Vượt kế hoạch 2016

CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (HOSE: CTI) báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 4 và cả năm 2016 với 113 tỷ đồng lãi ròng tăng 66% so với năm 2015 và vượt nhẹ kế hoạch 5%.

CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (HOSE: CTI) báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 4 và cả năm 2016 với 113 tỷ đồng lãi ròng tăng 66% so với năm 2015 và vượt nhẹ kế hoạch 5%.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của CTI, doanh thu thuần quý 4 gần 238 tỷ đồng, giảm nhẹ 15% so với cùng kỳ. Doanh thu giảm nhưng các khoản chi phí tài chính và chi phí quản lý lần lượt tăng 91% và 25%. Ngoài ra, Công ty còn ghi nhận một khoản lỗ khác gần 4.5 tỷ đồng, dẫn đến lãi ròng chỉ còn 31 tỷ đồng, giảm 67%.

Doanh thu cả năm 2016 gần 1,054 tỷ đồng, tăng 27% và vượt nhẹ so với chỉ tiêu đề ra. Trong đó, 50% doanh thu là từ mảng cung cấp bê tông nhựa nóng, dịch vụ và xây lắp; kế đến là phí thu giao thông tại trạm thu phí trên Quốc lộ 1 với tỷ trọng 28%. Kết quả lãi ròng đạt 113 tỷ đồng, tăng 66% so với năm 2015 và tương đương 105% kế hoạch.

Tình hình nợ của CTI hiện chiếm đến 77% cơ cấu tài sản với 2,963 tỷ đồng, tăng 11% so với hồi đầu năm. Trong đó có 228 tỷ đồng nợ vay tài chính ngắn hạn và 2,385 tỷ đồng nợ vay tài chính dài hạn, tổng tỷ trọng hơn 88%./.

Tài liệu đính kèm:

20170206_20170206 - CTI - BCTC HN-CTI-Quy 4.2016.pdf

Kết thúc năm 2016, doanh thu của CTCP Hóa chất Cơ bản miền Nam (HOSE: CSV) không sự tăng trưởng nhiều nhưng phần lớn nhờ vào giá vốn giảm đã giúp CSV vượt 10% kế hoạch lãi trước thuế bằng con số ...

Kết thúc năm 2016, doanh thu của CTCP Hóa chất Cơ bản miền Nam không sự tăng trưởng nhiều nhưng phần lớn nhờ vào giá vốn giảm đã giúp CSV vượt 10% kế hoạch lãi trước thuế bằng con số 219 tỷ đồng.

Riêng quý 4, doanh thu thuần gần 337 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do khấu hao TSCĐ quý này giảm 38% và giá một số nguyên liệu đầu vào giảm như muối công nghiệp (giảm 9%), lưu huỳnh (35%), phốt pho vàng (6%) dẫn đến chi phí giá vốn giảm đến 19%. Kết quả này khiến lãi gộp tăng 10%, đạt gần 91 tỷ. Theo đó, lãi ròng quý 4 của CSV hơn 43 tỷ đồng, tăng 23%.

Tương tự với cả năm, tổng doanh thu 1,542 tỷ đồng, gần bằng kết quả năm trước và vượt nhẹ kế hoạch 6%. Với giá vốn thấp và doanh thu hoạt động tài chính có khởi sắc khi tăng đến 67%, lãi trước thuế được ghi nhận 219 tỷ đồng, tăng 12% và bằng 110% kế hoạch. Kết thúc năm, CSV đạt 169 tỷ đồng lãi ròng, tăng 27%. EPS tương ứng là 3,831 đồng/cp.

Tổng tài sản thời điểm cuối năm 1,007 tỷ đồng, tương đương đầu năm. Nợ hiện chiếm 30% với 301 tỷ đồng. Nợ vay tài chính của CSV gần 157 tỷ đồng, có tỷ trọng hơn 52%./. 

Tài liệu đính kèm:
20170125_20170125 - CSV - BCTC HN Q4-2016.pdf

CTCP Traphaco (HOSE: TRA) vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh của quý 4 và cả năm 2016.

CTCP Traphaco vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh của quý 4 và cả năm 2016.

Kết thúc quý 4, TRA ghi nhận 496 tỷ đồng doanh thu và 56 tỷ đồng lãi ròng, kết quả này lần lượt giảm 8% và 9% so với đầu năm.

Theo đó, tổng doanh thu cả năm gần 2,006 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm trước nhưng chỉ thực hiện 96% kế hoạch. Lãi ròng của TRA trong năm 2016 đạt 211 tỷ đồng, tăng 16% và may mắn vượt nhẹ kế hoạch.

Tình hình tài sản thời điểm cuối năm đạt hơn 1,357 tỷ đồng, tăng 5% so với hồi đầu năm. Các khoản nợ chỉ chiếm 25% cơ cấu tài sản với 343 tỷ đồng. Nợ vay tài chính của TRA khá thấp; trong khi khoản mục có tỷ trọng chiếm phần lớn là phải trả người bán ngắn hạn với hơn 131 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:
20170206_20170203 - TRA - Bao cao tai chinh Hop nhat Quy 4 nam 2016.pd

Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX: PVS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2016 với mức lãi ròng chỉ 171 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ.

Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX: PVS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2016 với mức lãi ròng chỉ 171 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ.

Theo giải trình của PVS, sở dĩ lợi nhuận kỳ này giảm mạnh so cùng kỳ do lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh như dịch vụ tàu kỹ thuật dầu khí, dịch vụ lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng công trình dầu khí biển, dịch vụ khảo sát địa c hất công trình và khảo sát, sửa chữa công trình ngầm bằng ROV đều giảm so với cùng kỳ do giá dầu thô tiếp tục duy trì ở mức thấp và thị trường dịch vụ kỹ thuật dầu khí giảm mạnh toàn diện. Hoạt động đầu tư liên doanh, liên kết trong lĩnh vực đóng mới và sửa chữa giàn khoan không có lãi.

Lũy kế cả năm, doanh thu thuần ở mức 18,719 tỷ đồng, giảm 20% so năm 2015 và chỉ bằng 85% kế hoạch. Trong khi đó giá vốn ở mức cao với 17,945 tỷ đồng nên lãi gộp chỉ còn 774 tỷ đồng, giảm 64% so năm 2015.

Tuy nhiên nhờ cắt giảm mạnh chi phí quản lý cũng như chi phí tài chính, cộng thêm khoản lãi khác 310 tỷ đồng (gấp 3.7 lần mức 82 tỷ của cùng kỳ) nên lãi ròng đạt mức 987 tỷ đồng, vẫn giảm 35% nhưng lại vượt gần 3% kế hoạch. EPS tương ứng 2,008 đồng./.     

Tài liệu đính kèm:
PVS_2017.2.7_395854a_101.DVKT_VP.PDF

PVS_2017.2.7_6611e78_CV_98_DVKT_TCKT___Giai_trinh_chenh_lech_so_lieu_BCTC_Q4.2016_

so_voi_Q4_.2015.PDF

 

CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (HOSE: SCR) vừa công bố báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 4 và cả năm 2016.

CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (HOSE: SCR) vừa công bố báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 4 và cả năm 2016.

Quý 4 khép lại với kết quả doanh thu bất ngờ tăng cao gấp 6 lần so với cùng kỳ, hơn 368 tỷ đồng. Mặt khác, các khoản mục chi phí lại tăng mạnh như chi phí tài chính (gấp đôi), chi phí bán hàng (gấp 17.8 lần) và quản lý (gấp 2.5 lần). Thêm nữa, chi phí thuế kỳ này cũng khá cao nên lãi ròng SCR ghi nhận thấp hơn 52% cùng kỳ, chỉ gần 13 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm, doanh thu thuần đạt 775 tỷ đồng, gấp 4.9 lần năm 2015 nhưng so với kế hoạch thì chỉ thực hiện 53%. Cũng tương tự quý 4, chi phí khá cao kéo lãi ròng chỉ còn gần 174 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm trước và may mắn vượt kế hoạch 6%.

Tổng tài sản của SCR thời điểm cuối năm hơn 7,498 tỷ đồng, tăng 50% so với đầu kỳ. Tỷ số nợ chiếm 56% với nợ hơn 4,236 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:
20170207_20170207 - SCR - BCTC hop nhat quy 4 nam 2016.pdf

Tổng CTCP Gas Petrolimex (HOSE: PGC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2016 với doanh thu thuần 657 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ.

Tổng CTCP Gas Petrolimex (HOSE: PGC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2016 với doanh thu thuần 657 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên nhờ giá vốn giảm nên lãi gộp tăng 25% khi đạt 177 tỷ đồng. Theo đó, lãi ròng cũng tăng 44% đạt mức 28.5 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm lợi nhuận trước thuế 137 tỷ đồng, vượt 24% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế ở mức 99 tỷ đồng, tăng nhẹ 10%, EPS tương ứng 1,641 đồng./.

Tài liệu đính kèm:
20170207_20170207 - PGC - BCTC Hop nhat quy IV nam 2016.pdf

 

Theo BCTC đã kiểm toán 2016 của CTCP KCN Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC), lãi ròng đạt được cao vượt trội với 131 tỷ đồng, gấp 2.2 lần năm trước và gấp 3.7 lần kế hoạch đề ra.

Theo BCTC đã kiểm toán 2016 của CTCP KCN Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC), lãi ròng đạt được cao vượt trội với 131 tỷ đồng, gấp 2.2 lần năm trước và gấp 3.7 lần kế hoạch đề ra.

Doanh thu cả năm hơn 147 tỷ đồng, tăng 18% so với năm trước và vượt 3% kế hoạch. Tuy nhiên, khoản chi phí giá vốn lại thấp hơn, chỉ bằng một nửa năm 2015 nên lãi gộp được ghi nhận tăng đến 49% với gần 127 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính của NTC khá khởi sắc khi doanh thu tăng đến 51%, gần 66 tỷ đồng trong khi chi phí lãi vay chỉ 5.3 tỷ đồng, giảm hơn 63%. Thêm nữa, chi phí quản lý cũng được cắt giảm 14%, còn 43 tỷ đồng. Dẫn đến, lãi ròng đạt được cao gấp 2.2 lần năm trước, đạt hơn 131 tỷ đồng. Kết quả này cũng đã bỏ xa con số kế hoạch 36 tỷ đồng lãi ròng năm 2016. Tương ứng EPS là 8,000 đồng/cp.

Do sự tăng mạnh của các khoản như bất động sản đầu tư (30%) và đầu tư tài chính dài hạn (gấp 2.3 lần), nên tổng tài sản tại thời điểm cuối năm tăng 23% so với đầu năm, gần 2,117 tỷ đồng.

Tình hình vay nợ của NTC, tỷ số nợ hiện 86% với 1,814 tỷ đồng. Trong đó, khoản mục doanh thu chưa thực hiện dài hạn chiếm tỷ trọng khá lớn tới 92%.

Tại báo cáo tài chính này, kiểm toán viên nhấn mạnh, Công ty được Cục thuế tỉnh Bình Dương miễn tiền thuê đất, số tiền thuê đất được miễn của các năm trước đã được Công ty ghi nhận giảm giá vốn hoạt động kinh doanh bất động sản năm nay hơn 17 tỷ đồng, tuy nhiên, vấn đề này không làm thay đổi ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần.

Từ năm 2009 đến nay, tỷ lệ chia cổ tức của NTC luôn cao hơn 15%. Đặc biệt, trong năm 2015, con số này lên tới 30%. Năm 2016, Công ty cho biết sẽ tạm ứng trước với tỷ lệ 15%.

Được biết, năm 2017 - 2020, NTC dự kiến thực hiện đầu tư KCN Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2 với vốn 728 tỷ đồng từ vốn CSH, vốn vay và vốn huy động khác./.

Tài liệu đính kèm:

BCTC_2016_NTC.pdf

CTCP Gemadept (HOSE: GMD) vừa công bố báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2016 với lãi trước thuế 480 tỷ đồng, vượt kế hoạch 12%. Theo đó, lãi ròng gần 382 tỷ đồng.

CTCP Gemadept vừa công bố báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2016 với lãi trước thuế 480 tỷ đồng, vượt kế hoạch 12%. Theo đó, lãi ròng gần 382 tỷ đồng.

Quý 4/2016 GMD kết thúc với 1,044 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 97 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt tăng 13% và 3% so với cùng kỳ. Khoản mục lãi ròng chỉ tăng nhẹ, thấp hơn mức tăng của doanh thu là do các khoản mục chi phí trong quý này tăng khá cao như chi phí tài chính (52%), chi phí bán hàng (68%) và chi phí quản lý (26%).

Lũy kế cả năm, doanh thu 3,752 tỷ đồng, may mắn vượt nhẹ kế hoạch. Tuy nhiên, GMD lại phải ghi nhận một khoản lỗ khác gần 93 tỷ đồng chủ yếu do chi phí đầu tư không hiệu quả (54 tỷ đồng), lỗ thanh ký tài sản cố định (31 tỷ đồng) và các chi phí khác.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế đạt 480 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% nhưng đã vượt 12% kế hoạch đề ra. Kết quả lãi ròng cũng giảm nhẹ 5%, gần 382 tỷ đồng. EPS tương ứng là 1,957 đồng/cp.

Tổng tài sản thời điểm cuối năm hơn 10,122 tỷ đồng, tăng nhẹ 12%. Nợ của GMD hiện gần 4,229 tỷ đồng, chiếm 42% cơ cấu tài sản. Phần lớn là vay và nợ thuê tài chính dài hạn.

Tài liệu đính kèm:
20170203_20170203 - GMD - BCTC hop nhat Q4.2016.pdf

Với chi phí bán hàng tăng cao khiến lợi nhuận sau thuế quý 4/2016 CTCPT Tasco (HNX: HUT) chỉ đạt 105 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm 2015. Trong khi đó, lũy kế cả năm câu chuyện hoàn toàn ngược ...

Với chi phí bán hàng tăng cao khiến lợi nhuận sau thuế quý 4/2016 CTCPT Tasco (HNX: HUT) chỉ đạt 105 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm 2015. Trong khi đó, lũy kế cả năm câu chuyện hoàn toàn ngược lại khi lãi ròng thu về tăng hơn 151%, đạt 403 tỷ đồng.

Cụ thể, quý 4/2016, doanh thu thu về đạt 812 tỷ đồng, trong đó chiếm tỷ trọng cao nhất là mảng kinh doanh bất động sản với tỷ lệ hơn 72%, đứng thứ hai là lĩnh vực thu phí đạt 126 tỷ đồng, chiếm hơn 15%. Trong khi đó, cùng kỳ năm 2015, chiếm vị trí trọng yếu trong cơ cấu doanh thu là từ mảng xây dựng, tương đương 71% (quý 4 năm nay chỉ đạt 6%), hai con số cho mảng bất động sản và thu phí lần lượt chỉ đạt 19% và 4%.

Việc đẩy mạnh kinh doanh bất động sản cũng kéo chi phí bán hàng HUT tăng mạnh 133%, đồng thời chi phí quản lý tăng hơn 204%. Như vậy, lợi nhuận sau thuế quý 4 giảm nhẹ 14%, chỉ còn 105 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lũy kế cả năm, doanh thu tăng tương đối 24%, đạt 2,786 tỷ đồng, giá vốn hàng bán tương ứng chỉ tăng nhẹ (4%), kết quả là lợi nhuận gộp đạt hơn 787 tỷ đồng, tăng gấp 2.5 lần so với giá trị thu về năm 2015. Cùng với đó, doanh thu tài chính đồng thời tăng mạnh, tăng 190%, từ mức 12 tỷ lên 37 tỷ đồng. Từ những yếu tố trên khiến lãi ròng Công ty thu về tăng 152%, đạt 403 tỷ đồng, vượt nhẹ so với kế hoạch.

Tính đến ngày 31/12/2016, tổng tài sản Công ty đạt được 9,320 tỷ đồng, tăng hơn 2,300 tỷ đồng so với năm 2015. Đáng chú ý, nợ phải trả chiếm tỷ trọng tương đối cao với con số tương đương 6,787 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu chỉ đạt 1,763 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:
HUT_2017.2.6_59b0d96_170124_BCTC_Q4.2016_Hop_Nhat_signed.pdf
HUT_2017.2.6_fd4a5c4_170125_TASCO_29_Giai_trinh_chi_tieu_LNST_BCTC_Q4.16_HN_signed.pdf
HUT_2017.2.6_7125f59_170125_TASCO_30_CBTT_BCTC_Q4.2016_signed.pdf

Làm chao đảo thị trường cổ phiếu những ngày mới chào sàn, tốc độ tăng khá nhanh và hiện là cổ phiếu có giá cao nhất, đó là những thành tích mà 641 triệu cp Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài ...

Làm chao đảo thị trường cổ phiếu những ngày mới chào sàn, tốc độ tăng khá nhanh và hiện là cổ phiếu có giá cao nhất, đó là những thành tích mà 641 triệu cp Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (HOSE: SAB) đã làm được sau 2 tháng gia nhập sàn HOSE vào ngày 6/12. Không những thế, một năm của SAB đã khép lại với kết quả lãi ròng vượt kế hoạch 22% với gần 4,475 tỷ đồng.

 

Cụ thể, SAB kết thúc quý 4 với gần 8,834 tỷ đồng doanh thu, không những tăng đến 80% so với cùng kỳ mà còn cao vượt trội hơn các quý trước của năm 2016. Tuy nhiên, do chi phí giá vốn khá cao nên lãi ròng chỉ tăng 30%, đạt 927 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm, SAB ghi nhận hơn 30,642 tỷ đồng doanh thu thuần, tương đương 107% kế hoạch đề ra và tăng 13% so với năm trước. Hoạt động tài chính năm nay khá khả quan khi doanh thu đạt 831 tỷ đồng, cao gần gấp đôi năm 2015; đồng thời, SAB còn thực hiện cắt giảm 31% chi phí tài chính, xuống 85 tỷ đồng.

Dẫn đến, lãi trước thuế vượt kế hoạch 28% với hơn 5,707 tỷ đồng; còn lãi ròng chạm mức 4,475 tỷ đồng, tăng 38% và vượt đến 22% so với con số kế hoạch. EPS tương ứng là 6,978 đồng/cp.

So với đầu năm, tình hình tài sản tại thời điểm cuối năm của SAB giảm 12%, đạt 19,260 tỷ đồng. Nợ chỉ chiếm 36% cơ cấu tài sản với 6,895 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch 03/02, giá của SAB hiện đang ở mức 217,000 đồng/cp, tăng 67% so với thời điểm niêm yết. Với mức giá này, SAB trở thành cổ phiếu có giá đắt nhất thị trường hiện tại./.

Tài liệu đính kèm:
20170202_20170202 - SAB - BCTC HN Q4-2016.pdf

Tổng CTCP Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4/2016 với doanh thu thuần 4,044 tỷ đồng, lãi gộp 873 tỷ đồng, ứng với tỷ suất lãi gộp biên 21.5%.

Tổng CTCP Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4/2016 với doanh thu thuần 4,044 tỷ đồng, lãi gộp 873 tỷ đồng, ứng với tỷ suất lãi gộp biên 21.5%.

Kỳ này hoạt động tài chính mang về hơn 2,000 tỷ đồng lợi nhuận. Trong khi đó hoạt động khác lại âm 41 tỷ đồng. Tuy nhiên sau cùng ACV lãi ròng 1,995 tỷ đồng.

Được biết, năm 2016 ACV đặt kế hoạch lãi ròng 1,203 tỷ đồng, như vậy chỉ riêng quý 4 đã vượt cả năm 2016. Trong khi đó, quý 2/2016 ACV lỗ gần 62 tỷ đồng, còn quý 3 lãi 756 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:
ACV_2017.2.6_9613798_Cong_bo_thong_tin_BCTC_01.10.2016___31.12.2016.pdf
ACV_2017.2.6_0e77c75_BCTC_Van_phong_TCT_01.10.2016___31.12.2016.pdf
ACV_2017.2.6_609f51d_BCTC_Tong_hop_ACV_01.10.2016___31.12.2016.pdf
ACV_2017.2.6_38682a6_BCTC_Hop_nhat_ACV_01.10.2016___31.12.2016.pdf

Mặc dù doanh thu thuần năm 2016 không đặt kế hoạch đề ra nhưng lợi nhuận sau thuế hợp nhất của CTCP Théo Pomina (HOSE: POM) lại vượt gần 21% với con số 301 tỷ đồng.

Mặc dù doanh thu thuần năm 2016 không đặt kế hoạch đề ra nhưng lợi nhuận sau thuế hợp nhất của CTCP Théo Pomina (HOSE: POM) lại vượt gần 21% với con số 301 tỷ đồng.

Quý 4/2016, POM ghi nhận mức lãi lớn nhất trong 22 quý gần đây, với gần 179 tỷ đồng, gấp 28 lần mức 6 tỷ của cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2016, POM đạt 9,297 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 5% so năm 2015. Giá vốn cũng giảm 6% đưa lãi gộp về 637 tỷ đồng, tăng 12%. Hoạt động tài chính kỳ này vẫn âm 204 tỷ đồng, giảm mạnh so mức âm tới 410 tỷ của năm trước. Tại thời điểm cuối năm 2016, vay ngắn hạn của POM vẫn ở mức cao với 3,579 tỷ đồng, còn vay dài hạn là 314 tỷ đồng nên chi phí lãi vay trong quý 4/2016 gần 53 tỷ đồng.

Hoạt động khác cũng giảm lỗ từ mức 12 tỷ xuống còn 1 tỷ đồng. Theo đó, POM lãi ròng 301 tỷ đồng, gấp gần 12 lần mức 25 tỷ của năm 2015. EPS tương ứng 1,618 đồng.

Như vậy, với mức lãi lớn trong năm 2016 đã giúp POM không chỉ xóa lỗ lũy kế mà còn có lãi  sau thuế chưa phân phối 89 tỷ đồng, có khả năng sẽ giúp công ty thoát khỏi diện cảnh báo.

Theo POM, kỳ này công ty lãi lớn nhờ thị trường bất động sản phục hồi mạnh nên công ty mẹ và công ty con đều có lãi./.

Tài liệu đính kèm:
20170203_20170203 - POM - BCTC Q4 HN 2016.pdf

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) vừa khép lại một năm với kết quả 6,606 tỷ đồng lãi ròng, gấp đôi kế hoạch đề ra. 

CTCP Tập đoàn Hòa Phát vừa khép lại một năm với kết quả 6,606 tỷ đồng lãi ròng, gấp đôi kế hoạch đề ra. 

Được biết, sản lượng thép xây dựng và ống thép trong quý 4/2016 lần lượt tăng 62% và 50% nên doanh thu thuần đạt gần 9,951 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước đã có sự tăng mạnh đến 40%. Các khoản chi phí tài chính và chi phí quản lý được cắt giảm lần lượt 7% và 60% so với cùng kỳ. Dẫn đến, HPG ghi nhận lãi ròng gần 1,950 tỷ đồng, gấp hơn 3.4 lần so với con số 566 tỷ đồng của quý 4/2015.

Tương tự với kết quả quý 4, cả năm tổng doanh thu gần 33,885 tỷ đồng, tăng 22% so với 2015 và vượt hơn 21% so với kế hoạch. Lãi ròng cũng tăng hơn 89% đạt 6,606 tỷ đồng và gấp đôi con số kế hoạch.

Tổng tài sản thời điểm cuối năm tăng hơn 30% với 33,227 tỷ đồng. Trong khi đó, nợ của HPG hiện chiếm 40%, đạt 13,373 tỷ đồng. Phần lớn là vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn với hơn 5,938 tỷ đồng.

Giá cổ phiếu Tập đoàn Hòa Phát cũng có một năm với kết quả vượt trội khi có mức tăng gần 90% so với thời điểm đầu năm 2016.

Tài liệu đính kèm:
20170203_20170202 - HPG - BCTC HN Q4-2016.pdf

Lãi ròng vượt hơn 53% so với kế hoạch là kết quả CTCP Vinacafé Biên Hòa (HOSE: VCF) đạt được trong năm 2016.

Lãi ròng vượt hơn 53% so với kế hoạch là kết quả CTCP Vinacafé Biên Hòa (HOSE: VCF) đạt được trong năm 2016.

 

Doanh thu thuần ghi nhận gần 1,294 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, lãi ròng cũng đạt mức tăng 12% với 228 tỷ đồng. Ban lãnh đạo cho biết chênh lệch này một phần do việc kiểm soát chi phí khá hiệu quả đồng thời còn do sự gia tăng thu nhập thuần của hoạt động tài chính, tương đương 146% cùng kỳ 2015.

Kết quả cả năm, VCF ghi nhận tổng doanh thu 3,394 tỷ đồng, không những tăng 10% so với năm 2015 mà còn vượt kế hoạch hơn 19%. Lãi ròng cũng được ghi nhận tăng 30%, đạt 384 tỷ đồng và vượt hơn 53% so với con số kế hoạch 250 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối năm, tổng tài sản đạt 3,140 tỷ đồng, tăng 24% so với đầu năm. Các khoản nợ của VCF chỉ chiếm 32% với 990 tỷ đồng.  

Tài liệu đính kèm:
20170202_20170202 - VCF - BCTC HN Q4-2016.pdf

CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (HOSE: HTI) vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh 2016 với cả hai chỉ tiêu doanh thu thuần và lãi ròng đều vượt nhẹ so với kế hoạch.

CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (HOSE: HTI) vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh 2016 với cả hai chỉ tiêu doanh thu thuần và lãi ròng đều vượt nhẹ so với kế hoạch.

 

Xét riêng quý 4, doanh thu thuần gần 88 tỷ đồng, tăng nhẹ hơn 6% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, hoạt động tài chính kém hiệu quả khi doanh thu mảng này giảm 73% và chi phí tài chính lại tăng 21%. Hai khoản mục chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng tăng lần lượt 53% và 12%. Dẫn đến, lãi ròng chỉ đạt 14.6 tỷ đồng, giảm gần 20%.

Tương tự với kết quả cả năm, HTI ghi nhận 404 tỷ đồng doanh thu, tăng 33% so với cùng kỳ và 66 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng 9%. Cả hai chỉ tiêu này đều vượt kế hoạch lần lượt 7% và 8%. Theo đó, lãi ròng đạt 63 tỷ đồng, cũng tăng 9%.

Kết năm, tổng tài sản gần 1,349 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Nợ của HTI hiện chiếm hơn 70% tài sản với 949 tỷ đồng. Khoản mục vay và nợ thuê tài chính dài hạn 814 tỷ đồng, tương đương 86% nợ./. 

Tài liệu đính kèm:
20170125_20170124 - HTI - BCTC Q4.2016.pdf

CTCP Địa ốc Sài Gòn (UPCoM: SGR) chính thức khép lại năm 2016 với kết quả tăng vượt trội ở mọi chỉ tiêu. Doanh thu và lãi ròng cả năm lần lượt gấp 7.6 lần và 14 lần kết quả của năm 2015.

CTCP Địa ốc Sài Gòn chính thức khép lại năm 2016 với kết quả tăng vượt trội ở mọi chỉ tiêu. Doanh thu và lãi ròng cả năm lần lượt gấp 7.6 lần và 14 lần kết quả của năm 2015.

SGR ghi nhận doanh thu thuần quý 4/2016 gấp hơn 8 lần cùng kỳ năm trước với 613 tỷ đồng. Được biết, sự tăng mạnh này chủ yếu do doanh thu bán hàng các dự án của Công ty con tăng.

Ngoài ra, khoản tiền nhận cổ tức và lãi từ hợp đồng góp vốn cũng tăng nên hoạt động tài chính cũng có doanh thu tăng mạnh, cao gấp 6 lần. Theo đó, lãi ròng đạt 171 tỷ đồng, trong khi chỉ tiêu này quý 4/2015 chỉ đạt 5 tỷ đồng.

Tương tự với kết quả cả năm, tổng doanh thu hơn 1,080 tỷ đồng, gấp 7.6 lần, vượt kế hoạch đến 64%. Lãi trước thuế 347 tỷ đồng, cũng cao gấp gần 10 lần so với con số kế hoạch 36 tỷ đồng. Lãi ròng hơn 278 tỷ đồng, gấp đến 14 lần kết quả lãi ròng của năm 2015. EPS tương ứng 16,727 đồng.

Tổng tài sản thời điểm cuối năm hơn 1,692 tỷ đồng, tăng đến 88%. Sự chênh lệch này chủ yếu do khoản mục các khoản mục phải thu ngắn hạn tăng từ 92 tỷ đồng lên 506 tỷ đồng; khoản tiền và tương đương tiền tăng từ 67 tỷ lên 395 tỷ đồng. Các khoản nợ của SGR hiện chiếm đến 71% với 1,200 tỷ đồng, tăng hơn 75% so với đầu kỳ./.  

Tài liệu đính kèm:
SGR_2017.1.25_4be7896_SGR.rar

Lợi nhuận từ các công ty liên kết liên doanh đã góp phần lớn giúp lãi ròng quý 4/2016 của CTCP Cơ điện lạnh (HOSE: REE) tăng 136% so cùng kỳ, qua đó giúp lãi cả năm 2016 của Công ty một lần nữa vượt ...

Lợi nhuận từ các công ty liên kết liên doanh đã góp phần lớn giúp lãi ròng quý 4/2016 của CTCP Cơ điện lạnh (HOSE: REE) tăng 136% so cùng kỳ, qua đó giúp lãi cả năm 2016 của Công ty một lần nữa vượt mốc 1,000 tỷ đồng.

Cụ thể, trong quý 4, doanh thu thuần hợp nhất của REE đạt hơn 1,300 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ năm trước kéo lãi gộp tăng 69%, đạt 428 tỷ đồng. Biên lãi gộp kỳ này đạt hơn 33%, giảm nhẹ so với quý 4/2015.

Hoạt động tài chính cũng khởi sắc hơn cùng kỳ khi mang về lợi nhuận hơn 150 tỷ đồng. Tuy nhiên tăng đột biến nhất là lợi nhuận từ công ty liên kết liên doanh với gần 280 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ hơn 46 tỷ đồng. Theo REE thì con số này có đóng góp trọng yếu từ kết quả của CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC), Thủy điện Thác Mơ (TMP), Thủy điện Sông Ba Hạ và CTCP Địa ốc Sài Gòn.

Bên cạnh đó, nhờ quyết toán được một số công trình cơ điện trọng điểm nên lãi ròng quý 4/2016 của REE đạt gần 621 tỷ đồng, tăng hơn 136% so cùng kỳ. Ngoài ra, đây cũng là quý có lợi nhuận cao nhất của REE kể từ khi niêm yết.

Cả năm 2016, REE đạt doanh thu hơn 3,659 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2015 và vượt 25% kế hoạch đề ra. Lãi ròng hợp nhất đạt 1,109 tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch.

Được biết, lần đầu tiên REE có lợi nhuận vượt 1,000 tỷ đồng là vào năm 2014 với con số đạt được 1,062 tỷ đồng. Song, năm 2015 thì lãi ròng REE lại sụt giảm trở lại còn 853 tỷ đồng do ảnh hưởng từ lợi nhuận của các công ty liên kết.

Mặc dù lợi nhuận đạt mức cao nhưng lưu chuyển tiền thuần của REE trong năm vẫn bị âm 459 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu do Công ty thực hiện chi mạnh cho hoạt động M&A trong năm qua, giá trị hơn 1,845 tỷ đồng.

Những khoản đầu tư lớn nhất của REE trong năm qua phải kể đến là gần 670 tỷ đồng vào CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh (VSH) hay 470 tỷ đồng vào CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh…

CTCP Tập đoàn Sao Mai (HOSE: ASM) vừa công bố báo cáo hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2016 với lãi ròng gấp đôi và vượt nhẹ kế hoạch.

CTCP Tập đoàn Sao Mai (HOSE: ASM) vừa công bố báo cáo hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2016 với lãi ròng gấp đôi và vượt nhẹ kế hoạch.

Quý 4 kết thúc với doanh thu thuần gấp 3 lần năm trước, đạt hơn 801 tỷ đồng. Tuy nhiên, do các khoản chi phí tăng khá cao so với cùng kỳ như chi phí giá vốn (gấp 4 lần), chi phí tài chính (gấp 2 lần), chi phí bán hàng (tăng 72%), chi phí quản lý doanh nghiệp (gấp 2.2 lần) nên lãi ròng quý 4 giảm đến 59%, chỉ đạt 13.8 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2016, doanh thu thuần hơn 1,809 tỷ đồng, không những gấp 2 lần kết quả năm trước mà còn vượt kế hoạch đến 79%. Tương tự quý 4, do các khoản chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý tăng khá cao nên lãi ròng hơn 189 tỷ đồng, gấp đôi năm 2015 nhưng chỉ vượt nhẹ kế hoạch 4%.

Kết năm, tổng tài sản hiện 4,918 tỷ đồng, so với đầu năm thì đã tăng 26%. Nợ của ASM có tỷ trọng đến 46% với 2,248 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:
20170124_20170124 - ASM - BCTC HN Q4 2016.pdf

CTCP Sơn Hà Sài Gòn (HOSE: SHA) công bố báo cáo hoạt động kinh doanh 2016 với kết quả lãi ròng gấp 1.5 lần năm trước và vượt nhẹ kế hoạch đề ra.

CTCP Sơn Hà Sài Gòn (HOSE: SHA) công bố báo cáo hoạt động kinh doanh 2016 với kết quả lãi ròng gấp 1.5 lần năm trước và vượt nhẹ kế hoạch đề ra.

 

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, doanh thu thuần quý 4 hơn 197 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ. Theo đó, lãi ròng cũng đạt gần 11.8 tỷ đồng, tăng 46%.

Kết thúc năm 2016, tổng doanh thu vượt kế hoạch 23% với 683 tỷ đồng, tăng 32% so với năm trước. Lãi ròng đạt hơn 42 tỷ đồng, tăng 48% so với con số 28 tỷ đồng của năm 2015, tương đương 104% kế hoạch.

Tổng tài sản khi kết thúc năm được ghi nhận gần 504 tỷ đồng, tăng 16% so với kết quả đầu năm. Nợ của SHA hiện chiếm 47% với 238 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt hơn 104 tỷ đồng, khoản mục này luôn có tỷ trọng lớn hơn 40% tổng nợ tại SHA./.

Tài liệu đính kèm:
20170123_20170123 - SHA - CONG BO BCTC HOP NHAT Q4.2016 kem giai trinh.pdf

CTCP Thế Giới Số- Digiworld (HOSE: DGW) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2016.

CTCP Thế Giới Số- Digiworld (HOSE: DGW) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2016.

Theo đó, lũy kế cả năm 2016, Digiworld đạt trên 3,800 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế cả năm thu về 67.44 tỷ đồng, so với kế hoạch kinh doanh điều chỉnh mà Hội đồng quản trị đã thông qua hồi tháng 7/2016 là 65 tỷ đồng thì công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch hơn 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu so sánh với năm 2015 thì kết quả đạt được trong năm 2016 rất thấp, doanh thu và lợi nhuận cùng sụt giảm lần lượt gần 10% và 35%.

Tính riêng quý 4/2016, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 1,010 tỷ đồng, tăng 65 tỷ đồng so với quý 4 năm ngoái tương ứng mức tăng trưởng 7%. Lợi nhuận gộp thu về trên 70.33 tỷ đồng.

Trong quý, doanh thu tài chính không có nhiều biến động, tuy nhiên chi phí tài chính lại tăng khá mạnh, thêm 2,3 tỷ đồng. Chi phí tài chính trong quý chiếm gần một nửa là chi phí lãi vay, còn lại chủ yếu là lỗ chênh lệch tỷ giá, trong khi quý 4 năm ngoái chủ yếu chi cho chi phí lãi vay.

Ngoài ra, chi phí bán hàng cả quý hết gần 40 tỷ đồng, tăng 75% so với quý 4 năm ngoái. Chi phí này tăng nằm trong kế hoạch đầu tư, gia tăng đội ngũ phục vụ các việc phát triển kinh doanh thời gian tới./.

Đang tải dữ liệu...

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng