Kế hoạch 2017

HĐQT Tổng CTCP Dung dịch Khoan & Hóa phẩm Dầu khí (HNX: PVC) thông qua chỉ tiêu tài chính 2017 với tổng doanh thu hợp nhất 2,660 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt 25 tỷ và 17.8 tỷ đồng.

HĐQT Tổng CTCP Dung dịch Khoan & Hóa phẩm Dầu khí (HNX: PVC) thông qua chỉ tiêu tài chính 2017 với tổng doanh thu hợp nhất 2,660 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt 25 tỷ và 17.8 tỷ đồng.

Còn đối với công ty mẹ, kế hoạch tổng doanh thu ở mức 1,889 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 30 tỷ đồng và cổ tức 14%.

Mặc dù chưa công bố báo cáo tài chính quý 4/2016, nhưng tại hội nghị tổng kết cuối năm 2016, PVC cho biết thực hiện được 1,536 tỷ đồng doanh thu, vượt 26% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế 21.4 tỷ đồng.

Trong khi đó, theo công bố trước đó, 9 tháng 2016 công ty lỗ ròng 46 tỷ đồng, như vậy khả năng quý 4 PVC có lãi?

Tài liệu đính kèm:
PVC_2017.1.19_dd24190_NQ_116_HDQT_signed.pdf

HĐQT CTCP Đầu tư LDG (HOSE: LDG) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017.

HĐQT CTCP Đầu tư LDG thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Cụ thể, doanh thu thuần 1,499 tỷ đồng, gấp 2.7 lần so với kế hoạch năm 2016. Theo đó, mục tiêu lãi ròng đạt 250 tỷ đồng, tăng 62% so với con số kế hoạch là 154 tỷ đồng. Kế hoạch này sẽ được HĐQT LDG trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2017 để cổ đông thông qua.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, LDG đạt doanh thu thuần 294.8 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ 2015 và tương đương hơn 53% kế hoạch cả năm. Lãi ròng 9 tháng ghi nhận 76 tỷ đồng, giảm 26% và đạt 49% chỉ tiêu cả năm./.

Tài liệu đính kèm:
20170118_20170118 - LDG - NQ HDQT VV THONG QUA KE HOACH HD 2017.pdf

HĐQT CTCP In Sách giáo khoa Tp.HCM (HNX: SAP) vừa thông qua kết quả báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

HĐQT CTCP In Sách giáo khoa Tp.HCM vừa thông qua kết quả báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Nhìn chung, sản lượng trang in thực hiện thấp hơn kế hoạch. Do đó, tổng doanh thu chỉ đạt 10.5 tỷ đồng, chỉ thực hiện 78% kế hoạch. SAP tiếp tục ghi nhận lỗ trước thuế 442 triệu đồng, trong khi con số kế hoạch là 500 triệu đồng.

Về kế hoạch năm 2017, sản lượng các sản phẩm trang in tăng khoảng 12%, mục tiêu doanh thu đạt hơn 12.2 tỷ đồng, tăng 16% so với thực hiện 2016. Lợi nhuận trước thuế đạt 300 triệu đồng. Công ty dự kiến không chi cổ tức cho năm 2017 như năm 2016.

Tài liệu đính kèm:
SAP_2017.1.18_a496415_2017__kem_mau_08_signed.pdf

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (HOSE: SMC) thông báo Nghị quyết HĐQT về kết quả hoạt động năm 2016, mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (HOSE: SMC) thông báo Nghị quyết HĐQT về kết quả hoạt động năm 2016, mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Cụ thể, trong năm 2016, SMC ước tiêu thụ hơn 1 triệu tấn sản phẩm thép, tương ứng doanh thu 9,441 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 362 tỷ đồng. Với kết quả này, dù doanh thu chưa đạt kế hoạch nhưng lợi nhuận thì bỏ xa con số 60 tỷ đồng đã đề ra.

Năm 2017, SMC đặt kế hoạch tiêu thụ 1.05 triệu tấn thép, doanh thu 10,550 tỷ đồng và lãi ròng 80 tỷ đồng.

Trên sàn, giá cổ phiếu SMC trong 1 năm qua tăng hơn 235%, từ 6,500 đồng/cp để lên mốc 21,800 đồng/cp và khối lượng giao dịch bình quân trong giai đoạn này đạt 115,077 cp/phiên.

Tài liệu đính kèm:
20170118_20170118 - SMC - NQHDQT ve ket qua HDKD nam 2016 va noi dung lay y kien CD bang van ban.pdf

Tại hội nghị tổng kết hoạt động ngân hàng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2017, Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết tăng trưởng tín dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2016 đạt ...

Tại hội nghị tổng kết hoạt động ngân hàng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2017, Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết tăng trưởng tín dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2016 đạt 19.3%, cao hơn mức tăng 18.1% của cả nước.

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tiếp tục giữ ổn định và giảm lãi suất 

Cụ thể, tại hội nghị, Thống đốc Lê Minh Hưng đánh giá cao những kết quả đạt được của toàn ngành ngân hàng trong ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mặc dù chưa đạt được kế hoạch song GDP tăng 6.2% là kết quả quan trọng phản ánh hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ của NHNN về lãi suất, tín dụng và tỷ giá. Năm 2016, tăng trưởng tín dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đạt 19.3%, cao hơn mức tăng 18.1% của cả nước.

Năm 2017, kế hoạch tăng trưởng kinh tế ở mức GDP 6.7%; lạm phát dưới 4% là áp lực và thách thức lớn đối với ngành ngân hàng, đối với điều hành chính sách tiền tệ. Với việc phải đạt được đa mục tiêu trong tăng trưởng và phát triển, đòi hỏi chính sách tiền tệ phải tiếp tục thực thi hiệu quả, linh hoạt và phù hợp diễn biến tình hình thực tế nền kinh tế, song NHNN khẳng định kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kìm giữ lạm phát. Trong đó, tiếp tục đảm bảo ổn định lãi suất và giảm lãi suất để hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục chính sách tỷ giá phù hợp kết hợp điều hành hợp lý thị trường nội tệ để ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu.

5 nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2017, Thống đốc đề nghị ngành ngân hàng thành phố, các TCTD nói chung và trên địa bàn thành phố nói riêng thực hiện tốt 05 nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu, rộng như hiện nay, để tăng trưởng và phát triển bền vững, các TCTD cần tuân thủ và thực hiện nghiêm các quy định của Ngân hàng Trung ương (NHTW) về hoạt động ngân hàng, về an toàn hệ thống. Trong đó NHTW sẽ tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để đảm bảo hoạt động ngân hàng ổn định, an toàn, minh bạch và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Thứ hai, cần quan tâm chất lượng tín dụng. Tăng trưởng song phải đảm bảo an toàn, hiệu quả, đảm bảo Chất lượng tín dụng, đảm bảo cơ cấu nguồn vốn và sử dụng vốn hợp lý. Sự chênh lệch kỳ hạn nguồn vốn và cho vay vốn sẽ tiềm ẩn rủi ro trong cho vay, nhất là tín dụng trung dài hạn. Điều này các TCTD cần đặc biệt quan tâm.

Thứ ba, nâng cao chất lượng quản trị, điều hành và nguồn nhân lực

Thứ tư, mặc dù nợ xấu đã được kiểm soát, song các TCTD cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề này, đảm bảo kiểm soát được nợ xấu; xử lý nợ xấu để tăng trưởng và phát triển ổn định, bền vững. Liên quan đến vấn đề này, NHNN sẽ nghiên cứu và đề xuất Quốc hội các vấn đề về pháp lý để làm rõ trách nhiệm của người vay; quyền lợi của người cho vay và bản chất vấn đề đó là quyền lợi của người gửi tiền (vì nguồn vốn huy động của người dân được các TCTD sử dụng cho vay) nhằm đảm bảo việc xử lý nợ, xử lý tài sản bảo đảm nợ vay cho các TCTD được thuận lợi, hiệu quả hơn.

Thứ năm, an toàn trong hoạt động thanh toán, hạn chế thấp nhất rủi ro do yếu tố con người, yếu tố công nghệ.

Ngoài ra, để thực hiện hiệu quả chính sách tiền tệ, tín dụng của NHTW trong năm 2017, ông Hưng tiết lộ ngay tuần sau NHNN sẽ ban hành 03 chỉ thị về các giải pháp tiền tệ tín dụng và ngân hàng; về thanh tra giám sát ngân hàng và tái cơ cấu hệ thống; về an toàn, an ninh trong hoạt động thanh toán./.

HĐQT CTCP Than Hà Lầm - Vinacomin (HNX: HLC) vừa thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

HĐQT CTCP Than Hà Lầm - Vinacomin (HNX: HLC) vừa thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Nhìn chung, các chỉ tiêu về sản xuất đều tăng, tiêu biểu như sản lượng than nguyên khai lên đến 2.6 triệu tấn, tăng hơn 8% so với kế hoạch năm trước. Chỉ tiêu doanh thu sản xuất than năm 2017 đạt hơn 2,650 tỷ đồng, tăng 7% so với kế hoạch năm 2016. Theo đó, lợi nhuận đạt hơn 33 tỷ đồng, tăng 10%.

Được biết, trong năm 2016, than nguyên khai sản xuất của HLC đạt 2.22 triệu tấn, vượt nhẹ so kế hoạch. Tiêu thụ 2.19 triệu tấn, vượt 2% kế hoạch. Doanh thu sản xuất than đạt 2,340 tỷ đồng vừa hoàn thành kế hoạch./.

Tài liệu đính kèm:

HLC_kehoach2017.pdf

HĐQT của CTCP Thủy điện Cần Đơn (HOSE: SJD) đã thông qua kết quả kinh doanh ước đạt năm 2016 với doanh thu 357.5 tỷ đồng, đạt 91% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 166 tỷ đồng, tương đương 85% ...

HĐQT của CTCP Thủy điện Cần Đơn đã thông qua kết quả kinh doanh ước đạt năm 2016 với doanh thu 357.5 tỷ đồng, đạt 91% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 166 tỷ đồng, tương đương 85% chỉ tiêu năm. 

Năm 2017, SJD dự kiến đạt tổng doanh thu 385 tỷ đồng, tăng gần 8% so với ước thực hiện năm 2016. Lợi nhuận ròng đặt mục tiêu ở mức 153.8 tỷ đồng.

Dự kiến trong quý 1/2017, SJD sẽ ghi nhận doanh thu 46.1 tỷ đồng và hơn 8.3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương đương lần lượt 12% kế hoạch doanh thu năm và hơn 5% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tài liệu đính kèm:
20170113_20170113 - SJD - CBTT QD ve viec thuc hien 2016 va KH SXKD 2017.pdf

 

HĐQT CTCP Cao su Tây Ninh (HOSE: TRC) vừa thông qua một số chỉ tiêu thực hiện kết quả kinh doanh 2016 với doanh thu ước đạt gần 402 tỷ đồng và lãi trước thuế 77.4 tỷ đồng.

HĐQT CTCP Cao su Tây Ninh (HOSE: TRC) vừa thông qua một số chỉ tiêu thực hiện kết quả kinh doanh 2016 với doanh thu ước đạt gần 402 tỷ đồng và lãi trước thuế 77.4 tỷ đồng.

Với kết quả này, HĐQT TRC đề xuất mức cổ tức 2016 là 15%, cao hơn mức 10% đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Năm 2017, HĐQT TRC đặt kế hoạch tiêu thụ 10,960 tấn mũ cao su, với tổng doanh thu gần 470 tỷ đồng và lãi trước thuế 107 tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm:
20170113_20170113 - TRC - NQ HDQT ngay 13-01-2017.pdf

HĐQT CTCP Đầu tư Phát Triển Công nghiệp - Thương mại Củ Chi (HOSE: CCI) vừa thông qua báo cáo một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.

HĐQT CTCP Đầu tư Phát Triển Công nghiệp - Thương mại Củ Chi vừa thông qua báo cáo một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Cụ thể, tổng doanh thu năm 2016 đạt gần 309 tỷ đồng, giảm 17% so với năm 2015 và thực hiện được 77% kế hoạch năm. Tổng chi phí hơn 275 tỷ đồng, tương đương 75% kế hoạch. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của Công ty ghi nhận 26.4 tỷ đồng, vượt nhẹ kế hoạch 1.5%.

CCI sẽ chi gần 21 tỷ đồng trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 12%; trong đó Công ty đã thực hiện thanh toán cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền mặt vào tháng 08/2016, với tỷ lệ 5%; đợt 2/2016 dự kiến sẽ vào tháng 04/2017 với tỷ lệ dự kiến là 7%.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 với tổng doanh thu đạt 388 tỷ đồng, tăng 26% so với thực hiện năm 2016. Tổng chi phí năm 2017 dự kiến tăng 28% lên 353 tỷ đồng. Lãi ròng kế hoạch theo đó dừng ở mức 28 tỷ đồng, tăng 6%. Công ty cũng dự chi cổ tức với tỷ lệ từ 12% trở lên.

Về hệ thống kinh doanh xăng dầu, CCI sẽ triển khai đầu tư cửa hàng xăng dầu số 16 và số 17, chuyển nhượng 1 cửa hàng đang thuê (CH KDXD số 12), chuyển nhượng quyền sử dụng đất, xây dựng 1 cửa hàng và phát triển thêm 2 đại lý.

Về kế hoạch thực hiện thủ tục đầu tư các dự án, Công ty tiếp tục hoàn chỉnh thủ tục đầu tư nhà lưu trú công nhân thuộc dự án Khu tái định cư đường Đinh Kiếp (hơn 4,422 m2), nghiên cứu hình thức đầu tư và theo dõi khu đất tại xã Tân Thông Hội (0.8 ha) và dự án Khu dân cư Tân Phú Trung (43 ha). Đồng thời, thực hiện thủ tục điều chỉnh diện tích KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng từ 173.24 ha xuống 73 ha và triển khai đền bù giải tỏa khu tiểu dự án 4.97 ha./.

Tài liệu đính kèm:
20170111_NQ HDQT.pdf
20170111_CBTT.pdf

HĐQT CTCP Vật tư - Xăng dầu (HOSE: COM) đã thống nhất kế hoạch tài chính năm 2017 với doanh thu 3,500 tỷ và lãi ròng 50 tỷ đồng.

HĐQT CTCP Vật tư - Xăng dầu (HOSE: COM) đã thống nhất kế hoạch tài chính năm 2017 với doanh thu 3,500 tỷ và lãi ròng 50 tỷ đồng.

Được biết trong 9 tháng đầu năm 2016, doanh thu COM đạt gần 2,545 tỷ đồng, giảm 16% so cùng kỳ năm trước do giá bán xăng giảm. Tuy nhiên nhờ biên lãi gộp tăng đáng kể nên lãi ròng 9 tháng đầu năm COM xấp xỉ cùng kỳ, đạt 75 tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm:
20170111_20170111 - COM - NQ HDQT ve ke hoach tai chinh 2017.pdf

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, ngày 11/01, Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam - Vinacomin (TKV) đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, ngày 11/01, Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam - Vinacomin (TKV) đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Theo đó, năm 2017, Vinacomin hướng tới mục tiêu tổng doanh thu của toàn Tập đoàn đạt 106,865 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2016. Lợi nhuận đạt 1,000 tỷ đồng. Tiền lương bình quân chung toàn Tập đoàn đạt 9.3 triệu đồng/người/tháng (tăng 5,3% so với 2016); trong đó sản xuất than 9.8 triệu đồng/người/tháng (tăng 5% so với năm 2016).

Trong năm 2016, doanh thu tổng số toàn Tập đoàn là 101,180 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch và bằng 95% thực hiện năm 2015. Lợi nhuận của Vinacomin trong năm 2016 đạt trên 800 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2015.

Tổng số lao động của Tập đoàn là 112,800 người; trong đó lao động cho sản xuất than là 77,000 người. Tiền lương thực lĩnh bình quân của người lao động toàn Tập đoàn đạt 8.9 triệu đồng/người/tháng, tương đương mức tiền lương năm 2015; trong đó sản xuất than đạt 9.5 triệu đồng/người/tháng. Tiền lương bình quân của thợ lò đạt 13.1 triệu đồng/người/tháng.

Về công tác tái cơ cấu, tính đến nay, Vinacomin đã hoàn thành cổ phần hóa 61 doanh nghiệp trong toàn Tập đoàn, số tiền thu được sau thoái vốn đạt gần 2,000 tỷ đồng; giảm số đầu mối các đơn vị thuộc Tập đoàn từ 66 xuống 49 đơn vị./.

Tại hội nghị tổng kết năm 2016, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank (HOSE: VCB) cho biết, lợi nhuận trước thuế năm 2016 đạt 8,212 tỷ đồng, tăng 23.4% so với cùng kỳ.

Tại hội nghị tổng kết năm 2016, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank (HOSE: VCB) cho biết, lợi nhuận trước thuế năm 2016 đạt 8,212 tỷ đồng, tăng 23.4% so với cùng kỳ.

Tỷ lệ nợ xấu của Vietcombank ở mức 1.44%, giảm 0.4% so với cuối năm 2015. Tỷ lệ quỹ dự phòng rủi ro/nợ xấu duy trì ở mức cao, tương đương 121%.

Với kết quả đó, năm 2017 Vietcombank phấn đấu tổng tài sản tăng 11%, tín dụng tăng 18%, huy động vốn từ nền kinh tế tăng 15%; tỷ lệ nợ xấu dưới 1.5% và lợi nhuận trước thuế tăng 12% (9,200 tỷ đồng)./.

CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (HOSE: DCM) đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2017 đạt 5,328 tỷ đồng, riêng công ty mẹ đạt 5,300 tỷ đồng. Cùng với đó, con số kỳ vọng cho lợi nhuận sau thuế tương ...

CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2017 đạt 5,328 tỷ đồng, riêng công ty mẹ đạt 5,300 tỷ đồng. Cùng với đó, con số kỳ vọng cho lợi nhuận sau thuế tương đương 633 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2017

Được biết thêm, trong năm 2017 DCM dự kiến đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản, thiết bị với tổng vốn đầu tư là 540.5 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu tương đương 54%, đạt 288.6 tỷ đồng, còn lại 251.9 tỷ đồng từ nguồn vốn vay và vốn khác./.

Tài liệu đính kèm:
20170106_20170106 - DCM - CBTT NQ HDQT vv ke hoach kinh doanh 2017.pdf

HĐQT của Tổng CTCP Xây dựng Thủy lợi 4 (UPCoM: TL4) cho biết kết quả giá trị sản lượng năm 2016 của toàn Tổng công ty đạt 373.7 tỷ đồng, trong đó riêng quý 4/2016 đạt 91.8 tỷ đồng. 

HĐQT của Tổng CTCP Xây dựng Thủy lợi 4 (UPCoM: TL4) cho biết kết quả giá trị sản lượng năm 2016 của toàn Tổng công ty đạt 373.7 tỷ đồng, trong đó riêng quý 4/2016 đạt 91.8 tỷ đồng. 

Riêng Công ty mẹ ghi nhận giá trị sản lượng cả năm đạt 216.2 tỷ đồng, trong đó chi nhánh miền trung cao nhất với hơn 64 tỷ đồng, theo sau là chi nhánh miền bắc với hơn 59 tỷ đồng và chi nhánh miền nam gần 48.8 tỷ đồng, phần còn lại đến từ chi nhánh Tây Nguyên và một số dự án khác. Các công ty con và đơn vị liên kết đóng góp hơn 157.3 tỷ đồng giá trị sản lượng.

Năm 2017, TL4 dự kiến, trong quý 1, giá trị sản lượng toàn Tổng công ty đạt gần 169 tỷ đồng và riêng Công ty mẹ là 133.5 tỷ đồng.

Tính cả năm 2017, TL4 đặt mục tiêu giá trị sản lượng toàn Tổng công ty ở mức 687.3 tỷ đồng và riêng Công ty mẹ là 527 tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm:
TL4_2017.1.5_584c174_TL4_nghi_quyet_Hdqt_3_1_2017.pdf
TL4_2017.1.5_a5c6467_TL4_BAO_CAO_THUC_HIEN_2016_VA_KE_HOACH__2017.pdf

HĐQT CTCP Kỹ nghệ Lạnh (HOSE: SRF) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tài chính năm 2017, kế hoạch chia cổ tức năm 2016 và thưởng cp cho cổ đông hiện hữu.

HĐQT CTCP Kỹ nghệ Lạnh công bố Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tài chính năm 2017, kế hoạch chia cổ tức năm 2016 và thưởng cp cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, doanh thu ký hợp đồng kế hoạch năm 2017 ở mức 2,200 tỷ đồng, tăng 29% so với kế hoạch năm 2016. Theo đó, mục tiêu doanh thu và lãi ròng đạt 1,700 tỷ đồng và 77 tỷ đồng, lần lượt tăng 21% và 28% so với kế hoạch năm trước.

Đồng thời, HĐQT cũng dự kiến kế hoạch chia cổ tức 2016 với tỷ lệ 20% và thưởng cp cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 33.33%.

Tất cả nội dung trên sẽ được đưa vào chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 để lấy ý kiến cổ đông.

Tài liệu đính kèm:
20170105_20170105 - SRF - CBTT Ke Hoach Tai Chinh Nam 2017 Va Ke Hoach Co Tuc Nam 2016.pdf

Trái với nhiều dự đoán được các chuyên gia đưa ra từ đầu năm, thị trường tài chính đã trải qua một năm 2016 khá “yên bình” và không có nhiều biến động đặc biệt, cho dù quốc tế diễn ra không ít sự ...

Trái với nhiều dự đoán được các chuyên gia đưa ra từ đầu năm, thị trường tài chính đã trải qua một năm 2016 khá “yên bình” và không có nhiều biến động đặc biệt, cho dù quốc tế diễn ra không ít sự kiện vượt ngoài dự đoán. Tuy nhiên, điều này được đánh giá sẽ tạo áp lực cho năm 2017 khi dư địa chính sách dần thu hẹp.

Cuối năm 2015, khi những ước đoán về diễn biến của năm 2016 trở thành tâm điểm thảo luận của không chỉ nhà đầu tư mà còn các chuyên gia trên thị trường, một diễn biến tích cực diễn ra nhưng cũng là một kịch bản có xác suất thấp nhất được tính đến khi hầu hết các chuyên gia thời điểm đó đều cho rằng, lãi suất và tỷ giá sẽ là hai yếu tố tại lên sự bất ngờ cho năm 2016.

Trong một báo cáo phân tích được đưa ra đầu năm 2016, nhóm nghiên cứu của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đã nhận định, rủi ro tỷ giá ở mức đáng kể trong năm 2016 với áp lực từ các yếu tố bên ngoài, đặc biệt là từ Trung Quốc. Thực tế, nhận định này không phải không có nguyên nhân. Riêng trong năm 2015, tỷ giá bình quân liên ngân hàng ghi nhận 3 lần điều chỉnh tăng và biên độ giao dịch được điều chỉnh từ 1% lên 3%, tính ra VNĐ đã mất giá khoảng 5% so với USD trong năm 2015.

Trong một kịch bản tương đối tích cực và không có biến động lớn trên thế giới vượt ngoài tầm dự báo, chúng tôi kỳ vọng VNĐ sẽ giảm giá khoảng 4-5% so với USD trong năm 2016”, VCBS đánh giá.

Đối với lãi suất, nhóm nghiên cứu cũng cho rằng sẽ chịu áp lực tăng trong năm 2016 nhưng kỳ vọng sẽ chỉ tăng nhẹ so mặt bằng lãi suất đã ổn định và giảm nhẹ trong năm 2015.

Tuy nhiên, thực tế diễn ra lại mang đến một bộ mặt hoàn toàn khác!

Năm 2016 là một năm với quá nhiều biến cố “thiên nga đen” – những sự kiện quốc tế, mà chủ yếu là địa chính trị vượt ngoài dự đoán của hầu hết giới phân tích, những kết quả tưởng chừng như không thể xảy ra. Từ sự kiện trưng cầu dân ý của Anh liên quan đến kết quả “Brexit” cho đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đi vào lịch sử với chiến thắng dành cho ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump.

Nhưng những gì biểu hiện từ thị trường tài chính trong nước lại mang một sắc thái khác. Thị trường cũng đồng thời phản ứng khi những sự kiện quốc tế xảy ra, tuy nhiên mức độ lại nhanh và chóng vánh hơn nhiều, tập trung chủ yếu ở thị trường chứng khoán. Như thời điểm khi sự kiện “Brexit” xảy ra, thị trường chứng khoán đã có những phản ứng tiêu cực với mức giảm hơn 30 điểm nhưng đây lại trở thành cơ hội cho những nhà đầu tư bình tĩnh và đà phục hồi diễn ra ngay sau đó. Kết quả tương tự cũng xảy ra đối với thời điểm bầu cử Tổng thống Mỹ.

Trong khi, ngoài những biến động nhất thời, lãi suất và tỷ giá – 2 yếu tố được đánh giá sẽ mang lại kết quả bất ngờ cho năm 2016, thực tế lại diễn ra khá mờ nhạt.

Nếu như tỷ giá đã trải qua một năm 2015 đầy biến động thì năm 2016 lại diễn biến một cách “nhẹ nhàng”, hầu như không có biến động mạnh trong 10 tháng đầu năm và chỉ bắt đầu nhúc nhích trong vài tháng cuối năm. Phần lớn các đợt sóng tỷ giá trong năm đều liên quan chặt chẽ đến quyết định nâng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và kết thúc năm với mức độ mất giá thấp hơn nhiều dự báo hồi đầu năm.

Đối với lãi suất, tiếp tục là một mặt bằng lãi suất thấp được duy trì trong năm 2016 với thanh khoản dư thừa tại các ngân hàng. Điểm nhấn của lãi suất trong năm 2016 có lẽ nằm ở những tháng cuối năm trên thị trường liên ngân hàng với mức tăng lên sát lãi suất huy động từ thị trường. Tuy nhiên, đây cũng được đánh giá là yếu tố ngắn hạn mang tính thời điểm.

Phó giám đốc của một quỹ đầu tư trên thị trường chứng khoán đã đưa ra nhận định về thị trường tài chính trong năm 2016 là sự “bình yên” đến bất ngờ. Diễn biến có phần trái ngược với năm 2015 mặc dù yếu tố quốc tế, địa chính trị vẫn diễn ra ngày càng phức tạp.

Nhưng chính sự “bình yên” đó lại mang đến dự cảm không tốt cho năm 2017 khi nhiều chuyên gia cho rằng, dư địa để tạo ra sự ổn định trong năm 2016 sẽ khó có thể duy trì trong năm tới. Đặc biệt là hàng loạt yếu tố bất ổn đã bắt đầu lộ diện trong những tháng cuối năm, từ kiều hối sụt giảm, vốn đăng ký FDI bắt đầu chững lại cho đến cán cân thanh toán bắt đầu dịch chuyển.

Trong một báo cáo phân tích mới công bố, nhóm nghiên cứu của Công ty chứng khoán MB (MBS) cho biết, chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục được NHNN điều hành theo định hướng nới lỏng có kiểm soát nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý và kiểm soát lạm phát, tuy nhiên dư địa cho năm 2017 sẽ không còn nhiều. Để lấy dẫn chứng, báo cáo MBS cho biết, trong năm 2016 NHNN đã bơm vào hệ thống thông qua mua vào 11 tỷ USD khiến thanh khoản hệ thống ngân hàng dồi dào, tạo điều kiện giảm mặt bằng lãi suất. Tuy nhiên, để tiếp tục nới lỏng tiền tệ trong năm 2017 sẽ gặp nhiều khó khăn khi lạm phát đã có dấu hiệu đi lên trong các tháng cuối năm 2016.

Đối với tỷ giá, nhóm phân tích cho rằng kết quả ổn định đạt được trong năm 2016 nhờ thặng dư cán cân thanh toán và dự trữ ngoại hối ở mức cao. Nhưng thực tế đã có một số yếu tố bất lợi liên quan đến nguồn cung USD trong những tháng cuối năm như kiều hối suy giảm và cán cân thanh toán bắt đầu có sự dịch chuyển.

“Áp lực lạm phát gia tăng, mặt bằng lãi suất đã chạm đáy và bắt đầu đi lên, dư địa nới lỏng chính sách không còn nhiều cho thấy nền kinh tế Việt Nam có khả năng đang trong giai đoạn cuối của một chu kỳ tăng trưởng”, báo cáo của MBS kết luận.

Còn trong báo cáo về triển vọng năm 2017 của VCBS, nhóm nghiên cứu cho rằng bên cạnh những yếu tố tích cực, các diễn biến từ thị trường thế giới được xem là rào cản khá lớn đối với mức tăng trưởng kinh tế Việt Nam, trong đó đáng chú ý là những vấn đề liên quan đến Hiệp định thương mại tự do TPP, biến động của các ngoại tệ và các vấn đề xung quanh việc giảm tốc của nền kinh tế Trung Quốc. VCBS cũng đưa ra dự báo tiền đồng có khả năng sẽ mất giá từ 2-4% trong năm 2017 từ những yếu tố kể trên.

Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố bất lợi, nhiều chuyên gia cho rằng dòng vốn mới từ việc thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp lớn sẽ trở thành cứu cánh cho năm 2017, đặc biệt là vấn đề tỷ giá. Đơn cử như việc bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Vinamilk (VNM) trong tháng 12/2016, mặc dù chỉ bán được 60% khối lượng đăng ký thoái (5.4% vốn điều lệ Vinamilk trên tổng số 9% chào bán) nhưng đã mang về cho đơn vị này hơn 500 triệu USD.

Với nhiều yếu tố được dự đoán là sẽ mang lại bất ngờ, đặc biệt là những chính sách của Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump khi chính thức lên cầm quyền, tài chính quốc tế có khả năng sẽ tiếp tục đối mặt với một năm nhiều biến động.

Khi biến số quốc tế còn chưa rõ ràng, các nhân tố tác động đến thị trường trong nước còn nhiều bí ẩn, thị trường tài chính trong nước năm 2017 sẽ còn là một biến số khó dự đoán./.

Đang tải dữ liệu...

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng