

Doanh thu hoạt động tài chính của công ty giảm hơn 46%, dừng lại ở mức gần 2 tỷ đồng.

Thu nhập khác của DTL ghi nhận hơn 9 tỷ đồng, gấp hơn 39 lần so với quý 1/2016. Mặt khác, chi phí khác cũng tăng hơn 1.5 lần, ở mức hơn 18 tỷ đồng. Từ đó, DTL có lỗ hoạt động khác gần 9 tỷ đồng, trong khi quý 1/2016 cũng lỗ gần 7 tỷ đồng.

Theo DTL, quý này công ty còn nhận được hơn 130 tỷ đồng lợi nhuận của các công ty con chuyển về từ kết quả kinh doanh năm 2016. Vì thế tuy doanh thu giảm gần 4% nhưng lãi ròng lại cao gấp 5.5 lần, ở mức gần 90 tỷ đồng.

Được biết, năm 2017, DTL đặt mục tiêu đạt doanh thu 3,900 tỷ đồng, tăng 35% so với con số thực hiện 2016. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 250 tỷ đồng, tăng 57% so với năm trước. Đồng thời, công ty cũng dự kiến đầu tư hơn 99 tỷ đồng vào dự án mở rộng giai đoạn 2 KCN Sóng Thần 3.

Tính đến hết quý 1/2017, các khoản phải thu ngắn hạn của DTL đã tăng gần 29 tỷ so với đầu năm lên hơn 158 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:

20170428_20170428 - DTL - BCTC HOP NHAT QUY1-2017.PDF

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP Tập Đoàn Lộc Trời (LocTroi) ghi nhận doanh thu hơn 1,600 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận  sau thuế cũng vì thế mà giảm gần 12%, dừng ở mức ...

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP Tập Đoàn Lộc Trời (LocTroi) ghi nhận doanh thu hơn 1,600 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận  sau thuế cũng vì thế mà giảm gần 12%, dừng ở mức trên 78 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu giảm 10% so với cùng kỳ năm trước; giá vốn hàng bán cũng giảm gần 9% , chiếm hơn 1,200 tỷ đồng. Từ đó, lợi nhuận gộp giảm gần 4%, ở mức trên 369 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm hơn 43%, ở mức trên 6.2 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm gần 6%, chiếm hơn 159 tỷ đồng trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp thì tăng 9%, ở mức gần 83 tỷ đồng.

Kết thúc quý 1/2017, Tập đoàn Lộc trời ghi nhận lãi sau thuế hơn 78 tỷ đồng, giảm gần 12% so với cùng kỳ năm trước. Được biết, năm 2017, Công ty dự kiến đặt mục tiêu tăng trưởng 6.5% về doanh thu lên 8,287 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 460 tỷ đồng, tăng 32%

Bên cạnh đó, Lộc Trời vừa mới tiến hành chốt danh sách cổ đông vào ngày 31/03/2017 để làm thủ tục đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM. Dự kiến, hơn 67 triệu cp Lộc Trời sẽ được giao dịch trong quý 2/2017.

Tính đến hết quý 1/2017, các khoản phải thu ngắn hạn giảm hơn 110 tỷ đồng, từ mức dưới 1,733 tỷ đồng đầu năm 2017 thì nay đã giảm xuống còn hơn 1,623 tỷ đồng. Nợ phải trả giảm gần 6%, ở mức gần 3,755 tỷ đồng./.

heo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP Thế kỷ 21 (UPCoM: C21) ghi nhận doanh thu gần 109 tỷ đồng, cao gấp gần 4 lần so với cùng kỳ năm trước do chuyển nhượng bất động sản tại dự án Camellia Garden. Lãi ...

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP Thế kỷ 21 (UPCoM: C21) ghi nhận doanh thu gần 109 tỷ đồng, cao gấp gần 4 lần so với cùng kỳ năm trước do chuyển nhượng bất động sản tại dự án Camellia Garden. Lãi ròng cũng vì thế mà tăng 90%, ở mức hơn 13 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu cao gấp gần 4 lần, ở mức 109 tỷ đồng, trong đó doanh thu chuyển nhượng dự án bất động sản đóng góp hơn 81 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán cao gấp 5 lần, chiếm hơn 64 tỷ đồng. Từ đó, lợi nhuận gộp ghi nhận hơn 44 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với quý 1/2016.

Được biết, dự án Camellia Garden thực hiện dưới sự hợp tác giữa C21 và đơn vị hợp tác kinh doanh cao ốc Yoco, Nam Long. Vì thế, tuy lợi nhuận sau thuế là hơn 28 tỷ đồng, cao gấp 3.35 lần so với quý 1/2016 nhưng công ty chỉ thu lợi được hơn 13 tỷ đồng vì phải chi trả cho bên hợp tác.

Năm 2017, C21 sẽ tập trung kinh doanh các sản phẩm nhà tại KDC Camellia, dự kiến doanh thu từ dự án năm 2017 là 298 tỷ đồng. Đồng thời, tiếp tục đầu tư và phát triển các dự án về nông nghiệp, du lịch và dịch vụ của mình.

Công ty cũng cho biết thêm, C21 sẽ dành ra khoảng 143 tỷ đồng để tiếp tục đầu tư cho các dự án bất động sản và du lịch còn đang dở dang.

Tính đến hết quý 1/2017, nợ phải trả đã tăng 61 tỷ đồng từ mức hơn 284 tỷ đồng đầu năm 2017 thì nay đã tăng lên 345 tỷ đồng./. 

Tài liệu đính kèm:

C21_2017.5.10_a00a4bb_BCTCHN_signHNX.pdf

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP Du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (UPCoM: VTG) bị lỗ hơn 4 tỷ đồng, trong khi quý 1/2016 lãi hơn 80 triệu đồng vì bị truy thu, phạt tiền từ những năm trước cũng như ...

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP Du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (UPCoM: VTG) bị lỗ hơn 4 tỷ đồng, trong khi quý 1/2016 lãi hơn 80 triệu đồng vì bị truy thu, phạt tiền từ những năm trước cũng như trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi.

Cụ thể, doanh thu ghi nhận tăng 16% lên hơn 42 tỷ đồng; giá vốn hàng bán tăng gần 12%, ở mức hơn 20 tỷ đồng. Từ đó, lợi nhuận gộp tăng 19%, dừng ở mức gần 22 tỷ đồng. 

Chi phí khác tăng đột biến từ mức 87 triệu đồng lên hơn 4.6 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 24%, chiếm gần 14 tỷ đồng, chủ yếu do công ty phải trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi gần 1.3 tỷ đồng.

Vì thế, tuy doanh thu tăng 16% nhưng công ty lại bị lỗ hơn 4 tỷ đồng, trong khi quý 1/2016 lãi hơn 80 triệu đồng

Tính đến cuối quý 1/2017, nợ phải trả đã tăng gần 6%, ở mức trên 82 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:

VTG_2017.5.11_5fbb433_BCTC_HN_Quy_1_sign.pdf
VTG_2017.5.11_1d49075_GT_LNST_Quy_1_sign.pdf

 

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP Cao su Tân Biên (UPCoM: RTB) ghi nhận doanh thu thuần hơn 86 tỷ đồng, chỉ bằng 1/3 so với cùng kỳ năm trước. Lãi ròng cũng vì thế mà giảm hơn 60%, ở mức gần 42 tỷ ...

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP Cao su Tân Biên (UPCoM: RTB) ghi nhận doanh thu thuần hơn 86 tỷ đồng, chỉ bằng 1/3 so với cùng kỳ năm trước. Lãi ròng cũng vì thế mà giảm hơn 60%, ở mức gần 42 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu giảm chỉ bằng 1/3 so với cùng kỳ năm trước do sự sụt giảm mạnh mẽ của doanh thu bán thành phẩm (mủ cao su) từ mức hơn 260 tỷ đồng quý 1/2016 chỉ còn gần 85 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán giảm gần 80% xuống hơn 39 tỷ đồng. Từ đó, lợi nhuận gộp giảm gần 32%, ở mức hơn 47 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hoạt động tài chính ghi nhận doanh thu sụt giảm đáng kể đến 84%, dừng ở mức hơn 2 tỷ đồng, do ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá.

Tuy nhiên, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm hơn 75.5% và 84%, ở mức hơn 0.79 và 4.8 tỷ đồng. Thu nhập khác giảm hơn 75 tỷ đồng từ mức hơn 78 tỷ quý 1/2016 thì nay chỉ còn gần 3 tỷ đồng.

Theo đó, RTB ghi nhận lãi ròng gần 42 tỷ đồng, giảm 60% so với quý 1/2016. Trong khi đó, năm 2017, RTB đặt kế hoạch doanh thu và lãi ròng lần lượt đạt  hơn 427 và 126 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến đạt 6%.

Tính đến hết quý 1/2017, tài sản cố định của RTB đã tăng 70% so với đầu năm 2017, ở mức gần 640 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm: RTB_2017.5.8_c8c232a_RTB_BCTC_hop_nhat_quy_1_nam_2017.pdf

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, CTCP Thực phẩm Bích Chi (BichChi) đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2017 từ 40-45 tỷ đồng, giảm trên dưới 30% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, Công ty cũng dự kiến cổ tức ...

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, CTCP Thực phẩm Bích Chi (BichChi) đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2017 từ 40-45 tỷ đồng, giảm trên dưới 30% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, Công ty cũng dự kiến cổ tức 2017 ở mức từ 20% trở lên cùng với kế hoạch đưa toàn bộ cổ phiếu lên sàn HNX.

Cụ thể, doanh thu 2017 của công ty dự kiến ghi nhận trong khoảng 450 – 480 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 2017 ước đạt từ 40-45 tỷ đồng, giảm trên dưới 30% so với cùng kỳ năm trước. Cổ tức 2017 dự kiến ở mức 20% trở lên.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017

Bên cạnh đó, Bích Chi sẽ đưa toàn bộ hơn 13 triệu cp lên HNX trong năm 2017. Được biết, kế hoạch niêm yết đã được HĐQT trình cổ đông từ năm 2014 nhưng sau nhiều lần trì hoãn thì đến nay vẫn chưa được tiến hành (công ty đã nộp hồ sơ niêm yết lên HNX từ năm 2010 nhưng sau đó không có thêm thông tin). Hiện tại, công ty vẫn đang bàn bạc, thảo luận để chọn thời điểm niêm yết phù hợp.

Tuy nhiên, công ty cũng bổ sung thêm, nếu VN - Index 800 điểm trở lên sẽ xem xét niêm yết chứng khoán lên sàn. Lúc đó, công ty sẽ thảo luận, bàn bạc lựa chọn sàn phù hợp với năng lực quản trị của Doanh nghiệp. Công ty cũng đồng quan điểm với cổ đông rằng việc lên sàn sẽ lên sàn từng bước một, không nóng vội.

Ngoài ra, Bích Chi dự kiến phát hành thêm hơn 3 triệu cổ phiếu (30% số lượng cổ phiếu đang lưu hành) cho cổ đông hiện hữu, nâng tổng số cổ phiếu lên hơn 13 triệu cp. Nguồn vốn phát hành được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và sẽ được tiến hành khi được sự thông qua của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Công ty cũng cho biết thêm, trong năm nay sẽ tham gia đấu thầu mua cổ phiếu của Công ty XNK Sa Giang trong trường hợp Nhà nước tổ chức đầu thầu.

Cũng trong Đại hội, cổ đông đã thông qua việc bổ nhiệm ông Mai Thế Khôi trở thành Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020 thay cho ông Phạm Văn Hậu. Ngoài ra, ông Phạm Thanh Bình – Chủ tịch HĐQT sẽ tiếp tục kiêm nhiệm vị trí Tổng giám đốc.

Nhìn lại chặng đường 2016, Bích Chi đạt doanh thu hơn 454 tỷ đồng, tăng 25% so với năm  2015. Lãi ròng ghi nhận hơn 45 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với con số thực hiện năm trước. Cổ tức 2016 là 40% trong đó 30% được chi trả bằng cổ phiếu./.

Tài liệu đính kèm: CBTT NQ Bien ban DHDCDTN 2017.pdf

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, CTCP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn (UPCoM: SPC) đặt kế hoạch doanh thu thuần và lãi ròng 2017 lần lượt đạt hơn 950 tỷ và 32 tỷ đồng. Đồng thời, SPC cũng dự kiến bổ sung thêm một số ...

Bảo vệ Thực vật Sài Gòn sẽ mở đại lý bán vé máy bay

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, CTCP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn (UPCoM: SPC) đặt kế hoạch doanh thu thuần và lãi ròng 2017 lần lượt đạt hơn 950 tỷ và 32 tỷ đồng. Đồng thời, SPC cũng dự kiến bổ sung thêm một số ngành nghề kinh doanh, trong đó có mở đại lý bán vé máy bay. Tỷ lệ cổ tức 2017 dự kiến 15%.

Cụ thể, trong tình hình kinh tế khó khăn, nhưng công ty vẫn đạt được sự tăng trưởng ở cả doanh thu và lợi nhuận. Tuy nhiên, dù doanh thu tăng 10%, ở mức trên 950 tỷ đồng nhưng tốc độ tăng lợi nhuận chỉ 5%, đạt hơn 32 tỷ đồng do chi phí đăng ký sản phẩm mới sang các nước Lào, Campuchia, Myanmar quá cao.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017

Trong năm nay, công ty dự kiến bổ sung một số ngành nghề kinh doanh liên quan đến nông nghiệp và dịch vụ như trồng rau, buôn bán nông sản, hoạt động đại lý vé máy bay, … Tuy nhiên, cổ đông của công ty lại hoài nghi về tỷ suất sinh lợi của bán vé máy bay và lợi nhuận không cao.

Theo SPC, hằng năm, Công ty tốn khoảng 1,300 vé máy bay cho các chương trình nội bộ, việc này sẽ giúp công ty tiết kiệm được khoảng 260 triệu đồng/năm và chủ động trong các chương trình nội bộ hơn.

Về trồng trọt, Công ty sẽ không đầu tư dàn trải như các những năm trước. Bên cạnh đó, công ty cũng đủ điều kiện để sản xuất phân bón vô cơ và đã xin thủ tục để sản xuất phân bón hữu cơ.

Nhìn lại năm 2016, SPC đạt doanh thu thuần hơn 863 tỷ đồng, chỉ bằng 91% so với kế hoạch đề ra. Lãi ròng  ghi nhận gần 31 tỷ dồng, vượt 5% kế hoạch đề ra. Cổ tức 15% bằng tiền mặt, chia làm 2 đợt./.

Tài liệu đính kèm:

SPC_2017.4.13_0d87702_SPC___CBTT_Bien_ban_va_Nghi_quyet_DHDCD_thuong_nien_2017.pdf

 

Theo tài liệu ĐHĐCĐ, CTCP Kỹ thuật & Ôtô Trường Long (HOSE: HTL) đặt kế hoạch năm 2017 với doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt hơn 1,020 và 29 tỷ đồng. Cổ tức 2017 dự kiến ở mức 20%.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ, CTCP Kỹ thuật & Ôtô Trường Long (HOSE: HTL) đặt kế hoạch năm 2017 với doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt hơn 1,020 và 29 tỷ đồng. Cổ tức 2017 dự kiến ở mức 20%.

Cụ thể, doanh thu 2017 mục tiêu hơn 1,020 tỷ đồng, giảm 16% so với năm 2015. Lợi nhuận sau thuế dự kiến ghi nhận hơn 29 tỷ đồng, giảm 44% so với kết quả thực hiện năm trước. 

Kết quả sản xuất kinh doanh 2017

Trong năm nay, HTL sẽ hoàn thành đầu tư vào trung tâm 3s Hino tại KCN Bình Minh, Vĩnh Long và đưa vào hoạt động. Đồng thời, bắt đầu triển khai dự án nhà máy đóng thùng tại khu vực miền Bắc.

Bên cạnh đó, HĐQT sẽ trình cổ đông về việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên trên 49%, nhằm tăng tính thanh khoản cho giao dịch, cải thiện khả năng huy động vốn đồng thời thay đổi cơ cấu cổ đông công ty theo chiều hướng đa dạng, có nhiều nhà đầu tư nước ngoài.

Tính đến hết quý 1/2017, HTL đạt doanh thu hơn 126 tỷ đồng, giảm hơn 66% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế chỉ vỏn vẹn gần 2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ gần 27 tỷ đồng

Được biết, năm 2016, Công ty đạt doanh thu thuần hơn 1,217 tỷ đồng, giảm 29% so với 2015. Lợi nhuận sau thuế cũng đạt hơn  53 tỷ đồng, chỉ bằng 39% so với năm trước. Cổ tức 2016 bằng tiền mặt 60%, trong đó đã tạm ứng cho cổ đông 30%./.

Tài liệu đính kèm:

20170510_20170509 - HTL - CBTT thoi gian hop DHDCD TN nam 2017.pdf

 

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, CTCP Cơ khí Điện lực (UPCoM: PEC) đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2017 lần lượt đạt hơn 252 và 2 tỷ đồng. Đồng thời, dự kiến chi trả cổ phiếu thưởng ở mức 8%.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, CTCP Cơ khí Điện lực (UPCoM: PEC) đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2017 lần lượt đạt hơn 252 và 2 tỷ đồng. Đồng thời, dự kiến chi trả cổ phiếu thưởng ở mức 8%.

Cụ thể, doanh thu mục tiêu hơn 252 tỷ đồng, tăng 19% so với kết quả thực hiện 2016. Lợi nhuận trước thuế dự kiến ghi nhận hơn 2 tỷ đồng, trong khi năm 2016 lỗ hơn 332 triệu đồng. Dự kiến chi trả cổ phiếu thưởng ở mức 8%.

 

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017:


Bên cạnh đó, công ty dự kiến phát hành thêm hơn 176,000 cp, tương đương 6% cp lượng đang lưu hành, nâng tổng số cổ phần sau khi phát hành lên hơn 3.1 triệu cp. PEC sẽ thực hiện chủ yếu dựa vào nguồn vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển và bắt đầu triển khai vào quý II và III năm 2017.

Điểm lại kết quả 2016, PEC ghi nhận doanh thu hơn 211 tỷ đồng, chỉ bằng 70% so với kế hoạch. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế lại âm hơn 300 triệu đồng./.

Tài liệu đính kèm: Copy of cbtt-kq-dhdcd-2017.pdf

Theo BCTN 2016, CTCP Chế biến Thủy sản & XNK Cà Mau (HOSE: CMX) đặt kế hoạch doanh thu thuần 2017 đạt hơn 1,612 tỷ đồng, tăng 90% so với con số thực hiện 2016. Lãi ròng ước tính ở mức gần 58 tỷ đồng, ...

Theo BCTN 2016, CTCP Chế biến Thủy sản & XNK Cà Mau (HOSE: CMX) đặt kế hoạch doanh thu thuần 2017 đạt hơn 1,612 tỷ đồng, tăng 90% so với con số thực hiện 2016. Lãi ròng ước tính ở mức gần 58 tỷ đồng, trong khi năm 2016 lỗ 42 tỷ đồng.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu 2017 dự kiến mang về 70 triệu USD, tăng 92% so với năm 2016. Đồng thời, sản lượng sản xuất ước đạt 5,400 tấn tôm, tăng 66% so với năm trước. Từ đó, doanh thu thuần và lãi ròng dự kiến đạt lần lượt hơn 1,612 và 58 tỷ đồng.

Trong năm 2017, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị, nhà xưởng tại các xí nghiệp, nâng cao năng lực sản xuất đặc biệt là sản xuất mặt hàng giá trị gia tăng.

Đồng thời, CMX cũng liên hệ các đối tác trong và ngoài nước để hợp tác, liên doanh phát triển sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, tập trung phát triển, đẩy mạnh việc nuôi tôm sinh thái.

Trong quý 1/2017, CMX ghi nhận doanh thu hơn 148 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thế lại đạt hơn 6.2 tỷ đồng, tăng 63% so với quý 1/2016.

Nhìn lại kết quả 2016, CMX đạt doanh thu thuần hơn 845 tỷ đồng, chỉ bằng 80% so với kế hoạch và lỗ hơn 42 tỷ đồng, trong khi kế hoạch 2016 là có lãi 29 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:

20170509_20170509 - CMX - CBTT Thoi gian va Tai lieu hop DHDCD TN 2017.pdf

 

Theo BCTC quý 1/2017, CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương  (HNX: OCH)  đạt doanh thu hơn 192 tỷ đồng, tăng 7% so với quý 1/2016. Lãi ròng cũng vì thế mà ghi nhận hơn 400 triệu đồng, trong khi quý ...

Quý 1/2017, OCH đã có lãi hơn 300 triệu đồng

Theo BCTC quý 1/2017, CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương   đạt doanh thu hơn 192 tỷ đồng, tăng 7% so với quý 1/2016. Lãi ròng cũng vì thế mà ghi nhận hơn 400 triệu đồng, trong khi quý 1/2016 lỗ hơn 15 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu tăng 7% so với cùng kỳ năm trước; giá vốn hàng bán cũng vì thế mà tăng gần 4%, chiếm hơn 110 tỷ đồng. Từ đó, lợi nhuận gộp ghi nhận gần 81 tỷ đồng, tăng 13% so với quý 1/2016.

Hoạt động tài chính chỉ mang về doanh thu hơn 2 tỷ đồng trong khi quý 1/2016 ghi nhận gần 10 tỷ đồng, do sự giảm sút của lãi tiền gửi và lãi của các khoản đầu tư.

Bên cạnh đó, chi phí lãi vay giảm từ mức hơn 32 tỷ quý 1/2016 thì nay đã giảm còn hơn 21 tỷ đồng.

Kết thúc quý 1, lãi ròng của OCH ghi nhận hơn 400 triệu đồng, trong khi quý 1/2016 lỗ hơn 15 tỷ đồng. Được biết, năm 2017, OCH  đặt kế hoạch lợi nhận trước thuế hơn 28 tỷ đồng, trong khi năm 2016 lỗ hơn 80 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:

OCH_2017.5.4_a4eab13_Gtr_BCR_Quy_I_sign.pdf
 

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, Tổng công ty Khoáng sản & Thương mại Hà Tĩnh - CTCP (UPCoM: MTA) đạt doanh thu hơn 202 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước. Lỗ ròng ghi nhận gần 9 tỷ đồng, tăng ...

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, Tổng công ty Khoáng sản & Thương mại Hà Tĩnh - CTCP đạt doanh thu hơn 202 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước. Lỗ ròng ghi nhận gần 9 tỷ đồng, tăng lỗ hơn gấp đôi so với quý 1/2016. 

Cụ thể, doanh thu giảm 31%; giá vốn hàng bán cũng vì thế mà giảm 31%, chiếm gần 175 tỷ đồng. Từ đó, lợi nhuận gộp giảm hơn  32%, ở mức hơn 26 tỷ đồng.

Theo MTA, kết quả sản xuất kinh doanh của các công ty con trong quý này không như kỳ vọng. Chẳng hạntTại CTCP Cảng Vũng Án Việt Lào, lợi nhuận sau thuế chỉ bằng 44% so với quý 1/2016, ở mức hơn 3.5 tỷ đồng do lượng hàng hóa qua Cảng bị giảm sút, đặc biệt là quặng sắt, quặng đồng từ Lào nhập về.

Tại CTCP Chăn nuôi Mitraco, lợi nhuận sau thuế chỉ bằng 27,9% so với cùng kỳ năm trước, hơn 1 tỷ đồng, do giá lợn giảm. Còn tại Công ty mẹ thì lại lỗ hơn 5 tỷ đồng, trong khi quý 1/2016 lãi hơn 500 triệu đồng.

Từ những lý do trên, lỗ ròng MTA tiếp tục “lún sâu” hơn 2 lần so với quý 1/2016, ở mức gần 9 tỷ đồng. Trong khi đó, năm 2017, MTA kế hoạch lợi nhuận sau thuế 65 tỷ đồng, tăng 48% so với con số thực hiện 2016.

Tính đến hết quý 1/2017, hàng tồn kho của MTA đã tăng 20 tỷ đồng từ mức hơn 343 tỷ đồng đầu năm 2017 thì đến nay đã tăng đến hơn 363 tỷ đồng./. 

Tài liệu đính kèm:

MTA_2017.5.8_4f9edd5_10741_bn_2017_05_05_1019_1.PDF

It's me

Thanh Huy

Đăng nhập x


Nhớ đăng nhập

Đổi mật khẩu x

Chỉnh sửa thông tin cá nhân x(Dung lượng file
không quá 1Mb)
Ngày sinh:
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc

Để gửi bài viết vui lòng bổ sung thông tin x(Dung lượng file
không quá 1Mb)
Ngày sinh:
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Gửi bài viết mới x

Chọn file

  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán