Kế hoạch 2017

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017, CTCP Địa Ốc Sài Gòn (UPCoM: SGR) dự kiến tiếp tục nâng tổng mức đầu tư lên đến 2,020 tỷ đồng, gấp gần 4 lần so với 2016. Doanh thu dự kiến đạt hơn 1,200 tỷ ...

Địa ốc Sài Gòn: Lãi lớn, cổ tức khủng, tăng vốn hơn gấp đôi

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017, CTCP Địa Ốc Sài Gòn dự kiến tiếp tục nâng tổng mức đầu tư lên đến 2,020 tỷ đồng, gấp gần 4 lần so với 2016. Doanh thu dự kiến đạt hơn 1,200 tỷ đồng, tăng gần 12%, tuy nhiên lợi nhuận trước thuế lại giảm 41%, xuống mức 200 tỷ đồng. Cổ tức từ 15-20%.

Về hoạt động kinh doanh, Công ty tiếp tục thi công, đền bù giải tỏa mặt bằng và hoàn tất các dự án như Saigonres Plaza, Saigonres riverside, chung cư An Phú 1, An Phú 2,…

Về hoạt động tài chính, trong năm nay công ty dự kiến phát hành ra công chúng 5.4 triệu cp với tổng giá trị phát hành 54 tỷ đồng, dự kiến sau phát hành tổng vốn điều lệ của SGR lên đến 450 tỷ đồng. Hiện vốn điều lệ của SGR ở mức 198 tỷ đồng.

Năm 2016, SGR đạt lợi nhuận sau thuế hơn 273 tỷ đồng và cổ tức lên đến 110%, trong đó 10% bằng tiền mặt, 100% bằng cổ phiếu (quý 2/2017 sẽ phát hành gần 20 triệu cp để trả cổ tức).

Theo đó, mức trích thưởng cho Ban điều hành, cán bộ quản lý trong năm 2016 là 20 tỷ đồng, tương ứng 8.13% mức tăng lợi nhuận sau thuế.

Kết quả sản xuất kinh doanh 2016

Tài liệu đính kèm: SGR_TAILIEU_2017.rar

Ngày 24/03, ĐHĐCĐ thường niên của PCTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (PVFCCo Central - PCE) đã thông qua kế hoạch 2017 vớisản lượng tiêu thụ 300 nghìn tấn phân bón các loại, doanh thu ...

Ngày 24/03, ĐHĐCĐ thường niên của PCTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (PVFCCo Central - PCE) đã thông qua kế hoạch 2017 vớisản lượng tiêu thụ 300 nghìn tấn phân bón các loại, doanh thu 1,993.6 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 21.5 tỷ đồng và chia cổ tức ở mức 12%.

Dù năm 2016 là một năm đầy khó khăn với ngành nông nghiệp và phân bón nhưng PCE đã đạt kết quả khả quan. Sản lượng tiêu thụ đạt 311,617 tấn phân bón các loại, vượt 20% kế hoạch năm; doanh thu đạt 2,003 tỷ đồng, vượt 2% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế 31.49 tỷ đồng, vượt 58% kế hoạch năm. Đặc biệt, công ty tăng cổ tức từ mức 12% lên 20%./.

HĐQT CTCP Nhựa Tân Đại Hưng (TPC) đã thông qua việc sử dụng 22 tỷ đồng vốn chủ sở hữu để đầu tư thành lập thêm một công ty con nhằm mở rộng quy mô sản xuất, tăng thêm lợi nhuận của sản xuất kinh ...

HĐQT CTCP Nhựa Tân Đại Hưng (TPC) đã thông qua việc sử dụng 22 tỷ đồng vốn chủ sở hữu để đầu tư thành lập thêm một công ty con nhằm mở rộng quy mô sản xuất, tăng thêm lợi nhuận của sản xuất kinh doanh bao bì nhựa.

Năm 2017, TPC đặt kế hoạch sản lượng bao bì 12,980 tấn. Doanh thu bao bì 591.5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 23 tỷ đồng và cổ tức 8%./.

Tài liệu đính kèm:
20170327_20170327 - TPC - Nghi Quyet HDQT So 3 Ve Thanh Lap Cty Con Va To Chuc DHDCD.pdf

 

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017, CTCP Hơi Kỹ Nghệ Que Hàn (UPCoM: SVG) đặt mục tiêu doanh thu 275 tỷ đồng, tăng nhẹ so 2016, lợi nhuận trước thuế 3.8 tỷ đồng, tăng 3%. Đồng thời, tỷ lệ chia cổ ...

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017, CTCP Hơi Kỹ Nghệ Que Hàn (UPCoM: SVG) đặt mục tiêu doanh thu 275 tỷ đồng, tăng nhẹ so 2016, lợi nhuận trước thuế 3.8 tỷ đồng, tăng 3%. Đồng thời, tỷ lệ chia cổ tức 0.6%.

Về hoạt động kinh doanh, công ty tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm que hàn và tăng cường mở rộng thị trường đối với dây hàn. Đồng thời, nâng cao công tác quản lý và tiếp thị sản phẩm.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017

Được biết, năm 2016, SVG đạt lợi nhuận sau thuế hơn 2.8 tỷ đồng, tăng gần 46% so với 2015.

Tài liệu đính kèm:

SVG_2017.3.27_4a4a385_TaI_LIEU_HOP_DAI_HOI_DONG_CO_DONG_THUONG_NIEN_2017_SVG.compressed.pdf

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017, Công CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức – Timexco (HNX: TMC) đặt mục tiêu doanh thu dự kiến 1,700 tỷ đồng, giảm 13% so với 2016. Lợi nhuận trước thuế 17 tỷ ...

Timexco kế hoạch lãi sau thuế 17 tỷ đồng, giảm 23%

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017, Công CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức – Timexco (HNX: TMC) đặt mục tiêu doanh thu dự kiến 1,700 tỷ đồng, giảm 13% so với 2016. Lợi nhuận trước thuế 17 tỷ đồng, cũng giảm 23%.

Cụ thể, công ty tiếp tục tăng sản lượng tiêu thụ xăng dầu dự kiến lên 141,000 m3, tăng 4.4%  so với 2016. Đồng thời, cổ tức được chia chiếm 11% vốn điều lệ, chia làm 2 đợt. Về hệ thống kinh doanh, công ty tiếp tục mở thêm 2 của hàng xăng dầu mới.

Được biết, tuy tình hình kinh tế chính trị trong và ngoài nước trong năm 2016 có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng TMC đã hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2016. Lợi nhuận trước thuế 2016 đạt 22 tỷ, vượt hơn 29% kế hoạch đã đặt ra.

Một số chỉ tiêu chính trong báo cáo kiểm toán TMC năm 2016

Tài liệu đính kèm: TMC_2017.3.24_8677ef2_TAI_LIEU_DHCD.rar

Theo tài liệu ĐHĐCĐ, năm 2017 CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (HNX: TV2) đặt kế hoạch tổng doanh thu 1,816 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 126 tỷ đồng và gần 101 tỷ đồng, cổ tức không ...

Theo tài liệu ĐHĐCĐ, năm 2017 CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (HNX: TV2) đặt kế hoạch tổng doanh thu 1,816 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 126 tỷ đồng và gần 101 tỷ đồng, cổ tức không thấp hơn 22%.

Được biết, năm 2016, TV2 thực hiện được 1,646 tỷ đồng doanh thu thuần và 99 tỷ đồng lãi sau thuế. Như vậy kế hoạch cho năm 2017 chỉ tăng nhẹ so với thực hiện 2016.

Cũng trong năm 2017, TV2 sẽ thành lập văn phòng đại diện tại Myanmar nhằm khai thác và phát triển các cơ hội kinh doanh tại nước này./.

Tài liệu đính kèm:
TV2_2017.3.24_4b413eb_CBTT_thanh_lap_VPDD_2017_signed.pdf

 

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017, CTCP dây cáp điện TAYA (HOSE: TYA) đặt mục tiêu 2017 đạt lợi nhuận hơn 67 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2016. Đồng thời, công ty cũng chi trả cổ tức năm nay là ...

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017, CTCP dây cáp điện TAYA (HOSE: TYA) đặt mục tiêu 2017 đạt lợi nhuận hơn 67 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2016. Đồng thời, công ty cũng chi trả cổ tức năm nay là 10%.

Cụ thể, doanh thu năm 2017 dự kiến đạt hơn 1,346 tỷ, tăng nhẹ so với năm trước. Lợi nhuận dự kiến đạt gần 68 tỷ đồng, tăng 38% so 2016. Đồng thời, công ty cũng công bố mức cổ tức năm nay là 10%. Còn thù lao cho HĐQT, BKS sẽ nhận được 3% lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ (hơn 1.2 tỷ đồng).

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 

Được biết, năm 2016, tổng doanh thu TYA đạt gần 1,300 tỷ đồng, giảm 8% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 61 tỷ đồng, giảm gần 22%./.

Tài liệu đính kèm:

20170324_20170324 - TYA - CBTT Duong Link Cung Cap Tai Lieu Hop DHDCD.pdf

HĐQT CTCP Nhựa - Bao bì Vinh (HNX: VBC) đã thông qua kế hoạch tăng vốn lên gần gấp 3 lần, tương đương 75 tỷ đồng trong năm 2017. Cùng với đó, Công ty đặt kế hoạch doanh thu đi ngang, lãi ròng giảm ...

HĐQT CTCP Nhựa - Bao bì Vinh (HNX: VBC) đã thông qua kế hoạch tăng vốn lên gần gấp 3 lần, tương đương 75 tỷ đồng trong năm 2017. Cùng với đó, Công ty đặt kế hoạch doanh thu đi ngang, lãi ròng giảm nhẹ so với thực hiện năm 2016, lần lượt đạt 702 tỷ và 24 tỷ đồng.

Theo chia sẻ từ ban lãnh đạo, để quy mô phù hợp với sự phát triển của Công ty, VBC dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ lên 75 tỷ đồng trong năm 2017, từ mức hiện tại tương đương 30 tỷ đồng. Cùng với đó, Công ty cũng dự kiến sẽ thuê thêm mặt bằng hơn 4ha tại Khu Công nghiệp Gia Lách, Huy Xuân, Hà Tĩnh nhằm mở rộng phát triển, đồng thời nâng cấp Nhà máy 1 do đã hết khấu hao từ lâu.

Cùng với kế hoạch đầu tư trên, VBC dự phóng doanh thu năm 2017 đạt 702 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế giảm nhẹ 9% về mức 24 tỷ đồng. Mặc dù chỉ tiêu kinh doanh có phần đi thụt lùi, nhưng tỷ lệ chi trả cổ tức vẫn được Công ty duy trì ở mức 40%, tương đương năm 2016.

Về cơ cấu cổ đông hiện tại của VBC, Nhà nước hiện vẫn nắm giữ tỷ trọng cao nhất, tương đương 51%, đại diện là Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế. Ngoài ra, cổ đông ngoại nắm giữ tỷ lệ là 0.84%.

Được biết, mới đây ngày 10/01/2017, cổ đông lớn CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát (HOSE: AAA) đã thực hiện thoái toàn bộ vốn tại VBC, tương đương 32.22% vốn điều lệ. Cùng với đó, bà Đào Thị Bích mua 534,597 cp VBC và trở thành cổ đông lớn nắm giữ 17.82% vốn điều lệ.

Cơ cấu cổ đông tại VBC

Về kết quả kinh doanh, VBC khép lại năm 2016 với doanh thu đạt 700 tỷ, tăng nhẹ 5% so với năm 2016, vượt 13% kế hoạch. Theo đó, lợi nhuận sau thuế đạt 26.5 tỷ đồng, tăng 4% so với con số 25.5 tỷ đồng thu về trong năm 2015.

Trên thị trường, 5 phiên liên tiếp gần đây (20/03 – 24/03/2017), giá cp VBC bất động, đi ngang tại mức 70,000 đồng/cp.

Giao dịch cp VBC từ 04/01/2016 - 24/03/2017

CTCP Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu (HOSE: DHM) đã công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, trình lên kế hoạch kinh doanh và phương án phát hành 12.5 triệu cp tăng vốn điều lệ, ...

CTCP Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu đã công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, trình lên kế hoạch kinh doanh và phương án phát hành 12.5 triệu cp tăng vốn điều lệ, cùng một số vấn đề khác.

Cụ thể, DHM sẽ trình lên phương án phát hành 12.5 triệu cp cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 49.7%, với giá phát hành là 10,000 đồng/cp, gấp gần 2 lần thị giá (5,220 đồng/cp phiên ngày 24/03) thời gian thực hiện dự kiến vào cuối quý 3, đầu quý 4/2017.

Toàn bộ số tiền 125 tỷ đồng dự kiến thu về, Công ty sẽ chi hơn 23.85 tỷ đồng đầu tư dự án xây dựng Nhà hàng Thuần Việt, chi 31.9 tỷ đồng đầu tư dự án xây dựng tòa nhà văn phòng tại Đà Nẵng và chi 9.7 tỷ đồng cải tạo, hoàn thiện văn phòng làm việc, showroom, kho chứa hàng cho chi nhánh Hồ Chí Minh; 59.5 tỷ đồng còn lại sẽ được bổ sung vào vốn lưu động của Công ty.

Về hoạt động kinh doanh, năm 2017, DHM đặt kế hoạch đạt 1,000 tỷ đồng doanh thu bán hàng, thu về 25-30 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Tại đại hội sắp tới, cổ đông cũng sẽ tiến hành bầu lại thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2021.

Tài liệu đính kèm:
20170324_20170324 - DHM - CBTT Thoi gian dia diem va Tai lieu hop DHDCD TN nam 2017.pdf

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017, CTCP Thép Thủ Đức - Vnsteel (UPCoM: TDS) đặt mục tiêu sản xuất 350 ngàn tấn thép, tăng 8% so với 2016. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 35 tỷ đồng, giảm 19%. ...

Thép Thủ Đức đặt kế hoạch lãi 2017 giảm hơn 19% và không chia cổ tức

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017, CTCP Thép Thủ Đức - Vnsteel (UPCoM: TDS) đặt mục tiêu sản xuất 350 ngàn tấn thép, tăng 8% so với 2016. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 35 tỷ đồng, giảm 19%. Đồng thời, toàn bộ lợi nhuận sẽ được giữ lại để đầu tư và không chia cổ tức.

Cụ thể, công ty tiếp tục tăng sản lượng dự kiến lên 350 ngàn tấn, trong đó sản lượng phôi thép dự kiến đạt 180 ngàn tấn, còn lại là thép cán. Đồng thời, sản lượng tiêu thụ dự kiến đạt 170 ngàn tấn, chủ yếu là thép cán (chiếm 94% sản lượng bán ra)

Về hoạt động đầu tư, Ban lãnh đạo cho biết công ty hiện đang đầu tư vào máy biến thế lò tinh luyện, cụm động cơ một chiều và máy tiện CNC nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu, năng suất cũng như chất lượng sản phẩm với tổng giá trị đầu tư đạt 16 tỷ đồng.

Về công tác di dời, công ty cũng đang làm việc với các bên liên quan để hoàn thiện kế hoạch chi tiết di dời công ty. Cụ thể, công ty đang làm việc với Tổng công ty thép Việt Nam và Bộ Công thương để sớm phê duyệt dự án, làm việc với các đơn vị cung cấp để thống nhất giá điện, giá thuê mặt bằng mới. Đồng thời, lựa chọn đơn vị tư vấn độc lập để có thể đưa ra những cái nhìn khách quan nhất, đảm bảo tính trung thực và minh bạch của dự án.

Năm 2016, tổng doanh thu của TDS đạt hơn 1,700 tỷ đồng, tăng hơn 200 tỷ so với năm trước, hầu hết các chỉ tiêu đều vượt so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 34 tỷ đồng, tăng mạnh so với kế hoạch cả năm nhưng lại giảm đến hơn 18% so với 2015.

Kết quả sản xuất - kinh doanh 2016

Tài liệu đính kèm:

TDS_2017.3.24_9de620c_tai_lieu_hop_DHDCD_thuong_nien_2017.pdf

 

Theo Nghị quyết CTCP ĐT & PT Cảng Đình Vũ (HOSE: DVP), HĐQT đã thông qua kế hoạch năm 2017 với lãi trước thuế chỉ còn 310 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với thực hiện năm 2016.

Theo Nghị quyết CTCP ĐT & PT Cảng Đình Vũ , HĐQT đã thông qua kế hoạch năm 2017 với lãi trước thuế chỉ còn 310 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với thực hiện năm 2016.

Cụ thể, sản lượng theo kế hoạch là 620,000 teu, chỉ bằng 97% năm trước. Theo đó, hai chỉ tiêu doanh thu và lãi trước thuế lần lượt ở mức 685 tỷ và 310 tỷ đồng, đều giảm nhẹ so với năm trước. Cổ tức dự kiến tối thiểu 30%.

Đồng thời, HĐQT cũng thông qua kết quả kinh doanh năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế để trình ĐHĐCĐ năm 2017. Với 287 tỷ đồng lãi sau thuế, DVP sẽ thanh toán cổ tức năm 2016 cho cổ đông với tổng tỷ lệ 50%, tương đương 200 tỷ đồng (chiếm gần 70% kết quả lãi). Đợt 1/2016 đã thực hiện hồi cuối tháng 12/2016, tỷ lệ 25%./.

Tài liệu đính kèm:
20170323_20170323- DVP - NQ HDQT.pdf

Năm 2017, CTCP Phú Tài (HOSE: PTB) đặt mục tiêu đạt 4,661 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 37% so với con số thực hiện năm 2016; lợi nhuận trước thuế 424 tỷ đồng, tăng trưởng 26%. Trong đó riêng công ty ...

Năm 2017, CTCP Phú Tài (HOSE: PTB) đặt mục tiêu đạt 4,661 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 37% so với con số thực hiện năm 2016; lợi nhuận trước thuế 424 tỷ đồng, tăng trưởng 26%. Trong đó riêng công ty mẹ ước đạt 2,343 tỷ đồng doanh thu và 374 tỷ đồng lợi nhuận. Tỷ lệ cổ tức dự kiến 30%.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2017, các cổ đông của PTB đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với tổng doanh thu ước đạt 4,661 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 424 tỷ đồng; tăng lần lượt 37% và 26% so với mức thực hiện 2016. Tỷ lệ cổ tức dự kiến 30%.

Đại hội cũng thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 30%. Trong đó chi trả cổ tức bằng tiền mặt 10% và cổ phiếu 20%. PTB sẽ phát hành hơn 21.6 triệu cp trong đợt này, nguồn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC kiểm toán năm 2016 và dự kiến thực hiện trong quý 2/2017.

Ngoài ra, PTB cũng sẽ phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 20% và phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động trong công ty, tỷ lệ 5% với cùng mức giá chào bán 35,000 đồng/cp. Cả 2 đợt phát hành này sẽ thực hiện sau khi xong việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016.

Giá cổ phiếu PTB đang giao dịch quanh ngưỡng 135,100 đồng/cp (phiên giao dịch 21/03/2017). Như vậy, mức giá dự kiến chào bán cho cổ đông hiện hữu và cổ phiếu ESOP chỉ bằng 1/4 thị giá hiện tại.

Diễn biến giá cổ phiếu PTB 3 tháng gần đây

Năm 2017, CTCP Traphaco (HOSE: TRA) đặt mục tiêu đạt 2,000 tỷ đồng doanh thu, xấp xỉ mức thực hiện năm 2016. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 242 tỷ đồng, tăng trưởng 15%; trong đó lợi nhuận ...

Năm 2017, CTCP Traphaco đặt mục tiêu đạt 2,000 tỷ đồng doanh thu, xấp xỉ mức thực hiện năm 2016. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 242 tỷ đồng, tăng trưởng 15%; trong đó lợi nhuận công ty mẹ 223 tỷ đồng. Đồng thời dự chi cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 30%.

Cụ thể, doanh thu năm 2017 dự kiến đạt 2,000 tỷ đồng doanh thu, trong đó doanh thu từ sản xuất và PPĐQ  ở mức 1,680 tỷ đồng, doanh thu từ công ty con đạt khoảng 315 tỷ đồng, còn lại là doanh thu hàng XNK & ủy thác. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 242 tỷ đồng, tăng trưởng 15%; dự chi cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 30%.

Về kế hoạch triển khai các dự án, Ban lãnh đạo cho biết dự án ERP đã hoàn thành giai đoạn 1 (xây dựng qui trình, viết phần mềm và chạy thử nghiệm) trong năm 2016 và sẽ triển khai ERP trên hệ thống - khởi động giai đoạn 2 vào đầu năm 2017, tiến tới ERP toàn Công ty. Traphaco cũng sẽ áp dụng dự án xây dựng hệ thống lương 3Ps và đưa vào vận hành Nhà máy sản xuất Dược Việt Nam trong quý 3/2017. Doanh thu năm 2017 của Nhà máy dự kiến đạt 100 tỷ đồng.

Về hoạt động đầu tư, năm 2017 Công ty dự kiến đầu tư 51 tỷ đồng cho các hệ thống kiểm nghiệm chất lượng, các hạng mục phụ trợ tại nhà máy Hoàng Liệt, xây dựng các chi nhánh, mua sắm phương tiện vận tải, trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty cũng dự kiến phát triển 8 sản phẩm mới đưa ra thị trường trong năm 2017.

Giai đoạn 2017 – 2020, Ban lãnh đạo TRA đặt mục tiêu giá trị vốn hóa thị trường đạt 10,000 tỷ đồng, tổng doanh thu khoảng 4,000 tỷ đồng và tổng lợi nhuận 500 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản giai đoạn 2016-2020

Được biết, vốn điều lệ của Công ty đã tăng 40% từ 246 tỷ đồng lên 345 tỷ đồng thông qua việc thưởng cổ phiếu trong năm 2016. Bên cạnh đó, Công ty sẽ chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 30%, đã trả 20% vào tháng 1/2017 và dự kiến trả 10% vào quý 2/2017.

Năm 2016, tổng doanh thu của TRA đạt gần 2,006 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm trước nhưng chỉ thực hiện được 96% kế hoạch. Lãi ròng ghi nhận 211 tỷ đồng, tăng 16% và vượt nhẹ kế hoạch cả năm./.

Năm 2017, VSC đặt mục tiêu đạt 1,145 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 6%. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 260 tỷ đồng, giảm 16% so với con số thực hiện năm 2016. Tỷ lệ cổ tức từ 20% đến 25%.

Năm 2017, VSC đặt mục tiêu đạt 1,145 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 6%. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 260 tỷ đồng, giảm 16% so với con số thực hiện năm 2016. Tỷ lệ cổ tức từ 20% đến 25%.

HĐQT CTCP Container Việt Nam (HOSE: VSC) sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với doanh thu ước đạt 1,145 tỷ đồng, tăng 6%; lợi nhuận trước thuế 260 tỷ đồng, giảm 16% so với thực hiện năm 2016. Tỷ lệ cổ tức dự kiến từ 20% đến 25%.

HĐQT cũng trình cổ đông thông qua phương án phát hành hơn 4.55 triệu cp trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 10%. Nguồn phát hành lấy từ lợi nhuận còn lại năm 2016. Thời gian phát hành dự kiến trong quý 2/2017.

Ngoài ra, VSC dự kiến phát hành tối đa 900,000 cp ESOP cho các nhân sự chủ chốt và CBCNV có tuổi đời dưới 50 đang công tác tại Vinaship và các công ty con đáp ứng đủ tiêu chuẩn.Thời gian phát hành trong năm 2017, sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Số cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm từ ngày đợt phát hành hoàn tất. Giá chào bán 15,000 đồng/cp, trong khi giá cổ phiếu VSC hiện đang giao dịch quanh mức 57,000 đồng/cp.

Năm 2016, doanh thu hợp nhất của VSC đạt 1,082 tỷ đồng, tăng trưởng 17% so với năm 2015. Dù doanh thu vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khả quan nhưng lợi nhuận sau thuế hợp nhất lại sụt giảm 5% so với cùng kỳ, chỉ đạt gần 262 tỷ đồng.

* Cơ hội nào cho VSC trong năm 2017?

Trong năm 2017, CTCP Tasco (HNX: HUT) đặt kế hoạch lãi ròng tăng gần 12% so với kết quả năm 2016. Bên cạnh đó, Công ty cũng quyết định dừng đầu tư vào lĩnh vực BOT dù đã gắn bó ...

Trong năm 2017, CTCP Tasco (HNX: HUT) đặt kế hoạch lãi ròng tăng gần 12% so với kết quả năm 2016. Bên cạnh đó, Công ty cũng quyết định dừng đầu tư vào lĩnh vực BOT dù đã gắn bó gần 10 năm.

* HUT: Lãi ròng quý 1 ước đạt 100 tỷ đồng

Tasco nguyên là một doanh nghiệp Nhà nước được thành lập từ năm 1971 với tên gọi là Đội cầu Nam Hà và hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông. Tháng 11/2000 Công ty tiến hành cổ phần hoá, chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần. Tháng 4/2008, 5.5 triệu cổ phiếu của Công ty chính thức được giao dịch trên HNX với mã cổ phiếu HUT. Đáng chú ý đây cũng là năm Công ty chuyển mô hình kinh doanh từ nhà thầu thi công giao thông thủy lợi thành nhà đầu tư các dự án hạ tầng giao thông theo hình thức BOT và BT.

Tuy nhiên, trong thời gian tới, Công ty quyết định sẽ dừng đầu tư vào lĩnh vực này. Tại buổi gặp mặt nhà đầu tư ngày 17/03 tại TPHCM, bà Trần Thị Thanh Tân – Thành viên HĐQT HUT cho biết, đến thời điểm hiện tại, Công ty đã đầu tư khoảng 15,000 tỷ đồng vào lĩnh vực BOT. Trong đó, vốn chủ sở hữu của HUT chiếm 20%, tương đương 3,000 tỷ đồng. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) mỗi năm ổn định khoảng 11.5%. Theo đánh giá của HUT, mức lợi nhuận này không đột phá trong khi vốn chủ đầu tư bị “giam” quá lâu, Công ty nhận thấy nhiều cơ hội khác tốt hơn nên muốn tập trung khai thác những cơ hội mới.

Mặc dù không thực hiện đầu tư vào các dự án BOT nhưng HUT vẫn thực hiện đầu tư hạ tầng theo hình thức BT. Công ty sẽ tiếp tục khai thác các dự án BOT đã đầu tư nhưng trong trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài nào quan tâm thì HUT sẽ chuyển nhượng lại và đầu tư vào các mảng khác có mức sinh lợi tốt hơn như y tế, công nghệ, bất động sản…

Liên quan đến khoản nợ hơn 4,000 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2016 của HUT, ông Trần Huy Hoàng – Giám đốc Tài chính của HUT phân tích trong đó gồm 3,500 tỷ đồng nợ BOT (sau khi hoàn tất hai dự án BOT mới là Hải Phòng và Đông Hưng – Thái Bình, số nợ sẽ lên khoảng 5,000 tỷ đồng), còn 500 tỷ đồng là nợ vay ngân hàng cho các dự án bất động sản.

Tuy nhiên, khi các dự án BOT đi vào hoạt động thì lợi nhuận mang về sẽ ổn định. Tất cả dự án BOT khi thực hiện trả nợ ngân hàng thì Công ty phải tính toán kỹ để không làm mất cân đối dòng tiền.

Ở điểm này, bà Tân chia sẻ thêm rằng, các dự án BOT của Công ty không chịu lãi vay ngân hàng, thay vào đó Nhà nước sẽ gánh chịu khoản lãi vay này. Do đó, nếu lãi suất thị trường tăng hay giảm, Công ty không bị rủi ro phần nợ vay 3,500 tỷ đồng của các dự án BOT. Hiện vốn chủ sở hữu của HUT tham gia vào BOT khoảng 20% trên tổng số 15,000 tỷ đồng. Theo phương án tài chính đề ra, phần vốn chủ sở hữu sẽ được thu hồi sau khi trả hết nợ vay ngân hàng, đồng thời hệ số nợ Công ty hoàn toàn không chịu rủi ro.

Bà Trần Thị Thanh Tân – Thành viên HĐQT HUT

Kế hoạch lãi 2017 đạt 450 tỷ đồng

Năm 2017, HUT đề ra kế hoạch doanh thu 3,332 tỷ đồng, trong đó từ bất động sản là 2,300 tỷ đồng, các trạm thu phí BOT 447 tỷ đồng, y tế và các dịch vụ khác 367 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2017 dự kiến 450 tỷ đồng, tăng 12% so với kết quả năm 2016.

Năm 2018 thì HUT tiếp đặt kế hoạch tăng trưởng ấn tượng hơn với doanh thu và lợi nhuận lần lượt ở mức 4,560 tỷ và 650 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến là 18%.

Kết quả kinh doanh 2016 và kế hoạch 2017, 2018 của HUT

Đối với lĩnh vực bất động sản (mảng đóng góp chính vào doanh thu trong hai năm tới), năm 2017 sẽ đến từ các dự án như Xuân Phương Residence (hơn 600 căn đã bàn giao gần hết), South Building (hiện đã bán 110/140 căn), Foresa Mỹ Đình, Foresa Villa Xuân Phương (đã bán gần hết, hiện còn khoảng 20 căn).

Riêng dự án như Foresa villa Xuân Phương, giá bán bình quân 69 triệu đồng/m2, đã bàn giao 400 căn và dự kiến xong trong quý 2/2017. Dự án South Building Pháp Vân có giá từ 21 đến 23 triệu đồng/m2, đã bán được khoảng 110/140 căn; đến 30/4 này dự án sẽ cất nóc và tháng 12/2017 bàn giao nhà.

Tham gia lĩnh vực này, lãnh đạo HUT đánh giá khá thận trọng vì liên quan đến tính chu kỳ, kinh tế vĩ mô ổn định hay không. Do đó mà Công ty vẫn sẽ chỉ tập trung ngoài thị trường Hà Nội, chưa có kế hoạch sẽ đầu tư vào Đà Nẵng hay TPHCM.

Năm 2017, HUT đưa hai dự án BOT mới vào thu phí là BOT QL10 Hải Phòng với tổng mức đầu tư 2,815 tỷ đồng và BOT Đông Hưng – Thái Bình với tổng mức đầu tư 436 tỷ đồng. Khi 6 trạm BOT hoạt động ổn định, Công ty sẽ có khoảng 800 - 900 tỷ đồng doanh thu mỗi năm với biên lợi nhuận ròng bình quân khoảng 11.5%./.

Theo Nghị quyết HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (HOSE: CTI), kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017 đã được thông qua với lãi ròng dự đạt 141 tỷ đồng, tăng trưởng 25%.

Theo Nghị quyết HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (HOSE: CTI), kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017 đã được thông qua với lãi ròng dự đạt 141 tỷ đồng, tăng trưởng 25%.

Cụ thể, CTI đặt kế hoạch sẽ đạt 1,396 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, tăng 36% so với thực hiện năm 2016. Theo đó, lãi ròng cũng tăng 25% lên 141 tỷ đồng. Xét riêng công ty mẹ, chỉ tiêu cho doanh thu và lợi nhuận ròng lần lượt 925 tỷ đồng và gần 104 tỷ đồng; trong đó chủ yếu là từ xây lắp và cung cấp bê tông nhựa nóng.

Về đầu tư, CTI sắp tới sẽ triển khai hai dự án phát triển nhà ở xã hội tại phường Tam Hòa và xã Phước Tân, tổng cộng 716 tỷ đồng, dự án 120 tỷ đồng xây dựng đường ven hồ Trị An, lập quy hoạch 800 tỷ đồng cho dự án khu du lịch Đảo Ó - Đồng Trường và đề xuất 700 tỷ đồng đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến đường Trảng Bom - Cây Gáo.

Với nhu cầu vốn đầu tư tăng mạnh, HĐQT đã nhất trí phương án phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ sẽ được trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến là 462 tỷ đồng. Trong đó, CTI sẽ phát hành 2 triệu cp ESOP với giá 15,000 đồng/cp và chào bán 18 triệu cp riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược với giá chào bán dự kiến thấp nhất là 22,000 đồng, cao nhất là 25,000 đồng/cp. Thời gian thực hiện dự sẽ trong quý 1 và quý 2/2017 sau khi được cơ quan nhà nước chấp thuận. 

HĐQT cũng thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 là 16% và kế hoạch cho năm 2017, tỷ lệ này sẽ là 17%./.

Tài liệu đính kèm:
20170315_20170315 - CTI - Nghi quyet HDQT ngay 14.03.2017.pdf

Theo tài liệu ĐHĐCĐ của CTCP Dịch vụ Giải trí Hà Nội (HES), nhiệm vụ hàng đầu của HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 là cấp tốc cống hóa mương nước nhằm tạo lợi thế để có đất liền thổ cho Công ty xin gia hạn ...

Theo tài liệu ĐHĐCĐ của CTCP Dịch vụ Giải trí Hà Nội (HES), nhiệm vụ hàng đầu của HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 là cấp tốc cống hóa mương nước nhằm tạo lợi thế để có đất liền thổ cho Công ty xin gia hạn trong nhiệm kỳ mới.

Mặt khác, năm 2017 với dự báo còn nhiều khó khăn, Công ty đặt kế hoạch doanh thu chỉ tăng nhẹ, đạt 133.5 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 5 tỷ đồng, tăng 30% so với thực hiện năm 2016.

Theo tổng kết hoạt động giai đoạn 2012 – 2016, vì gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là sự cạnh tranh gay gắt của hai ông lớn ngành giải trí là VinGroup và SunGroup, nên HES nhìn chung kinh doanh có phần suy giảm. Cụ thể, 5 năm trước đó mặc dù doanh thu có tăng, tuy nhiên lãi ròng thu về vẫn giảm dần, trung bình cả giai đoạn giảm 23%. Trong đó, tính riêng năm 2016 doanh thu đạt 130 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do chi phí bán hàng và chi phí quản lý phát sinh đáng kể khiến lợi nhuận sau thuế Công ty thu về chỉ đạt 4 tỷ đồng, giảm đến 22%, theo đó cổ tức chi trả cũng giảm từ mức 5% xuống còn 4%.

Kết quả kinh doanh HES giai đoạn 2012 - 2016
Đvt: Tỷ đồng

 

Tài liệu đính kèm:
HES_2017.3.15_5636a75_tai_lieu_hop_DHCD_2017.pdf

HĐQT CTCP Thủy điện - Điện lực 3 (DRL) đã thông qua kết quả kinh doanh 2 tháng đầu năm 2017 với sản lượng 12.5 triệu kWh, tổng doanh thu hơn 14 tỷ đồng.

HĐQT CTCP Thủy điện - Điện lực 3 (DRL) đã thông qua kết quả kinh doanh 2 tháng đầu năm 2017 với sản lượng 12.5 triệu kWh, tổng doanh thu hơn 14 tỷ đồng.

Công ty cũng đặt kế hoạch cho cả năm 2017 với sản lượng điện thương phẩm 70 triệu kWh và cổ tức dự kiến 40%.

Được biết, năm 2016, DRL thực hiện được gần 64 tỷ đồng doanh thu thuần và 34 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế./.

Tài liệu đính kèm:
20170315_20170315 - DRL - Nghi Quyet HDQT So 6 Ve Ke Hoach SXKD Nam 2017 Dieu Chinh.pdf

CTCP Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (UPCoM: PSB) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, do dự báo giá dầu vẫn còn diễn biến bất ổn nên PSB đã đưa ra kế hoạch lãi 890 triệu đồng.

CTCP Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (UPCoM: PSB) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, do dự báo giá dầu vẫn còn diễn biến bất ổn nên PSB đã đưa ra kế hoạch lãi 890 triệu đồng.

Nhìn lại năm 2016, tổng doanh thu năm 2016 gần 188 tỷ đồng, vượt 13% kế hoạch như thực tế chỉ bằng 82% năm 2015. Trong đó, hai mảng dịch vụ xây lắp cơ khí và dịch vụ cung ứng vật tư thiết bị vẫn là nguồn thu chủ lực của PSB. Dù vậy, lãi ròng vẫn có tăng trưởng với 970 triệu đồng, trong khi năm trước chỉ còn 145 triệu đồng do phải chịu khoản lỗ khác hơn 2 tỷ đồng.

Với dự báo giá dầu vẫn còn bất ổn trong năm 2017, PSB đã đưa ra kế hoạch 172 tỷ đồng doanh thu, tăng nhẹ so với năm trước. Dù lãi trước thuế dự sẽ tăng 15%, đạt 2.2 tỷ đồng nhưng lãi sau thuế thì chỉ bằng 92% với con số 0.89 tỷ đồng. Đồng thời, PSB cũng cho biết giá trị đầu tư theo kế hoạch sẽ hơn 104 tỷ đồng và sẽ thực hiện giải ngân 97 tỷ đồng từ vốn chủ sở hữu.

HĐQT cũng trình Đại hội về việc miễn nhiễm thành viên HĐQT là bà Nguyễn Ngọc Như Uyên và thành viên Ban Kiểm soát là bà Nguyễn Thúy Hằng./.

Tài liệu đính kèm:

Tai lieu hop dai hoi dong co dong thuong nien nam 2017.pdf

Năm 2017, CTCP Đầu Tư Năm Bảy Bảy (HOSE: NBB) đề ra mục tiêu doanh thu đạt 1,000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 90 tỷ đồng và 72 tỷ đồng. NBB cũng sẽ trình kế hoạch phát hành ...

Năm 2017, CTCP Đầu Tư Năm Bảy Bảy (HOSE: NBB) đề ra mục tiêu doanh thu đạt 1,000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 90 tỷ đồng và 72 tỷ đồng. NBB cũng sẽ trình kế hoạch phát hành gần 32 triệu cp để tăng vốn từ 696 tỷ đồng lên hơn 1,000 tỷ đồng trong năm 2017.

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán 32 triệu cp này sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Bên cạnh đó, HĐQT NBB cũng trình cổ đông thông qua chủ trương chấp thuận cho CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật (HOSE: CII) được mua/nhận chuyển nhượng cổ phần NBB để tăng sở hữu từ 25% đến 35% vốn điều lệ mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Sau hàng loạt đợt gom cổ phiếu NBB, tính đến ngày 21/02/2017, CII đang nắm giữ hơn 15.2 triệu cp NBB, tương đương tỷ lệ sở hữu 23.81%. Trước đó, HĐQT CII đã họp và thông qua kế hoạch chi tiết thành lập CII Land trên cơ sở tăng tỷ lệ sở hữu của CII tại NBB lên trên 51%.

Ngoài ra, ngày 08/03/2017, ông Louis Nguyen đã có đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị NBB vì lý do cá nhân. NBB cũng sẽ trình ĐHĐCĐ 2017 thông qua việc miễn nhiệm này đối với ông Louis Nguyen.

Được biết, ông Louis Nguyen - Chủ tịch Saigon Asset Management, được bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT độc lập của NBB từ tháng 4/2010./.

Đang tải dữ liệu...

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng