Lợi nhuận quý 1/2017

Tính đến ngày 31/03/2017, dư nợ cho vay khách hàng của Eximbank đạt hơn 86 ngàn tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ (gần 87 ngàn tỷ đồng). Tiền gửi của khách hàng hơn 110 ngàn tỷ đồng, tăng 8%. Nợ xấu ...

Tính đến ngày 31/03/2017, dư nợ cho vay khách hàng của Eximbank đạt hơn 86 ngàn tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ (gần 87 ngàn tỷ đồng). Tiền gửi của khách hàng hơn 110 ngàn tỷ đồng, tăng 8%. Nợ xấu tăng từ 2.95% lên chạm ngưỡng 3%.

 

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, HOSE: EIB) công bố BCTC hợp nhất quý 1/2017.

Tính đến ngày 31/03/2017, dư nợ cho vay khách hàng của Eximbank đạt hơn 86 ngàn tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ (gần 87 ngàn tỷ đồng). Tiền gửi của khách hàng hơn 110 ngàn tỷ, tăng 8%.

Trong đó, nợ có khả năng mất vốn hơn 1,262 tỷ đồng, tăng 12%. Nợ xấu tăng từ 2.95% đầu kỳ lên gần 3%.

Thu nhập lãi thuần của Ngân hàng giảm mạnh hơn 25% so với quý 1/2016 xuống chỉ còn gần 690 tỷ đồng.

Nhưng nhờ hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối đều ghi nhận lãi gia tăng, đi cùng với chi phí hoạt động và chi phí dự phòng rủi ro giảm đáng kể khiến lãi ròng trong quý của Eximbank cải thiện hơn so với cùng kỳ năm trước, đạt 136 tỷ đồng (quý 1/2016 chỉ đạt 24 tỷ đồng).

Cụ thể, chi phí hoạt động giảm 20% xuống 530 tỷ đồng, còn chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm hơn 60% xuống 133 tỷ đồng./.

Theo BCTC quý 1/2017, do không còn có được khoản lãi lớn từ việc chuyển nhượng cổ phiếu CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An , lợi nhuận sau thuế của CTCP MHC (HOSE: MHC) chỉ đạt gần 6 tỷ đồng, giảm hơn 85% ...

Theo BCTC quý 1/2017, do không còn có được khoản lãi lớn từ việc chuyển nhượng cổ phiếu CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An , lợi nhuận sau thuế của CTCP MHC (HOSE: MHC) chỉ đạt gần 6 tỷ đồng, giảm hơn 85% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, doanh thu thuần tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước lên 19 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp cũng tăng gấp 2.3 lần so với quý 1/2016, đạt hơn 1.8 tỷ đồng. 

Doanh thu hoạt động tài chính giảm hơn 60 tỷ đồng từ mức hơn 66 tỷ quý 1/2016 xuống chỉ còn hơn 6 tỷ đồng. Chi phí tài chính âm gần 930 triệu, trong khi quý 1/2017 chiếm hơn 7 tỷ đồng.

Kết thúc quý 1, công ty ghi nhận lãi ròng gần 6 tỷ đồng, giảm hơn 85% so với cùng kỳ năm trước. Sở dĩ, MHC giảm lãi so với năm trước là do vào quý 1/2016 công ty có được khoản lãi khá lớn từ việc chuyển nhượng cổ phiếu CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An.

Được biết, năm 2017, MHC đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế hơn 110 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Kết thúc quý 1/2017,  các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của MHC đã giảm 112 tỷ đồng, từ mức hơn 402 tỷ vào quý 1/2016 xuống chỉ còn hơn 290 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng gấp 7 lần, đạt gần 159 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:

20170427_20170427 - MHC - BCTC Quy 1-2017_Hop nhat + giai trinh.PDF

 

Theo BCTC quý 1/2017, CTCP Gỗ MDF VRG - Quảng Trị  (UPCoM: MDF) đạt doanh thu hơn thuần 230 tỷ đồng, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hơn 10 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với quý ...

Theo BCTC quý 1/2017, CTCP Gỗ MDF VRG - Quảng Trị  đạt doanh thu hơn thuần 230 tỷ đồng, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hơn 10 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với quý 1/2016.

Cụ thể, giá vốn hàng bán và lợi nhuận gộp cùng tăng gấp đôi cùng kỳ lên lần lượt 180 tỷ đồng và 50 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động tài chính tăng mạnh từ mức hơn 467 triệu đồng quý 1/2016 lên hơn 17 tỷ đồng. Chi phí bán hàng cũng tăng hơn 1.6 lần, đạt gần 30 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý 1/2017 tăng gần gấp đôi, đạt hơn 10 tỷ đồng. Được biết, năm 2017, MDF đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt hơn 28 tỷ đồng, tăng 27% so với kết quả thực hiện 2016. 

Tính đến cuối quý 1/2017, các khoản phải thu ngắn hạn của MDF đã tăng hơn 38 tỷ đồng từ 100 tỷ đầu năm 2017 lên hơn 138 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:

MDF_2017.4.25_d02c1ff_BC_TAI_CHINH_QUY_I_NAM_2017.pdf

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex  (HOSE: PJT)  đạt doanh thu hợp nhất hơn 117 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất cũng ...

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex   đạt doanh thu hợp nhất hơn 117 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất cũng vì thế mà tăng 22%, ở mức gần 9 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu tăng 19% so với cùng kỳ năm trước; giá vốn hàng bán cũng tăng 19%, ở mức trên 100 tỷ đồng. Từ đó, lợi nhuận gộp tăng hơn 17%, ở mức trên 16 tỷ đồng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 30%, chiếm gần 4.5 tỷ đồng. Chi phí khác giảm hơn 82%, chiếm trên 216 triệu đồng, dẫn đến lợi nhuận khác ở mức hơn 176 triệu đồng, trong khi quý 1/2016 âm hơn 437 triệu đồng. 

Từ đó lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt gần 9 tỷ đồng, tăng 22% so với quý 1/2016. Được biết, năm 2017, PJT đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế gần 28 tỷ đồng, giảm 12% so với kết quả thực hiên 2016./.

Tài liệu đính kèm:

20170427_20170427 - PJT - BCTC cong ty ME-Quy1-2017.pdf

 

Tập đoàn Vingroup (HOSE: VIC) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2017 với doanh thu thuần hợp nhất là 15,791 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1,244 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 593 tỷ ...

Tập đoàn Vingroup (HOSE: VIC) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2017 với doanh thu thuần hợp nhất là 15,791 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1,244 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 593 tỷ đồng.

Theo Vingroup, doanh thu của Tập đoàn trong quý 1 năm nay tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái (tăng 7%) chủ yếu là ghi nhận doanh thu chuyển nhượng bất động sản thương hiệu Vinhomes đạt 10,488 tỷ đồng; doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư tại các trung tâm thương mại khối Vincom Retail đạt 1,055 tỷ đồng; doanh thu cung cấp dịch vụ khách sạn, du lịch, vui chơi giải trí tại các khách sạn Vinpearl, khu vui chơi giải trí Vinpearl Land đạt 1,228 tỷ đồng; doanh thu bán lẻ đạt 2,367 tỷ đồng; doanh thu cung cấp dịch vụ giáo dục tại các trường Vinschool đạt 231 tỷ đồng, doanh thu cung cấp dịch vụ bệnh viện và các dịch vụ liên quan tại bệnh viện và các phòng khám Vinmec đạt 318 tỷ đồng.

Ngoài ra, những ngày cuối tháng 4 này, Tập đoàn Vingroup đồng loạt khai trương 15 cơ sở kinh doanh mới tại 11 tỉnh thành trên cả nước. Vingroup tiếp tục khẳng định vị thế và quy mô với việc đưa vào vận hành cùng lúc 7 khách sạn, 1 sân golf mang thương hiệu Vinpearl, 2 khu vui chơi giải trí Vinpearl Land và 5 trung tâm thương mại Vincom.

Trước đó, ngày 12/04, Tập đoàn Vingroup đã được bình chọn là doanh nghiệp đứng số 1 trong Top 10 chủ đầu tư bất động sản uy tín nhất Việt Nam năm 2017 do Vietnam Report tổ chức. Đây là lần thứ hai Vingroup được vinh danh tại giải thưởng./.

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (HOSE: NTL) đạt doanh thu thuần 28.7 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước, lãi ròng tăng nhẹ đạt 2.2 tỷ đồng. 

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm  đạt doanh thu thuần 28.7 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước, lãi ròng tăng nhẹ đạt 2.2 tỷ đồng. 

Cụ thể, hết quý 1/2017, NTL đạt 28.7 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 21% so với cùng kỳ 2016. Tuy nhiên, nhờ giá vốn giảm mạnh, khiến lãi gộp tăng trưởng 49%, đạt 10 tỷ đồng.

Chi phí tài chính trong kỳ có sự thay đổi lớn, ghi nhận ở mức 1.6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi âm hơn 1.3 tỷ đồng. Mặt khác chi phí doanh nghiệp giảm xuống mức 5.4 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí, NTL kết thúc quý 1 với khoản lãi trước thuế 2.6 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ và chỉ mới đạt . Lãi ròng của cổ đông công ty mẹ ở mức 2.2 tỷ đồng, trong khi lãi ròng của cổ đông không kiểm soát ghi âm hơn 238 triệu đồng.

Tính đến 31/12/2016, tổng tài sản của NTL ở mức 1,503 tỷ đồng, tăng 9% so với hồi đầu năm. Trong đó, khoản hàng tồn kho chiếm 58% với hơn 878 tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm:
20170427_20170427 - NTL - BCTC HN quy 1.PDF

 

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2016, CTCP Bao Bì & In Nông Nghiệp (HNX: INN) đạt doanh thu hơn 216 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 17 tỷ đồng, tăng gần 11% so với quý ...

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2016, CTCP Bao Bì & In Nông Nghiệp (HNX: INN) đạt doanh thu hơn 216 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 17 tỷ đồng, tăng gần 11% so với quý 1/2016.

Cụ thể, doanh thu của INN tăng 4%; tương ứng giá vốn hàng bán cũng tăng 4.4%, chiếm hơn 176 tỷ đồng. Từ đó, lợi nhuận gộp đạt hơn 40 tỷ đồng, tăng 3% so với quý 1/2016.

Chi phí tài chính gấp 4 lần, chiếm hơn 1.2 tỷ đồng. Chi phí bán hàng gấp hơn 3 lần từ mức 300 triệu quý 1/2016 thì nay đã lên hơn 1.2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong kỳ, công ty đã thực hiện các biện pháp quản lý có hiệu quả như điều chỉnh định mức lao động, định mức vật tư, nâng cao trách nhiệm cá nhân, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, giảm tỷ lệ sản phẩm hỏng,…

Vì thế, lợi nhuận sau thuế tăng gần 11%, ở mức trên 17 tỷ đồng. Được biết, INN đặt kế hoạch 2017 đạt lợi nhuận trước thuế 90 tỷ đồng, tăng nhẹ so với kết quả thực hiện năm 2016.

Tính đến cuối quý 1/2017, các khoản phải thu ngắn hạn đã giảm 10.3%, chiếm hơn 121 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 26%, đạt hơn 78 tỷ đồng. /.

Tài liệu đính kèm:

INN_2017.4.28_96cea6a_2_BCTC_Hop_nhat_Quy_1.201704242017_Signed.pdf
INN_2017.4.28_b41b0a1_2_Giai_trinh_Lai_Hop_nhat_Quy_1_2017_Signed.pdf

Theo BCTC quý 1/2017, CTCP Bóng Đèn Điện Quang (HOSE: DQC) đạt doanh thu hơn 195 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế giảm 21%, đạt hơn 29 tỷ đồng.

DQC: Lãi ròng quý 1 giảm 21% do sức mua giảm

Theo BCTC quý 1/2017, CTCP Bóng Đèn Điện Quang (HOSE: DQC) đạt doanh thu hơn 195 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế giảm 21%, đạt hơn 29 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu giảm 20% do sức mua của thị trường giảm và cạnh tranh hơn năm 2016. Giá vốn hàng bán cũng tăng 21%, chiếm hơn 141 tỷ đồng. Từ đó, lợi nhuận gộp đạt hơn 53 tỷ đồng, giảm gần 17% so với quý 1/2016.

Đồng thời, doanh thu hoạt động tài chính giảm gần 30% xuống còn hơn 11 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm gần 12 tỷ đồng, giảm 16%.

Kết thúc quý 1/2016, DQC đạt lãi ròng hơn 29 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước. Được biết, năm 2017, DQC đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 150 tỷ đồng, giảm 26% so với kết quả thực hiện 2016.

Tính đến cuối quý 1/2017, các khoản phải thu ngắn hạn đã tăng 30 tỷ đồng, từ mức 309 tỷ đồng đầu năm 2017 thì nay đã đạt hơn 279 tỷ đồng. Nợ phải trả đã giảm 13%, chiếm hơn 380 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:  BCTC Hop Nhat Quy 1-2017-V01-170427-TCKT-ducnl.pdf

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP Tập đoàn Đại Dương (HOSE: OGC) đạt doanh thu hơn 203 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 4.5 tỷ đồng, chỉ gần bằng một nửa so với ...

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP Tập đoàn Đại Dương (HOSE: OGC) đạt doanh thu hơn 203 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 4.5 tỷ đồng, chỉ gần bằng một nửa so với quý 1/2016.

Cụ thể, doanh thu hợp nhất tăng 10%; giá vốn hàng bán chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước, chiếm hơn 113 tỷ đồng. Từ đó, lợi nhuận gộp tăng 23%, đạt hơn 90 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh từ mức hơn 54 tỷ đồng quý 1/2016 thì nay chỉ còn vỏn vẹn hơn 7 tỷ đồng. Chi phí tài chính cũng giảm gần 60%, xuống hơn 21 tỷ đồng.

Chi phí khác giảm gần 80%, xuống còn hơn 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận khác vẫn âm hơn 860 triệu đồng, quý 1/2016 âm hơn 4.2 tỷ đồng.

Kết thúc quý 1, OGC ghi nhận lãi ròng hợp nhất hơn 4.5 tỷ đồng, chỉ bằng một nửa so với quý 1/2016. Được biết, năm 2017, OGC đặt kế hoạch giảm lỗ xuống còn 14 tỷ đồng, năm 2016 lỗ hơn 794 tỷ đồng.

Tính đến hết quý 1/2017, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đã tăng hơn 88 tỷ đồng từ mức hơn 31 tỷ đầu năm thì nay đã lên hơn 120 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm: 20170427_20170427 - OGC - BCTC Hop Nhat Quy 1 Nam 2017.pdf

 

Theo BCTC quý 1 hợp nhất, CTCP Đầu tư Và Xây dựng Tiền Giang (HOSE: THG) đạt doanh thu hơn 171 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế ở mức gần 25 tỷ đồng, gấp đôi so với quý ...

Theo BCTC quý 1 hợp nhất, CTCP Đầu tư Và Xây dựng Tiền Giang (HOSE: THG) đạt doanh thu hơn 171 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế ở mức gần 25 tỷ đồng, gấp đôi so với quý 1/2016.

Cụ thể, doanh thu tăng 28%; giá vốn hàng bán tăng gần 15%,chiếm hơn 113 tỷ đồng. Từ đó, lợi nhuận gộp tăng 64% so với cùng kỳ năm trước, ở mức hơn 58 tỷ đồng. 

Kết thúc quý 1/2017, THG đạt lãi ròng gần 25 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do thu nhập từ hoạt động kinh doanh bất động sản. Được biết, năm 2017, THG đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế hơn 87 tỷ đồng, tăng nhẹ so với kết quả thực hiện năm 2016.

Tính đến cuối quý 1/2017, hàng tồn kho đã tăng hơn 16.7%, chiếm hơn 139 tỷ đồng. Đầu tư tài chính dài hạn giảm hơn 50%, ở mức 27 tỷ đồng. Nợ phải trả đã tăng 13 tỷ đồng từ mức 417 tỷ đồng đầu năm 2017 thì nay đã tăng hơn 430 tỷ đồng./. 

Tài liệu đính kèm:

20170427_20170427 - THG - BCTC hop nhat qui 1.2017

 

CTCP Xây lắp điện I (HOSE: PC1) công bố BCTC hợp nhất quý 1/2017 với doanh thu thuần đạt 567 tỷ đồng, giảm 17% so cùng kỳ năm trước.

CTCP Xây lắp điện I  công bố BCTC hợp nhất quý 1/2017 với doanh thu thuần đạt 567 tỷ đồng, giảm 17% so cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu doanh thu PC1, hoạt động xây lắp mang về gần 350 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so cùng kỳ. Tuy nhiên hoạt động chuyển nhượng bất động sản giảm đáng kể, chỉ còn chưa đến 1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 384.4 tỷ đồng.

Ngoài ra, PC1 còn có thêm gần 48 tỷ đồng doanh thu từ thủy điện và hơn 100 tỷ đồng từ hoạt động bán hàng.

Song, biên lãi gộp trong quý 1/2017 của PC1 giảm đáng kể, còn xấp xỉ 20%, trong khi cùng kỳ đạt hơn 25%. Thêm vào đó, PC1 chịu chi phí lãi vay gần 17 tỷ đồng trong kỳ, tăng đáng kể so quý 1/2016.

Từ đó dẫn đến lãi ròng PC1 chỉ còn 57.7 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ năm trước. Đi kèm đó là dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh PC1 âm hơn 286 tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm:
20170427_20170427 - PC1 - BCTC HN quy I-2017.pdf

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP Siêu Thanh (HOSE: ST8) đạt doanh thu hơn 360 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại giảm đến hơn 37 lần, vỏn vẹn 180 triệu ...

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP Siêu Thanh (HOSE: ST8) đạt doanh thu hơn 360 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại giảm đến hơn 37 lần, vỏn vẹn 180 triệu đồng.

Cụ thể, tuy doanh thu tăng 14% so với cùng kỳ năm trước, nhưng giá vốn hàng bán lại tăng 18%, đạt hơn 326 tỷ đồng làm cho lợi nhuận gộp giảm 16% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 34 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm hơn 57% so với quý 1/2016, chỉ đạt hơn 400 triệu đồng. Lợi nhuận khác tăng gần 8 lần từ mức hơn 500 triệu cùng kỳ năm trước thì nay đã tăng đến gần 4 tỷ đồng.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế quý 1/2017 giảm hơn 37 lần so với cùng kỳ, vỏn vẹn hơn 180 triệu đồng. Được biết, năm 2017, ST8 kế hoạch lãi ròng hơn 80 tỷ đồng, tăng hơn 23% so với kết quả thực hiện năm 2016.

Tính đến hết quý 1/2017, hàng tồn kho của ST8 đã tăng 76%, đạt hơn 187 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn cũng tăng gần 29 tỷ đồng từ mức hơn 70 tỷ đầu năm 2017 thì nay đã tăng đến gần 99 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm: ST8_Baocaotaichinh_Q1_2017_Hopnhat.pdf

Theo BCCT kiểm toán 2016, CTCP Đầu tư xây dựng Lương Tài (HNX: LUT) chỉ còn đạt lãi ròng hơn 984 triệu đồng, giảm gần 70% so với trước kiểm toán (hơn 3 tỷ đồng).

Theo BCCT kiểm toán 2016, CTCP Đầu tư xây dựng Lương Tài  chỉ còn đạt lãi ròng hơn 984 triệu đồng, giảm gần 70% so với trước kiểm toán (hơn 3 tỷ đồng).

Nguyên nhân điều này là do Công ty chịu khoản lỗ khác hơn 7 tỷ đồng bởi thực hiện kết chuyển chi phí dở danh công trình Tân Hóa Lò Gốm đã hoàn tất nhưng vẫn còn treo từ những năm trước. Như vậy, mức lãi ròng mà LUT đạt được năm 2016 là thấp nhất trong 10 năm qua từ năm 2007.

Chưa dừng lại, kết quả kinh doanh quý 1/2017 của LUT tiếp tục ảm đạm với doanh thu chưa đến 24 tỷ đồng, giảm 57% so cùng kỳ và lãi ròng chỉ gần 150 triệu đồng, giảm 79% so cùng kỳ.

Tài liệu đính kèm:
LUT_2017.4.27_8cf4b13_BCTC_Quy_I_2017.pdf
LUT_2017.4.27_063d745_Giai_trinh_chenh_lech.pdf

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (HNX: PLC) đạt doanh thu hơn 1,146 tỷ đồng, giảm nhẹ so với quý 1/2016. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại đạt hơn 48 tỷ đồng, ...

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (HNX: PLC) đạt doanh thu hơn 1,146 tỷ đồng, giảm nhẹ so với quý 1/2016. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại đạt hơn 48 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, doanh thu giảm nhẹ so với quý 1/2016 chủ yếu do sản lượng và doanh số mặt hàng hóa chất thấp so với cùng kỳ; giá vốn hàng bán cũng giảm 6%, chiếm hơn 936 tỷ đồng. Từ đó, lợi nhuận gộp đạt hơn 208 tỷ đồng, tăng gần 20% so với quý 1/2016.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm hơn 40%, đạt hơn 7.7 tỷ đồng do lãi tiền gửi ngân hàng và lãi chênh lệch tỷ giá giảm. Ngược lại, chi phí tài chính tăng 3 tỷ đồng, từ mức hơn 13 tỷ quý 1/2016 thì nay đã đạt hơn 16 tỷ đồng do lãi suất cho vay tăng dẫn đến chi phí vay tăng.

Thêm vào đó, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 13%, chiếm hơn 139 tỷ đồng do có một số khoản chi phí khuyến mãi, hỗ trợ bán hàng để gia tăng sản lượng, doanh số.

Theo đó, kết thúc quý 1, PLC đạt lợi nhuận sau thuế hơn 48 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Được biết, năm 2017, PLC đặt kế hoạch doanh thu hơn 240 tỷ đồng, tăng 17% so với quý 1/2016./.

Tài liệu đính kèm:

PLC_2017.4.27_e72967c_PLC_BC_Quy_I_2017HopNhat.pdf
PLC_2017.4.27_8f4e84c_PLC_CongVan_GiaiTrinhKQKDHopNhat_QuyI2017.pdf

 

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP Đầu tư và Khoáng sản AMD Group  (HOSE: AMD) đạt doanh thu hơn 291 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế ở mức hơn 7 tỷ đồng, giảm hơn 40% ...

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP Đầu tư và Khoáng sản AMD Group  đạt doanh thu hơn 291 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế ở mức hơn 7 tỷ đồng, giảm hơn 40% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, doanh thu hợp nhất và lợi nhuận sau thuế hợp nhất giảm lần lượt 3% và 40% so với cùng kỳ, đạt hơn 291 tỷ đồng và 7 tỷ đồng, do đây là giai đoạn đầu tư của nhà máy trong Núi Loáng, Núi Bền, núi Hà Lĩnh của công ty mẹ.

Chi phí tài chính chiếm hơn 3 tỷ đồng, trong khi quý 1/2016 âm hơn 12 triệu đồng. Chi phí quản lý doanh nghiêp tăng giảm gần 26%, chiếm hơn 10 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý 1/2107, hàng tồn kho của AMD đã giảm 53%, chiếm hơn 70 tỷ đồng. Tài sản dài hạn của AMD đã tăng hơn 81 tỷ đồng, từ mức hơn 460 tỷ đầu năm 2017 thì nay đã đạt hơn 541 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:

20170426_20170426 - AMD - BCTC Hop nhat Quy I.2017 sua doi.pdf

 

Theo BCTC quý 1/2017, Tổng CTCP Xây dựng Điện Việt Nam (HOSE: VNE) đạt doanh thu hơn 114 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với quý 1/2016. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 3.6 tỷ đồng.

Theo BCTC quý 1/2017, Tổng CTCP Xây dựng Điện Việt Nam đạt doanh thu hơn 114 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với quý 1/2016. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 3.6 tỷ đồng.

Cụ thể, tuy doanh thu tăng gần gấp đôi so với 2016; giá vốn hàng bán tăng 73% so với quý 1/2016, ở mức gần 96 tỷ đồng. Từ đó, lợi nhuận gộp sau thuế đạt hơn 18 tỷ đồng, tăng gấp 3.7 lần so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng gần 3 lần so với cùng kỳ, đạt 5 tỷ đồng. Chi phí lãi vay giảm hơn 46%, ở mức trên 2.6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí khác tăng 20 lần, đạt trên 5 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận khác âm hơn 5.5 tỷ đồng, quý1/2016 âm hơn 277 triệu đồng.

Kết thúc quý 1/2016, VNE đạt doanh thu hơn 3.6 tỷ đồng. Được biết, năm 2017, VNE đạt kế hoạch lãi ròng hơn 111 tỷ đồng, tăng 20 lần so với kết quả thực hiện năm 2016

Tính đến hết quý 1/2017, các khoản phải thu ngắn hạn đã tăng 121 tỷ đồng từ mức 812 tỷ quý 1/2016 thì nay đã tăng lên đến hơn 933 tỷ đồng. Hàng tồn kho cũng tăng gấp đôi, ở mức gần 30 tỷ đồng

Tài liệu đính kèm:

20170427_20170427 - VNE - BCTC HN Q1.2017.pdf

 

CTCP Vận tải Biển Việt Nam (HOSE: VOS) công bố BCTC hợp nhất quý 1/2017 với con số lỗ gần 84 tỷ đồng, ghi nhận quý thứ 9 liên tiếp thua lỗ kể từ quý 1/2015.

CTCP Vận tải Biển Việt Nam  công bố BCTC hợp nhất quý 1/2017 với con số lỗ gần 84 tỷ đồng, ghi nhận quý thứ 9 liên tiếp thua lỗ kể từ quý 1/2015.

Cụ thể, trong quý 1/2017, mặc dù doanh thu VOS chỉ giảm nhẹ so cùng kỳ, đạt hơn 365 tỷ đồng nhưng giá vốn hàng bán tăng đáng kể và vượt luôn cả doanh thu, ở mức 395 tỷ đồng khiến VOS lỗ gộp gần 30 tỷ đồng.

Ngay cả hoạt động tài chính cũng chịu lỗ nặng hơn kỳ trước, ở mức gần 30 tỷ đồng. Cùng với các chi phí phát sinh, VOS ghi nhận mức lỗ gần 84 tỷ đồng trong quý 1/2017, nâng lỗ lũy kế đến cuối kỳ hơn 884 tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm:
20170427_20170427 - VOS - BCTC Hop Nhat Quy 1 Nam 2017.pdf

 

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP Cơ điện lạnh (HOSE: REE) đạt doanh thu hơn 1,000 tỷ đồng, tăng gấp đôi cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế tăng hơn 3 lần lên gần 350 tỷ đồng.

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP Cơ điện lạnh (HOSE: REE) đạt doanh thu hơn 1,000 tỷ đồng, tăng gấp đôi cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế tăng hơn 3 lần lên gần 350 tỷ đồng.

Giá vốn hàng bán tăng gần 2.5 lần, đạt trên 786 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp tăng 30% so với cùng kỳ năm trước lên 301 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng 8 tỷ đồng lên hơn 29 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 58% so với quý 1/2016, đạt trên 22 tỷ đồng.

Kết thúc quý 1, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 384 tỷ đồng, gấp 3 lần so với cùng kỳ 2016. Được biết, năm 2017, REE kế hoạch đạt lãi ròng 1,093 tỷ đồng, tăng 4% so với thực hiện năm 2016.

Tính đến cuối quý 1/2017, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 24% xuống 1,068 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng từ mức 1,230 tỷ đồng vào đầu năm 2017 lên hơn 1,343 tỷ đồng. Tài sản dài hạn tăng 115 tỷ đồng lên 7,406 tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm: 20170427_20170427 - REE - BCTC Hop Nhat Quy 1 Nam 2017.pdf

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP Container Việt Nam (HOSE: VSC) đạt doanh thu hơn 269 tỷ đồng, tăng trưởng 20%; lợi nhuận sau thuế hơn 48 tỷ đồng, tăng 13% so với quý 1/2016.

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP Container Việt Nam (HOSE: VSC) đạt doanh thu hơn 269 tỷ đồng, tăng trưởng 20%; lợi nhuận sau thuế hơn 48 tỷ đồng, tăng 13% so với quý 1/2016.

Cụ thể, doanh thu tăng gần 20% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán tăng 23% lên hơn 184 tỷ đồng. Từ đó, lợi nhuận gộp tăng 13% so với quý 1/2016, đạt hơn 85 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm hơn 65%, từ mức gần 5.2 tỷ quý 1/2016 xuống vỏn vẹn 1.8 tỷ đồng.

Kết thúc quý 1/2017, lợi nhuận sau thuế ghi nhận hơn 48 tỷ đồng, tăng 13% so với quý 1/2016. 

Tính đến cuối quý 1/2017, các khoản phải thu ngắn hạn tăng từ 130 tỷ đồng đầu năm 2017 lên hơn 272 tỷ đồng. Tài sản dài hạn giảm hơn 37 tỷ đồng xuống 1,755 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:

20170425_20170425 - VSC - BCTC quy 1 2017 Hop nhat.PDF

Mặc dù lợi nhuận thuần của HDO âm hơn 3 tỷ đồng nhưng công ty vẫn có lãi ròng hơn 1.3 tỷ đồng

Mặc dù lợi nhuận thuần của HDO âm hơn 3 tỷ đồng nhưng công ty vẫn có lãi ròng hơn 1.3 tỷ đồng nhờ vào việc sang nhượng đất thuê. 

Theo BCTC quý 1/2017 của CTCP Hưng Đạo Container (HNX: HDO), doanh thu giảm 2.5 lần so với cùng kỳ, đạt hơn 8.6 tỷ đồng do trong kỳ công ty đã tạm ngưng sản xuất và kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ không mang lại lợi nhuận, chủ yếu chỉ tập trung mảng sản phẩm và dịch vụ container, rơmooc.

Chi phí lãi vay tăng hơn 64% lên gần 4.2 tỷ đồng do công ty đã tất toán bớt các khoản gốc vay dài hạn ngân hàng nên phải trả hết các khoản phát sinh tất toán trước hạn cho khoản vay dài hạn.

HDO cho biết thêm, công ty thu được khoản tiền từ sang nhượng đất thuê nên thu nhập khác tăng khá cao kéo theo lợi nhuận khác cũng tăng, đạt trên 5 tỷ đồng (quý 1/2016 âm hơn 218 triệu đồng).

Theo đó, tuy lợi nhuận thuần âm hơn 3 tỷ đồng nhưng lãi ròng vẫn ở mức trên 1.3 tỷ đồng, tăng 16 lần so với quý 1/2016.

Tính đến cuối quý 1/2017, các khoản phải thu ngắn hạn giảm từ gần 152 tỷ đồng đầu năm 2017 xuống chỉ còn hơn 38 tỷ đồng. Nợ phải trả giảm 18%, ghi nhận hơn 168 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm: HDO_Baocaotaichinh_Q1_2017.zip

Đang tải dữ liệu...

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng