Kế hoạch 2017

Ngày 24/2/2017, Bảo hiểm VietinBank (VBI) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2017.

Ngày 24/2/2017, Bảo hiểm VietinBank (VBI) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2017.

Năm 2016, VBI đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh với doanh thu phí bảo hiểm đạt 781 tỷ đồng, tăng trưởng 42% so với năm 2015 (trong đó, doanh thu bảo hiểm gốc đạt 692 tỷ đồng, tăng trưởng 42% so với năm 2015; doanh thu nhận tái bảo hiểm đạt 88.4 tỷ đồng, tăng trưởng 41% so với năm 2015); lợi nhuận đạt 75 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với năm 2015; tỷ lệ bồi thường giữ ở mức an toàn là 42.9%.

Kế hoạch kinh doanh năm 2017, VBI đề ra một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính tới tổng tài sản tăng 10%, tổng doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng 10% so với năm 2016, mở rộng mạng lưới kinh doanh, thành lập thêm 5 chi nhánh mới./.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ của CTCP In Sách Giáo Khoa Hòa Phát (HNX: HTP), năm 2017 công ty dự kiến đặt kế hoạch tổng doanh thu 35 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2 tỷ đồng và cổ tức 10%.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ của CTCP In Sách Giáo Khoa Hòa Phát (HNX: HTP), năm 2017 công ty dự kiến đặt kế hoạch tổng doanh thu 35 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2 tỷ đồng và cổ tức 10%.

Các chỉ tiêu này tăng rất mạnh so thực hiện 2016. Cụ thể, năm qua HTP chỉ thực hiện được hơn 13 tỷ tổng doanh thu, lãi sau thuế 1 tỷ đồng và cổ tức 6%. Như vậy kế hoạch 2017 với doanh thu tăng 166%, lãi ròng tăng 98% và cổ tức tăng 67%./.

Tài liệu đính kèm:
HTP_2017.2.23_788eb6b_Cac_noi_dung_bao_cao_tai_Dai_hoi_2017.pdf

HĐQT CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc (HNX: PMB) đã thông qua kế hoạch tài chính năm 2017 với doanh thu đạt 1,254 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 15.6 tỷ đồng, lần lượt giảm 3% và 25% so với ...

HĐQT CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc đã thông qua kế hoạch tài chính năm 2017 với doanh thu đạt 1,254 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 15.6 tỷ đồng, lần lượt giảm 3% và 25% so với thực hiện năm 2016.

Cụ thể, PMB dự kiến sản lượng năm 2017 đạt 180,500 tấn, trong đó đạm Phú Mỹ đạt 150,000 tấn, còn lại là phân bón Phú Mỹ và phân bón khác.

Về kết quả kinh doanh năm 2016, doanh thu thuần Công ty thu về 1,296 tỷ đồng, giảm 9% và lợi nhuận sau thuế đạt 20.7 tỷ đồng, giảm hơn 17% so với cùng kỳ. Đồng thời, so với kế hoạch đã điều chỉnh thì cả doanh thu và lợi nhuận sau thuế vừa chạm chỉ tiêu (doanh thu kế hoạch sau điều chỉnh là 1,276 tỷ đồng, giảm 13% so với kế hoạch ban đầu, trong khi đó chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế vẫn được giữ nguyên, đạt hơn 20 tỷ đồng)./.

Tài liệu đính kèm:
PMB_2017.2.23_88d070c_CBTT_ve_cac_chi_tieu_ke_hoach_kinh_doanh_nam_2017.pdf

 

Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (Vicem) vừa công bố Báo cáo tổng kết sản xuất - kinh doanh năm 2016 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2017.

Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (Vicem) vừa công bố Báo cáo tổng kết sản xuất - kinh doanh năm 2016 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2017.

Theo đó, về sản lượng sản xuất Clinker trong 2017, Vicem dự kiến sẽ đạt tổi thiểu 18 triệu tấn, sản xuất Xi măng 22 triệu tấn, tiêu thụ SP chính (XM + Clinker) 25 triệu tấn.

Về các chỉ tiêu tài chính trong năm 2017, Vicem đặt mục tiêu doanh thu tối thiểu hơn 35 ngàn tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế tổi thiểu 2,000 tỷ đồng.

Được biết, năm 2016, sản lượng sản xuất Clinker của Vicem đạt 18.7 triệu tấn, tăng 9.3% so với năm 2015 và bằng 98.9% kế hoạch đề ra. Sản xuất xi măng đạt 22.7 triệu tấn, tăng 13.1% so với năm trước và vượt 12.3% kế hoạch năm. Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính (XM + Clinker) đạt hơn 25.8 triệu tấn, vượt 11% kế hoạch 2016./.

CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (HNX: PCE) đặt kế hoạch năm 2017 với doanh thu và lãi ròng đồng thuận giảm so với thực hiện năm 2016. Cụ thể, doanh thu giảm nhẹ, dự kiến đạt 1,994 tỷ ...

CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (HNX: PCE) đặt kế hoạch năm 2017 với doanh thu và lãi ròng đồng thuận giảm so với thực hiện năm 2016. Cụ thể, doanh thu giảm nhẹ, dự kiến đạt 1,994 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm đến 32%, chỉ còn 17 tỷ đồng.

Về sản lượng tiêu thụ, PCE dự kiến sẽ đạt 200,000 tấn đạm Phú Mỹ và 100,000 tấn phân bón khác. Theo đó, các chỉ tiêu tài chính dự phóng như sau:

Được biết, năm 2016, doanh thu mang về đạt hơn 1,997 tỷ đồng, vượt nhẹ so với kế hoạch, tuy nhiên giảm hơn 18% so với cùng kỳ. Tương tự với lợi nhuận sau thuế, đạt 25 tỷ đồng, vượt 56% chỉ tiêu nhưng giảm so với con số thực hiện năm 2015./.

Tài liệu đính kèm:
PCE_2017.2.22_4cd186b_20170220_152_CMT_HÐQT_Vv_CBTT_cac_chi_tieu_ke_hoach_nam_2017.pdf

HĐQT CTCP Vận tải & Xếp dỡ Hải An (HOSE: HAH) đã phê duyệt kế hoạch kết quả kinh doanh năm 2017.

HĐQT CTCP Vận tải & Xếp dỡ Hải An đã phê duyệt kế hoạch kết quả kinh doanh năm 2017.

Cụ thể, doanh thu theo kế hoạch hơn 651 tỷ đồng, tăng 22% so với thực hiện năm trước. Trong đó, mảng khai thác cảng và vận tải lần lượt chiếm tỷ trọng 47% và 50% cơ cấu doanh thu. Chỉ tiêu lãi ròng 150 tỷ đồng, tăng 12%.

Về kế hoạch đầu tư, HAH dự kiến tổng vốn đầu tư cho năm 2017 khoảng 200 tỷ đồng. Cụ thể, Công ty sẽ dùng nguồn vốn tự có, vốn do các doanh nghiệp thành viên đóng góp và vốn vay Ngân hàng để đầu tư một đến hai tàu container loại 1000 - 1500 TEU có giá khoảng 5.5 - 7 triệu USD/tàu. Thêm nữa, HAH sẽ đầu tư thêm vỏ container mới để phục vụ vận chuyển hàng thực phẩm và tiếp tục làm thủ tục đầu tư, chuẩn bị cho các dự án Cát Hải, Depots, kho, bãi, xe kéo để phục vụ hoạt động Logistics.

Một trong số những nội dung HĐQT sẽ trình cho ĐHĐCĐ thường niên 2017 là HAH dự kiến phát hành hơn 11.3 triệu cp để trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 50% nhằm tăng vốn điều lệ. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận để lại./.

Tài liệu đính kèm:
20170221_20170221 - HAH - NQ HDQT ngay 20.pdf

CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (HNX: PSE) đã đặt kế hoạch kinh doanh năm 2017 với doanh thu đạt 2,166 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 23 tỷ đồng, tương ứng giảm 6% và 26% so với con ...

CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ đã đặt kế hoạch kinh doanh năm 2017 với doanh thu đạt 2,166 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 23 tỷ đồng, tương ứng giảm 6% và 26% so với con số thực hiện năm 2016.

Cụ thể, PSE đặt chỉ tiêu sản lượng đạm Phú Mỹ năm 2017 đạt 200,000 tấn, đồng thời sản lượng phân bón (thương hiệu Phú Mỹ và phân bón khác) dự kiến đạt 105,000 tấn.

Được biết, tổng kết năm 2016, cả hai chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế đều giảm so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, doanh thu chỉ đạt 2,166 tỷ đồng, giảm gần 20% đồng thời chỉ mới thực hiện được 89% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 23 tỷ đồng, giảm 15% so với con số thu về 27 tỷ năm 2015, tuy nhiên so với kế hoạch thì PSE vượt hơn 35%./.

Tài liệu đính kèm:
PSE_2017.2.22_7279e06_20170220_CV_16_DNB_HDQT_cong_bo_thong_tin_chi_tieu_KHKD nam_2017.pdf

 

CTCP Điện nước Lắp máy Hải Phòng (HNX: DNC) vừa thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với chỉ tiêu lãi trước thuế tăng 10.5% so với thực hiện năm 2016, ước đạt 13.2 tỷ đồng.

CTCP Điện nước Lắp máy Hải Phòng vừa thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với chỉ tiêu lãi trước thuế tăng 10.5% so với thực hiện năm 2016, ước đạt 13.2 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu theo kế hoạch đạt 230 tỷ đồng, tăng 17% so với kết quả thực hiện năm 2016. Trong đó, kinh doanh điện dự kiến mang về 215 tỷ đồng, còn lại từ là mảng xây dựng xây lắp. Lãi trước thuế 2017 ước đạt 13.2 tỷ đồng, tăng 10.5%.

Bên cạnh đó, Công ty dự kiến sẽ chi trả cổ tức trong năm 2017 với tỷ lệ lớn hơn 19%.

DNC cho biết sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 vào ngày 25/03/2017 nhằm thông qua phương án trả cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 25% và tạm ứng cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Nguồn vốn phát hành cổ phiếu thưởng lấy từ lợi nhuận sau thuế để lại của năm 2016 và quỹ đầu tư phát triển./.

Tài liệu đính kèm:
DNC_2017.2.20_9421591_Nghi_quyet_HDQT_(17_2_2017)_signed.pdf

Theo Nghị quyết HĐQT, CTCP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (HOSE: PXT) thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với lãi ròng đạt 20 tỷ đồng, chỉ bằng 65% thực hiện 2016.

Theo Nghị quyết HĐQT, CTCP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với lãi ròng đạt 20 tỷ đồng, chỉ bằng 65% thực hiện 2016.

Cụ thể, doanh thu theo kế hoạch sẽ đạt 430 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với kết quả thực hiện năm 2016. Theo đó, lãi ròng cũng chỉ bằng 65% thực hiện năm trước.

Đồng thời, Công ty cũng thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 dự kiến vào ngày 16/03/2017./.

Tài liệu đính kèm:
20170220_20170220 - PXT - CBTT Ke Hoach SXKD Nam 2017 Va To Chuc DHDCD.pdf

CTCP Chế biến hàng xuất khẩu Long An (HOSE: LAF) công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với doanh thu thuần 900 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu 48.5 triệu USD và lãi trước thuế 27 tỷ đồng.

CTCP Chế biến hàng xuất khẩu Long An (HOSE: LAF) công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với doanh thu thuần 900 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu 48.5 triệu USD và lãi trước thuế 27 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu này chỉ nhích nhẹ so với thực hiện trong năm 2016 với doanh thu thuần 875 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu 42.5 triệu USD và lãi trước thuế 26 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:
20170216_20170216 - LAF - CBTT NQ HDQT ngay 14-02-2017.pdf

 

HĐQT CTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm (HNX: MCF) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với tổng doanh thu 420 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 16.2 tỷ đồng, cổ tức 11.59%.

HĐQT CTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm (HNX: MCF) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với tổng doanh thu 420 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 16.2 tỷ đồng, cổ tức 11.59%.

Các chỉ tiêu này xấp xỉ với thực hiện trong năm 2016 khi tổng doanh thu ở mức 426 tỷ và lãi trước thuế 16 tỷ đồng. Công ty cũng quyết định tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 với tỷ lệ 11.62% bằng tiền mặt, thời gian thực hiện trong tháng 4/2017.

Công ty cũng dự kiến kế hoạch đầu tư mua sắm trong năm 2017 ở mức 40.74 tỷ đồng, còn năm 2016 chỉ gần 13 tỷ đồng./.

Sau khi về với Nhựa Đồng Nai (HNX: DNP), CTCP Nhựa Tân Phú (HNX: TPP) đang dần dần "lột xác" từ vốn, hoạt động kinh doanh cho đến nhân sự chủ chốt.

Sau khi về với Nhựa Đồng Nai (HNX: DNP), CTCP Nhựa Tân Phú (HNX: TPP) đang dần dần "lột xác" từ vốn, hoạt động kinh doanh cho đến nhân sự chủ chốt.

* Nhựa Đồng Nai đã chi 112 tỷ sở hữu gần 67% vốn TPP, hoàn tất quá trình thâu tóm

Năm 2016 là năm nhiều sự kiện đối với TPP khi trở thành công ty thành viên của DNP (hiện DNP đang nắm gần 73% vốn TPP); sự thay đổi thành viên HĐQT, BKS do thành viên HĐQT, BKS cũ từ nhiệm hoặc nghỉ việc vì lý do cá nhân.

Theo đó, TPP đã tiến hành tái cấu trúc từ tháng 5/2016 và tổ chức lại cơ quan điều hành từ tháng 9/2016.

Trong năm qua, TPP đã bán, thoái vốn và đóng cửa các đơn vị không hiệu quả. Trong đó, Liên doanh Việt Lào (TPP nắm 41% vốn) thua lỗ liên tục, công nợ với TPP không trả được. HĐQT đã có nghị quyết chuyển nhượng phần vốn góp cho 1 trong các thành viên HĐTV Nhựa Việt Lào với giá 0 đồng, nhưng sau đó đối tác không nhận chuyển nhượng. TPP đã quyết định cắt lỗ, mở thủ tục phá sản đơn vị này.

TPP cũng đã thoái vốn tại Tân Phú Sài Gòn, Tân Phú miền Trung để tập trung sản xuất kinh doanh chính. Giải thể chi nhánh Hà Nội, chi nhánh Lao Bảo do hoạt động không hiệu quả, tốn chi phí duy trì bộ máy. Thay vào đó, TPP đã đầu tư khoảng 150 tỷ đồng vào nhà máy Long An, Bắc Ninh, nhà máy HCM cũng được sắp xếp lại...

Với những biến đổi đó, năm 2016, TPP thực hiện được 501 tỷ đồng tổng doanh thu, đạt 91% kế hoạch. Trong khi đó lãi trước thuế 21 tỷ đồng, vượt tới 77% kế hoạch và lãi ròng 19 tỷ đồng. Đây là mức lãi cao nhất từ trước đến nay mà TPP ghi nhận được. Công ty dự kiến chia cổ tức là 15% bằng cổ phiếu.

Với kết quả đó, TPP đặt kế hoạch năm 2017 với doanh thu thuần 723 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 38 ỷ và 30 tỷ đồng. Theo TPP, hiện công ty đã hoàn thiện xưởng gia công sản xuất phụ kiện PVC và từ giữa 2017 sẽ sản xuất phụ kiện PPR cho Nhựa Đồng Nai, hứa hẹn gia tăng doanh số so với kế hoạch trên.

Ngoài ra, để có vốn đầu tư TPP cũng xin ý kiến cổ đông phương án phát hành hơn 3.4 triệu cp để trả cổ tức 15% và thưởng từ vốn chủ sở hữu (36.5%). Vốn điều lệ sau phát hành dự kiến tăng lên 100 tỷ đồng.

Với sự tham gia của DNP, giá cổ phiếu TPP từ khi niêm yết đến nay cũng có sự biến động rõ rệt, khả quan hơn rất nhiều khi tăng tới 432% để lên mức 33,000 đồng/cp như hiện nay.

Biến động giá cổ phiếu TPP từ khi niêm yết đến nay

 

Tài liệu đính kèm:
TPP_2017.2.20_5468e96_Tai_lieu_DHDCD_TN_NAM_2017.pdf

CTCP Thể thao Ngôi sao Geru (GER) đặt kế hoạch năm 2017 với tổng doanh thu 76 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 3 tỷ và 2.5 tỷ đồng, cổ tức 6%.

CTCP Thể thao Ngôi sao Geru (GER) đặt kế hoạch năm 2017 với tổng doanh thu 76 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 3 tỷ và 2.5 tỷ đồng, cổ tức 6%.

Các chỉ tiêu khác như sản xuất ở mức 1.4 triệu quả bóng, trong đó chủ yếu vẫn là bóng cao su với 1.22 triệu quả, bóng dán và bóng khâu là 88,700 quả và 93,900 quả. Tiêu thụ tương ứng với sản xuất, thị trường chính vẫn là xuất khẩu 925,000 quả, còn lại là nội địa 451,400 quả.

Được biết, năm 2015 GER cũng chỉ thực hiện được 74 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 2 tỷ đồng lãi ròng./.

Tài liệu đính kèm:
GER_2017.2.20_00ec518_kehoach2017.pdf
GER_2017.2.20_f7edab2_nghi_quyet_quy_42016_signed.pdf

Tổng Công ty Phân bón & Hóa chất Dầu khí - CTCP (HOSE: DPM) công bố kế hoạch năm 2017 với lãi ròng đạt 823 tỷ đồng, giảm 27% so với thực hiện năm 2016.

Tổng Công ty Phân bón & Hóa chất Dầu khí - CTCP công bố kế hoạch năm 2017 với lãi ròng đạt 823 tỷ đồng, giảm 27% so với thực hiện năm 2016.

Theo kế hoạch hợp nhất, DPM đặt chỉ tiêu 7,743 tỷ đồng doanh thu và 823 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 3% và 27% so với kết quả thực hiện năm 2016. Theo đó, các chỉ tiêu của kế hoạch Công ty mẹ cũng giảm, lãi ròng chỉ đạt 810 tỷ đồng và giảm 26.5%.

Công ty cũng công bố kế hoạch đầu tư với nhu cầu gần 2,791 tỷ đồng cho mục đích đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản, trang thiết bị. Dự kiến 46% vốn đầu tư sẽ lấy từ vốn chủ sở hữu, phần còn lại lấy từ vốn vay và khác./.

Tài liệu đính kèm:

20170216_20170216 - DPM - CBTT Chi tieu ke hoach san xuat kinh doanh nam 2017.pdf

HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) vừa thông qua kế hoạch năm 2017 với hàng loạt con số lớn như phát hành 250 triệu cp tỷ lệ 10%, trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016 tỷ lệ 50%, cổ tức 2017 tỷ lệ ...

HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) vừa thông qua kế hoạch năm 2017 với hàng loạt con số lớn như phát hành 250 triệu cp tỷ lệ 10%, trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016 tỷ lệ 50%, cổ tức 2017 tỷ lệ 30%... để huy động vốn đầu tư vào dự án tại Dung Quất.

Cụ thể, HPG đặt kế hoạch doanh thu toàn Tập đoàn dự kiến đạt 38,000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 5,000 tỷ đồng. Hai chỉ tiêu này khá trái ngược so với thực hiện năm 2016, theo đó doanh thu tăng 12% trong khi lợi nhuận giảm 24%. EPS ở mức 3,294 đồng. Cổ tức 2017 dự kiến là 30%.

HĐQT cũng thông qua mức trích lập Quỹ cho năm 2016 với dự phòng tài chính là 265 tỷ đồng, khen thưởng phúc lợi 330 tỷ đồng, thù lao HĐQT 66 tỷ đồng và khen thưởng ban đều hành 170 tỷ đồng.

Còn mức trích lập năm 2017 là tối đa 5% lợi nhuận sau thuế đối với khen thưởng phúc lợi và ban điều hành, còn thù lao HĐQT sẽ không qua 1% lợi nhuận sau thuế, còn quỹ đầu tư phát triển sẽ do HĐQT đề xuất. Mức cổ tức năm 2016 là 50% bằng cổ phiếu và thực hiện trong quý 1,2/2017.

Ngoài ra, HPG cũng sẽ phát hành 250 triệu cp tỷ lệ 10% với mức giá sẽ do ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định theo yếu tố thị trường và không thấp hơn mệnh giá. Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ dùng để đầu tư dự án khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất và bổ sung vốn cho hoạt động của tập đoàn.

Ngoài ra, HĐQT HPG cũng thông qua việc tăng thêm 1,000 tỷ đồng vốn góp vào CTCP Thép Hòa Phát, tức tăng lên 3,500 tỷ đồng, chiếm 99.99% vốn. Trong khi đó, HPG cũng sẽ bán 99.89 triệu cp, tương ứng 99.89% vốn tại CTCP Năng lượng Hòa Phát cho CTCP Thép Hòa Phát với giá 998.9 tỷ đồng.

HĐQT cũng thông qua việc đầu tư thực hiện dự án khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất tại khu Kinh tế Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi. Dự án có tổng mức đầu tư 52,000 tỷ đồng, trong đó vốn cố định 40,000 tỷ đồng, và vốn lưu động 12,000 tỷ đồng. Mục tiêu dự án là sản xuất gang, phôi thép từ quặng sắt quy mô 4 triệu tấn các loại/năm. Dự án bắt đầu thực hiện từ tháng 2/2017 và dự kiến hoàn tất vào năm 2019./.

Tài liệu đính kèm:
20170217_20170217 - HPG - CBTT NQ HDQT So 03,04,07 ngay 17.2.2017.pdf

Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX: PVS) đã phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2017 với doanh thu hợp nhất 13,000 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt 700 tỷ và 560 tỷ đồng.

Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX: PVS) đã phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2017 với doanh thu hợp nhất 13,000 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt 700 tỷ và 560 tỷ đồng.

Đối với chỉ tiêu công ty mẹ, tổng doanh thu ở mức 7,900 tỷ đồng, lãi trước và sau thuế lần lượt là 420 tỷ đồng và 410 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu này khá thấp so với thực hiện của năm 2016 với doanh thu thuần ở mức 18,719 tỷ đồng, giảm 20% so năm 2015 và chỉ bằng 85% kế hoạch. Lãi ròng đạt 987 tỷ đồng, vẫn giảm 35% nhưng lại vượt gần 3% kế hoạch. Như vậy lãi ròng có sự sụt giảm mạnh tới 42%./.

Tài liệu đính kèm:
PVS_2017.2.17_7bb802c_2971_bn_2017_02_15_1558_1.PDF

HĐQT CTCP Coma18 (HOSE: CIG) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với tổng doanh thu  30 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2 tỷ đồng.

HĐQT CTCP Coma18 (HOSE: CIG) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với tổng doanh thu  30 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2 tỷ đồng.

Công ty sẽ thúc đẩy công tác tìm kiếm việc làm và trển khai các dự án trong năm 2017. Bên cạnh đó, công ty vẫn tiếp tục thực hiện và thúc đẩy quá trình đầu tư dự án Khu công nghệp Kim Thành để xây dựng hạ tầng.. .; tham gia liên danh và triển khai đầu tư dự án thủy điện trước quý 2/2017 và dự án BOT lĩnh vực giao thông.

Được biết, trong năm 2016 CIG thực hiện được gần 47 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 3 tỷ đồng lãi sau thuế./.

Tài liệu đính kèm:
20170216_20170216 - CIG - NQ HDQT so 01.pdf

 

ĐHĐCĐ thường niên sắp tới của CTCP Thủy điện Sê San 4A (HOSE: S4A) sẽ bàn về kế hoạch năm 2017 với tổng doanh thu 278 tỷ đồng, lãi sau thuế gần 71 tỷ đồng, sản lượng điện thương phẩm 331,000 triệu ...

ĐHĐCĐ thường niên sắp tới của CTCP Thủy điện Sê San 4A (HOSE: S4A) sẽ bàn về kế hoạch năm 2017 với tổng doanh thu 278 tỷ đồng, lãi sau thuế gần 71 tỷ đồng, sản lượng điện thương phẩm 331,000 triệu kwh. Cổ tức dự kiến 16-17%.

S4A nhận định, 2017 được đánh giá là một năm có yếu tố thuận lợi với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh so với năm 2016. Cụ thể như khí tượng thủy văn khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong thời gian vừa qua mua nhiều vào các tháng cuối năm 2016 nên lượng nước trên các hồ chứa của các nhà máy thủy điện bậc thang phía thương lưu đã tích đầy so với số liệu thiết kế. Do đó, dự kiến sản lượng sản xuất trong các tháng mua khô năm 2017 của nhà máy thủy điện Sê San 4A sẽ cao hơn năm 2016.

Bên cạnh đó, các yếu tố tác động làm tăng chi phí tài chính cũng là một vấn đề không lường trước được. Cụ thể như do tình hình dư nợ vay bằng đồng USD tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nam Gia Lai đến tại thời điểm 31/12/2016 là 24.73 triệu USD, với tình hình biến động tỷ giá tăng đột biến như các năm gần đây bình quân khoảng từ 3-5%/năm, đây là một yếu tố làm tăng chi phí tài chính của công ty.

Căn cứ các yếu tố trên bên cạnh yếu tố thuận lợi khác như lãi suất ngân hàng ổn định, chi phí khác có thể giảm, S4A đặt kế hoạch năm 2017 với tổng doanh thu 278 tỷ đồng, lãi sau thuế gần 71 tỷ đồng, sản lượng điện thương phẩm 331,000 triệu kwh. Cổ tức dự kiến 16-17%.

Trong khi đó, năm 2016 S4A thực hiện được 225 tỷ đồng doanh thu thuần và 69 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Cổ tức 2016 ở mức 16%.

Công ty cũng sẽ triển k thực hiện các thủ tục pháp lý về giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án điện năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đồng thời tìm kiếm các dự án thủy điện để đầu tư mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong thời gian tới. /.

Tài liệu đính kèm:
20170214_20170214 - S4A - CBTT BCTC Kiem toan 2014 kem giai trinh va CBTT duong link tai lieu DHDCD TN 2017.pdf

 

HĐQT CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (HNX: PPS) đã thông qua chỉ tiêu năm 2017 với tổng doanh thu 992 tỷ đồng, lãi sau thuế 24.5 tỷ đồng.

HĐQT CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (HNX: PPS) đã thông qua chỉ tiêu năm 2017 với tổng doanh thu 992 tỷ đồng, lãi sau thuế 24.5 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu 992 tỷ đồng, trong đó đóng góp chính là doanh thu nhà thầu phụ (617 tỷ đồng), tiếp đến là trực tiếp từ các hợp đồng (283 tỷ đồng). Tổng chi phí ngốn tới 960 tỷ đồng, nên lãi trước thuế xuống mức 31.5 tỷ đồng và sau thuế là 24.5 tỷ đồng. Công ty dự kiến chia cổ tức 13.9%.

Trong năm 2016, PPS thực hiện 1,257 tỷ đồng doanh thu thuần và 25 tỷ đồng lãi sau thuế. Như vậy kế hoạch 2017 của PPS gần như đi ngang so với thực hiện 2016./.

Tài liệu đính kèm:
PPS_2017.2.14_45f4755_30.QD.HDQT.DVKT_KHSXKD_2017.pdf

 

ĐHĐCĐ niên độ 2016-2017 sắp tới của CTCP XNK Thủy sản An Giang (HOSE: AGF) sẽ thông qua kế hoạch doanh thu 2,500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 50 tỷ đồng. Cổ tức tiền mặt 10%.

ĐHĐCĐ niên độ 2016-2017 sắp tới của CTCP XNK Thủy sản An Giang (HOSE: AGF) sẽ thông qua kế hoạch doanh thu 2,500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 50 tỷ đồng. Cổ tức tiền mặt 10%.

Ngoài ra, các chỉ tiêu khác như sản lượng cá tra fillet xuất khẩu ở mức 33,000 tấn, tiêu thụ nội địa 2,200 tấn. Kim ngạch xuất khẩu đạt 68 triệu USD, nhập khẩu là 2 triệu USD.

Được biết, trong niên độ 2015-2016, AGF thực hiện được 3,291 tỷ đồng doanh thu thuần nhưng lãi trước thuế 3.9 tỷ, lãi ròng chỉ vỏn vẹn hơn 4 tỷ đồng. Cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 25%.

Như vậy, kế hoạch niên độ 2016-2017 của AGF khá trái ngược nhau khi doanh thu giảm còn lợi nhuận tại tăng hơn gấp 12 lần./.

Tài liệu đính kèm:
20170215_20170214 - AGF - CBTT duong link dang tai tai lieu DHDCD.pdf

 

Đang tải dữ liệu...

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng