Lộc Trời: Lãi ròng 6 tháng giảm 54%

31-07-2020 16:54:38+07:00
31/07/2020 16:54 0
  •  

Lộc Trời: Lãi ròng 6 tháng giảm 54%

Tính chung 6 tháng đầu năm, lãi ròng của CTCP Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) đã giảm 54% so với cùng kỳ năm trước, còn hơn 113 tỷ đồng. Trong đó, quý 1 lỗ gần 37 tỷ đồng và quý 2 lãi ròng sụt giảm 20%, còn hơn 152 tỷ đồng.

Riêng quý 2, doanh thu thuần LTG đạt 1,467 tỷ đồng, giảm 68%, và giá vốn giảm 51% (1,068 tỷ đồng), kéo lãi gộp của LTG giảm 37% so với cùng kỳ, còn gần 399 tỷ đồng. Dù vậy, biên lãi gộp của Công ty tăng từ 22% lên 27%.

Doanh thu thuần giảm mạnh, nên mặc dù doanh thu tài chính và lãi từ công ty liên doanh, liên kết tăng và các chi phí đều giảm, lãi ròng của LTG vẫn giảm 20% so cùng kỳ, còn hơn 152 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu, LTG ghi nhận 2,200 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 113 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt giảm 50% và 54% so cùng kỳ.

Năm 2002, LTG đặt chỉ tiêu doanh thu thuần 7,352 tỷ đồng, giảm 16%, nhưng lãi sau thuế dự kiến tăng 8%, lên mức 360 tỷ đồng.

So với kế hoạch, LTG mới thực hiện 30% chỉ tiêu doanh thu thuần và 32% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm.

Tuy kết quả kinh doanh không mấy khả quan, nhưng dòng tiền thuần từ hoạt động của LTG trong 6 tháng đầu năm dương hơn 256 tỷ đồng, tăng  21% so cùng kỳ, chủ yếu nhờ Công ty đã thu hồi được gần 1,332 tỷ đồng khoản phải thu.

Tính đến ngày 30/06/2020, tổng tài sản của LTG giảm 12% so với đầu năm, do các khoản phải thu ngắn hạn chủ yếu là phải thu khách hàng lớn giảm 62%, còn hơn 796 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Công ty cũng giảm 19% so với đầu năm. Trong đó, phải trả người bán ngắn hạn giảm 56%, còn hơn 661 tỷ đồng, và người mua trả tiền trước giảm 48%, còn hơn 21 tỷ đồng.

Kết phiên 31/07/2020, giá cổ phiếu LTG dừng ở mức 17,700 đồng/cp, giảm gần 9% so với đầu năm 2020.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang