Vượt kế hoạch 2016

CTCP Xây Dựng Số 3 (HNX: VC3) công bố BCTC hợp nhất quý 4/2016 với lãi ròng đạt gần 35 tỷ đồng, tăng 69% so cùng kỳ năm trước.

CTCP Xây Dựng Số 3  công bố BCTC hợp nhất quý 4/2016 với lãi ròng đạt gần 35 tỷ đồng, tăng 69% so cùng kỳ năm trước.

Trong quý 4/2016, doanh thu thuần VC3 đạt hơn 230 tỷ đồng, tăng 126% so cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán của VC3 trong kỳ tăng đến 262%, ở mức gần 179 tỷ đồng nên lãi gộp theo đó giảm nhẹ, chỉ còn đạt hơn 51.5 tỷ đồng. Biên lãi gộp VC3 trong quý 4/2016 chỉ còn hơn 22%, giảm đáng kể so với con số 51% cùng kỳ năm trước.

Mặc dù vậy thì trong quý 4 vừa qua, VC3 đã giảm đáng kể chi phí quản lý khi chỉ phát sinh hơn 7 tỷ đồng nhờ không phải trích lập chi phí dự phòng cũng như giảm mạnh chi phí cho nhân viên. Nhờ đó mà lãi ròng Công ty vẫn tăng trưởng 69%, đạt gần 35 tỷ đồng.

Cả năm 2016, VC3 đạt doanh thu 557 tỷ đồng và lãi ròng hơn 75 tỷ đồng, lần lượt tăng 17% và 75% so năm trước. So với chỉ tiêu đề ra trong năm 2016 thì doanh thu và lợi nhuận VC3 lần lượt vượt 11% và 26%.

CTCP Xuất Nhập Khẩu Y tế Domesco (HOSE: DMC) vừa công bố BCTC 2016 với lợi nhuận sau thuế tăng 18%, tương đương 168 tỷ đồng, mặc dù cả chi phí bán hàng và chi phí quản lý trong năm đồng thuận tăng, ...

CTCP Xuất Nhập Khẩu Y tế Domesco (HOSE: DMC) vừa công bố BCTC 2016 với lợi nhuận sau thuế tăng 18%, tương đương 168 tỷ đồng, mặc dù cả chi phí bán hàng và chi phí quản lý trong năm đồng thuận tăng, vẫn vượt 8% kế hoạch.

Trong quý 4/2016, doanh thu thuần tăng 5%, đạt mức 391 tỷ đồng. Mặc dù vậy, cả chi phí bán hàng và chi phí quản lý cùng tăng, gây áp lực khiến lợi nhuận sau thuế giảm nhẹ 3%, tương đương 41 tỷ đồng. Cụ thể, chi phí bán hàng và chi phí quản lý quý 4/2016 đạt 62 tỷ và 42 tỷ đồng, lần lượt tăng 38% và 75%.

Tính chung cả năm 2016, doanh thu thuần tăng 4.5%, đạt 1,287 tỷ đồng, trong đó chiếm tỷ trọng cao nhất vẫn là doanh thu từ bán thành phẩm với con số là 89%, tương ứng đạt 1,232 tỷ đồng. Mặt khác, về hoạt động tài chính, trong năm Công ty có khoản lãi tiền gửi hơn 7 tỷ đồng, kết quả là doanh thu hoạt động tài chính tăng đáng kể so với năm 2015, từ 2 tỷ (năm 2015) lên đến 10 tỷ đồng (năm 2016).

Cùng với đó, tương tự quý 4/2016, cả năm 2016 chi phí bán hàng tăng 37%, đạt mức 196 tỷ đồng, tương tự chi phí quản lý đạt tỷ lệ tăng hơn 16%, đạt 95 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết thúc năm lãi ròng Công ty thu về vẫn ghi nhận mức tăng 18%, tương đương đạt 168 tỷ đồng. So với kế hoạch ban đầu, lãi ròng vượt hơn 8%, trong khi đó doanh thu chỉ thực hiện được 91%.

Đáng chú ý, về hoạt động đầu tư, trong năm 2016 Công ty thu về 115 tỷ đồng tại khoản mục cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác, tương ứng với khoản tiền gửi ngân hàng kỳ hạn 12 tháng. Cùng với đó, theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT ngày 19/12/2016, Công ty đã chính thức đóng cửa công ty con là Công ty TNHH Domenol (DMN), số tiền thu về từ thương vụ này tương đương 8.5 tỷ đồng. Mặt khác, DMC còn thu về hơn 7 tỷ đồng từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia; theo đó lưu chuyển từ hoạt động đầu tư năm 2016 ghi nhận con số âm 114 tỷ đồng, cùng kỳ năm 2015 tương đương âm 14 tỷ đồng.

Được biết thêm, hiện tại DMC vẫn đang nắm giữ 6.67% vốn cổ phần tại CTCP Bao bì ATP, tương đương vốn đầu tư là 20 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:
20170119_20170119 - DMC - BCTC quy 4 nam 2016 tieng Anh - Viet.pdf
 

Theo BCTC hợp nhất quý 4/2016, CTCP Dược phẩm Cửu Long (HOSE: DCL) đạt gần 36 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng 71%. Lũy kế cả năm, DCL lãi ròng hơn 90 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch.

Theo BCTC hợp nhất quý 4/2016, CTCP Dược phẩm Cửu Long (HOSE: DCL) đạt gần 36 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng 71%. Lũy kế cả năm, DCL lãi ròng hơn 90 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch.

Cụ thể, quý 4/2016, DCL đạt doanh thu thuần 207 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2015. Theo đó, lãi gộp cũng tăng 14% đạt gần 68 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính của DCL có chuyển biến tốt khi doanh thu tăng nhẹ lên mức 4 tỷ đồng trong khi chi phí giảm từ 3.5 tỷ về còn hơn 1.6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý đều được cắt giảm so với quý 4/2015 lần lượt 23% và 12% về mức 16 tỷ và 9.7 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí, DCL lãi ròng gần 36 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ năm 2015.

Cả năm 2016, DCL đạt doanh thu thuần 738 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2015 và tương đương 87% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng gần 46% đạt hơn 90 tỷ đồng, vượt 10% chỉ tiêu đề ra.

Tài liệu đính kèm:

20170119 20170119 DCL - CV giai trinh BCTC quy IV.2016.pdf

BCTC HN Quy 4-2016.pdf

 

CTCP Đầu tư Thương mại SMC (HOSE: SMC) vừa khép lại một năm với kết quả lãi ròng gần 362 tỷ đồng, gấp 6 lần kế hoạch.

CTCP Đầu tư Thương mại SMC (HOSE: SMC) vừa khép lại một năm với kết quả lãi ròng gần 362 tỷ đồng, gấp 6 lần kế hoạch.

Kết thúc quý 4, doanh thu gần 5,072 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2015. SMC ghi nhận lợi nhuận gộp hơn 347 tỷ đồng, gấp 2.2 lần. Theo giải trình của ban lãnh đạo, sản lượng bán hàng của quý 4 tăng 13% đồng thời giá vốn lại giảm 88% (do giá thị trường tăng cao hơn giá thép tồn kho và nhập kho trong quý), chính điều này đã tạo ra sự tăng trưởng trong doanh thu và chênh lệch trong lợi nhuận gộp so với năm trước.

Theo đó, lãi ròng đạt hơn 135 tỷ đồng, gấp đến 23 lần so với con số 6 tỷ lãi ròng của kỳ 4/2015.

Lũy kế cả năm 2016, kế hoạch doanh thu 10,100 tỷ đồng,nhưng SMC chỉ thực hiện 94% kế hoạch với kết quả 9,445 tỷ đồng, giảm 6% so với năm trước. Chi phí giá vốn năm nay thấp hơn nhiều làm lợi nhuận gộp cao gấp 5 lần với 720 tỷ đồng, dẫn đến lãi ròng đạt 362 tỷ đồng, trong khi năm 2015 ghi nhận lỗ 196 tỷ đồng. Kết quả lãi ròng này gấp hơn 6 lần con số kế hoạch 60 tỷ đồng của SMC. Ứng với EPS là 12,260 đồng.

Tổng tài sản thời điểm cuối năm gần 4,805 tỷ đồng, tăng 59% so với đầu năm. Trong đó, khoản mục hàng tồn kho và các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1,437 tỷ và 1,475 tỷ đồng; lần lượt gấp 3 lần và tăng 77% so với số liệu đầu năm.

Kết thúc phiên ngày 19/01, giá của SMC đang tăng tại mức giá 21,700 đồng/cp, gấp 3 lần so với đầu năm./.

Cổ phiếu đầu năm 2016 đến nay
Tài liệu đính kèm:
20170119_20170119 - SMC - BCTC hop nhat quy 4 nam 2016.pdf

CTCP Đầu Tư Xây Dựng 3-2 (HOSE: C32) vừa công bố BCTC quý 4/2016 với doanh thu và lợi nhuận cùng giảm mạnh so cùng kỳ năm trước.

CTCP Đầu Tư Xây Dựng 3-2  vừa công bố BCTC quý 4/2016 với doanh thu và lợi nhuận cùng giảm mạnh so cùng kỳ năm trước.

Theo đó, doanh thu C32 quý 4 đạt hơn 154 tỷ đồng, giảm 19% so cùng kỳ năm 2015, trong đó doanh thu từ mảng kinh doanh chính là đá giảm gần 16% do thị trường tiêu thụ cuối tháng 11 và 12 sụt giảm; doanh thu từ xây dựng giảm gần 34% do ít công trình và công trình cũ khi quyết toán bị giảm trừ khối lượng phần bù giá. Riêng mảng sản xuất cấu kiện bê tông tăng gần 15% so với quý 4/2015.

Doanh thu giảm đã làm cho lãi gộp C32 trong kỳ giảm gần 33% so với cùng kỳ, từ đó mà lãi ròng Công ty chỉ còn hơn 22 tỷ đồng, tương ứng giảm 45%.

Cả năm 2016, doanh thu thuần C32 đạt hơn 520 tỷ đồng và lãi ròng 97 tỷ đồng, lần lượt giảm 6% và 4% so cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên so với kế hoạch đề ra, lãi ròng C32 vẫn vượt 23%.

Tài liệu đính kèm:
20170119_20170119 - C32 - BCTC Q4-2016.pdf

CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (HOSE: NT2) công bố kết quả kinh doanh năm 2016 với lãi ròng hơn 1,085 tỷ đồng, mặc dù giảm 5% so năm 2015 nhưng vượt tới 49% kế hoạch.

CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (HOSE: NT2) công bố kết quả kinh doanh năm 2016 với lãi ròng hơn 1,085 tỷ đồng, mặc dù giảm 5% so năm 2015 nhưng vượt tới 49% kế hoạch.

Trong năm 2016, doanh thu thuần 7,983 tỷ đồng, tăng gần 19% so năm 2015. Tuy nhiên giá vốn chiếm tới 6,632 tỷ đồng (tăng 30%) nên lãi gộp chỉ còn 1,351 tỷ đồng, ứng với tỷ suất lãi gộp biên 16.9%, giảm mạnh so mức 24% của năm 2015. Kỳ này NT2 ghi nhận 146 tỷ đồng lãi từ hoạt động tài chính, giảm khá mạnh so mức 294 tỷ của cùng kỳ.

Mặc dù NT2 cắt giảm khá mạnh chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng nhưng lãi ròng vẫn giảm gần 5%, khi đạt 1,085.5 tỷ đồng, nhưng vượt tới 49% kế hoạch (727.6 tỷ đồng). Ứng với EPS 3,740 đồng. 

Tại thời điểm cuối năm 2016, nợ ngắn hạn của NT2 khá cao với 4,309.6 tỷ đồng, trong đó chiếm nhiều nhất là phải trả người  bán ngắn hạn và vay nợ.Còn nợ dài hạn giảm 23%, xuống mức 3,762 tỷ đồng trong đó chính yếu vẫn là vay dài hạn.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ ở mức 1,922 tỷ đồng. NT2 vẫn duy trì con số lưu chuyển tiền thuần trong kỳ ở mức 2,092 tỷ đồng như hồi năm 2015./.

Tài liệu đính kèm:
20170119_20170119 - NT2 - BCTC Q4-2016.pdf

Do biên lãi gộp suy giảm đáng kể trong quý 4/2016 nên CTCP Phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam (HOSE: PGD) chỉ đạt lãi ròng hơn 5 tỷ đồng, mức thấp nhất trong 16 quý qua, kể từ ...

Do biên lãi gộp suy giảm đáng kể trong quý 4/2016 nên CTCP Phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam  chỉ đạt lãi ròng hơn 5 tỷ đồng, mức thấp nhất trong 16 quý qua, kể từ quý 3/2012.

Cụ thẻ, theo BCTC quý 4/2016, doanh thu thuần PDG đạt gần 1,465 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước nhờ sản lượng khí tăng 26%, đạt hơn 9 triệu MMBTU. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán của PGD lại có mức tăng đến gần 31%, ở mức 1,313 tỷ đồng nền lãi gộp trong quý 4 chỉ còn gần 151 tỷ đồng, giảm 18% so cùng kỳ. Biên lãi gộp tương ứng giảm hơn 5% so cùng kỳ năm 2015.

Đó là chưa kể các chi phí như bán hàng hay quản lý trong quý 4/2016 của PDG đều tăng so với cùng kỳ năm trước nên kết quả lãi ròng Công ty chỉ còn hơn 5 tỷ đồng, giảm gần 90% so cùng kỳ năm trước.

Cả năm 2016, PDG đạt doanh thu 4,704 tỷ đồng, giảm 5% so với năm 2015. Lãi ròng đạt hơn 219 tỷ đồng, giảm 8% nhưng so với kế hoạch cả năm 2016 đã điều chỉnh thì PGD vẫn vượt 16%.

Tài liệu đính kèm:
20170119_20170119 - PGD - BCTC quy 4-2016.PDF

CTCP Đá Núi Nhỏ (HOSE: NNC) vừa báo lãi ròng quý 4/2016 ở mức 47 tỷ đồng nhờ khối lượng đá tiêu thụ tăng.

CTCP Đá Núi Nhỏ (HOSE: NNC) vừa báo lãi ròng quý 4/2016 ở mức 47 tỷ đồng nhờ khối lượng đá tiêu thụ tăng.

Doanh thu thuần quý 4/2016 của NNC gần 170 tỷ đồng, tăng 7% so cùng kỳ. Lợi nhuận khác kỳ này chỉ âm 100 triệu đồng, trong khi cùng kỳ âm gần 8 tỷ đồng. Theo đó, NNC lãi ròng 47 tỷ đồng, tăng 35%.

Theo NNC, sở dĩ lợi nhuận kỳ này tăng hơn so cùng kỳ do khối lượng đá tiêu thụ quý 4/2016 tăng 4.7%, doanh thu bán đá cũng tăng 6.7%. Thêm nữa, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp giảm từ 22% xuống còn 20%.

Lũy kế cả năm, lợi nhuận trước thuế 229 tỷ đồng, vượt kế hoạch 57%. Chỉ tiêu lãi ròng ở mức 183 tỷ đồng, cũng tăng 49% so năm 2015./.  

Tài liệu đính kèm:
20170119_20170119 - NNC - BCTC Quy 4 Nam 2016 Va Giai Trinh KQKD So Voi Cung Ky.pdf

CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (HOSE: PNJ) ước lợi nhuận trước thuế năm 2016 đạt 608 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so năm 2015 và vượt 32% kế hoạch năm.

CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (HOSE: PNJ) ước lợi nhuận trước thuế năm 2016 đạt 608 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so năm 2015 và vượt 32% kế hoạch năm.

Cụ thể, tổng doanh thu năm 2016 đạt 8,720 tỷ đồng, tăng 12% so năm 2015. Riêng doanh thu trang sức bán lẻ tăng 29%. Theo đó lợi nhuận gộp 1,373 tỷ đồng, tăng 21%.

Năm qua, PNJ đã khai trương thêm 31 chuỗi cửa hàng, nâng tổng hệ thống lên 220 cửa hàng tại 40 tỉnh./.

CTCP Đầu tư & Phát triển Công Nghệ Văn Lang (HNX: VLA) vừa công bố kết quả báo cáo tài chính quý 4 và cả năm 2016.

CTCP Đầu tư & Phát triển Công Nghệ Văn Lang (HNX: VLA) vừa công bố kết quả báo cáo tài chính quý 4 và cả năm 2016.

Doanh thu quý 4 gần 4 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Nhưng lãi ròng của VLA chỉ gần 416 triệu đồng, giảm đến 51%, chủ yếu do chi phí giá vốn và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng khá cao.

Lũy kế cả năm ghi nhận doanh thu hơn 10 tỷ đồng, vượt 13% so với con số kế hoạch 9 tỷ đồng và tăng 16% so với năm 2015. Chi phí quản lý lại tăng gần 37%, đạt hơn 3 tỷ đồng; nên lãi ròng chỉ đạt 1.6 tỷ đồng, giảm 10% so với năm trước nhưng cũng đã vượt kế hoạch 18%.

Lãi ròng của VLA từ 2012 - 2016 giảm dần qua các năm và năm 2016 cũng là con số thấp nhất trong 5 năm.

Báo cáo tài chính của VLA

Thời điểm cuối năm 2015, tổng tài sản hơn 17 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Nợ phải trả chiếm 10%, hiện 1.6 tỷ đồng, tăng 43% so với nợ đầu năm.

Mới đây, vào tháng 7/2016, Công ty đã thực hiện trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông bằng tiền, với tỷ lệ 10%./.

Tài liệu đính kèm:
VLA_2017.1.19_adfc10d_Giai_trinh_chenh_lech_Quy_4.16.docx
VLA_2017.1.19_db88bdf_2017_01_17_BCTC_Q4___2016_(1)_signed.pdf

CTCP Vietronics Tân Bình (HOSE: VTB) khép lại một năm với kết quả khá khả quan khi doanh thu cả năm gấp đôi năm 2015, lãi ròng vượt kế hoạch 13.5%.

CTCP Vietronics Tân Bình khép lại một năm với kết quả khá khả quan khi doanh thu cả năm gấp đôi năm 2015, lãi ròng vượt kế hoạch 13.5%.

Doanh thu quý 4 tăng mạnh, gấp hơn 3 lần kết quả năm trước, đạt 390 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận sau thuế đạt 11.8 tỷ đồng, tăng 88%.

Kết quả hoạt động cả năm, doanh thu cả năm đạt 762 tỷ đồng, gấp đôi cả năm trước và kế hoạch năm là 364 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hơn 16 tỷ đồng, tăng 22% so với năm trước và vượt kế hoạch 14%.

Tại thời điểm cuối năm 2016, phải thu ngắn hạn của khách hàng VTB ở mức 439 tỷ đồng, tăng hơn 300 tỷ đồng so với đầu năm.

Tổng tài sản cuối năm 2016 đạt hơn 713 tỷ đồng, gấp đôi so với đầu năm. Nợ của VTB đến 70% tổng tài sản, hơn 498 tỷ đồng, khoảng nợ này hiện gấp 3.6 lần so với đầu năm. Trong đó, khoản phải trả người bán ngắn hạn gần 439 tỷ đồng, có tỷ trọng đến 88% nợ.

Trong tháng 7/2016, VTB đã thực hiện thanh toán cổ tức năm 2015 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%./.

Tài liệu đính kèm:

20170118_20170118 - VTB - BCTC hop nhat Q4 2016.pdf

Doanh thu thuần năm 2016 của BTP đạt 1,668 tỷ đồng, giảm 9% so với thực hiện năm 2015. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế ghi nhận 118 tỷ đồng, tăng trưởng 23% và gấp đôi kế hoạch cả năm.

Doanh thu thuần năm 2016 của BTP đạt 1,668 tỷ đồng, giảm 9% so với thực hiện năm 2015. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế ghi nhận 118 tỷ đồng, tăng trưởng 23% và gấp đôi kế hoạch cả năm.

CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (HOSE: BTP) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 4 và cả năm 2016, đồng thời xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch quý 1/2017.

Theo đó, doanh thu thuần năm 2016 của BTP đạt 1,668 tỷ đồng, giảm 9% so với con số thực hiện năm 2015. Lợi nhuận trước thuế hơn 146.5 tỷ đồng, tăng trưởng 22%. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 118 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2015 và gấp đôi kế hoạch cả năm (60 tỷ đồng).

Tính riêng trong quý 4/2016, tổng sản lượng điện sản xuất của Công ty xấp xỉ 158 triệu kWh, điện thương phẩm 154 triệu kWh. Tổng doanh thu đạt 420 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ năm trước, kéo theo lợi nhuận sau thuế giảm mạnh 35% xuống 74 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số này cao hơn nhiều so với mức 15.6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế mà HĐQT Công ty đặt ra cho quý 4 tại kỳ họp trước đó.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1/2017, HĐQT BTP dự kiến tổng sản lượng điện sản xuất và sản lượng điện thương phẩm lần lượt đạt 362 triệu kWh và 351 triệu kWh. Tổng doanh thu ước đạt 494 tỷ đồng, tăng 18% so với con số thực hiện cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế dự kiến thu về 25.5 tỷ đồng.

Trước đó, Ban lãnh đạo Công ty cũng đã đưa ra kế hoạch kinh doanh cho cả năm 2017 với sản lượng điện sản xuất dự kiến hơn 1,500 triệu kWh. Doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 2,069 tỷ đồng và 88.8 tỷ đồng. Cổ tức dự chi ở mức 10%./.

CTCP Vicem Bao bì Bỉm Sơn (HNX: BPC) vừa công bố kết quả hoạt động tài chính quý 4 và cả năm.

CTCP Vicem Bao bì Bỉm Sơn vừa công bố kết quả hoạt động tài chính quý 4 và cả năm.

Tình hình quý 4, BPC ghi nhận gần 91 tỷ đồng doanh thu và 3.9 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt tăng 4% và 9% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó kết quả cả năm với doanh thu hơn 330 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2015 và vượt kế hoạch 12%. Lãi trước thuế gần 22 tỷ đồng, vượt kế hoạch hơn 57%. Lãi ròng cũng có sự tăng mạnh khi tăng đến 65%, đạt hơn 17 tỷ đồng, ứng với EPS là 4,559 đồng.

Tổng tài sản thời điểm cuối năm gần 214 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Nợ chiếm gần 47%, hơn 114 tỷ đồng, với hai khoản vay và nợ thuê tài chính và khoản phải trả người bán ngắn hạn có tỷ trọng lần lượt 28% và 19%.

Vào tháng 5/2016, Công ty đã thực hiện trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%./.

Tài liệu đính kèm:
BPC_2017.1.18_4aff6dd_BC_tai_chinh_quy_IV_2016_signed.pdf

Trong quý 4/2016, CTCP Gạch men Thanh Thanh (TTC) ghi nhận gần 83 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 16% so cùng kỳ. Theo đó lợi nhuận sau thuế cũng giảm 59%, xuống mức 3.2 tỷ đồng.

Trong quý 4/2016, CTCP Gạch men Thanh Thanh (TTC) ghi nhận gần 83 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 16% so cùng kỳ. Theo đó lợi nhuận sau thuế cũng giảm 59%, xuống mức 3.2 tỷ đồng.

Theo TTC, doanh thu kỳ này giảm do hàng bán chậm, khấu hao tăng do đầu tư chiều sâu thiết bị để đổi mới mẫu mã. Vì thế lợi nhuận cũng giảm theo.

Lũy kế cả năm 2016, TTC lãi trước thuế gần 27 tỷ đồng, vượt kế hoạch tới 80%. Còn lãi ròng là 21 tỷ đồng, ứng với EPS là 3,589 đồng./.

Tài liệu đính kèm:
TTC_2017.1.17_d354210_baocaotaichinhquy4_2016_signed.pdf
TTC_2017.1.17_6186ba2_giaitrinhchenhlechloinhuansautheq4_2016_signed.pdf

 

Trong năm 2016, CTCP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng (HOSE: LBM) thực hiện được 328.7 tỷ đồng doanh thu, vượt gần 13% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế 48.7 tỷ đồng, vượt 13% kế hoạch.

Trong năm 2016, CTCP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng (HOSE: LBM) thực hiện được 328.7 tỷ đồng doanh thu, vượt gần 13% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế 48.7 tỷ đồng, vượt 13% kế hoạch.

Công ty cũng đặt mục tiêu cho năm 2017 với doanh thu 330 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 42 tỷ đồng và cổ tức ở mức 25%. Trong năm nay công ty sẽ xây dựng nhà máy gạch không nung tại xưởng Cam Ly.

Tài liệu đính kèm:
20170116_20170116 - LBM - Nghi Quyet HDQT So Ve KQKD Nam 2016 Va Chot Danh Sach.pdf

 

CTCP Phú Tài (HOSE: PTB) công bố kết quả kinh doanh năm 2016 với doanh thu hợp nhất 3,681 tỷ đồng, tăng 20% so cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế 334 tỷ đồng, tăng 42% và vượt 36% kế hoạch.

CTCP Phú Tài (HOSE: PTB) công bố kết quả kinh doanh năm 2016 với doanh thu hợp nhất 3,681 tỷ đồng, tăng 20% so cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế 334 tỷ đồng, tăng 42% và vượt 36% kế hoạch.

Trong khi đó, doanh thu công ty mẹ năm 2016 thực hiện được 3,405 tỷ đồng, tăng 14% so cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế 312 tỷ đồng, tăng 43%.

Với kết quả đó, công ty đặt kế hoạch 2017 với doanh thu hợp nhất 4,662 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 428 tỷ đồng. Còn chỉ tiêu công ty mẹ là 2,343 tỷ đồng doanh thu thuần và 374 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Theo PTB, năm 2017 xí nghiệp Toyota Đà Nẵng và chi nhánh Toyota Quy Nhơn chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty con. Do đó chỉ tiêu tổng doanh thu năm 2017 của công ty mẹ sẽ không còn phản ánh doanh thu (1,843 tỷ đồng) hoạt động thương mại và dịch vụ xe Toyota, khoản doanh thu này được phản ánh trong chỉ tiêu tổng doanh thu hợp nhất.

Tài liệu đính kèm:
20170116_20170116 - PTB - NQ HDQT ve ket qua KD 2016 va ke hoach 2017.pdf

CTCP Sách & Thiết bị Trường học Long An (HNX: LBE) hoàn tất năm 2016 với kết quả các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh đều có tăng trưởng, cả doanh thu và lợi nhuận đều vượt kế hoạch hơn 10%.

CTCP Sách & Thiết bị Trường học Long An (HNX: LBE) hoàn tất năm 2016 với kết quả các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh đều có tăng trưởng, cả doanh thu và lợi nhuận đều vượt kế hoạch hơn 10%.

Xét kết quả kinh doanh quý 4/2016, LBE ghi nhận doanh thu thuần gần 7.5 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, lợi nhuận sau thuế cũng giảm nhẹ 2%, đạt 384 triệu đồng. Kết quả cả năm ghi nhận gần 64 tỷ đồng doanh thu và 2.6 tỷ đồng lãi trước thuế, lần lượt vượt 10% và 11% kế hoạch cả năm. Lãi ròng hơn 2 tỷ đồng, tăng 7% so với năm trước.

Về tình hình chi trả cổ tức, Công ty đã thanh toán cổ tức đợt 1/2015 cho cổ đông, với hình thức là bằng tiền, tỷ lệ 13%.

Tổng tài sản thời điểm cuối năm gần 22 tỷ đồng, không chênh lệch nhiều so với đầu năm. Tỷ trọng nợ chỉ có 8% tổng tài sản, gần 1.8 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:
LBE_2017.1.16_b7c70fe_baocaoquy4_2016.pdf

 

CTCP Nhựa Đà Nẵng (HNX: DPC) vừa công bố kết quả sản xuất kinh doanh quý 4 cũng như kết quả năm 2016.

CTCP Nhựa Đà Nẵng (HNX: DPC) vừa công bố kết quả sản xuất kinh doanh quý 4 cũng như kết quả năm 2016.

Cụ thể tình hình quý 4/2016, doanh thu giảm còn 29%, chỉ đạt hơn 15 tỷ đồng. Tuy nhiên, với doanh thu hoạt động tài chính tăng đến 54% và các khoản chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp thấp hơn cùng kỳ năm trước, nên chỉ tiêu lãi ròng tăng đến 47%, đạt hơn 1 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm, doanh thu của DPC đạt hơn 67 tỷ đồng, giảm 17% so với năm trước, chỉ thực hiện 67% kế hoạch năm. Do giá vốn hàng bán thấp hơn cùng với hoạt động tài chính có doanh thu gấp hơn 1.5 lần, lợi nhuận sau thuế lại đạt gần 3 tỷ đồng, tăng hơn 56% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2015 và vượt kế hoạch 26%.

Cuối năm 2016, DPC ghi nhận gần 44 tỷ đồng tài sản, tăng 5% so với đầu năm. Nợ chỉ chiếm 10% tổng tài sản, gần 5 tỷ đồng.

Về tình hình chi trả cổ tức, Công ty đã thực hiện thanh toán cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 6% vào tháng 6/2016. Trước đó hai năm 2013 và năm 2014, tỷ lệ cổ tức công ty đã chi trả với tỷ lệ lần lượt là 6% và 2%./.

Tài liệu đính kèm:

DPC_2017.1.13_255de47__DPC__Bao_cao_tai_chinh_qui_4_2016_signed.pdf

DPC_2017.1.13_3d6708a__DPC__Bao_cao_tai_chinh_qui_4_2016_signed.pdf

Kết thúc năm 2016, CTCP Thủy Điện Nậm Mu (HNX: HJS) ghi nhận hơn 35 tỷ đồng lãi ròng, kết quả này tăng 9% so với năm 2015 và đã vượt nhẹ kế hoạch năm.

Kết thúc năm 2016, CTCP Thủy Điện Nậm Mu ghi nhận hơn 35 tỷ đồng lãi ròng, kết quả này tăng 9% so với năm 2015 và đã vượt nhẹ kế hoạch năm.

Xét quý 4/2016, HJS ghi nhận doanh thu thuần 37 tỷ đồng, giảm 14% so với năm trước, được biết do điều kiện thời tiết nên các nhà máy chưa phát hết công suất. Tuy nhiên do giá vốn hàng bán thấp, nên lợi nhuận gộp tăng nhẹ 4% so với năm trước.

Tình hình hoạt động tài chính quý 4 lại khá khả quan với doanh thu gấp 2.6 lần cùng kỳ năm trước, đạt 143 triệu đồng; chi phí lãi vay giảm nhẹ 5%, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm đến 37%. Dù vậy, khoản mục thu nhập khác lại giảm hơn 5 tỷ đồng so với năm trước. Nên lãi ròng quý 4 giảm 30%, chỉ đạt 7 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh cả năm nhìn chung đã hoàn thành kế hoạch đặt ra cho cả hai chỉ tiêu doanh thu và lãi ròng. Doanh thu đạt hơn 160 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với kết quả năm trước. Tuy nhiên, chỉ tiêu lãi ròng lại tăng 9%, đạt hơn 35 tỷ đồng do các khoản chi phí được tiết chế thấp hơn năm 2015.

Tại thời điểm cuối năm 2016, tổng tài sản 499 tỷ đồng, giảm 9% so với đầu năm. Các khoản nợ chiếm đến 44% tổng tài sản, gần 219 tỷ đồng với 76% nợ là khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn./.

Tài liệu đính kèm:

HJS_2017.1.12_c2c1009_BC_quyet_toan_TC_quy__4_201_signed.pdf
HJS_2017.1.12_53a248f_cv_05_TCKT_vv_Cong_bo_thong_tin__BCTH_Q4_2016_signed.pdf

Năm 2016, lợi nhuận hợp nhất của Traphaco (TRA) đạt 212 tỷ đồng, tăng trưởng 17%; trong đó lợi nhuận của riêng Traphaco là 205 tỷ đồng, vượt 8% kế hoạch và tăng trưởng 13% so với năm 2015.

Năm 2016, lợi nhuận hợp nhất của Traphaco (TRA) đạt 212 tỷ đồng, tăng trưởng 17%; trong đó lợi nhuận của riêng Traphaco là 205 tỷ đồng, vượt 8% kế hoạch và tăng trưởng 13% so với năm 2015.

Lợi nhuận hợp nhất của Traphaco đạt 212 tỷ, tương đương 101% kế hoạch và tăng trưởng 17% so với năm 2015.

Tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017, CTCP Traphaco (HOSE: TRA) cho biết doanh thu hợp nhất năm 2016 ghi nhận 2,000 tỷ đồng, vừa đạt kế hoạch cả năm đã đề ra. Trong đó, doanh thu hàng sản xuất và phân phối độc quyền cũng vượt nhẹ so với kế hoạch, tăng 12% so với năm 2015; còn doanh thu OTC đạt 1,298 tỷ đồng, tăng trưởng 18%.

Đối với từng mảng sản phẩm, doanh thu sản phẩm Sức khỏe xanh đạt 564 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ và tương đương 102% kế hoạch 2016 (550 tỷ đồng). Doanh thu hàng xuất nhập khẩu và ủy thác vượt 8% kế hoạch.

Theo đó, lợi nhuận hợp nhất của Công ty đạt 212 tỷ, vượt 1% kế hoạch; tăng trưởng 17%; trong đó lợi nhuận của riêng Traphaco là 205 tỷ đồng, vượt 8% kế hoạch và tăng trưởng 13% so với năm 2015. Mức tăng trưởng lợi nhuận bình quân giai đoạn 2012-2016 của Công ty là 16.3%.

Về kế hoạch triển khai các dự án, Ban lãnh đạo cho biết dự án ERP đã hoàn thành giai đoạn 1 (xây dựng qui trình, viết phần mềm và chạy thử nghiệm) trong năm 2016 và sẽ triển khai ERP trên hệ thống - khởi động giai đoạn 2 vào đầu năm 2017, tiến tới ERP toàn Công ty. Traphaco cũng sẽ áp dụng dự án xây dựng hệ thống lương 3Ps và đưa vào vận hành Nhà máy sản xuất Dược Việt Nam trong năm 2017.

Được biết, vốn điều lệ của Công ty đã tăng 40% từ 246 tỷ đồng lên 345 tỷ đồng thông qua việc thưởng cổ phiếu trong năm 2016. Bên cạnh đó, Công ty sẽ chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 30%, dự kiến trả 20% vào tháng 01/2017 và 10% vào quý 2/2017./.

Đang tải dữ liệu...

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng