Lãi lỗ doanh nghiệp 2016

CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật (HOSE: JVC) cho biết, do sơ suất của kế toán nên đã xảy ra một số sai sót trong báo cáo tài chính quý 4 (niên độ 01/04/2016 đến 31/03/2017) đã công bố trước đó.

CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật (HOSE: JVC) cho biết, do sơ suất của kế toán nên đã xảy ra một số sai sót trong báo cáo tài chính quý 4 (niên độ 01/04/2016 đến 31/03/2017) đã công bố trước đó.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính hợp nhất, tổng doanh thu chỉ giảm nhẹ từ 125 tỷ đồng xuống còn 124 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn lại giảm mạnh từ 89.5 tỷ xuống 80.5 tỷ đồng.

Theo đó, lãi gộp tăng tương ứng từ 34.9 tỷ lên 42.9 tỷ đồng. Nhờ đó, lãi thuần lật ngược thế cờ khi công bố trước đó âm 620 triệu đồng nhưng sau khi công bố lại có lãi 9.8 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, JVC lãi ròng 16 tỷ đồng, trong khi công bố trước đó chỉ lãi 3.8 tỷ đồng.

Nhờ đó, lũy kế cả niên độ, JVC giảm lỗ còn 29 tỷ đồng, trong khi công bố trước đó lỗ 39 tỷ đồng (niên độ trước lỗ tới 1,335 tỷ đồng)./.

Tài liệu đính kèm:
20170626_20170626 - JVC - Dinh Chinh BCTC Cty Me Quy 4 Nam 2016-Nien Do 01-04-2016 Den 31-03-2017.pdf
20170626_20170626 - JVC - Dinh Chinh BCTC Hop Nhat Quy 4 Nam 2016-Nien Do 01-04-2016 Den 31-03-2017.pdf

Chưa công bố báo cáo tài chính quý 3/2016 và đến giữa năm 2017 CTCP Khoáng sản Na Ri Hamico (UPCoM: KSS) mới chịu công bố báo cáo tài chính quý 4/2016 với doanh thu không có nên phải chịu lỗ ròng gần ...

Chưa công bố báo cáo tài chính quý 3/2016 và đến giữa năm 2017 CTCP Khoáng sản Na Ri Hamico (UPCoM: KSS) mới chịu công bố báo cáo tài chính quý 4/2016 với doanh thu không có nên phải chịu lỗ ròng gần 31 tỷ đồng, thấp hơn mức lỗ 124 tỷ đồng của cùng kỳ 2015.

* ĐHĐCĐ KSS: Miễn nhiệm hàng loạt vị trí chủ chốt trước khi hủy niêm yết

* Rắn mất đầu, KSS rồi sẽ ra sao?

Cụ thể, nếu như quý 4/2015 KSS ghi nhận doanh thu thuần hơn 3.58 tỷ đồng thì kỳ này không có nhưng vẫn phát sinh giá vốn hơn 2 tỷ đồng nên KSS lỗ gộp tương ứng. Thêm vào đó, kỳ này KSS lỗ gần 26 tỷ đồng từ hoạt động tài chính, thấp hơn mức lỗ 124 tỷ của cùng kỳ do chi phí lãi vay.

Theo đó, sau khi trừ các loại chi phí khác, KSS lỗ ròng 30.67 tỷ đồng, thấp hơn mức gần 124 tỷ của cùng kỳ.

Do quý 3/2016 KSS chưa công bố báo cáo tài chính nên vẫn chưa xác định được con số lỗ cụ thể của năm 2016. Nhưng theo báo cáo này thì lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm cuối năm 2016 âm 195 tỷ đồng.

Tại thời điểm quý 4/2016, KSS vẫn còn 390 tỷ đồng hàng tồn kho, phải thu khách hàng ngắn hạn 423 tỷ đồng, nhưng trả trước cho người bán cũng ở mức cao 492 tỷ đồng. Vay nợ ngắn hạn không còn nhưng vay nợ dài hạn xuất hiện 1,038 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, KSS đặt mục tiêu năm 2016 với doanh thu 60 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 2 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu đã công bố của KSS
Đvt: triệu đồng
Tài liệu đính kèm:
KSS_2017.6.1_4a7c48c_Khoang_san_Na_ri_Hamico_2017_05_31_1649_1.PDF

Theo báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2016 của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), dù lỗ gộp hơn 1,422 tỷ đồng nhưng nhờ hoạt động khác đã cứu Vinalines không chỉ thoát lỗ ngoạn mục mà còn lãi ...

Theo báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2016 của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), dù lỗ gộp hơn 1,422 tỷ đồng nhưng nhờ hoạt động khác đã cứu Vinalines không chỉ thoát lỗ ngoạn mục mà còn lãi lớn tới 2,148 tỷ đồng, hơn gấp đôi năm 2015.

Cụ thể, doanh thu năm 2016 của Vinalines đạt mức 1,353 tỷ đồng, giảm 20% so năm 2015. Trong khi đó giá vốn chiếm tới 2,776 tỷ đồng khiến công ty lỗ gộp tới 1,422 tỷ đồng (năm 2015 lỗ gộp chỉ 335 tỷ đồng).

Sau khi trừ các loại chi phí, Vinalines lỗ thuần 1,620 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ gần 44 tỷ đồng). Tuy nhiên, năm 2016 này Vinalines ghi nhận hơn 3,768 tỷ đồng lợi nhuận khác, hơn gấp 3 lần năm trước. Theo đó, Vinalines ghi nhận lãi ròng 2,148 tỷ đồng, hơn gấp đôi năm 2015.  

Nhờ kết quả khả quan này mà Vinalines đã giảm bớt được lỗ lũy kế từ mức 4,908 tỷ đồng của đầu kỳ xuống còn 2,760 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 30/12/2016 là 12,314 tỷ đồng. Vay và trái phiếu phát hành ngắn và dài hạn lần lượt là gần 2,303 tỷ đồng và 2,629 tỷ đồng. Kỳ này, Vinalines đã không còn phải trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn như mức đầu kỳ là 2,709 tỷ đồng.

Trước đó, Vinalines dự kiến tháng 12/2017 sẽ IPO với mức vốn điều lệ lên tới 550 triệu USD. Trong đó, Nhà nước sẽ nắm giữ 65% vốn điều lệ tại Công ty mẹ – Vinalines, các nhà đầu tư chiến lược có cơ hội nắm giữ tới 17.25% vốn điều lệ và tỷ lệ bán ra ngoài là 17.25%./.

Theo BCTC kiểm toán của CTCP Sơn Hải Phòng (UPCoM: HPP), doanh thu thuần năm 2016 đạt hơn 504 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm trước và lãi ròng tăng mạnh 83% lên hơn 80 tỷ đồng.

Theo BCTC kiểm toán của CTCP Sơn Hải Phòng (UPCoM: HPP), doanh thu thuần năm 2016 đạt hơn 504 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm trước và lãi ròng tăng mạnh 83% lên hơn 80 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu năm 2016 chỉ tăng nhẹ 4% lên 504 tỷ đồng nhưng giá vốn giảm mạnh hơn khiến lãi gộp tăng trưởng 17%. Bên cạnh đó, chi phí thuế giảm mạnh xuống khoảng 200 triệu đồng (năm 2015 hơn 11 tỷ đồng) kéo theo lãi ròng tăng đến 83%, đạt hơn 80.5 tỷ đồng. EPS tương ứng cũng được cải thiện từ 4,625 lên 9,442 đồng/cp.

Tính đến thời điểm cuối năm 2016, tổng tài sản của HPP tăng 12% so với năm trước, đạt gần 479 tỷ đồng. Khoản đầu tư tài chính dài hạn tăng 71% từ 86 tỷ lên 147 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là đầu tư liên kết và liên doanh (138 tỷ đồng). Nợ của HPP chiếm 47% tổng tài sản, ghi nhận gần 227 tỷ đồng; nợ vay tài chính hơn 175 tỷ đồng.

Trong năm, Công ty đã thực hiện trả cổ tức năm 2016 bằng tiền cho cổ đông với tỷ lệ 15%./.

Tài liệu đính kèm:

BCKT_Sơn HP2016.PDF

Tập đoàn Vingroup - CTCP (HOSE: VIC) vừa công bố BCTC kiểm toán hợp nhất 2016 với tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 57,614 tỷ đồng, tăng 69%, và lợi nhuận sau thuế đạt 3,513 tỷ đồng, tăng 134% ...

Tập đoàn Vingroup - CTCP (HOSE: VIC) vừa công bố BCTC kiểm toán hợp nhất 2016 với tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 57,614 tỷ đồng, tăng 69%, và lợi nhuận sau thuế đạt 3,513 tỷ đồng, tăng 134% so với năm trước.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt hơn 1,553 tỷ đồng. Theo chia sẻ từ phía Tập đoàn, lãi ròng năm 2016 tăng cao nhờ doanh thu tại hầu hết các lĩnh vực kinh doanh đều tăng trưởng, trong đó riêng doanh thu chuyển nhượng bất động sản tăng 76%.

Đồng thời, trong năm 2016 Vingroup cũng đã mở rộng quy mô phát triển và hiện diện hầu khắp các các thành phố lớn, các huyện trên cả nước./.

Theo BCTC kiểm toán năm 2016, CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (HOSE: TTF) lỗ ròng 1,271 tỷ đồng, giảm hơn 350 tỷ đồng so với số liệu trước kiểm toán.

Theo BCTC kiểm toán năm 2016, CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành  lỗ ròng 1,271 tỷ đồng, giảm hơn 350 tỷ đồng so với số liệu trước kiểm toán.

Cụ thể, sau kiểm toán, TTF đạt 643 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 49% so với trước kiểm toán, dù vậy lỗ gộp chỉ tăng gần 4% lên mức 966 tỷ đồng, do giá vốn hàng bán giảm mạnh.

Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng biến động mạnh, giảm 87% so với trước kiểm toán, chỉ còn 53 tỷ đồng. Theo đó, sau khi trừ các chi phí, TTF lỗ sau thuế 1,271 tỷ đồng, giảm 22% so với số liệu trước kiểm toán, con số lỗ lũy kế lên 1,417 tỷ đồng.

Tính tới thời điểm 31/12/2016, tổng tài sản của TTF ở mức 3,585 tỷ đồng, trong đó khoản mục hàng tồn kho hơn 1,784 tỷ đồng, giảm 26% so với thời điểm đầu năm, chiếm 50% giá trị tài sản của Công ty.

Kiểm toán viên đã nêu ra ý kiến ngoại trừ về việc không thể xác định được liệu có cần điều chỉnh đối với số dư hàng tồn kho tại ngày 31/12/2015, khoản lỗ sau thuế năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 và báo cáo lưu chuyển tiền tệ hay không, vì lý do kiểm toán viên không thể xác định được thời điểm phát sinh khoản chênh lệch thiếu hàng tồn kho (gần 1,052 tỷ đồng, đã được ghi nhận năm 2016) phát sinh vào năm báo cáo nào.

Tài liệu đính kèm:
20170324_20170324 - TTF - BCTC HN KT 2016.pdf

 

Theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2016, CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (HOSE: SVC) đạt doanh thu thuần 13,649 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2015. Lợi nhuận ròng đạt 123 tỷ đồng, tăng trưởng 18%.

Theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2016, CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn  đạt doanh thu thuần 13,649 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2015. Lợi nhuận ròng đạt 123 tỷ đồng, tăng trưởng 18%.

Cụ thể, doanh thu thuần trong năm của SVC tăng mạnh 38%, đạt hơn 13,649 tỷ đồng chủ yếu nhờ doanh thu bán hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng mạnh lần lượt 38% và 80%, đạt 12,660 tỷ và 715 tỷ đồng.Trừ đi giá vốn, SVC có khoản lãi gộp gần 713 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ.

Mặt khác, chí phí bán hàng và chi phí quản lý cũng tăng 40% và 11% lên mức 327 tỷ và 210 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí và tính thêm khoản lãi từ công ty liên doanh liên kết, SVC kết thúc năm 2016 với khoản lãi ròng 123 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2015; EPS đạt 4,138 đồng.

Tính đến 31/12/2016, tổng tài sản của SVC ở mức 3,338 tỷ đồng, tăng 21% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 52% với 1,736 tỷ đồng, tập trung tại khoản phải thu (545 tỷ đồng) và hàng tồn kho (845.5 tỷ đồng). Tài sản dài hạn hơn 1,601 tỷ đồng, phần lớn tại bất động sản đầu tư (657 tỷ đồng) và tài sản dở dang dài hạn 335 tỷ đồng (nằm chủ yếu tại dự án 66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa 119 tỷ và dự án Mecure Sơn Trà, Đà Nẵng 84.3 tỷ đồng). 

Mặt khác, SVC đang gánh khoản vay nợ tài chính 1,318 tỷ đồng, chiếm 61% nợ phải trả, gồm 958 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 360 tỷ đồng nợ vay dài hạn. 

Thị giá cổ phiếu SVC trải qua những "cung bậc" khác nhau từ đầu năm 2016 khi chỉ qua 3 tháng đầu năm đã mất 34% giá trị xuống 26,900 đồng/cp. Tuy nhiên nửa cuối năm 2016 và đầu năm 2017, cổ phiếu SVC đã lấy lại "phong độ", tính tới thời điểm 20/03/2017, cổ phiếu SVC đang giao dịch quanh mức 54,200 đồng/cp.

Thị giá cổ phiếu SVC từ năm 2016 đến nay

 

Tài liệu đính kèm:
20170320_20170320 - SVC - BCTC hop nhat kiem toan nam 2016.pdf

 

Theo BCTC kiểm toán năm 2016 của CTCP Sản xuất Thương mại May Sài Gòn (HOSE: GMC), bởi tăng chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế hơn 3 tỷ đồng, nên lợi ...

Theo BCTC kiểm toán năm 2016 của CTCP Sản xuất Thương mại May Sài Gòn (HOSE: GMC), bởi tăng chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế hơn 3 tỷ đồng, nên lợi nhuận sau thuế giảm một khoản tương ứng từ 64 tỷ xuống còn 61 tỷ đồng.

Được biết, kết thúc năm 2016 GMC thu về 1,611 tỷ đồng doanh thu, tăng nhẹ 7% so với thực hiện năm 2015, đồng thời vượt nhẹ kế hoạch. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế giảm gần 5 tỷ đồng so với năm 2015 xuống 61 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu do nguồn thu từ hoạt động tài chính giảm mạnh (trong đó doanh thu tài chính giảm hơn 2 lần, chỉ còn xấp xỉ 10 tỷ đồng)./.

Tài liệu đính kèm:
20170317_20170317 - GMC - CBTT BCTC KT 2016 & Giai trinh so lieu BCTC HN KT 2016.pdf

Hoạt động kinh doanh vốn được ví như là trái tim của một cơ thể còn dòng tiền chính là dòng máu nóng của cơ thể đó. Để xem xét một doanh nghiệp có “khỏe” hay không, cũng giống như đang xem tình trạng ...

Hoạt động kinh doanh vốn được ví như là trái tim của một cơ thể còn dòng tiền chính là dòng máu nóng của cơ thể đó. Để xem xét một doanh nghiệp có “khỏe” hay không, cũng giống như đang xem tình trạng sức khỏe của một con người. Tất cả những yếu tố trên dường như chỉ là những biểu hiện bên ngoài và chưa thể kết luận điều gì về tình trạng hiện tại và tương lai của các doanh nghiệp. Cũng chính vì vậy, nhà đầu tư đừng xem mặt mà bắt hình dong.

Dòng tiền hoạt động kinh doanh âm mặc cho lãi ròng lớn

Tin doanh nghiệp có lãi ròng có lẽ luôn là một trong những nguồn tin có tính chất tích cực và khả quan đối với doanh nghiệp bởi mục tiêu của doanh nghiệp lúc nào cũng gắn liền với lợi nhuận, làm ăn có lãi luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp. Song, bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng cần hết sức chú ý và có cái nhìn bao quát tới những yếu tố khác của doanh nghiệp như dòng tiền, bởi dòng tiền là mạch máu của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp có lãi lớn giống như một chàng thanh niên to cao, nhìn có vẻ khỏe mạnh, nhưng có xét nghiệm máu mới biết chàng trai ấy đang mặc những căn bệnh gì, và thậm chí qua đó, nhà đầu tư thậm chí còn biết được, liệu căn bệnh ấy có nguy hiểm, có ảnh hưởng đến tính mạng của chàng trai - doanh nghiệp mình đang đầu tư cổ phiếu.

Nguồn: http://www.bbc.co.uk

Sử dụng một bộ lọc đơn giản cũng có thể tìm thấy một danh sách dài những doanh nghiệp có lãi ròng trong năm 2016 lớn nhưng lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh lại âm. Nói một cách nôm na là lãi ròng thu được trong năm qua dường như không đủ để đảm bảo những nhu cầu chi tiêu trong hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp. Trong số đó, có thể kể đến  SMC, VSH, HDG, GEX, DXG, GTN, và thậm chí những cái tên quen thuộc trên sàn chứng khoán như MWG, ITA, CII, KVC, QBS, ROS, PVS

Đáng chú ý, xuất hiện một số doanh nghiệp lớn có lợi nhuận sau thuế 2016 trên cả trăm tỷ đồng, nhưng dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền thuần trong kỳ lại là những con số âm. Sự hao hụt trong dòng tiền ở những đơn vị này giấy lên câu hỏi về mức độ an toàn ngân quỹ của những doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh lớn. Song song đó, lợi nhuận cao nhưng tiền tươi thóc thật về túi chẳng là bao cũng là điều mà cổ đông đáng suy ngẫm.

Những doanh nghiệp có lãi ròng 2016 trên 100 tỷ đồng và dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh cùng với dòng tiền thuần trong kỳ là những con số âm (Đvt: Tỷ đồng)

 

Điển hình là PVS, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trong năm 2016 lên tới 987 tỷ đồng. Thế nhưng với việc lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh ghi âm 78 tỷ đồng, lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư ghi âm 565 tỷ đồng, lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính ghi âm 1,468 tỷ đồng đã khiến lưu chuyển tiền thuần trong kỳ ghi âm hơn 2 ngàn tỷ đồng. Chính điều này đã khiến tiền và tương đương tiền cuối năm 2016 sụt giảm mạnh mẽ hơn 2 ngàn tỷ đồng so với đầu năm.

Bên cạnh đó, mặc dù là cái tên nổi cộm trên sàn chứng khoán và có lợi nhuận sau thuế hợp nhất hơn cả ngàn tỷ nhưng lưu chuyển tiền thuần trong năm 2016 của CII ghi âm gần đúng bằng lợi lãi ròng hợp nhất. Nguyên nhân chủ yếu là do lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư ghi âm hơn 2,100 tỷ đồng. Theo như thuyết minh của CII thì trong năm qua, công ty đã chi ra tới 2,662 tỷ đồng để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn. Không những vậy, công ty đã chi thêm 479 tỷ đồng để đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác. Chính vì vậy, dù đã đi vay thêm 4,925 tỷ đồng, nhưng sau khi trả nợ gốc vay lên tới 3,000 tỷ đồng, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính chỉ ghi dương 1,098 tỷ đồng và không thể nào bù đắp cho dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư. Những lý do này đã khiến tiền và tương đương tiền cuối năm của công ty sụt giảm hơn ngàn tỷ đồng so với đầu năm, chỉ còn hơn 744 tỷ đồng.

Cũng được biết, năm 2016, CII vang tiếng nhờ chuyển nhượng 19.48 triệu cp CII E&C và 100% khoản đầu tư vào CTCP Bến bãi Vận tải Sài Gòn cho các nhà đầu tư khác. Ngoài ra, CII đã thu về 40 triệu USD từ phát hành trái phiếu chuyển đổi cho quỹ Rhinos Asset Management (RAM).

Cùng “căn bệnh” với CII là một tân binh trên sàn HOSE, PC1. Năm qua, dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính của công ty ghi dương 1,005 tỷ đồng, chủ yếu là thu từ đi vay là 1,261 tỷ đồng và thu từ phát hành cổ phiếu nhận vốn góp của chủ sở hữu là 413 tỷ đồng. Song, với việc đầu tư mua sắm, xây dựng tài sản cố dịnh và các tài sản dài hạn khác đã khiến hoạt động đầu tư ghi âm tới 1,081 tỷ đồng. Cùng với việc lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh ghi âm gần 56 tỷ đồng đã khiến dòng tiền thuần trong năm sụt giảm 133 tỷ đồng.

Theo thông tin từ công ty, trong năm 2017, PC1 sẽ tiếp tục huy động 400 tỷ đồng với hai nguồn là  huy động từ phát hành riêng lẻ và huy động từ các ngân hàng nhằm mở rộng đầu tư các dự án xây lắp cung cấp điện.

Ngoài ra, nhìn vào báo cáo tài chính của VSH lại càng cảm thấy có điều gì không ổn trong cơ cấu dòng tiền của đơn vị này. Tại thời điểm đầu năm 2016, VSH có hơn cả ngàn tỷ đồng tiền và tương đương tiền, thế nhưng khoản mục này chỉ còn vỏn vẹn 3.6 tỷ đồng vào cuối ngày 31/12/2016. Lý do là trong năm qua, VSH đã phải ghi âm tới 1,188 tỷ đồng trong lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh. Mặc cho lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp hợp nhất lên tới 258 tỷ đồng nhưng doanh nghiệp chỉ còn 3.6 tỷ đồng trong két quỹ. Được biết, hoạt động kinh doanh của VSH cũng sẽ có ảnh hưởng đến một ông lớn khác trên sàn là REE khi trong năm 2016, VSH đã trở thành công ty liên kết với REE sau khi công ty này mua gần 42 triệu cp tương ứng 21% vốn ngay khi SCIC thoái vốn khỏi VSH./.

Sau khi bị Sở GDCK TPHCM nhắc nhở toàn thị trường, CTCP Đầu tư & Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương (HOSE: PPI) cuối cùng đã công bố BCTC quý 4/2016 với con số lãi ròng chỉ 478 ...

Sau khi bị Sở GDCK TPHCM nhắc nhở toàn thị trường, CTCP Đầu tư & Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương (HOSE: PPI) cuối cùng đã công bố BCTC quý 4/2016 với con số lãi ròng chỉ 478 triệu đồng, nâng lãi cả năm lên gần 2.8 tỷ đồng, giảm đáng kể so với năm 2015.

* PPI: Sau tái cơ cấu, “mèo lại hoàn mèo”?

Trong khi quý 4/2015, doanh thu PPI lên đến 31 tỷ đồng thì quý 4/2016 dừng lại con số 4 tỷ đồng. Dù doanh thu kinh doanh bất động sản vọt mạnh từ 1 tỷ lên 69 tỷ đồng, nhưng hai mảng thi công xây lắp và hoạt động thương mại từng là nguồn thu chính lại âm lần lượt 58 tỷ đồng và 6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nhờ chi phí giá vốn cực thấp (chỉ 726 triệu đồng) đã đưa PPI thoát khỏi vận đen của năm trước. Lợi nhuận gộp được đạt 3.5 tỷ đồng, gấp 18 lần cùng kỳ. Theo đó, tuy không còn lỗ như quý 4 năm trước nhưng PPI cũng chỉ đạt lợi nhuận vỏn vẹn 478 triệu đồng.

Cả năm 2016, doanh thu PPI giảm 34% còn 290 tỷ đồng và chỉ thực hiện 63% kế hoạch. Theo đó, lợi nhuận trước thuế đạt 4.4 tỷ đồng, còn xa so với chỉ tiêu đề ra là 38.2 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ chỉ gần 2.8 tỷ đồng lãi ròng, sụt giảm 91% so với năm 2015.

Tài sản thời điểm cuối năm gần 1,048 tỷ đồng, giảm 17% so với đầu năm. Nợ của PPI hiện chiếm 48% tổng tài sản với hơn 500 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay tài chính lên tới 315 tỷ đồng, tỷ trọng 63% cơ cấu nợ.  

Nhìn lại kết quả kinh doanh của PPI những năm qua là khá thăng trầm. Theo đó, trong ba năm liền từ 2011-2013, doanh thu và lợi nhuận của PPI đều ở mức rất thấp, đặc biệt năm 2013 chỉ quanh ngưỡng 100 tỷ đồng doanh thu và 100 triệu đồng lợi nhuận được doanh nghiệp lý giải bởi gặp khó khăn về nguồn vốn và cả sự suy yếu của thị trường bất động sản.

Trước tình hình đó, quyết định tái cơ cấu với trọng tâm trở lại nghề cũ là xây dựng hạ tầng giao thông, giảm dư nợ tại các dự án bất động sản hay chuyển nhượng một số dự án đã hoàn thành thủ tục pháp lý, đất sạch nhằm giảm lãi vay đã phát huy tác dụng. Kết quả là năm 2014 và 2015, PPI ghi nhận doanh thu lần lượt 353 tỷ và 439 tỷ đồng, lãi ròng gần 23 tỷ và 29 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đà tăng trưởng trong 2 năm 2014 và 2015 đã không được duy trì khi mà PPI khép lại năm 2016 với con số lãi ròng còn chưa đến 3 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh PPI từ 2011-2016 (Đvt: Triệu đồng)

 

Tài liệu đính kèm:

BCTC hop nhat quy 4 2016.pdf

Mặc dù trải qua một năm khá lận đận bởi tổng nhu cầu thế giới suy giảm, cạnh tranh gay gắt từ sản phẩm giá rẻ của Trung Quốc và Ấn Độ, … cũng như tuyên bố rút khỏi Hiệp định TPP từ Mỹ song nhìn chung ...

Mặc dù trải qua một năm khá lận đận bởi tổng nhu cầu thế giới suy giảm, cạnh tranh gay gắt từ sản phẩm giá rẻ của Trung Quốc và Ấn Độ, … cũng như tuyên bố rút khỏi Hiệp định TPP từ Mỹ song nhìn chung các doanh nghiệp ngành dệt may trong nước vẫn giữ được nhịp tăng tương đối.

Cụ thể, theo dữ liệu báo cáo tài chính quý 4/2016 tổng hợp của Vietstock, 16 doanh nghiệp ngành dệt may trên các sàn chứng khoán (HNX, HOSE và UPCoM) trong năm 2016 đã tạo ra tổng mức doanh thu thuần 35,613 tỷ đồng, tăng hơn 10%; tổng lợi nhuận thu về 1,376 tỷ đồng, nhích nhẹ 3% so với con số đạt được trong năm 2015.

Trong đó, chỉ tính riêng ba “ông lớn” đứng đầu, là Tập đoàn Dệt may (VGT), Việt Tiến (VGG) và Thành Công (TCM), thì tổng doanh thu đạt được hơn 24,626 tỷ đồng, mức lãi ròng thu về hơn 867 tỷ đồng, cùng chiếm đến 60-70% kết quả toàn ngành.

Tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận của 3 doanh nghiệp đầu ngành dệt may
Kết quả kinh doanh của 16 doanh nghiệp dệt may năm 2016

“Tân binh” hùng mạnh

Trong năm vừa qua, ngành dệt may có khá nhiều “ông lớn” đưa cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng khoán tập trung. Trong đó, “tân binh” Tổng Công ty May Việt Tiến (VGG) gây ấn tượng mạnh nhất khi trở thành doanh nghiệp dẫn đầu về lãi ròng với 380 tỷ đồng, tăng 22% so với thực hiện năm 2015 (doanh thu thuần trong năm thu về 7,520 tỷ đồng, tăng 16%).

Kế đến là Tập đoàn Dệt may Việt Nam (VGT), mặc dù doanh thu tăng gần gấp đôi với 871 tỷ đồng, tuy nhiên giá vốn cao và các khoản chi phí không được kiểm soát tốt đã khiến lãi thuần giảm 22%. Theo đó, lãi ròng đạt gần 268 tỷ đồng, giảm 30% so với thực hiện năm 2015.

Một “tân binh” khác gây choáng không kém là May mặc Bình Dương (BDG), mặc dù bối cảnh ngành trong năm 2016 không mấy khả quan nhưng đơn vị này vẫn ghi nhận tăng trưởng tại cả hai chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế. Cụ thể, doanh thu năm 2016 đạt 1,476 tỷ đồng, tăng hơn 23%, đồng thời vượt nhẹ 8% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế tăng gấp 7 lần lên mức 85 tỷ đồng. Trong đó, tính riêng quý 4 thì lãi ròng đạt 26 tỷ đồng, tăng nổi bật 2,617% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên theo giải trình từ phía Công ty, sở dĩ có sự chênh lệch lớn trên do tháng 12/2015 được tính vào niên độ tài chính năm 2016, nên quý 4/2016 ghi nhận kết quả của 3 tháng, trong khi cùng kỳ năm 2015 chỉ ghi nhận của 2 tháng (tháng 10 và tháng 11).

Ngoài ra, doanh nghiệp sợi Damsan (HOSE: ADS) cũng đạt được mức tăng khá ấn tượng về lãi ròng, tăng 209% lên mức 36 tỷ đồng, trong khi doanh thu chỉ tăng nhẹ 18%.

KQKD của 5 doanh nghiệp dệt may mới đưa cp lên sàn năm 2016
Đvt: Tỷ đồng

Trong các tân binh thì May Phú Thành (MPT) là kém khả quan hơn cả khi doanh thu mang về hơn 133 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2015; song, lãi từ hoạt động bán chứng khoán giảm mạnh, từ mức hơn 11 tỷ đồng chỉ còn vỏn vẹn 105 triệu, doanh thu tài chính theo đó giảm 6.5 lần. Kết quả là, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ chỉ đạt 6 tỷ, giảm 50% so với con số 12 tỷ đồng năm trước đó.

Trái chiều tại các “lão làng”

Trái ngược với kết quả khả quan của các “tân binh”, Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công (TCM) khép lại năm 2016 không trọn vẹn với doanh thu 3,070 tỷ đồng, tăng nhẹ 10%, tuy nhiên giá vốn tăng cao khiến lợi nhuận sau thuế chỉ còn 114 tỷ đồng, giảm 25% so với năm trước. Kết quả này thực sự không quá bất ngờ cho giới đầu tư, khi mà tại ĐHĐCĐ thường niên 2016, Ban lãnh đạo Công ty cũng đã nhận định năm này sẽ là một năm khó khăn bởi chi phí tăng cao cũng như thị trường xuất khẩu biến động khó dự báo.

Với doanh thu và lãi ròng 2016 đều không đạt chỉ tiêu (tương ứng thực hiện 94% và 72%), năm 2017 Công ty đề ra kế hoạch tương đối khiêm tốn, doanh thu chỉ tăng nhẹ lên mức 3,243 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế kỳ vọng tăng 55%, đạt 178 tỷ đồng.

CTCK Vietcombank (VCBS) cho rằng 2017 sẽ là một năm tăng trưởng mạnh mẽ của TCM. Cụ thể, với hiệu suất hiện tại nhà máy Vĩnh Long của Công ty sẽ có khả năng thoát lỗ vào thời điểm kết thúc quý 1 và bắt đầu tạo lợi nhuận từ quý 2/2017. Mặt khác, TCM đã cơ cấu lại mảng kinh doanh đang gặp khó khăn này bằng cách đóng cửa Nhà máy Sợi 1 sản xuất sợi polyester, điều này sẽ giúp TCM tiết kiệm được một phần các chi phí cố định trong thời gian tới. Đồng thời mảng vải của TCM cũng đã được đầu tư thêm máy móc, tăng công suất thêm 3 triệu mét vải/năm, tương đương với 42.86% so với công suất trước đó là 7 triệu mét vải/năm từ đầu quý 4/2017.

Tình trạng giảm lãi cũng diễn ra tại Everpia (EVE), doanh thu năm 2016 đạt 866 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm 2015, chi phí tăng, cộng với khoản lỗ khác phát sinh gần 10 tỷ đồng khiến lãi ròng giảm đáng kể, chỉ còn 84 tỷ đồng (năm 2015 đạt hơn 113 tỷ đồng).

Nhưng bết bát nhất thì phải kể đến May Phú Thịnh - Nhà Bè (NPS), ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 cổ đông đã thông qua quyết định ngừng hoạt động sản xuất may mặc và hủy niêm yết tự nguyện tại Sở GDCK Hà Nội (HNX) sau 10 năm lên sàn. Nguyên nhân là do nguồn hàng không ổn định, lao động khan hiếm và chi phí tăng cao. Kể từ năm 2012 đến nay, doanh thu tại NPS liên tục sụt giảm với tốc độ trung bình giảm 6% mỗi năm, kéo theo lợi nhuận sau thuế lao dốc mạnh và tính đến năm 2016 thì chính thức báo lỗ 2 tỷ đồng trong khi doanh thu đạt 33 tỷ, giảm hơn 21% so với năm 2015.

Kết quả kinh doanh của 11 doanh nghiệp dệt may đã đưa cp lên sàn từ trước 2016
Đvt: Tỷ đồng

Ngược lại, Sản xuất kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (GIL) khép lại năm 2016 với mức tăng trưởng xấp xỉ 19% cho cả doanh thu và lãi ròng, lần lượt đạt 1,290 tỷ và 79 tỷ đồng. Sự khởi sắc kinh doanh tại GIL đã được ghi nhận từ sớm, sau 6 tháng đầu năm, GIL đã thực hiện được 63 tỷ đồng lãi ròng, tăng trưởng 123% và gần tương đương với mức thực hiện được trong cả năm 2015. Nguyên nhân được GIL cho biết là nhờ đơn hàng gia tăng. Tuy nhiên, giai đoạn cuối năm, trước sự biến động tỷ giá, cùng với những đơn hàng giá trị cao chưa đến thời gian giao hàng, tình hình kinh doanh quay đầu giảm sút.

Tại Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) thì doanh thu tuy giảm nhẹ, đạt 1,888 tỷ đồng, nhưng các chi phí được tiết giảm đáng kể nên kết thúc năm 2016, thu về hơn 81 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 14% so với năm 2015.

Kỳ vọng gì cho năm 2017?

Năm 2016 có thể xem là năm khá ảm đạm đối với ngành dệt may khi liên tiếp đối mặt với các sự kiện “thiên nga đen” trên toàn cầu. Hệ lụy là nền kinh tế bất ổn, nguồn cầu nhìn chung suy giảm, tỷ giá biến động,… đặc biệt là sự rút chân khỏi Hiệp định TPP của Mỹ theo chủ kiến của tân tổng thống Donald Trump. Một yếu tố nữa góp phần kìm hãm sự phát triển ngành dệt may trong nước là bởi các nước láng giềng như Trung Quốc, Ấn Độ,… nhận được sự bảo hộ từ chính quốc gia sở tại, khiến lợi thế cạnh tranh sản phẩm doanh nghiệp nội địa kém đi.

Ngày 10/12/2016, Bộ Công Thương cho biết, Hiệp hội Dệt may Việt Nam vừa đưa ra dự báo kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sẽ đạt khoảng 28.5 tỷ USD trong năm 2016, thấp hơn dự kiến khoảng 1.5 tỷ USD và mới đạt 92% kế hoạch. Cùng với đó, xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam sang Mỹ năm 2016 ước đạt 11.4 tỷ USD, tăng 4% so với năm 2015.

Bên cạnh những tác nhân bên ngoài, nội lực cũng ẩn chứa nhiều cản trở như biên lợi nhuận  thấp, thiếu hụt nhân lực trình độ cao. Do chủ yếu là hàng gia công nên chuỗi phát triển có giá trị gia tăng cao lại phải đi thuê ngoài, phụ thuộc vào nguyên liệu Trung Quốc,…

Theo đó, bước sang năm 2017, với dự kiến tổng cầu thế giới vẫn duy trì ở mức thấp thì ngành dệt may sẽ khó đạt được sự tăng trưởng nổi bật. Tuy nhiên, xét ở khía cạnh ngược lại, năm 2017 với những Hiệp định thương mại FTA, Châu Âu sẽ là thị trường tiềm năng với dư địa xuất khẩu còn khá nhiều. Theo ý kiến của ông Bạch An Viễn -Trưởng phòng phân tích CTCK KIS Việt Nam: “Mặc dù TPP thất bại, tuy nhiên Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn. Hơn nữa dự kiến trong tương lai xu thế công xưởng may mặc sẽ đổ về Việt Nam. Cùng với đó, ngành dệt may là ngành Mỹ không có lợi thế cạnh tranh với nước ta, nên vẫn yên tâm dệt may sẽ không có tên trong danh sách ngành được bảo hộ theo chủ trương của ông Trump.”

Đồng thời, tự thân mỗi doanh nghiệp cũng có những bước đi chiến lược riêng, trong đó nổi cộm lên vấn đề nới room ngoại nhằm thu hút vốn đầu tư. Đơn cử tại EVE, là cổ phiếu đầu tiên trong ngành dệt may thực hiện nới room lên ngưỡng tối đa 100%. Ngay sau khi được “cởi trói”, cổ phiếu EVE đã bứt tốc tăng 50% chỉ trong vòng một tháng. Sau EVE đến lượt TNG cũng thông qua quyết định nới room lên mức tối đa 100%./.

CTCP Hàng hải Đông Đô (UPCoM: DDM) cho biết: "Sau gần 10 năm đối phó với sự suy thoái của ngành vận tải biển, mặc dù hoạt động của công ty vẫn được duy trì nhưng số lỗ vẫn xuất hiện".

CTCP Hàng hải Đông Đô (UPCoM: DDM) cho biết: "Sau gần 10 năm đối phó với sự suy thoái của ngành vận tải biển, mặc dù hoạt động của công ty vẫn được duy trì nhưng số lỗ vẫn xuất hiện".

Tại báo cáo tài chính kiểm toán 2016, đơn vị kiểm toán đã có ý kiến ngoại trừ đối với DDM. Cụ thể, từ ngày 13/09/2014, theo biên bản bàn giao tài sản số 09 về việc xử lý công nợ theo yêu cầu của các tổ chức tín dụng, DDM đã bàn giao tàu Đông Mai cho Ngân hàng Hàng Hải (MaritimeBank - MSB) và tạm dừng trích lãi vay phải trả ngân hàng đối với khoản nợ vay thế chấp là tàu Đông Mai cũng như khấu hao tài sản cố định đối với con tàu này với sỗ lãi vay và khấu hao tương ứng 713 triệu đồng và 718 triệu đồng. Giá trị khoản gốc vay, lãi vay phải trả là 291 tỷ đồng đang được theo dõi trên khoản Phải trả khác và giá trị còn lại của tàu Đông Mai hơn 158 tỷ đồng hiện đã được theo dõi trên tài khoản Phải thu khác.

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm toán, đơn vị kiểm toán chưa thu thập được đầy đủ các hồ sơ liên quan đến việc xử lý khoản vay này (ngoài biên bản bàn giao tài sản nêu trên) từ phía ngân hàng cho vay, nên đơn vị kiểm toán chưa thể đưa ra ý kiến về việc tạm dừng trích khấu hao, chi phí lãi vay phải trả và nguyên giá tài sản cố định như DDM đang thực hiện.

Về vấn đề này, theo DDM, công ty đã bàn giao tàu Đông Mai cho Ngân hàng PVComBank là thực hiện theo quy định tại hợp đồng thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay đầu tư con tàu này. Đến nay, mặc dù DDM đã nhiều lần gửi công văn yêu cầu PVcomBank thu xếp thời gian giải quyết dứt điểm tồn tại trên, nhưng ngân hàng vẫn chưa có ý kiến trả lời. Trong đó chủ yếu là xác định giá trị tàu Đông Mai để xử lý tài sản đảm bảo. Do đó DDM vẫn chưa có các hồ sơ liên quan làm căn cứ kèm theo báo cáo tài chính 2016.

Kết quả kinh doanh của DDM từ 2009 đến 2016
Đvt: Triệu đồng

Ngoài ra, đơn vị kiểm toán cũng lưu ý, số lỗ lũy kế của DDM tại thời điểm 31/12/2016 là 680 tỷ đồng, nợ phải trả 1,440 tỷ đồng vượt quá tổng tài sản 896 tỷ đồng với số tiền 543 tỷ đồng. Trong năm 2016 công ty bị lỗ 117 tỷ đồng, khiến vốn chủ sở hữu âm 543 tỷ đồng. Khả năng tiếp tục hoạt động của DDM phụ thuộc vào khả năng sinh lời trong tương lai và sự tiếp tục hỗ trợ tài chính từ các chủ sở hữu vốn.

DDM cho biết, trong gần 10 năm qua, hai nguyên nhân chủ yếu gây nên thua lỗ của công ty nói riêng và ngành vận tải biển nói chung là do thị trường vận tải biển sụt giảm rất mạnh (từ năm 2008 đến nay chỉ số BDI của ngành giảm đến 95%) làm doanh thu ngành sụt giảm, trong khi đó các chi phi của doanh nghiệp không những không giảm mà còn có một số khoản mục bị tăng thêm, làm cho công ty ngày càng thua lỗ.

Thêm vào đó, phần lớn các con tàu của công ty được đầu tư bằng vốn vay USD. Trong nhiều năm qua, tỷ giá VNĐ/USD hàng năm đều được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng, gây nên một số lỗ chênh lệch tỷ giá lớn (năm 2016 lỗ 18 tỷ đồng).

DDM cũng cho biết thêm, trong năm qua công ty có khoản thu nhập bất thường hơn 5 tỷ đồng từ việc được xóa lãi tại Techcombank và một số khoản từ thanh lý tài sản khác.

Trong thời gian tới, DDM cho biết sẽ cố gắng tìm kiếm khách hàng và nguồn hàng tốt trên thị trường để kinh doanh các tàu với giá cho thuê/vận chuyển tốt nhất để cải thiện doanh thu. Mặc khác, công ty cũng đã và đang mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực đại lý môi giới hàng hải, xuất khẩu lao động, cho thuê thuyền viên.../.

Tài liệu đính kèm:
DDM_2017.3.15_66431ed_CV_giai_trinh_BCTC_kiem_toan_2016_(DDM).pdf
 

Mỗi ngành mỗi câu chuyện, có sự phục hồi giao thương trong lĩnh vực xuất khẩu trước sự ổn định trở lại của tỷ giá, hay lợi nhuận biên được cải thiện rõ rệt trong bối cảnh giá nguyên liệu biến động ...

Mỗi ngành mỗi câu chuyện, có sự phục hồi giao thương trong lĩnh vực xuất khẩu trước sự ổn định trở lại của tỷ giá, hay lợi nhuận biên được cải thiện rõ rệt trong bối cảnh giá nguyên liệu biến động khôn lường,… tựu trung lại vẽ nên một bình minh mới tại nhiều doanh nghiệp đã từng ghi nhận lỗ lũy kế tương đối cao.

Theo dữ liệu thống kê báo cáo tài chính (BCTC) các doanh nghiệp niêm yết (HOSE và HNX) của Vietstock, có 10 đơn vị báo cáo xóa sạch lỗ lũy kế tính đến cuối năm 2016, thậm chí còn bắt đầu có của để dành.

10 doanh nghiệp thoát lỗ lũy kế sau năm 2016 (Đvt: Tỷ đồng)

Sao đổi ngôi tại ngành thép

Trong nhóm các doanh nghiệp đã thoát được lỗ lũy kế tính đến cuối năm 2016, ngành thép chiếm ưu thế vượt trội với nhiều cái tên quen thuộc như POM, VIS, TLH, SMC và HMC.

Nổi bật nhất phải kể đến là Thép Pomina (POM). Tính đến cuối năm 2015, POM vẫn còn ghi nhận một khoản lỗ lũy kế hơn 212 tỷ đồng nhưng đã đảo ngược tình thế nhờ khoản lãi 301 tỷ đồng trong năm 2016.

Những năm trước 2012, POM được mệnh danh là một doanh nghiệp hùng mạnh trong ngành thép với mức lãi luôn trên mốc 400 tỷ đồng. Đến năm 2013, mặc dù ban lãnh đạo công ty đã dự trù một tương lai không mấy khả quan khi chia sẻ các áp lực từ lãi vay nặng nề, thị trường bất động sản khó khăn tại ĐHĐCĐ. Nhưng thực tế lại đi xa hơn nữa khi Công ty báo lỗ lên đến 219 tỷ đồng kết năm 2013. Tình trạng thua lỗ vẫn tiếp tục đeo bám ông lớn ngành thép này đến năm 2014, chi phí lãi vay và khấu hao vẫn ở mức cao khiến cả năm lỗ 26 tỷ đồng, lỗ lũy kế ghi nhận gần 219 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của POM giai đoạn 2008 – 2016
Đvt: Tỷ đồng

Và bước sang năm 2015, mọi việc bắt đầu sáng sủa hơn ở POM khi lãi vay được tiết giảm đáng kể, cùng với giá nguyên vật liệu giảm, do đó Công ty thu có lãi trở lại với hơn 25 tỷ đồng. Năm 2016, dù doanh thu không đạt kế hoạch đề ra nhưng lợi nhuận sau thuế hợp nhất của POM lại vượt kế hoạch gần 21%, ghi nhận đến 301 tỷ đồng, không chỉ xóa lỗ lũy kế mà còn có được khoản lợi nhuận chưa phân phối 89 tỷ đồng.

Một doanh nghiệp khác hoạt động trong lĩnh vực thép cũng “buông bỏ” được lỗ lũy kế trong năm 2016 là Đầu tư Thương mại SMC (HOSE: SMC). Cả năm 2016, mặc dù chỉ thực hiện 94% kế hoạch doanh thu với kết quả 9,445 tỷ đồng, giảm 6% so với năm trước. Tuy nhiên, chi phí giá vốn giảm mạnh giúp lợi nhuận gộp cao gấp 5 lần so với cùng kỳ, đạt 720 tỷ đồng. Kết quả là, lãi ròng Công ty vượt 6 lần con số chỉ tiêu năm, tương ứng đạt 362 tỷ đồng, trong khi năm 2015 ghi nhận lỗ 196 tỷ đồng.

Giải thích cho nguyên nhân lãi gộp tăng đột biến, SMC chia sẻ, do năm 2016 giá thép biến động mạnh từ giữa tháng 3, đến tháng 6 có chiều hướng giảm sau đó lại tiếp tục tăng, trong bối cảnh này nhờ kiểm soát tốt quá trình nhập hàng (tận dụng mức giá thấp) nên lợi nhuận biên tăng cao. Cùng với công tác giảm mạnh nợ vay, kéo chi phí tài chính  giảm 36%, đã mang về mức lợi nhuận kinh doanh dồi dào hơn 362 tỷ đồng cho Công ty.

Được biết, trong năm 2017, SMC đặt kế hoạch tiêu thụ 1.05 triệu tấn thép, doanh thu 10,550 tỷ đồng và lãi ròng 80 tỷ đồng, một con số tương đối khiêm tốn so với thực hiện năm 2016. Trên sàn, giá cổ phiếu SMC trong 1 năm qua tăng hơn 235%, từ 6,500 đồng/cp để lên mốc 21,800 đồng/cp và khối lượng giao dịch bình quân trong giai đoạn này đạt 115,077 cp/phiên.

Giao dịch cp SMC từ ngày 04/01 – 30/12/2016

Có thể nói, năm 2016 là một năm tăng trưởng mạnh của ngành thép với sự hưởng lợi từ cả hai phía nội và ngoại lực. Theo đó, nhiều doanh nghiệp trong ngành đã mang về nguồn lợi nhuận kinh doanh dồi dào, chấm dứt được tháng ngày lỗ ròng rã. Không chỉ riêng POM và SMC, Thép Tiến Lên (TLH) cũng là một minh chứng điển hình hưởng lợi từ việc trữ hàng tồn kho giá thấp. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế Công ty lũy kế cả năm 2016 đạt hơn 374 tỷ đồng, xóa bỏ được mức lỗ đến 83 tỷ đồng năm 2015.

Tương tự SMC, TLH đặt kế hoạch kinh doanh khá dè dặt cho năm 2017. Cụ thể, tổng doanh thu dự kiến đạt 4,500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 265 tỷ đồng, chỉ tương đương 57% con số thực hiện trong năm 2016.

Còn như trường hợp tại Thép Việt - Ý (VIS), lãi lớn năm 2016 (gần 73 tỷ đồng) cũng đã giúp Công ty thoát khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 24/02/2017, trong khi trước đó Công ty lỗ lũy kế hơn 71 tỷ đồng vào cuối năm 2015.

Thoát lỗ lũy kế đã đeo bám một thời gian dài

Năm 2016 cũng là một dấu mốc đáng nhớ của nhiều doanh nghiệp chính thức thoát lỗ lũy kế sau một thời gian dài đeo đuổi. Chẳng hạn như Ắc quy Tia Sáng (HNX: TSB), lãi ròng năm 2016 tăng gấp đôi cùng kỳ, xấp xỉ 6 tỷ đồng, đã giúp Công ty bù đắp khoản lỗ lũy kế hơn 4.8 tỷ đồng hồi đầu năm.

Thực tế, khoản lỗ lũy kế phát sinh tại TSB vào năm 2012 khi hụt thu trong cả hoạt động kinh doanh chính lẫn hoạt động tài chính, theo đó Công ty phải ghi nhận lỗ hơn 29 tỷ đồng. Tại ĐHĐCĐ năm 2013, với quyết tâm mạnh cắt lỗ, Công ty đưa ra một số giải pháp như đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, phát triển thị trường bằng việc sàng lọc những đại lý hoạt động kém hiệu quả, … Tuy nhiên, phải mất 4 năm, đến nay TSB mới đạt được mục tiêu xóa sạch lỗ.

Kết quả kinh doanh của TSB giai đoạn 2012 – 2016
Đvt: Tỷ đồng

Với Tập Đoàn Hoàng Long (HLG), kinh doanh thắng lợi trong năm 2016 đã giúp Công ty bù đắp khoản lỗ lũy kế phát sinh tại năm 2013.

Trước đó, từ năm 2012, hoạt động kinh doanh của HLG đã suy giảm mạnh bởi khó khăn của toàn ngành xuất khẩu. Bước sang 2013, áp lực lớn từ giá nguyên vật liệu tăng cao khiến Công ty phải kinh doanh dưới vốn, đồng thời hoạt động tài chính sa sút mạnh nên HLG báo lỗ cả 214 tỷ đồng. Năm tiếp theo cũng không mấy cải thiện, HLG tiếp tục báo lỗ hơn 51 tỷ đồng.

Chỉ đến năm 2015, tình hình mới khởi sắc, hoạt động tài chính được cải thiện đáng kể (doanh thu được cơ cấu, dự phòng công ty con được tiết giảm) nên HLG ghi nhận lãi đậm, hơn 128 tỷ đồng. Tiếp nối thành công này, năm 2016 Công ty tiếp tục ăn nên làm ra, đánh dấu sự hồi sinh trở lại của một doanh nghiệp ngành sơ chế và đóng gói thủy sản.

Kết quả kinh doanh của HLG giai đoạn 2012 – 2016
Đvt: Tỷ đồng

Ngoài ra, góp mặt trong số “đổi vận” này còn có Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng (HOSE: DXV), Tập đoàn Dầu Khí An Pha (HOSE: ASP)Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) Số 2 (HNX: DC2)./.

Năm 2017, Tập đoàn Thép Tiến Lên đặt kế hoạch tổng doanh thu ở mức 4,500 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hơn 265 tỷ đồng, bằng 57% con số thực hiện năm 2016. 

Năm 2017, Tập đoàn Thép Tiến Lên đặt kế hoạch tổng doanh thu ở mức 4,500 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hơn 265 tỷ đồng, bằng 57% con số thực hiện năm 2016. 

Theo tài liệu gửi ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên , HĐQT Công ty đã trình cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch đề ra cho năm 2017. Cụ thể, tổng doanh thu dự kiến đạt 4,500 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hơn 265 tỷ đồng, bằng 57% lợi nhuận đạt được năm 2016.

Lãnh đạo TLH cho biết, kế hoạch đặt ra thấp so với lợi nhuận đạt được năm 2016 nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty và cổ đông.

TLH cũng dự kiến phát hành hơn 8.3 triệu cp thưởng với tỷ lệ 10% trong quý 2/2017. Nguồn thực hiện lấy từ lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2016.

Các chỉ tiêu đề ra cho năm 2017
Nguồn: Báo cáo của HĐQT 2017

Điểm lại về kết quả kinh doanh năm 2016, Tập đoàn Thép Tiến Lên đã tiêu thụ trên 500 ngàn tấn thép, tăng trưởng sản lượng bán đạt 31.5% so với 2015; ghi nhận 4,054 tỷ đồng doanh thu và 469 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, vượt 56% so với kế hoạch.

Tổng tài sản của TLH tại thời điểm kết thúc năm 2016 đạt 2,394 tỷ đồng, tăng 32% so với đầu năm (tương ứng tăng hơn 582 tỷ đồng). Tổng tài sản tăng chủ yếu tác động bởi hàng tồn kho tăng; mức dự trữ hàng tồn kho cuối năm 2016 tăng 82% so với đầu năm, đạt 1,394 tỷ đồng (tương đương 125 ngày doanh thu)./.

2016 – một năm mà sắc đỏ sụt giảm lợi nhuận bao phủ hầu hết doanh nghiệp thuộc “họ” dầu khí.

2016 – một năm mà sắc đỏ sụt giảm lợi nhuận bao phủ hầu hết doanh nghiệp thuộc “họ” dầu khí.

Nhóm những doanh nghiệp dầu khí có lãi ròng giảm và lỗ ròng năm 2016
Tỷ đồng
Nhóm những doanh nghiệp tăng trưởng lợi nhuận
Tỷ đồng
Nguồn: VietstockFinance

Giá dầu Brent từng rớt mốc 27 USD/thùng thời điểm đầu năm, chạm mức thấp nhất kể từ năm 2003. Tuy dần hồi phục và giữ đà tăng từ đó đến cuối năm, đạt 57 USD/thùng, nhưng giá dầu vẫn chưa vượt mức kỳ vọng 60 USD/thùng. Khi con đường giá dầu Brent diễn biến khó lường, thì các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến dầu khí cũng lao đao.

Diễn biến giá dầu Brent năm 2016

Hiện có tổng cộng 38/39 doanh nghiệp “họ” dầu khí (dựa theo bộ chỉ số PVN-Index của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN)) đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2016 tính đến ngày 06/03/2017. Theo dữ liệu báo cáo tài chính tổng hợp của Vietstock, có 4 đơn vị báo lỗ trong quý 4/2016, 34 đơn vị ghi nhận lãi ròng (trong đó có đến 25 doanh nghiệp ngậm ngùi với kết quả sụt giảm lợi nhuận).

Trong những cái tên thuộc diện giảm lãi hơn 90%, PV Drilling (PVD) chính là dấu ấn u ám nhất. Tổng doanh thu cả năm 2016 của PVD giảm gần 63% so với năm trước, chỉ đạt 5,360 tỷ đồng. Theo đó, PVD gom về vỏn vẻn 120 tỷ đồng lãi ròng, trong khi năm 2015 là hơn 1,664 tỷ đồng và chỉ bằng 24% kế hoạch đã đề ra. EPS cũng lần đầu chạm 203 đồng/cp. Đây đều là những con số khiến PVD đánh dấu kỷ lục 10 năm nhìn từ đáy.

Kết quả hoạt động kinh doanh của PVD giai đoạn 2007 – 2016
Tỷ đồng
Nguồn: VietstockFinance

Thực ra, kết quả này đã nằm trong kế hoạch của PVD theo phương án 2 khi dự đoán giá dầu bình quân trong năm 2016 là 30 – 55 USD/thùng. Với mức giá này, các nhà thầu sẽ dừng và giãn tối đa hoạt động thăm dò, khai thác dẫn đến tình trạng ứ đọng giàn khoan. Như trong quý 3 và 4 của năm 2016, các giàn khoan của PVD ngoài nằm chờ việc thì không hề có một hoạt động nào tạo nguồn thu. Song song đó, tình trạng cạnh tranh tăng tạo áp lực đè đơn giá thuê giàn giảm sâu, trung bình giảm từ 40-60%.

Cũng là kỷ lục nhưng Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) có phần may mắn hơn PVD khi kết thúc năm 2016 với lãi ròng thấp nhất chỉ trong vòng 5 năm trở lại đây. Doanh thu PVS sụt giảm về gần sát giá vốn nên lãi gộp còn 774 tỷ đồng, giảm 64% so năm 2015. Kết quả, lãi ròng không vươn ngàn tỷ như mọi năm, dừng lại 987 tỷ đồng, giảm 35%. Dù vậy, PVS vẫn đứng thứ 4 nhóm có lãi cao nhất “họ” dầu khí.  

PXI, PCG, PSPPOV cũng là những cái tên có một năm bết bát với lãi ròng lao thẳng xuống đáy, thấp nhất trong những năm gần đây.

Tổng Công ty Dung dịch khoan & Hóa phẩm Dầu khí - CTCP (PVC) cũng chung cảnh “phơi giàn nằm chờ” và từ 100 tỷ đồng lãi ròng trong năm 2015 đành ngậm ngùi ghi nhận lỗ 53 tỷ đồng ở năm 2016. Bọc ống Dầu khí Việt Nam (PVB) thì giành luôn vị trí quán quân trong nhóm lỗ với 54 tỷ đồng. Trong 5 năm trở lại đây, hoạt động của hai đơn vị này khá ổn định, lãi luôn trên 50 tỷ đồng và năm 2016 cũng là năm ghi nhận lỗ duy nhất.

“Anh lớn trong họ” vượt kế hoạch nhờ điều chỉnh

Câu chuyện lãi tuột dốc cũng không loại trừ với những “anh lớn trong họ” khi cả 5 đơn vị có kết quả kinh doanh cao nhất đều thuộc nhóm giảm lãi. Và hầu hết vượt kế hoạch nhờ điều chỉnh ở phút chót.

Điển hình là PV Gas (GAS) đã điều chỉnh mục tiêu lãi ròng giảm đến 27% so với chỉ tiêu ban đầu từ 7,085 tỷ đồng còn 5,200 tỷ đồng. Và chính nhờ vậy, lãi ròng năm 2016 dù chỉ đạt 7,075 tỷ đồng, giảm 17% nhưng đã vượt 36% kế hoạch sau điều chỉnh. Được biết, kế hoạch ban đầu của GAS dựa trên cơ sở giá dầu Brent đạt 60 USD/thùng nhưng đầu năm đến nay vẫn chưa qua được 57 USD/thùng.

Đạm Phú Mỹ (DPM)Đạm Cà Mau (DCM) cũng điều chỉnh giảm và gần như hoàn thành kế hoạch này. Cụ thể, lãi ròng của DPM đạt 1,128 tỷ đồng, giảm 24%, còn DCM dừng lại tại 620 tỷ đồng lãi, giảm 12% so với năm 2015.

Top 10 doanh nghiệp có lợi nhuận ròng 2016 cao nhất
Tỷ đồng
Nguồn: VietstockFinance

Không chỉ các “anh lớn”, hàng loạt đơn vị khác trong “họ” cũng kéo nhau công bố Nghị quyết HĐQT thay đổi kế hoạch năm 2016. Đơn cử như CNG điều chỉnh giảm lãi ròng còn 106 tỷ đồng để vượt 6%. Ngoài ra, các doanh nghiệp như PVG, PSWPGS cũng thực hiện điều chỉnh giảm doanh thu nhưng giữ nguyên chỉ tiêu lợi nhuận ròng.

Hiếm kẻ lội ngược dòng nhưng lại không nhờ hoạt động chính

Trong bảng vàng 9 “chiến binh” có lãi tăng, có khá nhiều đơn vị không nhờ hoạt động chính. Đầu tiên, phải điểm tên Xây lắp Dầu khí Việt Nam (HNX: PVX), dù kết thúc năm doanh thu giảm hơn 20% so với năm 2015 nhưng PVX đã “lật ngược thế cờ” bằng việc mạnh tay thu hồi công nợ và hoàn nhập gần 52 tỷ đồng giảm giá đầu tư ngắn và dài hạn cũng như 100 tỷ đồng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh. Theo đó, lãi ròng bất ngờ nhảy vọt lên 137 tỷ đồng, bỏ xa con số 24 tỷ đồng của năm cũ và cũng là đơn vị đứng đầu trong nhóm tăng lãi.

PVX cho biết đã nỗ lực đẩy mạnh tiến độ thi công nhà máy nhiệt điện Thái Bình II, dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn và Nhà máy Nhiệt điện sông Hậu I nhưng hiện vẫn chưa hoàn thiện. Do đó, sự thiếu hụt nguồn thu từ những công trình này đã dẫn đến sụt giảm rõ rệt kết quả kinh doanh ở hầu hết tất cả các mảng.

Còn Petroland (PTL) thì bết bát với doanh thu sụt giảm đến 81% chỉ còn 92 tỷ đồng, không thể gánh nổi giá vốn cũng như các loại chi phí, nên lỗ thuần lên đến 52 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ 53 tỷ đồng lợi nhuận khác, PTL không những may mắn quay lại giá trị dương với lãi ròng 2.3 tỷ đồng mà còn đạt tăng trưởng gấp đôi năm trước.

Tương tự, với mức tăng giá vốn (21%), cao hơn mức tăng doanh thu (17.7%), PV Trans (HOSE: PVT) phải ghi nhận lãi gộp giảm nhẹ. Tuy nhiên, công ty vẫn đạt được mức tăng trưởng 12% lên hơn 413 tỷ đồng lãi ròng, chủ yếu nhờ hoạt động tài chính hiệu quả.

Tuy vậy, vẫn còn Kinh doanh Khí miền Nam (HNX: PGS), nguồn thu từ hai mảng kinh doanh khí hóa lỏng và khí CNG đều có tăng trưởng ở từng quý, dẫn đến tổng doanh thu gần chạm ngưỡng 5,000 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2015 (theo báo cáo công ty mẹ). Kéo theo lãi ròng gấp gần 3 lần năm 2015, đạt 342 tỷ đồng. Nhưng nếu xem xét kỹ, để đạt mức lợi nhuận vượt bậc cũng phần nào nhờ vào 326 tỷ đồng lãi hoạt động tài chính, con số này gấp đến 6 lần năm trước.

Điểm sáng nào soi rọi con đường cho “họ” dầu khí năm 2017?

Theo báo cáo ngành 2017 của CTCK BSC (HOSE: BSI), điểm sáng đầu tiên cho “họ” dầu khí có lẽ là sự kiện Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã đồng ý cắt giảm sản lượng dầu thô vào ngày 30/11/2016 xuống mức 1.2 triệu thùng/ngày, tương đương 3.5% sản lượng sản xuất hiện nay của khối, đây là lần đầu tiên cắt giảm kể từ 2008 đến nay. Ngoài ra, các quốc gia ngoài khối OPEC đã đồng ý cắt giảm 558,000 thùng/ngày. Theo đó, lượng dầu cắt giảm tương đương với khoảng 2% sản lượng toàn cầu. Quyết định này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 1/1/2017 và kéo dài trong 6 tháng.

Tuy vậy, sự mất cân bằng cung cầu vẫn là vấn đề lớn nhất đối với diễn biến giá dầu thế giới. Xét trong trường hợp giá dầu khôi phục, nguồn cung dự kiến vẫn sẽ ở mức cao. Song song đó, số lượng  giàn khoan trên thế giới vẫn duy trì đà tăng dẫn tới lượng dầu khí tồn kho ngày càng nhiều và đẩy áp lực cạnh tranh gay gắt hơn. Theo đó, những dự báo dài hạn cho giá dầu vẫn sẽ ở mức dưới 60 USD/thùng.

Các dự án hợp tác với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong năm 2017 sẽ được triển khai mạnh mẽ, chủ yếu vẫn là các dự án trên bờ như xây dựng nhà máy Nhiệt Điện Long Phú, Sông Hậu, dự án lọc hóa dầu Long Sơn, dự án Long Quất mở rộng, dự án xử lý khí GPP Cà Mau. Điều này có triển vọng đóng góp lớn vào nguồn thu của các doanh nghiệp xây lắp PVS, PXS, PXT và PVE./.

Trong năm qua, chỉ số VN-Index đã chứng kiến sự nhảy vọt từ mức 574.41 điểm lên gần 665 điểm, tuy nhiên nếu xét riêng quý 4 thì vào cuối quý qua chỉ số lại sụt giảm nhẹ so với đầu quý. Tương quan với ...

Trong năm qua, chỉ số VN-Index đã chứng kiến sự nhảy vọt từ mức 574.41 điểm lên gần 665 điểm, tuy nhiên nếu xét riêng quý 4 thì vào cuối quý qua chỉ số lại sụt giảm nhẹ so với đầu quý. Tương quan với diễn biến của thị trường, dư nợ cho vay margin trên thị trường chứng khoán cuối quý 4/2016 cũng đi lùi so với đầu kỳ. Đó là điều dĩ nhiên hay liệu có chăng dòng tiền thật đã vào thị trường thay cho dòng tiền margin?

Số dư cho vay trong quý 4/2016 cho thấy dư nợ cho vay margin của 30 công ty chứng khoán (có dư nợ margin cao nhất) chênh nhau gần 2 ngàn tỷ đồng giữa đầu và cuối quý. Cụ thể, dư nợ margin vào ngày 31/12/2016 của 30 công ty này là gần 24 ngàn tỷ đồng, sụt giảm 7% so với đầu quý và đi ngược với xu hướng tăng số dư margin trong 3 quý trước đó.

Dư nợ cho vay sụt giảm mạnh nhất phải kể đến hai công ty thuộc hàng top trong những công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn trên cả hai sàn HOSE và HNX là KISVDS. Trong đó, vào cuối năm qua, KIS đã sụt giảm tới 54% dư nợ cho vay và chỉ còn ở mức 810 tỷ đồng. Con số này cũng thấp hơn rất nhiều so với dư nợ cho vay cuối quý 3, quý 2 và cuối quý 1, vốn được duy trì ở mức trên 1.7 ngàn tỷ đồng. Con số lãi từ các khoản cho vay và phải thu cũng thể hiện sự suy yếu khi quý 3 công ty thu về hơn 41 tỷ đồng tiền lãi từ margin, song đến quý 4, nguồn thu này chỉ đem về cho KIS gần 25 tỷ đồng.

Một số công ty khác cũng thể hiện sự sụt giảm khá lớn dư nợ cho vay margin, điển hình là TVSI, MSI với mức giảm vào khoảng 23-25%. Ngay cả đến SSIHCM, vốn là hai công ty lớn và mạnh về thị phần và độ nổi tiếng, thì số dư margin cũng giảm nhẹ trong quý qua với mức giảm 5-6%.

Dư nợ cho vay margin của 30 CTCK có số dư margin cao nhất cuối năm 2016 (Đvt: Tỷ đồng)
*: là số dư phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp vào ngày 31/3/2016 và 30/6/2016 trong báo cáo tài chính của KIS

Nhìn vào số dư cho vay margin vào cuối năm 2016 sụt giảm so với đầu quý 4, người đọc có thể nghĩ rằng dòng tiền margin trong quý qua có lẽ đã giảm sút so với các quý trước. Song, với việc tổng lãi từ các khoản cho vay và phải thu của 30 công ty chứng khoán có dư nợ margin cao nhất quý qua đạt gần 736 tỷ đồng, cao hơn 33 tỷ đồng so với quý 3 lại cho thấy rằng mặc dù dư nợ cho vay margin giảm nhẹ, nhưng dòng tiền margin trong quý qua không những chẳng sụt giảm, mà lại còn có dấu hiệu gia tăng. Bởi số dư cho vay margin chỉ là những con số có tính chất thời điểm cuối kỳ/ đầu kỳ, trên thực thế, dòng tiền margin đi ra đi vào trong kỳ có thể đã cao hơn rất nhiều.

Lãi từ các khoản cho vay và phải thu trong quý 3 và quý 4 của 20 CTCK có dư nợ margin cuối năm 2016 cao nhất

Để giải thích cho điều này, ngoài ý kiến cho rằng vào cuối năm qua là thời điểm chỉ số VN-Index vươn lên một bằng giá mới, một số nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính đã quyết định chốt lời nhằm cố định khoản thu nhập kiếm được trong năm và trả bớt các khoản vay, khiến cho dư nợ margin giảm sút vào ngày 31/12/2016, còn có một câu hỏi nghi vấn khác được đưa ra là với việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đưa ra những quy định về tỷ lệ an toàn vốn của CTCK thì liệu có chăng sẽ tồn tại một số CTCK tìm cách làm mượt những báo cáo của mình bằng cách hạ dư nợ cho vay margin vào cuối kỳ với những cách thức khác nhau? Làm mượt báo cáo tài chính là vấn đề thường xảy ra ở nhiều thị trường chứng khoán và cũng chẳng lạ lẫm gì ở Việt Nam!

Song song đó, một điều đáng chú ý là vào quý 4 năm 2016 đã xuất hiện nhiều tân binh tỷ USD niêm yết trên sàn chứng khoán, điển hình là SAB, BHN, ACV… Đây đều là những cổ phiếu nóng trên sàn chứng khoán với mức giá khá cao và thu hút nhiều nhà đầu tư quan tâm. Mặc dù xuất hiện nhiều hàng khủng nhưng tổng giá trị giao dịch trung bình mỗi phiên của quý 4 sụt giảm nhẹ so với quý 3. Vì vậy, rất có khả năng dòng tiền thật đã đổ vào những cổ phiếu này (cổ phiếu niêm yết dưới 6 tháng không được phép giao dịch ký quỹ), khiến cho dòng tiền ký quỹ tương ứng sụt giảm.

Theo nhận định của ông Phạm Minh Tiến – Trưởng phòng Môi giới CTCK Saigonbank Berjaya, dòng tiền margin trong giai đoạn tới sẽ tiếp tục được mở rộng. Nguyên nhân là vì thị trường sắp được triển khai các sản phẩm phái sinh và điều kiện để tham gia giao dịch các sản phẩm này đòi hỏi các công ty chứng khoán phải có vốn điều lệ ở mức tối thiểu 800 tỷ đồng để tham gia vào hoạt động môi giới. Do đó, các công ty chứng khoán buộc phải tăng vốn để đảm bảo cho điều kiện này. Và đây đương nhiên là một nguồn tiền để các công ty chứng khoán có thể sử dụng triển khai cho nghiệp vụ margin.

Song song đó, nhiều công ty chứng khoán lớn với hoạt động kinh doanh tốt có thể dễ dàng huy động vốn thông qua nghiệp vụ phát hành trái phiếu với kỳ hạn ngắn. Do đó, dòng tiền margin cung cấp cho thị trường cũng rất dễ mở rộng và bổ sung trong những giai đoạn thị trường đi lên.

Năm 2016 là một năm mang lại cảm xúc khá buồn cho ngành phân bón. Hầu hết những doanh nghiệp trong ngành đều có kết quả kinh doanh ảm đạm.

Năm 2016 là một năm mang lại cảm xúc khá buồn cho ngành phân bón. Hầu hết những doanh nghiệp trong ngành đều có kết quả kinh doanh ảm đạm.

Tính đến ngày 28/02, theo dữ liệu thống kê của Vietstock, trong 11 doanh nghiệp niêm yết thuộc ngành sản xuất và kinh doanh phân bón trên 2 sàn HNX và HOSE đã công bố báo cáo tài chính (BCTC) quý 4/2016, chỉ có 3 doanh nghiệp có lãi tăng trưởng so với năm 2015, 8 doanh nghiệp còn lại đều ghi nhận sụt giảm lợi nhuận.

Trên sàn UPCoM, ngành phân bón có 2 gương mặt là DDVHIS, trong đó HIS chưa công bố BCTC, còn DDV đã báo lỗ đậm nhất trong 5 năm trở lại đây.

Tổng kết năm 2016, doanh thu của 12 doanh nghiệp phân bón đã công bố BCTC đạt 35,503 tỷ đồng, giảm 15% so với năm 2015; lợi nhuận ròng giảm 37%, còn 1,938.5 tỷ đồng.

KQKD một số doanh nghiệp phân bón (Đvt: tỷ đồng)

Dấu ấn đậm nét nhất đến từ một đơn vị thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam - DAP - VINACHEM (UPCoM: DDV). Không chỉ là doanh nghiệp sụt giảm doanh thu mạnh nhất (hơn 50% so với năm 2015), DDV cũng là đơn vị duy nhất lỗ ròng, lên tới 470 tỷ đồng. Đây cũng là năm thua lỗ đầu tiên của DDV trong 5 năm gần đây. Trong suốt 4 quý của năm 2016, DDV đều không có lãi, do tình hình tiêu thụ sản phẩm khó khăn trong khi giá phân bón trên thị trường giảm sâu, chiết khấu cho cửa hàng và đại lý cao; bên cạnh đó, Công ty còn phải chịu khoản lãi vay tại ngân hàng tăng vì không có nguồn tiền trả nợ đúng hạn.

KQKD của DDV trong 5 năm (Đvt: triệu đồng)

Mặc dù không chịu lỗ như DDV nhưng nhiều doanh nghiệp khác trong ngành phải đón nhận mức lợi nhuận thấp nhất trong nhiều năm trở lại. Điển hình như Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (HNX: LAS), doanh thu chỉ giảm 15% nhưng lợi nhuận ròng giảm tới 55% đạt 138 tỷ đồng, mức thấp nhất từ năm 2010. Hay Phân bón & Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (HNX: PSE), lợi nhuận ròng cũng chạm đáy kể từ năm 2010, chỉ đạt 17.5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, một số đơn vị khác như Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (HNX: PCE), Phân bón & Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (HNX: PSE), Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ (HNX: PSW) cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Các doanh nghiệp có lợi nhuận chạm đáy từ năm 2010 (Đvt: triệu đồng)

Năm 2016, “anh cả” có doanh thu cao nhất là Tổng CTCP Phân bón & Hóa chất Dầu khí (HOSE: DPM) cũng không nằm ngoài xu hướng chung. Doanh thu của DPM giảm 19% so với năm trước, đạt gần 7,925 tỷ đồng. Dù đã cắt giảm chi phí bán hàng, chi phí quản lý nhưng lãi ròng của DPM vẫn giảm 24%, còn 1,127 tỷ đồng.

Vận đen của ngành phân bón thậm chí còn lan sang “ông lớn” Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (VINACHEM). Năm 2016, VINACHEM ước lỗ tới 627 tỷ đồng do phải chịu khoản lỗ phát sinh 3,372 tỷ đồng từ 4 đơn vị trong ngành phân bón là CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, CTCP DAP số 2 – Vinachem, Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình và DDV.

Ngoài ra, MHC (HOSE: MHC) và Xuất nhập khẩu Quảng Bình (HOSE: QBS) cũng là “nạn nhân” của DDV. Trong năm 2016, MHC và QBS không khỏi “ngậm ngùi” khi lãi ròng giảm lần lượt 46% và 88% so với cùng kỳ, xuống còn 60 tỷ và 9.6 tỷ đồng, mà nguyên nhân vì trích lập dự phòng cho khoản đầu tư vào DDV.

Cùng với kết quả kinh doanh sụt giảm, thị giá cổ phiếu của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán cũng chịu ảnh hưởng xấu. Trong đó, biến động mạnh nhất đến từ cổ phiếu LAS khi mất 55% giá trị chỉ trong gần 2 tháng, hay như giá DCM, DDV và DPM đều có chiều hướng đi xuống trong năm.

Thị giá cổ phiếu một số doanh nghiệp phân bón 1 năm gần đây

“Mẹ” thiên nhiên không ưu ái và tình hình xuất nhập khẩu bất lợi

Năm 2016, các yếu tố gây bất lợi của thời tiết cùng hiện tượng thiên nhiên như El Nino, ngập mặn… đã khiến diện tích sản xuất nông nghiệp bị thu hẹp, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu tiêu thụ phân bón trong nước trong khi nguồn cung phân bón vẫn dồi dào gây ra mất cân bằng cung cầu. Đồng thời, sự cạnh tranh đến từ các nguồn phân bón nhập khẩu giá rẻ (Trung Quốc) đã kéo giá phân bón giảm và tác động xấu đến tình hình hoạt động kinh doanh của ngành phân bón trong nước.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải Quan, tổng sản lượng nhập khẩu phân bón của Việt Nam trong năm 2016 ở mức gần 4.2 triệu tấn, trị giá 1.1 tỷ USD. Trung Quốc đã chiếm gần 46% tổng lượng phân bón nhập khẩu với 1.9 triệu tấn, trị giá hơn 467.7 triệu USD. Ngoài ra, lượng phân bón nhập khẩu từ các nước như Israel, Thái Lan, Philippines tăng đột biến so với năm 2015, lần lượt ở mức 104%, 251% và 272.5%.

Đối với tình hình xuất khẩu phân bón, thống kê sơ bộ cho thấy tổng sản lượng xuất khẩu phân bón của Việt Nam năm 2016 ở mức 746.8 ngàn tấn, trị giá 209.8 triệu USD, lần lượt giảm 6% và 25% so với năm trước. Thị trường xuất khẩu phân bón chủ lực của Việt Nam là Campuchia cũng có sự giảm sút với sản lượng chỉ dừng ở mức 258.3 ngàn tấn, trị giá 80.4 triệu USD, giảm 14% và 30%. Thực tế, sản lượng xuất khẩu tới 7/8 nước đều có sự sụt giảm so với năm 2015, chỉ duy nhất thị trường Lào đạt tăng trưởng sản lượng 121%, tuy nhiên chiếm tỷ trọng không cao chỉ ở mức 36.7 ngàn tấn, tương đương giá trị hơn 9.3 triệu USD (đứng thứ 5 trong top các thị trường xuất khẩu phân bón chính của Việt Nam).

Chính sách bảo hộ có đỡ được khó khăn chung?

Theo thống kê của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO), sự mất cân bằng trong cung cầu phân bón thế giới sẽ vẫn tiếp tục đến năm 2018, trong đó khu vực châu Á là thị trường có chênh lệch cung cầu lớn nhất, dự báo sẽ tiếp tục thâm hụt lần lượt hơn 2.3 triệu tấn và 1.5 triệu tấn phân bón trong năm 2017 và 2018. Đây là một áp lực đối với các doanh nghiệp trong ngành phân bón.

Tuy nhiên, Chính phủ đã có biện pháp bảo hộ nền sản xuất phân bón trong nước với việc bãi bỏ chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với các mặt hàng phân bón nhập khẩu. Điều này sẽ giúp hạn chế sự dư thừa nguồn cung phân bón và giảm áp lực cạnh tranh với phân bón giá rẻ Trung Quốc trong thời gian tới.

Theo nhận định của CTCK MB (MBS), đến năm 2020 diện tích nhóm đất nông nghiệp Việt Nam có thể đạt 27,038 ngàn hecta (năm 2015, tổng diện tích các loại đất trong nhóm đất nông nghiệp là 26,791 ngàn hecta), tăng 306.33 ngàn hecta. Đồng thời, chi phí nguyên vật liệu đầu vào giảm và hưởng lợi từ chính sách mới giảm thuế giá trị gia tăng, có thể sẽ ảnh hưởng tích cực lên ngành phân bón.

Trong tháng đầu năm 2017, thị trường xuất khẩu phân bón đã cho tín hiệu tốt, sản lượng xuất khẩu tăng 10.4% so với cùng kỳ năm trước đạt 51.7 ngàn tấn, tuy nhiên trị giá lại giảm 5.6% xuống còn 14.2 triệu USD. Trong đó, thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam - Campuchia ghi nhận gần 19.7 ngàn tấn sản lượng (chiếm 38% tổng sản lượng xuất khẩu), trị giá gần 6.2 triệu USD.

3 ngôi sao sáng

Giữa bức tranh ảm đạm của toàn ngành phân bón, vẫn xuất hiện 3 ngôi sao giữ được mức lợi nhuận tăng trưởng trong năm 2016 là BFC, NFCSFG. Đối với Phân bón Bình Điền (HOSE: BFC), mặc dù ghi nhận doanh thu sụt giảm nhưng nhờ giá nguyên vật liệu đầu vào giảm mạnh, kết hợp nhà máy phân bón Bình Điền -Ninh Bình được đưa vào hoạt động, đã giúp lợi nhuận ròng của BFC tăng trưởng 21%, đạt 276.8 tỷ đồng.

Phân Bón Miền Nam (HOSE: SFG) cũng là doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh khả quan khi doanh thu tăng nhẹ lên 2,349 tỷ đồng, cùng giá vốn hàng bán giảm, đã giúp lãi ròng tăng 6% so với năm 2015, đạt hơn 91 tỷ đồng.

Khác với 2 doanh nghiệp trên, lý do chính giúp lợi nhuận Phân Lân Ninh Bình (HNX: NFC) tăng trưởng trong năm 2016, không xuất phát từ hoạt động kinh doanh mà đến từ hoạt động tài chính. Nhờ giảm được phần lớn chi phí tài chính (do lãi tiền vay và chiết khấu thanh toán) nên dù hoạt động kinh doanh giảm sút, lãi ròng năm 2016 của NFC vẫn tăng 10% đạt 19.4 tỷ đồng./.

Sở GDCK Hà Nội đã có thông báo đưa cổ phiếu CTCP Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC (HNX: PVV) vào diện cảnh báo từ ngày 06/03 do lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ năm 2016 và lợi nhuận sau thuế ...

Sở GDCK Hà Nội đã có thông báo đưa cổ phiếu CTCP Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC vào diện cảnh báo từ ngày 06/03 do lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ năm 2016 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2016 là số âm.

* PVV: Năm 2016 lỗ gần 35 tỷ đồng

Cụ thể, doanh thu lũy kế cả năm 2016 của PVV là kết quả thấp nhất từ năm 2010 đến nay ở mức 180 tỷ đồng, không những giảm 58% mà chỉ mới thực hiện 41% kế hoạch năm. Trong đó, hai mảng chính của PVV là hợp đồng xây dựng và kinh doanh bất động sản giảm mạnh hơn 60%. Theo đó, lỗ ròng ghi nhận được gần 35 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm hơn 160 tỷ đồng.

Ngoài ra, các khoản nợ của PVV hiện chiếm đến 87% cơ cấu tài sản với hơn 1,122 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay tài chính chiếm 269 tỷ đồng, tỷ trọng 24%./.

Tài liệu đính kèm:
PVV_2017.3.3_721f3db_268_tb_2017_03_03_1129_1.PDF
 

Điều chỉnh chuyển từ lãi sang lỗ gần 56 tỷ đồng trên báo cáo tài chính riêng lẻ, cùng với giảm thu nhập tài chính niên độ (2015-2016) liên quan đến khoản cổ tức được chia từ CTCP Thức ăn Chăn nuôi ...

Điều chỉnh chuyển từ lãi sang lỗ gần 56 tỷ đồng trên báo cáo tài chính riêng lẻ, cùng với giảm thu nhập tài chính niên độ (2015-2016) liên quan đến khoản cổ tức được chia từ CTCP Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng (VTF) số tiền hơn 37 tỷ đồng đã khiến lỗ lũy kế của HVG sau kiểm toán tăng thêm 269 tỷ, lên mức 395.5 tỷ đồng.

* HVG: Quý 1/2017, lãi ròng giảm 76% còn gần 10 tỷ đồng

* HVG: Bất ngờ lỗ ròng hơn 49 tỷ đồng sau kiểm toán

* HVG: 6 tháng đầu năm 2017 sẽ xóa sạch lỗ?

* HVG lên tiếng về khoản lãi ròng giảm 76% trong quý 1/2017

Đó là một trong những nội dung CTCP Hùng Vương giải trình về chênh lệch sau kiểm toán trong báo cáo tài chính niên độ 2015-2016.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng lẻ
Đvt: Đồng

Theo đó, đối với báo cáo tài chính riêng lẻ, lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán chuyển từ mức lãi 251 tỷ đồng sang lỗ 56 tỷ đồng chủ yếu do các điều chỉnh sau:

  • Doanh thu giảm 409 tỷ chủ yếu do hai bút toán điều chỉnh giảm 228 tỷ do ghi nhận doanh thu từ bán bã đậu nành sai niên độ, và 181 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng ao cá (đến ngày 30/09/2016 Công ty chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến việc chuyển nhượng ao cá nên chưa thể ghi nhận doanh thu).
  • Giá vốn hàng bán giảm 187 tỷ đồng tương ứng với nghiệp vụ giảm doanh thu.
  • Doanh thu hoạt động tài chính giảm hơn 37 tỷ đồng do điều chỉnh giảm cổ tức được chia từ Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng.
  • Chi phí quản lý tăng 52 tỷ đồng do phải trích lập dự phòng bổ sung phải thu khó đòi.
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất
Đvt: Đồng

Theo đó, trên báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ  chuyển từ lãi 308 tỷ đồng sang lỗ 49 tỷ đồng chủ yếu do các điều chỉnh sau:

  • Doanh thu giảm 2,037 tỷ đồng và giá vốn hàng bán giảm 1,815 tỷ đồng, do điều chỉnh doanh thu và giá vốn trên BCTC riêng của công ty mẹ với số tiền lần lượt là 409 tỷ và 187 tỷ đồng. Ngoài ra, do phải loại trừ doanh thu, chi phí phát sinh từ các giao dịch nội bộ với số tiền lần lượt là 1,627.5 tỷ và 1,627 tỷ đồng chưa được phản ánh phù hợp trước đó.
  • Lợi nhuận từ các công ty liên kết, liên doanh giảm 64.5 tỷ đồng do việc loại trừ lãi phát sinh từ các giao dịch nội bộ chưa được thực hiện phù hợp.
  • Chi phí quản lý điều chỉnh tăng 52 tỷ do phải trích lập dự phòng bổ sung theo quy định.

Ngoài ra, đối với các chỉ tiêu tài chính trên bảng cân đối kế toán hợp nhất, phải thu ngắn hạn khách hàng giảm hơn 451 tỷ, do chuyển 164 tỷ đồng sang phân loại phải thu dài hạn, đồng thời điều chỉnh khoản phải thu liên quan đến nghiệp vụ bán bã đậu nành và sang nhượng quyền sử dụng ao lần lượt là 228 tỷ và 181 tỷ đồng. Đồng thời, Công ty còn điều chỉnh tăng khoản phải thu ngắn hạn và phải trả ngắn hạn với cùng số tiền hơn 112 tỷ đồng do cấn trừ nợ phải thu, phải trả trong nội bộ.

Cùng với đó, hàng tồn kho tăng 177 tỷ, trong đó điều chỉnh tăng hàng tồn kho và điều chỉnh giá vốn liên quan đến nghiệp vụ bán bã đậu nành ghi nhận sai niên độ tương ứng số tiền hơn 187 tỷ đồng./.


Tài liệu đính kèm:
20170302_20170302 - HVG - Giai trinh so lieu truoc va sau kiem toan 2016 (co xac nhan cua kiem toan).pdf

 

Tính đến thời điểm này, hầu hết các doanh nghiệp niêm yết đã công bố BCTC năm 2016 với cái nhìn chung tương đối khả quan khi đa số đơn vị đều báo lãi. Tuy nhiên, theo dữ liệu thống kê của Vietstock, ...

Tính đến thời điểm này, hầu hết các doanh nghiệp niêm yết đã công bố BCTC năm 2016 với cái nhìn chung tương đối khả quan khi đa số đơn vị đều báo lãi. Tuy nhiên, theo dữ liệu thống kê của Vietstock, cuối năm 2016 danh sách doanh nghiệp còn lỗ lũy kế đã kéo dài đến con số 58 đơn vị với tổng con số thua lỗ xấp xỉ 12,000 tỷ đồng.

Trong đó, Top 10 doanh nghiệp niêm yết có lỗ lũy kế lớn nhất thị trường chứng khoán hầu hết đều là những tên tuổi đã quen thuộc, ghi nhận tổng lỗ 9,973 tỷ đồng, chiếm trọn 83% tổng lỗ lũy kế của 58 doanh nghiệp.

Top 10 doanh nghiệp lỗ lũy kế lớn nhất tính đến cuối năm 2016
Đvt: Tỷ đồng

PVXOGC: Dồn lỗ hàng ngàn tỷ, “bao” phân nửa thị trường!

Hai doanh nghiệp dẫn đầu về lỗ lũy kế và “bao lỗ” phân nửa thị trường không có bất kỳ thay đổi nào so với năm trước cả về tên tuổi lẫn thứ hạng. Theo đó, PVX và OGC lần lượt ghi nhận lỗ lũy kế 2,915 tỷ và 2,482 tỷ đồng.

Là đơn vị có mức thua lỗ tính đến cuối năm 2016 lớn nhất thị trường, Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (HNX: PVX) ghi nhận lỗ lũy kế đến 2,915 tỷ đồng.

Câu chuyện thua lỗ của PVX mở màn từ những năm 2011 khi bất ngờ chuyển từ lãi 196 tỷ đồng thành lỗ hơn 19 tỷ đồng sau kiểm toán. Năm tiếp theo, doanh thu thuần giảm mạnh trong khi chi phí quá lớn khiến PVX báo lỗ khủng, âm 1,520 tỷ đồng (tính riêng tại công ty mẹ lỗ 1,222 tỷ đồng). Không dừng lại, năm 2013 Công ty lại tiếp tục khiến nhà đầu tư tá hỏa với con số thua lỗ được độn gấp 3 lần, tương ứng lỗ hợp nhất là 3,075 tỷ đồng. Theo giải trình lúc bấy giờ, PVX đã mất cân đối về tài chính, sa lầy vào bất động sản, đặc biệt là có tình trạng đầu tư vốn vào nhiều dự án không đúng mục đích, không theo kế hoạch được phê duyệt...

Thanh tra việc đầu tư thực hiện dự án tại PVX

Khởi tố thêm 5 bị can liên quan đến PVC

Kết quả kinh doanh của PVX và OGC 2012 - 2016

a) PVX
Đvt: Tỷ đồng
b) OGC
Đvt: Tỷ đồng

Mãi cho đến quý 3/2014, PVX mới bắt đầu có lãi trở lại, hơn 150 tỷ đồng, và nối tiếp 8 quý sau đó đều ghi nhận lợi nhuận dương. Mặc dù “cơn bão” đã đi qua nhưng vẫn để lại bao nỗi đau khắc khoải cho PVX khi mà con số lỗ lũy kế tính đến thời điểm 31/12/2016 còn ở mức cận kề 3,000 tỷ đồng.

Song song với đó, CTCP Tập đoàn Đại Dương (HOSE: OGC) cũng vừa báo cáo BCTC năm 2016 với con số lỗ ròng hơn 727 tỷ, nâng mức lỗ lũy kế từ 1,780 tỷ đầu năm lên 2,482 tỷ đồng.

Tại OGC, kết quả kinh doanh bắt đầu bết bát khi cựu Chủ tịch Hà Văn Thắm bị tạm giam vào năm 2014. Hệ lụy là, lần đầu tiên kể từ khi thành lập, OGC đã phải báo lỗ hơn 2,211 tỷ đồng. Theo giải trình từ phía lãnh đạo thì OGC trước đó vẫn hoạt động kinh doanh tốt, tuy nhiên sau biến cố Tập đoàn gặp nhiều khó khăn bởi các mối quan hệ với đối tác, khách hàng và cả niềm tin của cổ đông sụt giảm.

Để trang trải cho tháng ngày chật vật, OGC đã phải bán một số dự án, qua đó ghi nhận lãi ròng 612 tỷ đồng trong năm 2015. Tuy nhiên, 2016 tiếp tục lỗ nặng trở lại, doanh thu thuần đạt 1,184 tỷ đồng, vẫn tăng trưởng 27% so với năm trước, tuy nhiên kết quả cuối cùng là lỗ hơn 727 tỷ đồng, nâng lỗ lũy kế lên 2,482 tỷ đồng.

Mặt khác, nhắc đến OGC không thể bỏ qua Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (HNX: OCH) – từng là công ty con của OGC với tỷ lệ sở hữu 55.5% vốn (31/12/2015), cũng kết thúc năm 2016 với khoản lỗ ròng hơn 154 tỷ đồng, dẫn đến lỗ lũy kế lên gần 982 tỷ đồng.

TTF, VNAFDC: Gương mặt mới trong Top 10 lỗ lũy kế

Được biết, Top 10 doanh nghiệp có lỗ lũy kế lớn nhất toàn thị trường năm nay có ghi nhận thêm ba gương mặt mới là TTF, VNA và FDC.

Giao dịch cp TTF từ ngày đầu năm 2016 đến nay
Trên sàn, giá cổ phiếu TTF kể từ khi phát hiện có sai lệch nghiêm trọng về hàng tồn kho đã suy giảm một cách đáng kể, từ mức đỉnh 43,600 đồng/cp (18/07/2016) lùi về còn 6,500 đồng/cp (27/02/2017), tương ứng giảm hơn 85%.

Trong đó, Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (HOSE: TTF) đã gây sốc giới đầu tư về những phát hiện sai lệch nghiêm trọng trong hàng tồn kho vào năm 2016 này. Từ hình ảnh doanh nghiệp đang trên đà tăng trưởng và hồi phục sau khó khăn, tạo động lực thúc đẩy giá cổ phiếu bay cao, sự vụ trên khiến TTF bất ngờ ghi nhận lỗ hơn ngàn tỷ trong quý 2/2016 và tiếp tục âm về lợi nhuận âm vào hai quý cuối năm. Hệ quả để lại là mức lỗ lũy kế đã tương đương 1,767 tỷ đồng, vượt quá vốn điều lệ thực góp 1,446 tỷ đồng, đối diện với án hủy niêm yết cổ phiếu.

Với Vận tải Biển Vinaship (HOSE: VNA), tuy chỉ mới xuất hiện trong danh sách Top 10 nhưng đồng thời là cái tên quen thuộc khi nhắc đến kinh doanh thua lỗ hằng năm. Hầu như năm nào Công ty cũng lỗ trong thời gian đây. Do đó, tính đến thời điểm 31/12/2016, tổng tài sản của VNA giảm 10% so với đầu năm, chỉ còn 948 tỷ đồng; trong đó, nợ chiếm đến 92% với 871 tỷ đồng. VNA lỗ lũy kế hơn 205 tỷ đồng, vượt quá vốn điều lệ thực góp là 200 tỷ đồng nên cũng thuộc diện có nguy cơ bị hủy niêm yết cổ phiếu. Cùng ngành với VNA, Vận tải biển Việt Nam (HOSE: VOS) cũng là đơn vị thua lỗ triền miên. Năm 2016, VOS báo cáo mức thua lỗ hơn 359 tỷ đồng, đóng góp gần một nửa vào mức lỗ lũy kế tính đến cuối năm 2016 (âm hơn 800 tỷ đồng). Trước đó, hàng loạt tên tuổi trong ngành vận tải đường thủy như VST, NOS, VSP, SSG… đều phải khăn gói rời sàn do thua lỗ liên tiếp.

Hoạt động kinh doanh VNA giai đoạn 2012 – 2016
Đvt: Tỷ đồng

VNA: Tiếp tục thua lỗ gần 99 tỷ đồng năm 2016

Lỗ vượt vốn, VNA có nguy cơ phải rời sàn

Kinh doanh bê bết cũng đã diễn ra tại Fideco (HOSE: FDC) trong 3 năm trở lại đây, với con số lãi ròng giảm từ hàng trăm tỷ đồng (năm 2013) xuống vỏn vẹn vài chục tỷ. Đến năm 2016, doanh thu tuy ghi nhận cao nhưng lại bị các khoản mục chi phí "ngốn" sạch, dẫn đến lần đầu tiên trong 10 năm FDC phải báo lỗ gần 12 tỷ đồng. Theo giải trình từ phía FDC, Công ty đã thanh lý các hợp đồng cho thuê văn phòng tại tòa nhà 28 đường Phùng Khắc Khoan (quận 1, TPHCM) trong năm 2016 để chuẩn bị xây dựng mới, điều này đã làm giảm đáng kể nguồn thu của Công ty. Ngoài ra, Công ty còn đầu tư góp vốn vào một số thương vụ mua lại (Công ty TNHH Đầu tư Phúc Thịnh Đức, CTCP Thông Đức, CTCP Bách Kinh và CTCP Thiết kế và Xây dựng Đất Phúc) nhằm đa dạng hóa hoạt động kinh doanh; theo đó phía lãnh đạo có khẳng định khoản lỗ của năm 2016 là kết quả tạm thời, từ năm 2017 trở đi sẽ được cải thiện và có lãi.

Được biết, trong năm 2016 vốn chủ sỡ hữu FDC biến động giảm gần 200 tỷ đồng do tăng sở hữu công ty con là công ty Đất Phúc và Bách Kinh. Cụ thể, FDC đã phát hành hơn 11 triệu cổ phiếu hoán đổi; trong đó hơn 7.4 triệu cổ phiếu mới để hoán đổi cổ phiếu CTCP Fideco cho các cổ đông của Bách Kinh theo tỷ lệ 1:0.92, và 3.7 triệu cổ phiếu mới để hoán đổi cổ phiếu CTCP Fideco cho các cổ đông của Đất Phúc theo tỷ lệ 1:1.22.

BĐS hồi phục, năm 2016 POM lãi lớn và xóa được lỗ lũy kế

Ngược lại, Thép Pomina (POM) đã giảm mạnh được lỗ lũy kế và thoát khỏi Top 10 này. Cụ thể, kết thúc năm 2016 mặc dù doanh thu POM giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ, nhưng nhờ chi phí tài chính được cắt giảm đáng kể, kết quả là lợi nhuận sau thuế đạt hơn 301 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng hơn 10 lần. Như vậy, với mức lãi lớn trong năm 2016 đã giúp POM không chỉ xóa lỗ lũy kế mà còn ghi nhận lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 89 tỷ đồng, tạo tiền đề giúp Công ty thoát khỏi diện cảnh báo./.

Đang tải dữ liệu...

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng