Lãi ròng 6 tháng đầu năm của CSV giảm 13%

04-08-2020 13:23:53+07:00
04/08/2020 13:23 2
  •  

Lãi ròng 6 tháng đầu năm của CSV giảm 13%

CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam (HOSE: CSV) ghi nhận lãi ròng quý 2/2020 và lũy kế 6 tháng lần lượt giảm 7% và 13% chủ yếu do doanh thu giảm.

Trong quý 2, doanh thu thuần của CSV giảm 16%, còn hơn 341 tỷ đồng khiến lãi gộp giảm 6%, đạt hơn 99 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ có giá vốn hàng bán giảm 20%, nên biên lãi gộp của Công ty tăng từ 26% lên mức 29%.

Thêm vào đó, do chi phí tài chính chủ yếu là chi phí lãi vay tăng 33% dẫn đến lãi ròng của CSV giảm 7% so với cùng kỳ, còn gần 52 tỷ đồng.

Tính chung 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt gần 670 tỷ đồng, giảm 11% trong khi chi phí lãi vay tăng 83%, chiếm hơn 7 tỷ đồng là nguyên nhân chính khiến lãi ròng của Công ty giảm 13%, còn gần 99 tỷ đồng.

Năm 2020, mặc dù CSV đặt ra mục tiêu tổng doanh thu đạt 1,643 tỷ đồng, tăng 5% nhưng lợi nhuận trước thuế dự kiến chỉ ở mức 257 tỷ đồng, giảm 18% so với kết quả năm 2019.

So với kế hoạch, CSV thực hiện được 41% chỉ tiêu doanh thu và 49% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

Kết thúc nửa đầu năm nay, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 212 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm hơn 139 tỷ đồng chủ yếu do Công ty giảm các khoản phải thu, giảm hàng tồn kho và tăng các khoản phải trả.

Cuối quý 2, tổng tài sản của Công ty đạt gần 1,307 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Trong đó, đầu tư tài chính và chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng mạnh, trong khi các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho giảm.

Nợ phải trả tại ngày 30/06/2020 ở mức 294 tỷ đồng giảm 11% so với đầu năm chủ yếu do người mua trả tiền trước, dư nợ vay ngắn và dài hạn giảm. Riêng khoản phải trả người bán ngắn hạn gấp 3.4 lần đầu năm.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang