Kế hoạch 2017

HĐQT CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC (HOSE: VRC) vừa quyết định chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thửa đất số 96, tờ bản đồ số 46, diện tích 2,429m2 tại số 54 Võ Thị Sáu, TP Vũng Tàu.

HĐQT CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC (HOSE: VRC) vừa quyết định chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thửa đất số 96, tờ bản đồ số 46, diện tích 2,429m2 tại số 54 Võ Thị Sáu, TP Vũng Tàu.

HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch Nguyễn Ngọc Quỳnh Như quyết định lựa chọn đơn vị nhận chuyển nhượng, quyết định giá bán, ký các văn bản giấy tờ có liên quan.

Bên cạnh đó, VRC cũng sẽ chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại hai công ty con là CTCP Đầu tư và Xây lắp VRC.1 (600,000 cp, tương đương 100% vốn) và CTCP Đầu tư và Xây lắp VRC.2 (497,000 cp, tương đương 82.8% vốn).

Được biết, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, VRC đặt kế hoạch doanh thu 394 tỷ đồng, gấp hơn 8 lần thực hiện năm 2016. Lợi nhuận sau thuế tới 120.5 tỷ đồng, cũng tăng vọt gấp 54 lần so mức 2.2 tỷ của năm 2016. Cơ sở để VRC đặt kế hoạch tăng vọt như vậy là từ việc chuyển nhượng dự án 2 tầng khách sạn tòa nhà Vũng Tàu Apartment Building tại 165 Thủy Vân, Tp Vũng Tàu; dự án trụ sở văn phòng tại 54 Võ Thị Sáu, Tp Vũng Tàu; dự án quận 7, TPHCM. 

Ngoài ra, ĐHĐCĐ thường niên vừa qua của VRC cũng thông qua chủ trương chuyển nhượng dự án tại quận 7, TPHCM; chào bán cổ phần tăng vốn từ 145 tỷ lên 500 tỷ. /.

Ngày 26/06, HĐQT CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) đã thống nhất điều chỉnh tăng mạnh kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Ngày 26/06, HĐQT CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) đã thống nhất điều chỉnh tăng mạnh kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Theo PDR, từ kết quả đạt được trong quý 2/2017 với lợi nhuận đạt được tăng 30% so với kế hoạch quý đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 22/03/2017, nên việc điều chỉnh này là cần thiết và hợp lý.

Cụ thể, kế hoạch kinh doanh năm 2017 được điều chỉnh với doanh thu 3,262 tỷ đồng và lãi trước thuế 525 tỷ đồng, lần lượt tăng 62% và 25% so với kế hoạch ban đầu.

Trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, CTCP Việt An (UPCoM: AVF) sẽ trình kế hoạch 2017 vẫn với doanh thu 150 tỷ đồng như kế hoạch năm 2016, còn chỉ tiêu lợi nhuận để trống.

Trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, CTCP Việt An (UPCoM: AVF) sẽ trình kế hoạch 2017 vẫn với doanh thu 150 tỷ đồng như kế hoạch năm 2016, còn chỉ tiêu lợi nhuận để trống.

* AVF: Thông qua DATC đàm phán mua bán nợ và tái cấu trúc tài chính

Nhìn lại năm 2016 vừa qua, dù đề ra kế hoạch doanh thu 150 tỷ đồng nhưng con số đạt được chỉ 140 tỷ đồng do hoạt động gia công cũng chưa sử dụng hết công suất sản xuất và tỷ lệ chế biến còn quá cao (>2.5) khiến sản lượng sản phẩm thành phẩm thấp, so với thực hiện năm 2015 thì cũng có tăng trưởng 38%. Trong đó, toàn bộ nguồn thu là đến từ hoạt động gia công phi lê, vì hoạt động xuất khẩu không thể thực hiện được do chưa có đủ nguồn vốn tài chính. Chính những khó khăn trên đã khiến AVF tiếp tục một năm không có lợi nhuận mà phải ghi nhận lỗ hơn 844 tỷ đồng.

Trước những khó khăn về nội tại lẫn tác động bên ngoài như rào cản thương mại tại Mỹ với thuế chống bán phá giá, chương trình thanh tra cá da trơn và những thông tin tiêu cực tại Liên minh châu Âu (EU), AVF tiếp tục đưa ra chỉ tiêu doanh thu 150 tỷ đồng, bằng với kế hoạch chưa đạt được của năm 2016.

Cụ thể, sản lượng nguyên liệu dự kiến hơn 38,000 tấn và thành phẩm dự sẽ đạt hơn 15,700 tấn, từ đó doanh thu bình quân 1 ngày sẽ đạt gần 0.6 tỷ đồng. Và con số lợi nhuận kế hoạch AVF đã để trống./.

Tài liệu đính kèm:

AVF_TaiLieuDHDCD_2017(1).pdf

ĐHĐCĐ thường niên 2016 của CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HOSE: HAR) đã thông qua kế hoạch năm 2017 với tổng doanh thu 95.5 tỷ đồng, giảm 5% so thực hiện 2016. Lợi nhuận ...

ĐHĐCĐ thường niên 2016 của CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HOSE: HAR) đã thông qua kế hoạch năm 2017 với tổng doanh thu 95.5 tỷ đồng, giảm 5% so thực hiện 2016. Lợi nhuận trước thuế 23.5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 18.7 tỷ đồng, đều tăng 6% so năm 2016.

Đại hội cũng thông qua phương án phát hành hơn 4.35 triệu cp trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 200:9./.

Tài liệu đính kèm:
20170623_20170623 - HAR - BB DHCDTN 2017.pdf
20170623_20170623 - HAR - NQ DHCDTN 2017.pdf

Ngày 22/06, ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 của CTCP Chứng khoán Mê Kông (OTC: MeKongSecurities) đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017 tăng lên khá mạnh so với kế hoạch được ĐHĐCĐ ...

Ngày 22/06, ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 của CTCP Chứng khoán Mê Kông (OTC: MeKongSecurities) đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017 tăng lên khá mạnh so với kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên thông qua trước đó.

Cụ thể, chỉ tiêu tổng doanh thu năm 2017 được tăng từ 3.5 tỷ đồng lên tới 5 tỷ đồng. Còn lợi nhuận sau thuế tăng gấp đôi từ 1 tỷ đồng lên 2 tỷ đồng.

Ngoài ra, Đại hội cũng thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 với doanh thu 1.55 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 10 tỷ đồng. Sở dĩ lợi nhuận năm 2016 đạt mức cao do Công ty đã đẩy mạnh hoạt động môi giới, đồng thời thu hồi các khoản nợ tồn đọng và hoàn nhập dự phòng các khoản phải thu khó đòi giúp tổng chi phí trong năm âm hơn 8 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:
20170622_20170622 - MSC - BB DHDCD bat thuong lan 1 2017.pdf
20170622_20170622 - MSC - NQ DHDCD bat thuong lan 1 2017.pdf

Theo tài liệu ĐHĐCĐ 2017, CTCP Đầu tư Dệt may G.Home (HNX: G20) dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 310 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 7.48 tỷ đồng, lần lượt giảm 12% ...

Theo tài liệu ĐHĐCĐ 2017, CTCP Đầu tư Dệt may G.Home dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 310 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 7.48 tỷ đồng, lần lượt giảm 12% và 41% so với thực hiện năm 2016.

Kết thúc quý 1/2017, Công ty ghi nhận đạt xấp xỉ 90 tỷ đồng doanh thu, tăng 35% so với quý 1/2016. Song, giá vốn hàng bán tăng với tỷ lệ cao hơn doanh thu, đồng thời các khoản chi phí tăng khiến G20 ghi nhận lỗ ròng gần 1 tỷ đồng.

Như vậy, 3 tháng đầu năm Công ty đã thực hiện được 29% kế hoạch doanh thu. Về giao dịch trên thị trường, cổ phiếu G20 là một trong những đơn vị lội ngược xu thế tăng của cổ phiếu dệt may giai đoạn đầu năm 2017. Khi mà, giá cổ phiếu G20 liên tục lao dốc, hiện đang giao dịch tại mức ngang ngửa giá một ly trà đá, 2,500 đồng/cp (22/06/2017).

Giao dịch cổ phiếu G20 một năm qua

Một vấn đề đáng quan tâm khác tại G20 thời gian qua, đó là tại Báo cáo tài chính năm 2016 của G20, đơn vị kiểm toán đã từ chối đưa ra ý kiến do các vấn đề tại thời điểm 31/12/2016.

Theo đó, mới đây G20 đã có giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục tình trạng bị hủy niêm yết do báo cáo tài chính 2016 bị kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến. Cụ thể, về vấn đề báo cáo tài chính của Công ty TNHH Golden Vtec (công ty liên kết) kiểm toán đã từ chối đối với báo cáo tài chính này tại 20/04/2017. G20 đã góp 49% vốn vào Golden Vtec. G20 cho biết, không tham gia quản lý và điều hành Golden, các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị này chưa được minh bạch và rõ ràng dẫn đến nằm ngoài tầm kiểm soát của G20.

Sau thời gian góp vốn G20 nhận thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của Golden không hiệu quả còn nhiều hạn chế nên G20 quyết định bán lại phần vốn góp vào Golden cho nhà đầu tư khác (cụ thể ngày 04/05/2017 G20 bán vốn góp cho ông Kim Ki Hyun). Hiện tại, G20 đang tiến hành thu hồi dứt điểm phần vốn góp và các khoản tạm ứng, các khoản nợ của Golden trước ngày 31/07/2017.

Còn vấn đề phát sinh tại CTCP Texnam, G20 đã làm việc và thống nhất tiến hành quyết toán các khoản chi phí đã phát sinh, số tiền còn dư chưa đầu tư G20 yêu cầu Texnam chuyển trả cho G20 trước ngày 31/07/2017.

* G20 nói gì về việc kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với BCTC 2016?

Tài liệu đính kèm:
G20_2017.6.22_a41dfd8_13846_bn_2017_06_21_1658_1.PDF

CTCP Đầu tư & Xây dựng Bưu điện (HOSE: PTC) vừa công bố kế hoạch kinh doanh 2017 với doanh thu hơn 110 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chỉ 3.2 tỷ đồng. 

CTCP Đầu tư & Xây dựng Bưu điện vừa công bố kế hoạch kinh doanh 2017 với doanh thu hơn 110 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chỉ 3.2 tỷ đồng. 

Có thể thấy con số kế hoạch này nếu so với thực hiện năm 2016 là một khoảng cách khá xa.

Bởi năm 2016 vừa qua là một năm có sự tăng trưởng bất ngờ đối với PTC, hầu hết những năm trước đó cả doanh thu và lãi ròng đều không cao, kết quả lợi nhuận chỉ quanh quẩn vài tỷ thậm chí lỗ.

Cụ thể, doanh thu 2016 tăng gần gấp đôi lên 323 tỷ đồng chủ yếu nhờ nguồn thu bán hàng hóa tăng mạnh từ 11 tỷ lên hơn 148 tỷ đồng. Song song với doanh thu tăng mạnh, chi phí cũng không được kiểm soát tốt khiến lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh gần 27 tỷ đồng.

Nhưng may mắn nhờ khoản thu nhập khác từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định hơn 64 tỷ nên kéo lãi ròng đạt hơn 22 tỷ đồng, trong khi năm 2015 lỗ ròng gần 5 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:
20170620_20170620 - PTC - CBTT Ke Hoach SXKD Nam 2017.pdf

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG), trong năm 2017 công ty dự kiến đạt mức doanh thu thuần 6,335 tỷ đồng và 2,185 tỷ đồng lợi nhuận gộp (đóng góp lớn nhất từ bất ...

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG), trong năm 2017 công ty dự kiến đạt mức doanh thu thuần 6,335 tỷ đồng và 2,185 tỷ đồng lợi nhuận gộp (đóng góp lớn nhất từ bất động sản Myanmar). Theo đó lãi trước thuế mục tiêu là 552 tỷ đồng và HAG tiếp tục không chia cổ tức.

Kế hoạch này được cho là khả quan hơn năm 2016 khi HAG lỗ ròng 1,136 tỷ đồng.

Trong kế hoạch 2017, HAG dự kiến sẽ tiêu thụ khoảng 40,000 con bò thịt, góp phần mang lại doanh thu khoảng 1,240 tỷ đồng doanh thu và 124 tỷ đồng lợi nhuận gộp.

Đối với lĩnh vực cao su, HAG dự kiến khai thác 11,000ha, thu về 18,000 tấn mủ khô, doanh thu mang lại 745 tỷ đồng và lợi nhuận gộp là 202 tỷ đồng. Cây ăn quả như chanh dây, thanh long và chuối dự kiến mang về doanh thu cho HAG 2,578 tỷ đồng, còn lợi nhuận gộp là 1,094 tỷ đồng.

Về ngành bất động sản tại Myanmar, trong năm nay HAG sẽ tiếp tục cho thuê trung tâm thương mại của giai đoạn 1, hiện đã lấp đầy diện tích thuê; dự kiến mang về doanh thu khoảng 1,142 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 607 tỷ đồng.

Các ngành khác gồm doanh thu cung cấp dịch vụ, xây dựng, bán hàng và bán căn hộ khoảng 630 tỷ đồng doanh thu và 158 tỷ đồng lợi nhuận gộp. HAG cũng đang tiến hành chuyển nhượng dự án thủy điện Nậm Kông 2 và tìm kiếm đối tác để thanh lý các dự án thủy điện Nậm Kông 3 tại Lào.

Ngoài ra, Đại hội lần này cũng sẽ bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2017-2020./.

Tài liệu đính kèm:
20170620_20170620 - HAG - CBTT duong link tai lieu DHDCD TN nam 2017 tren website Cong ty.pdf

ĐHĐCĐ thường niên sắp tới của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex, UPCoM: VTG) sẽ bàn về kế hoạch năm 2017 với tổng doanh thu hợp nhất 15,999 tỷ đồng, giảm 3% so năm 2016. Lợi nhuận trước thuế lại ...

ĐHĐCĐ thường niên sắp tới của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex, UPCoM: VTG) sẽ bàn về kế hoạch năm 2017 với tổng doanh thu hợp nhất 15,999 tỷ đồng, giảm 3% so năm 2016. Lợi nhuận trước thuế lại tăng hơn 9%, đạt mức 749 tỷ đồng.

 

Theo VGT, năm 2016 thế giới xảy ra nhiều biến động về kinh tế, chính trị như sự kiện Brexit, Mỹ có tân Tổng thống và tuyến bố chính thức về việc rút khỏi hiệp định TPP đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến ngành dệt may Việt Nam. Ngoài ra, các quốc gia cạnh tranh xuất khẩu dệt may với Việt Nam như Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh, Indonesia, Myanmar đưa ra các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp dệt may (ưu đãi thuế, phá giá đồng nội tệ...) nhằm thu hút đơn hàng, gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp dệt may Việt Nam.

Tuy nhiên, VGT vẫn đạt được những kết quả khả quan khi giá trị sản xuất công nghiệp đạt 38,124 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu 2,497 triệu USD, đều tăng 4% so năm 2015. Doanh thu mang về 41,146 tỷ đồng, tăng 4%, còn lợi nhuận trước thuế cũng tăng 6% khi đạt 1,424 tỷ đồng. Cổ tức 5% bằng tiền mặt, tương ứng 250 tỷ đồng.

Trong năm qua, VGT đã triển khai thực hiện 57 dự án đầu tư với tổng mức đầu tư 6,929 tỷ đồng với 5 lĩnh vực gồm sợi, dệt, may, nâng cấp máy móc, di dời dự án và lĩnh vực khác. Trong đó, các dự án đã đưa vào vận hành sản xuất gồm dự án nhà máy sợi Nam Định, sợi Phú Cường, may Cần Thơ, may Bạc Liêu, may Quảng Bình, sản xuất vải Yarndyed phía Nam, may Tuyên Quang.

Hiện dự án nhà máy may Quế Sơn đang thực hiện với tổng mức đầu tư 134 tỷ đồng, dự kiến khai thác từ tháng 6/2017. Ngoài ra còn có các dự án của các đơn vị thành viên cũng đang thực hiện như Dệt kim Đông Xuân, Dệt may Hà Nội, Dệt 8/3, Phong Phú, Dệt may Hòa Thọ, Dệt may Huế./.

Tài liệu đính kèm:
VGT_2017.6.20_1b34e8f_16_PL_02_Giay_UQ_ca_nhan_signed.pdf
VGT_2017.6.20_14e1959_17_PL_02_Giay_UQ_theo_nhom_signed.pdf
VGT_2017.6.20_f15dd37_01_Thong_bao_to_chuc_DHDCD_signed.pdf
VGT_2017.6.20_e1d1528_CV_583_CBTT_to_chuc_hop_DHDCD_signed.pdf
VGT_2017.6.20_46a9c14_01B_Thu_moi_hop_DHDCD_signed.pdf
VGT_2017.6.20_f2ba65f_02_Chuong_trinh_DH_signed.pdf
VGT_2017.6.20_3322e9f_03_Qui_che_dai_hoi_2017_signed.pdf
VGT_2017.6.20_80d7d38_04_Ban_ktra_tu_cach_co_dong_signed.pdf
VGT_2017.6.20_54e0fd3_05_Bao_cao_KQSXKD_2016_signed.pdf
VGT_2017.6.20_714aefc_07_Bao_cao_BKS_2016_signed.pdf
VGT_2017.6.20_11ec335_06_Bao_cao_cua_HDQT_2016_signed.pdf
VGT_2017.6.20_2370902_08_To_trinh_phe_duyet_BCTC_nam_2016_signed.pdf
VGT_2017.6.20_d6508ab_09_To_trinh_phan_phoi_loi_nhuan_2016_signed.pdf
VGT_2017.6.20_9c423d7_10_To_trinh_phe_duyet_KH_2017_signed.pdf
VGT_2017.6.20_b8a0080_11_To_trinh_lua_chon_don_vi_kiem_toan_signed.pdf
VGT_2017.6.20_0533636_12_To_trinh_Thu_lao_HDQT_BKS_signed.pdf
VGT_2017.6.20_ff510aa_13_To_trinh_sua_doi_Dieu_le_Vinatex___2017_signed.pdf
VGT_2017.6.20_15d5d98_14_Qui_che_bau_cu_TV_HDQT_BKS_signed.pdf
VGT_2017.6.20_6c0c04b_15_PL03_Giay_DK_tham_du_signed.pdf

Ngày 16/06, ĐHĐCĐ thường niên của CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An (HOSE: KAC) đã thông qua kế hoạch năm 2017 với doanh thu thuần đạt 220 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 65 và 52 tỷ đồng ...

Ngày 16/06, ĐHĐCĐ thường niên của CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An (HOSE: KAC) đã thông qua kế hoạch năm 2017 với doanh thu thuần đạt 220 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 65 và 52 tỷ đồng (gần gấp đôi năm 2016).

Kế hoạch này tăng khá mạnh so với thực hiện năm 2016 với doanh thu thuần 168 tỷ và lợi nhuận sau thuế 27 tỷ đồng.

Trong năm 2017, KAC sẽ phát huy lợi thế quỹ đất sạch tại quận 2, quận 9, Bình Tân. Đồng thời sẽ mở rộng các quỹ đất tại những vị trí chiến lược khu kinh tế trọng điểm phía Nam như Đồng Nai, Vũng Tàu, Đồng bằng Sông Cửu Long và đặc khu kinh tế của TPHCM như huyện Cần Giờ, Nhà Bè, Bình Chánh.

Trong năm 2016, KAC đã triển khai một số dự án như An Việt Land tại quận 9 và dự án khu dân cư Khang An Residence tại Bình Tân./.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, Coteccons (HOSE: CTD) đặt kế hoạch doanh thu tăng trưởng gần 30% và lãi ròng tăng 23% so với kết quả năm 2016.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, Coteccons  đặt kế hoạch doanh thu tăng trưởng gần 30% và lãi ròng tăng 23% so với kết quả năm 2016.

Cụ thể, CTD đưa ra kế hoạch tổng doanh thu 27,000 tỷ đồng, tăng gần 30% so với kết quả năm 2016. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ ở mức 1,750 tỷ đồng, tăng trưởng 23%. Theo đó, tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ dự kiến là 30% và 40% trích quỹ đầu tư phát triển.

Năm 2016, CTD đạt doanh thu 20,783 tỷ đồng, lãi ròng 1,422 tỷ đồng, hơn gấp đôi năm 2015 và vượt tới 78% kế hoạch (800 tỷ đồng). HĐQT CTD cũng trình cổ đông mức cổ tức năm 2016 là 50% (5,000 đồng/cp), tương ứng giá trị gần 385 tỷ đồng. CTD cũng sẽ trích 861 tỷ đồng vào quỹ đầu tư phát triển và hơn 104 tỷ đồng trích quỹ khen thưởng ban điều hành và cán bộ chủ chốt.

Phát hành 1.3 triệu cp ESOP giá 40,000 đồng/cp và thưởng 104 tỷ đồng bằng tiền cho cán bộ chủ chốt

Căn cứ kết quả đạt được của năm 2016, HĐQT Coteccons trình cổ đông giá trị khuyến khích cho cán bộ chủ chốt là gần 210 tỷ đồng, trong đó bao gồm bằng cổ phiếu và tiền mặt.

Cụ thể, CTD trình kế hoạch phát hành hơn 1.3 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) cho cán bộ chủ chốt trong năm 2017, giá phát hành là 40,000 đồng/cp. Số lượng cổ phần sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm.

Phần giá trị khuyến khích còn lại 104 tỷ đồng lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế của năm 2016 và trả bằng tiền cho các cán bộ chủ chốt. Danh sách cụ thể và số tiền thưởng do Ban Tổng giám đốc đề nghị và phê duyệt bởi Hội đồng Quản trị.

Bên cạnh đó, HĐQT CTD cũng trình kế hoạch điều chỉnh chính sách khuyến khích giai đoạn 2016-2020 (đã được phê duyệt trong ĐHĐCĐ năm 2016).

Cụ thể, về giá trị khuyến khích, nếu lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ thấp hơn 75% lợi nhuận sau thuế năm trước thì không được nhận khuyến khích. Nếu lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ bằng hoặc lớn hơn 75% đến 100% lợi nhuận sau thuế năm trước thì áp dụng mức khuyến khích là 4% tính trên lợi nhuận sau thuế.

Nếu lợi nhuận sau thuế năm hiện tại thuộc cổ đông Công ty mẹ trong khoảng lợi nhuận sau thuế năm trước đến lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm hiện tại thì áp dụng mức khuyến khích là 6% tính trên lợi nhuận sau thuế.

Nếu Lợi nhuận sau thuế năm hiện tại thuộc cổ đông Công ty mẹ cao hơn lợi nhuận sau thuế Kế hoạch năm hiện tại, thì áp dụng mức khuyến khích là 8% tính trên lợi nhuận sau thuế.

Hình thức khuyến khích là bằng cổ phiếu (giá phát hành bằng 60-100% giá tị số sách trên BCTC kiểm toán gần nhất) và bàng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận sau thuế./.

Tại ĐHĐCĐ 2017 đến, CTCP Đầu tư và Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương (HOSE: PPI) dự kiến sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 402 tỷ đồng, tăng hơn 160% so với năm ...

Tại ĐHĐCĐ 2017 đến, CTCP Đầu tư và Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương (HOSE: PPI) dự kiến sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 402 tỷ đồng, tăng hơn 160% so với năm 2016. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt hơn 29 tỷ đồng.

Theo chiến lược phát triển của PPI giai đoạn 2015-2020, Công ty dự kiến tập trung vào ngành mũi nhọn là xây dựng hạ tầng giao thông theo các cơ chế BT, BOT, PPP với tư cách là nhà thầu, tổng thầu, là nhà đầu tư dự án. Tính đến nay, PPI đã tiếp cận các dự án lớn như:

  • Dự án xây dựng đường cao tốc nối Trung Lương – Mỹ Thuận được đầu tư theo hình thức BOT với tổng mức đầu tư là 15,000 tỷ đồng, trong đó dự kiến PPI sẽ đảm nhận thi công từ Km 75 đến Km 76 do CTCP BOT Trung Lương – Mỹ Thuận làm chủ đầu tư với giá trị khoảng 130 tỷ đồng, thời gian khởi công vào cuối quý 3/2017.
  • Dự án đường BOT Đồng Phú – Bình Dương (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư là 1,500 tỷ đồng, PPI với tư cách là một trong các nhà đầu tư đã tham gia góp vốn để thực hiện dự án. Ngoài việc thi công 10% (150 tỷ) theo tỷ lệ góp vốn, dự kiến PPI sẽ tham gia thi công một số gói thầu với giá trị lên đến 350 tỷ đồng, dự kiến khởi công vào cuối quý 3/2017.
  • Tháng 5/2017 Công ty đã khởi công dự án Nâng cấp đường Gia Miệng, tỉnh Long An với giá trị 10.3 tỷ đồng.
  • Dự án Nâng cấp hạ tầng Tp Cần Thơ (gói CT3-PW-2.2) với tổng mức 215 tỷ đồng, trong đó PPI tham gia 100 tỷ đồng, dự kiến khởi công vào cuối quý 3/2017.
  • Dự kiến thời gian quý 2/2017, Công ty đấu thầu một số dự án: Đường Đức Hoà Thượng từ đường quốc lộ N2 đến cầu Gò Mối; Nâng cấp đường từ Thủ Thừa đến cầu vượt đường cao tốc Tp. HCM - Trung Lương; Tuyến nhánh nối vào HL 7 và đường Đỗ Duy Thoại; Sửa chữa đường ĐT 821 (từ đường Tp HCM đến bến đò sông Vàm Cỏ Đông), ... với sản lượng khoảng 100 tỷ đồng. Dự kiến triển khai trong quý 3/2017.

Với những kế hoạch đầu tư trên, Công ty đề ra chỉ tiêu kinh doanh năm 2017 với doanh thu tăng hơn 160%, và có lợi nhuận trước thuế trở lại với con số đạt hơn 29 tỷ đồng, cụ thể:

Kế hoạch kinh doanh PPI năm 2017
Đvt: Triệu đồng

Có thể thấy rằng, năm 2017 Công ty chuyển định hướng đầu tư kinh doanh sang xây dựng hạ tầng với giá trị đầu tư chiếm hơn 80% tổng đầu tư cả năm, tương đương 421 tỷ đồng. Cùng với đó, hạ tỷ lệ đầu tư cho bất động sản về mức 20%, đạt 101 tỷ (năm 2016 bất động sản là xu hướng chủ đạo với giá trị đầu tư hơn 221 tỷ, tương đương 81%).

2016 lỗ ròng hơn 37 tỷ đồng

Kết thúc năm 2016, Công ty ghi nhận 249 tỷ đồng doanh thu, thực hiện chưa đến 55% kế hoạch, đồng thời giảm 43% so với năm 2015. Theo giải trình từ phía Công ty, năm 2016 do khó khăn về nguồn vốn và đơn hàng xây lắp, nhiều công trình bị cắt giảm, bên cạnh đó một số công trình có thời gian chuẩn bị kéo dài, nhiều dự án dự kiến khởi công nhưng phải tạm dừng chờ nguồn vốn như BOT Đồng Phú, quốc lộ (QL) 62… nên năm 2016 giá trị sản lượng xây lắp và vốn đầu tư chỉ đạt được 46% so với kế hoạch đề ra.

Không những vậy, các dự án lớn trong năm như công trình Đường cao tốc Bến Lức – Long Thành (giá trị gói thầu do Công ty thực hiện có giá trị xây lắp gần 400 tỷ đồng), năm 2016 đã phải dừng lại do giá vật liệu (cát, đá, sỏi,,,) tăng cao, thi công hiệu quả thấp dẫn đến chi phí sản xuất, vật tư quá nguồn thu, nợ phải trả lớn ảnh hưởng đến nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh. Theo đó, kết thúc năm 2016 Công ty phải ghi nhận lỗ ròng hơn 37 tỷ đồng.

Về giao dịch trên thị trường, một năm qua giá cổ phiếu PPI chứng kiến một sự suy giảm đáng kể, hiện đang giao dịch tại mức 2,790 đồng/cp (16/06/2017).

Giao dịch cổ phiếu PPI một năm qua

 

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017 của CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HOSE: ITA), năm nay Công ty dự kiến kế hoạch doanh thu và thu nhập là 880 tỷ đồng, lợi nhuận thuần 309 tỷ đồng và cổ tức ...

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017 của CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HOSE: ITA), năm nay Công ty dự kiến kế hoạch doanh thu và thu nhập là 880 tỷ đồng, lợi nhuận thuần 309 tỷ đồng và cổ tức cộng cổ phiếu thưởng là 5% bằng tiền hoặc cổ phiếu tùy theo tình hình hoạt động.

Trong khi đó năm 2016, ITA thực hiện được 243 tỷ đồng doanh thu thuần và 38 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

HĐQT cũng xin ý kiến cổ đông được giữ lại một phần hoặc toàn bộ lợi nhuận của năm 2016 để bổ sung nguồn vốn lưu động và nâng vốn điều lệ bằng cách chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2016 bằng cổ phiếu.

Về các dự án, ITA sẽ tìm kiếm các tổ chức tài chính trong nước hoặc quốc tế để thực hiện vay vốn hoặc phát hành trái phiếu nhằm tái cấu trúc nợ và bổ sung vốn kinh doanh. Đồng thời, tìm kiếm các đối tác hợp tác triển khai các dự án trong thời gian tới.

Công ty cũng cân nhắc quyết định đầu tư tiếp hoặc thoái vốn các dự án đang tham gia. Thay vào đó, tập trung đầu tư vào khu công nghiệp Tân Đức giai đoạn 2 để đáp ứng kịp thời nhu cầu thu hút vốn đầu tư trong tình hình mới, hoàn tất công tác tổ chức bán nhà tại khu Tài Lộc, Hạnh Phúc của khu Ecity Tân Đức để đẩy nhanh doanh thu bán nhà/căn hộ trong năm 2017.

ITA cũng sẽ thực hiện góp vốn đầu tư và hợp tác để xây dựng khoa Y của Đại học Tân Tạo và thực hiện góp vốn đầu tư dự án khu công nghệ cao Clearist Park tại thung lũng Silicon Hòa Kỳ, dự kiến vốn đầu tư khoảng 10 triệu USD. Tiếp tục góp vốn nhằm hoàn thiện thủ tục pháp lý dự án quần thể khu công nghiệp và thành phố khoa học Tân Tạo giai đoạn 1 (300ha) nhằm chuẩn bị quỹ đất sắp tới. Tìm kiếm đối tác để tiến hành hợp tác triển khai xây dựng dự án Tân Tạo Plaza 4, 5, 6 quy mô 50,000 m2 tại khu dân cư Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM để đưa vào khai thác.

ITA cũng lên kế hoạch xây dựng 20,000 m2 nhà xưởng trong khu công nghiệp Tân Đức giai đoạn 1 và 40,000 m2 hệ thống hạ tầng giao thông trong khu công nghiệp Tân Đức giai đoạn 2 để thu hút nhà đầu tư. San lấp khối lượng 50,000 m3 tại khu dân cư Tân Đức giai đoạn 2 để bàn giao nền và hoàn tất việc thu tiền của các hộ dân còn lại. Đồng thời hoàn thiện nhà liền kề, biệt thự Hạnh Phúc, biệt thự cao cấp Tài Lộc tại TP Tri thứ E.city Tân Đức./.

Tài liệu đính kèm:
20170616_20170616 - ITA - CBTT TAI LIEU DHCD 2017.pdf

Ngày 26/06 tới, ĐHĐCĐ thường niên 2017 của CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (HOSE: TTF) ngoài việc thông qua kết quả 2016, kế hoạch 2017 thì còn có việc phát hành cổ phần riêng lẻ, cổ phiếu ...

Ngày 26/06 tới, ĐHĐCĐ thường niên 2017 của CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (HOSE: TTF) ngoài việc thông qua kết quả 2016, kế hoạch 2017 thì còn có việc phát hành cổ phần riêng lẻ, cổ phiếu thưởng, tái cơ cấu danh mục đầu tư dài hạn...

Theo đó, TTF dự kiến phát hành 100 triệu cp riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, ưu tiên nhà đầu tư có liên quan tới hoạt động kinh doanh của Công ty. Giá chào bán dự kiến tối thiểu 10,000 đồng/cp (trong khi thị giá đang quanh mức 8,500 đồng/cp). Thời điểm phát hành dự kiến trong quý 3/2017.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để tái cơ cấu nợ vay, nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính (lãi vay), đồng thời bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, TTF còn dự kiến phát hành hơn 7.6 triệu cp thưởng với tỷ lệ 19:1, nguồn từ thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển.

Vốn điều lệ dự kiến sau hai đợt phát hành này sẽ tăng lên 2,446 tỷ đồng.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh của TTF trong năm 2017

 

Trong năm 2017, mặc dù kế hoạch lãi trước thuế chỉ hơn 1.8 tỷ đồng nhưng lãi sau thuế lại tăng lên tới 35.5 tỷ đồng, khả quan hơn rất nhiều so mức lỗ hơn 1,295 tỷ của năm 2016.

Mục tiêu trong năm 2017 này TTF sẽ giảm khoản 300 lao động kém chất lượng, giảm chi phí lương nhiều nhưng không ảnh hưởng đến doanh thu. Thu hồi các khoản đầu tư ngoài ngành, trước nhất là toàn bộ rừng và dự án bất động sản Công ty Phú Hữu Gia. Còn lãi vay ngân hàng dự kiến từ 01/10/2017 không còn nợ các ngân hàng nữa nhờ nguồn tiền thu từ việc bán các khoản đầu tư ngoài ngành và phát hành thêm.

Theo đó, HĐQT sẽ trình cổ đông thông qua chủ trương cơ cấu danh mục đầu tư tài chính dài hạn của công ty trong năm 2017 trên cơ sở tăng tỷ lệ sở hữu các đơn vị hoạt động hiệu quả và/hoặc thoái vốn các khoản đầu tư khi có đối tác phù hợp.

Trong định hướng chiến lược 5 năm, TTF sẽ mua lại, sáp nhập thêm các nhà máy trong ngành, lập trung tâm thiết kế riêng, tham gia thành lập một khu công nghiệp chuyên cho ngành gỗ tại Bình Dương... Theo đó, đến năm 2021, TTF mục tiêu sẽ lãi ròng 319 tỷ đồng, gấp hơn 9 lần kế hoạch năm nay.

Ngày 15/06, ĐHĐCĐ thường niên của CTCP Y Dược phẩm Vimedimex (HOSE: VMD) đã thông qua kế hoạch 2017 với tổng doanh thu 13,122 tỷ đồng và hơn 44 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Ngày 15/06, ĐHĐCĐ thường niên của CTCP Y Dược phẩm Vimedimex (HOSE: VMD) đã thông qua kế hoạch 2017 với tổng doanh thu 13,122 tỷ đồng và hơn 44 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Trong khi đó, năm 2016 VMD thực hiện được 12,992 tỷ đồng tổng doanh thu và 43 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Cổ tức 20%./.

Tài liệu đính kèm:
20170615_20170615 - VMD - NQ va BB DHDCD thuong nien nam 2017.pdf

Trải qua một năm 2016 đầy khó khăn, CTCP Viễn Liên (HNX: UNI) dự kiến sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh 2017 với doanh thu giảm so với năm 2016, tương đương 30 tỷ đồng. Lợi nhuận sau ...

Trải qua một năm 2016 đầy khó khăn, CTCP Viễn Liên (HNX: UNI) dự kiến sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh 2017 với doanh thu giảm so với năm 2016, tương đương 30 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế mục tiêu chỉ 1 tỷ đồng.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên sắp tới, mặc dù còn nhiều khó khăn, song năm 2017 UNI cho biết vẫn sẽ tiếp tục đầu tư dự án tại Phú Quốc. Bên cạnh đó, Công ty vẫn ưu tiên tập trung vào lĩnh vực truyền thống, được xem là hoạt động tương đối hiệu quả do quay vòng vốn nhanh.

Giao dịch cổ phiếu UNI một năm qua
Trên thị trường, giao dịch cổ phiếu UNI cũng tương đối ảm đạm. Thị giá trượt dài trong một năm qua, hiện cổ phiếu UNI đang giao dịch tại mức 4,000 đồng/cp (15/06/2017).

Theo đó, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh 2017 với doanh thu đạt 30 tỷ, lợi nhuận sau thuế 1 tỷ đồng.

Kế hoạch là vậy, song ngay quý 1/2017 Công ty đã phải ngậm ngùi báo lỗ hơn 135 triệu đồng. Doanh thu đạt 2.6 tỷ, tương đương chỉ thực hiện được 8% kế hoạch cả năm.

Được biết, năm 2017 Công ty dự kiến bán 14 nền đất thổ cư còn lại tại Khu đô thị 67.5 ha (Phú Quốc), giá chào bán là 9 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT) và 8 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT) đối với biệt thự phố. Đồng thời, Công ty cũng sẽ vay 20 tỷ đồng ngắn hạn nhằm hoàn tất đóng tiền thuế chuyển quyền sử dụng đất thổ cư dự án Hàm Ninh Phú Quốc.

2016 bất động sản đóng băng, doanh thu viễn thông gánh gồng

Kết thúc năm 2016, UNI ghi nhận 33.8 tỷ đồng doanh thu toàn bộ từ hoạt động viễn thông; không những bù đắp tất cả các khoản chi phí của Công ty, mà còn đóng góp lãi ròng 652 triệu đồng.

Lý giải cho hoạt động đi lùi trong năm 2016, Công ty cho biết do những nguyên nhân khách quan về thủ tục hành chính khiến toàn bộ hoạt động bất động sản tạm hoãn. Theo đó, cả năm Công ty chỉ còn trông cậy vào hoạt động kinh doanh truyền thống là viễn thông.

Thông tin thêm về hoạt động xây lắp, tính đến ngày 31/12/2016, tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang của UNI xấp xỉ 93 tỷ đồng, trong đó:

  • Tiền mua đất tại Kiên Giang hơn 21 tỷ đồng
  • Tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại dự án Khu dân cư và biệt thự cao cấp Vĩnh Liên (Kiên Giang) gần 50 tỷ đồng
  • Chi phí đầu tư dự án Khu dân cư và biệt thự cao cấp Vĩnh Liên hơn 22 tỷ đồng

Một vấn đề đáng quan tâm khác dự kiến trình cổ đông, Công ty sẽ hủy bỏ kế hoạch phát hành tăng vốn trong năm 2016./.

Tài liệu đính kèm:
UNI_2017.6.15_7720cea_TAI_LIEU_DHCD_2017_signed.pdf

Theo tài liệu ĐHĐCĐ 2017, CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (HNX: API) dự kiến sẽ huy động 500 tỷ đồng trái phiếu và gần 18 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu nhằm phục vụ nhu cầu đầu tư. Theo đó, Công ...

Theo tài liệu ĐHĐCĐ 2017, CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (HNX: API) dự kiến sẽ huy động 500 tỷ đồng trái phiếu và gần 18 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu nhằm phục vụ nhu cầu đầu tư. Theo đó, Công ty đặt chỉ tiêu kinh doanh đột biến với doanh thu hơn 455 tỷ và lãi ròng hơn 118 tỷ đồng.

Trong năm 2017 API dự báo một tình hình tài chính khả quan, khi mà dự án Bắc Ninh dự kiến sẽ đi vào vận hành trong quý 4, cùng với sự khởi sắc tại các dự án Đa Hội, Huế, ... sẽ đem lại nguồn thu dồi dào cho API.

Dự án Royal Park Bắc Ninh là tổ hợp chung cư thương mại, căn hộ khách hạn cao cấp tại trung tâm thành phố Bắc Ninh. Dự án có tổng đầu tư khoảng 670-750 tỷ đồng, được khởi công từ cuối tháng 10/2016.

Tính đến ngày 20/05/2017, dự án đã hoàn thiện thô đến tầng 12 tòa Ruby và tầng 5 tòa Diamond, bán hơn 90% số lượng căn hộ, đóng góp 75% doanh thu.

Trong khi năm 2016, Công ty chỉ ghi nhận 49.7 tỷ doanh thu, tương ứng thực hiện đâu đó 28% kế hoạch.

Mặt khác, doanh thu tài chính giảm mạnh từ 66 tỷ về 5.2 tỷ đồng, cùng với khoản lỗ hơn 4 tỷ phát sinh từ công ty liên kết, khiến API phải chịu lỗ ròng 3.7 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2015 Công ty đạt 9.9 tỷ đồng).

Năm 2017 dự kiến chi đầu tư hơn 1,356 tỷ đồng

Bước sang năm 2017, với chiến lược đầu tư một số dự án quy mô tầm trung và lớn, diện tích từ 30-300 ha, API ước tính nhu cầu vốn cần thiết lên đến 1,356.5 tỷ đồng. Trong đó, “khẩu phần” cho mỗi dự án sẽ dao động từ 300 triệu – 5 tỷ USD. Công ty dự kiến chi từ 15-20% vốn chủ sở hữu cho mỗi dự án đầu tư.

Kế hoạch đầu tư cụ thể cho năm 2017

Do đó, Ban lãnh đạo xác định công tác huy động vốn là cần thiết cho năm 2017. Kế hoạch cụ thể, API dự kiến phát hành 1.77 triệu cổ phiếu phổ thông với giá bằng mệnh giá 10,000 đồng/cp. Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm, thời gian thực hiện tùy điều kiện cụ thể sẽ triển khai trong giai đoạn 2017-2018. Như vậy, nếu phát hành thành công, vốn chủ sở hữu của API sẽ tăng lên 382 tỷ đồng.

Đồng thời, Công ty cũng sẽ huy động vốn qua kênh phát hành trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng, chia làm 2 đợt:

  • Đợt 1: Số lượng 200 trái phiếu tương ứng huy động 200 tỷ
  • Đợt 2: Số lượng 300 trái phiếu tương ứng huy động 300 tỷ

Trái phiếu phát hành có kỳ hạn 3 năm, lãi suất có thể cố định hoặc thả nổi tùy theo thỏa thuận Công ty và nhà đầu tư. Thời gian thực hiện cũng trong 2 năm 2017-2018.

Về giao dịch trên thị trường, giá cổ phiếu API một năm qua chứng kiến mức tăng tương đối mạnh. Mặc dù kết quả kinh doanh 2016 ghi nhận tăng trưởng âm, song thị giá vẫn chưa cho thấy dấu hiệu suy giảm, hiện đang giao dịch tại mức 33,200 đồng/cp (15/06/2017).

Giao dịch cổ phiếu API một năm qua

Năm 2016, Ban Lãnh đạo TCH đã hoạch định một kế hoạch trung dài hạn giai đoạn 2016-2020, hướng tới mục tiêu cán mốc 1,000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế sau 5 năm. Công ty sẽ chi cổ tức 2016 bằng tiền tỷ ...

Năm 2016, Ban Lãnh đạo TCH đã hoạch định một kế hoạch trung dài hạn giai đoạn 2016-2020, hướng tới mục tiêu cán mốc 1,000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế sau 5 năm. Công ty sẽ chi cổ tức 2016 bằng tiền tỷ lệ 8% và dự kiến cổ tức 10% cho năm 2017.

Đây là chia sẻ của ông Đỗ Hữu Hậu – Phó Tổng Giám đốc thường trực CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (HOSE: TCH) trước thềm ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty sẽ diễn ra vào ngày 24/06 tới đây.

Ông Đỗ Hữu Hậu, Phó Tổng Giám đốc thường trực TCH

Năm tài chính 2016, TCH ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 500 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ và hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh. Như vậy, mức cổ tức Công ty dự kiến chi trả là 8% bằng tiền có là thấp hay không thưa ông?

Ông Đỗ Hữu Hậu: Năm 2016, TCH đạt mức doanh thu 1,436 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 500.4 tỷ đồng. Công ty sẽ dành 290 tỷ đồng để chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông theo tỷ lệ 8%. Đây là mức khá hợp lý bởi ngoài việc chi trả cổ tức, Công ty còn phải cân đối sử dụng vốn để tái đầu tư, đặc biệt các dự án lớn trong thời gian tới.

TCH sẽ luôn duy trì mức cổ tức đều đặn và hợp lý so với mặt bằng chung của thị trường, đảm bảo lợi ích cho cổ đông. Cuối năm 2016, Công ty cũng đã chi trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu cho cổ đông.

Như ông vừa chia sẻ, năm 2017 Công ty sẽ đầu tư cho các dự án lớn, vậy ông có thể nói cụ thể hơn về kế hoạch này?

Ngoài mảng kinh doanh truyền thống là phân phối xe và linh kiện đầu kéo Mỹ International, TCH sẽ đầu tư vào các dự án bất động sản tiềm năng. Cụ thể, trong năm 2017, Công ty sẽ khởi công xây dựng tòa hỗn hợp cao tầng tại 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội; đầu tư dự án cải tạo khu chung cư cũ Lê Lợi, TP. Hải Phòng và một số dự án quy mô lớn khác.  

Ông có thể cho biết thêm về quy mô các dự án này trong tổng số con số kế hoạch 10,000 căn hộ trong vòng 5 năm tới của Công ty không, thưa ông?

Riêng các dự án tôi trao đổi bên trên sẽ cung cấp ra thị trường khoảng 3,000 căn hộ, mới chiếm khoảng 30% con số kế hoạch giai đoạn 5 năm của Công ty. Trong năm nay và năm sau, TCH sẽ tiếp tục hoàn tất thủ tục đầu tư để triển khai một số dự án khác nữa, nhằm đảm bảo kế hoạch tổng thể Công ty đã đặt ra.

Năm 2017, TCH đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 420 tỷ đồng, thấp hơn con số thực hiện năm 2016 và cổ tức 10%. Xin ông cho biết lý do?

Công tác xây dựng chỉ tiêu kế hoạch luôn là một vấn đề phức tạp và thách thức. Thường các công ty sẽ hay đặt kế hoạch của năm sau là dựa theo số hoàn thành của năm liền trước. Điều này đôi khi không đem lại sự ổn định trong hoạt động của doanh nghiệp nói chung vì luôn phải điều chỉnh hoạt động kinh doanh theo cách ngắn hạn.

Năm 2016, Ban lãnh đạo TCH đã hoạch định một kế hoạch trung dài hạn trong vòng 5 năm giai đoạn 2016-2020. Do đó, chỉ tiêu mỗi năm đã có con số kế hoạch để phấn đấu, hướng tới mục tiêu trong 5 năm tới Công ty sẽ cán mốc 1,000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế/năm.

Kế hoạch 2017 được xây dựng nằm trong kế hoạch tổng thể đó và Ban lãnh đạo Công ty tin tưởng sẽ hoàn thành mục tiêu này. Nếu một năm nào đó hoàn thành và vượt số kế hoạch đã đề ra, như năm 2016 TCH đặt kế hoạch 388 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế nhưng thực tế đã đạt 500 tỷ đồng thì điều này càng tốt cho Công ty. Bởi Công ty sẽ tích lũy thêm nguồn lực để sớm đạt mục tiêu lớn là 1,000 tỷ đồng lợi nhuận/năm.

Còn về vấn đề cổ tức, Công ty sẽ cố gắng duy trì cổ tức ở mức hợp lý đảm bảo lợi ích cho cổ đông và tỷ lệ 10% cho năm 2017 là hợp lý.

Xin cám ơn ông!

ĐHĐCĐ thường niên của CTCP Cấp nước Chợ Lớn (HOSE: CLW) đã thông qua kế hoạch năm 2017 với tổng doanh thu gần 1,004 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 17.5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 14.3 tỷ đồng, cổ tức ...

ĐHĐCĐ thường niên của CTCP Cấp nước Chợ Lớn (HOSE: CLW) đã thông qua kế hoạch năm 2017 với tổng doanh thu gần 1,004 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 17.5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 14.3 tỷ đồng, cổ tức 7%.

Được biết năm 2016, CLW thực hiện được 981 tỷ đồng tổng doanh thu, lợi nhuận sau thuế 14 tỷ đồng và cổ tức 7%./.

Tài liệu đính kèm:
20170613_20170613 - CLW - BB NQ DHDCD TN 2017.pdf

 

Việc Địa ốc Hoàng Quân (HOSE: HQC) không hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2016 khiến nhiều nhà đầu tư bắt đầu lo ngại khả năng thực hiện chỉ tiêu kinh doanh năm 2017 của đơn vị này. Tuy nhiên, trên cơ ...

Việc Địa ốc Hoàng Quân (HOSE: HQC) không hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2016 khiến nhiều nhà đầu tư bắt đầu lo ngại khả năng thực hiện chỉ tiêu kinh doanh năm 2017 của đơn vị này. Tuy nhiên, trên cơ sở đã có được thì việc thực hiện được kế hoạch kinh doanh năm 2017 của HQC là rất cao.

Nhìn lại chặng đường thăng trầm

Được thành lập năm 2000 với vốn điều lệ ban đầu là 1 tỷ đồng, HQC hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn và môi giới bất động sản. Không lâu sau đó, Công ty chuyển qua hoạt động thương mại (mua sỉ và bán lẻ bất động sản), rồi đến đầu tư và hiện tại là đầu tư song song hoạt động M&A. Qua gần 17 năm hoạt động, HQC đã có vốn điều lệ 4,766 tỷ đồng với hàng loạt dự án bất động sản trải đều trên cả nước.

Trong quá trình hoạt động của HQC, giai đoạn 3 năm từ 2011 đến 2013 là khó khăn nhất do chịu ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân như chính sách, thị trường và lãi suất… Bằng chứng là kết quả kinh doanh của HQC suy giảm đáng kể sau khi đạt kết quả tích cực năm 2010. Từ năm 2011-2013, doanh thu HQC chỉ biến động trong khoảng từ 200 đến 400 tỷ đồng, lợi nhuận chỉ còn vài chục tỷ đồng.

Song, cùng với thời điểm khi thị trường bước vào giai đoạn khó khăn, HQC đã rất sớm xác định phân khúc chiến lược cho mình là nhà ở xã hội và cho người thu nhập trung bình. Từ đó, Công ty đã trở thành đơn vị tiên phong trong phân khúc này và đã tranh thủ được sức cầu của thị trường với các dự án tiêu biểu tại TPHCM như HQC Plaza, HQC Hóc Môn và HQC An Phú Tây.

Cùng với đó là gói 30,000 tỷ đồng được tung ra đã trở thành gói kích cầu cho thị trường bất động sản mà phân khúc nhà thương mại giá rẻ được hưởng lợi nhiều nhất. Và HQC cũng không nằm ngoài phạm vi đó, kết quả kinh doanh liền hai năm 2014 và 2015 của HQC khởi sắc hẳn. Riêng năm 2015, HQC đạt doanh thu 1,421 tỷ đồng, tăng 4.3 lần so với năm trước và lợi nhuận sau thuế HQC đạt 325 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra và gấp 11 lần kết quả năm 2014).

Với kết quả đó, HQC bước vào năm 2016 đầy tự tin khi đề ra kế hoạch lãi 500 tỷ đồng. Trong kế hoạch kinh doanh của mình, ban lãnh đạo HQC đã kỳ vọng cao vào khả năng sau khi gói 30,000 tỷ đồng kết thúc thì chính sách dành cho nhà ở xã hội sẽ được khởi động tiếp nối.

Tuy nhiên, thực tế sau khi dừng gói tín dụng hỗ trợ 30,000 tỷ thì chính sách NOXH vẫn chưa triển khai đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhà đầu tư và khách hàng trong phân khúc nhà ở xã hội (NOXH) của HQC, dẫn đến doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2016 chỉ thực hiện tương ứng 15% và 4% so với kế  hoạch đã đặt ra.

Kết quả kinh doanh HQC từ 2009-2016 (Đvt: Tỷ đồng)

Từ năm 2017 sẽ khác

Mặc dù không hoàn thành kế hoạch năm 2016, nhưng HQC đã đạt được nhiều thành quả ấn tượng. Trong đó, sau khi chuyển hướng sang phân khúc nhà ở cho người thu nhập thấp, cho đến nay, HQC đã và đang triển khai đầu tư xây dựng chuỗi 22 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho công nhân với tổng mức đầu tư hơn 20,000 tỷ đồng, cung ứng ra thị trường hơn 34,000 căn hộ. Tính đến cuối năm 2016, Hoàng Quân đã bàn giao hoàn thiện và bàn giao thô gần 4,000 căn hộ tại HQC Plaza, HQC Hóc Môn (TP.HCM), KDC Thường Thạnh (Cần Thơ) và HQC Nha Trang (Khánh Hòa)…

Trong năm 2017, HQC đặt kế hoạch doanh thu 2,000 tỷ đồng, trong đó nhà ở xã hội tiếp tục là nguồn mang về 50% doanh thu. Theo đó, HQC đặt mục tiêu bàn giao hơn 8,000 căn nhà ở xã hội (NOXH) năm 2017 và nhà ở giá rẻ cho công nhân tại các dự án: HQC Plaza, HQC Hóc Môn, HOF - HQC Hồ Học Lãm, HQC Bình Trưng Đông, HQC An Phú Tây (TP.HCM), HQC Nha Trang (Khánh Hòa), HQC Tây Ninh (Tây Ninh), HQC Bình Minh (Vĩnh Long), HQC Tân Hương (Tiền Giang), HQC Cần Thơ, HQC Trà Vinh.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2017 vừa mới diễn ra ngày 20/05 vừa qua, ông Trương Anh Tuấn – Chủ tịch HQC cho biết, đối với dự án NOXH, doanh thu chỉ còn khoảng 50% không có nghĩa là HQC đánh mất vị thế đi đầu trong phân khúc này.

Hiện nay, nhà đầu tư lo ngại chính sách nhà ở xã hội chưa chính thức triển khai có thể ảnh hưởng đến các đơn vị kinh doanh trong phân khúc này. Song, với HQC, từ cuối năm 2016, Công ty đã triển khai biện pháp bù lãi suất cho khách hàng mua dự án nhà ở xã hội của HQC. Đây là một yếu tố đảm bảo rằng dù chính sách chưa được triển khai nhưng HQC vẫn có thể tung sản phẩm NOXH của mình ra thị trường.

Cần phải nói thêm rằng trong kế hoạch kinh doanh 2017, ban lãnh đạo HQC cũng đã có chuẩn bị kỹ hơn để tránh phụ thuộc quá nhiều vào các dự án nhà ở xã hội. Bằng chứng là 50% doanh thu còn lại trong năm 2017 dự kiến sẽ đến từ bất động sản thương mại.

Cụ thể, với nền tảng uy tín thương hiệu và kinh nghiệm đầu tư, HQC sẽ đẩy mạnh đa dạng hóa các sản phẩm đầu tư bất động sản thương mại như: Bất động sản nghỉ dưỡng (Biệt thự và Condotel) dự kiến mang về 200 tỷ đồng, Bất động sản vừa ở vừa kinh doanh (Shophouse và Officetel) thu về 200 tỷ, Căn hộ (cao cấp, trung bình, giá rẻ) mang về 500 tỷ và Khu công nghiệp, nhà xưởng, kho bãi dự kiến đạt 100 tỷ đồng doanh thu; tại các dự án: Trung tâm dịch vụ du lịch Hàm Tiến – Mũi Né, dự án Golden King, KCN Bình Minh (Vĩnh Long), KCN Hàm Kiệm I (Bình Thuận).

Với cơ sở đó, ban lãnh đạo HQC tự tin kế hoạch lãi ròng 200 tỷ đồng là trong tầm tay.

Trong giai đoạn các năm tiếp theo, HQC đặt mục tiêu đạt 3,000 tỷ đồng doanh thu năm 2018 và chạm mức đạt 6,000 tỷ đồng năm 2020. Theo đó, lợi nhuận ròng trong 3 năm 2018-2020 đặt mục tiêu lần lượt 300 tỷ, 500 tỷ và 600 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh HQC từ 2017-2020 (Đvt: tỷ đồng)

Bằng danh dự cá nhân, những người điều hành, tôi khẳng định Công ty chắc chắn hoàn thành kế hoạch lãi năm 2017 là 200 tỷ, 2018 là 300 tỷ, 2019 là 500 tỷ và 2020 là 600 tỷ đồng”, đây là lời kết mà Chủ tịch Trương Anh Tuấn một lần nữa cam kết với cổ đông của HQC.

Đang tải dữ liệu...

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng