Eximbank sẽ tổ chức ĐHĐCĐ lần 3 tại Hà Nội vào ngày 17/08

31-07-2020 14:55:29+07:00
31/07/2020 14:55 1
  •  

Eximbank sẽ tổ chức ĐHĐCĐ lần 3 tại Hà Nội vào ngày 17/08

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, HOSE: EIB) vừa thông báo thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 lần 3 vào ngày 17/08/2020 nhưng địa điểm tổ chức ở Hà Nội.

Mới đây, phiên họp thường niên lần thứ hai của Eximbank sáng ngày 29/07 lại bất thành khi chỉ có sự tham gia của 142 cổ đông, đại diện cho 42.56% vốn điều lệ Eximbank, thấp hơn mức quy định tối thiểu 51% để cuộc họp lần 2 có thể tổ chức.

Như vậy, theo luật, cho dù tỷ lệ cổ đông tham gia là bao nhiêu phần trăm thì cuộc họp ĐHĐCĐ lần 3 vẫn phải được tiến hành. Và lần này, Eximbank đã chuyển địa điểm tổ chức Đại hội ra Hà Nội, trong khi các kỳ ĐHĐCĐ thường niên đều được tổ chức ở TPHCM.

Tại Đại hội đồng cổ đông lần 3 này, Eximbank nêu rõ trong thư mời họp, đề nghị cổ đông khi tham dự phải xuất trình bản chính một trong các giấy tờ tùy thân và thông báo mời họp bản chính để đăng ký tham dự họp theo quy định.

Trong trường hợp cổ đông không xuất trình được bản chính thông báo mời họp nhưng xuất trình được giấy tờ tùy thân hợp pháp, việc đăng ký tham dự họp sẽ do ban thẩm tra tư cách cổ đông xem xét giải quyết.

Đối với trường hợp người được ủy quyền của cổ đông cá nhân (trừ trường hợp là Thành viên HĐQT/BKS), khi đăng ký dự họp phải xuất trình được bản chính thông báo mời họp và giấy ủy quyền có dấu mộc đỏ của Eximbank, xuất trình giấy tờ tùy thân hợp pháp của chính mình và bản sao có chứng thực hợp lệ giấy tờ tùy thân hợp pháp của cổ đông (người ủy quyền).

* ĐHĐCĐ Eximbank lần 2 lại bất thành

* Eximbank miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT trước thềm Đại hội lần 2

Hàn Đông

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang