Loạt chi phí tăng đột biến, Vosco báo lỗ gần 118 tỷ đồng nửa đầu năm

29-07-2020 11:09:22+07:00
29/07/2020 11:09 0
  •  

Loạt chi phí tăng đột biến, Vosco báo lỗ gần 118 tỷ đồng nửa đầu năm

Tính tại thời điểm cuối quý 2/2020, lỗ lũy kế của CTCP Vận tải Biển Việt Nam (Vosco, HOSE: VOS) đã lên mức 841 tỷ đồng.

Theo BCTC hợp nhất quý 2 vừa công bố, VOS ghi nhận doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2020 giảm 19% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 679 tỷ đồng. Do kinh doanh dưới giá vốn, VOS lỗ gộp hơn 20 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 11 tỷ đồng).

Đáng chú ý, VOS ghi nhận 2 khoản chi phí tăng đột biến là chi phí lãi vay (gấp đôi cùng kỳ) và chi phí quản lý doanh nghiệp (gấp 6 lần). Trong đó, thuế, phí và lệ phí chiếm 55% và chi phí nhân viên quản lý chiếm 34% tổng chi phí quản lý.

Kết thúc nửa đầu năm, VOS lỗ ròng gần 118 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ hơn 68 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/06/2020, lỗ lũy kế của VOS lên mức 841 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 2/2020 của VOS. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của VOS

Riêng quý 2, VOS ghi nhận doanh thu thuần giảm 19% so cùng kỳ, còn 335 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn giúp lãi gộp của VOS thoát khỏi số âm như cùng kỳ, ghi nhận hơn 4 tỷ đồng. Nhưng cuối cùng, chi phí lãi vay và chi phí quản lý doanh nghiệp đồng loạt tăng mạnh khiến VOS lỗ ròng gần 32 tỷ đồng trong quý 2.

Tính đến ngày 30/06/2020, các khoản phải thu ngắn hạn của VOS ghi nhận hơn 574 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Trong đó, VOS phải thu CTCP Đầu tư và Thương mại DIC (HOSE: DIC) hơn 109 tỷ đồng và 7 tỷ đồng CTCP Đại lý VTB Hoàng Long. Ngược lại, hàng tồn kho giảm 4%, xuống còn 87 tỷ đồng, chủ yếu là nguyên liệu, vật liệu.

Nợ phải trả của VOS ghi nhận giảm nhẹ so với đầu năm, xuống còn 2,376 tỷ đồng, với 780 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn và 271 tỷ đồng phải trả người bán ngắn hạn.

Tại thời điểm cuối quý 2, VOS ghi nhận tổng tài sản giảm nhẹ 5% so với đầu năm, ghi nhận 2,965 tỷ đồng. 

Tiên Tiên

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang