Nafoods báo lãi nửa đầu năm gấp 2.6 lần

07-08-2020 14:05:47+07:00
07/08/2020 14:05 4
  •  

Nafoods báo lãi nửa đầu năm gấp 2.6 lần 

So với nửa đầu năm trước, lãi ròng 6 tháng đầu năm 2020 của CTCP Nafoods Group (HOSE: NAF) gấp 2.6 lần, đạt hơn 37 tỷ đồng.

Trong quý 2, doanh thu thuần của Công ty tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 347 tỷ đồng, trong khi giá vốn hàng bán tăng 5%, ghi nhận gần 276 tỷ đồng, nên lãi gộp tăng 23% so cùng kỳ, đạt hơn 71 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Công ty có lãi gộp gần 138 tỷ đồng, tăng 38%, nhờ doanh thu thuần tăng 20% so cùng kỳ.

Ngoài ra, theo giải trình của NAF, kỳ trước, Công ty mẹ đã trích lập dự phòng tổn thất đầu tư vào công ty con, nhưng kỳ này được hoàn nhập dự phòng do công ty con là CTCP Nafoods Miền Nam đã hoạt động ổn định và có lợi nhuận.

Theo đó, việc hoàn nhập dự phòng giúp Công ty được hoàn nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại nên lợi nhuận quý 2 và 6 tháng đầu năm tăng so cùng kỳ.

Kết quả, lãi ròng quý 2 và nửa đầu năm nay của NAF lần lượt đạt hơn 21 tỷ đồng và 37 tỷ đồng, gấp 2.3 lần và 2.6 lần cùng kỳ năm trước.

Năm 2020, NAF đặt kế hoạch doanh thu đạt 1,350 tỷ đồng, tăng 26%, và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 66 tỷ đồng, tăng 23% so với thực hiện năm 2019.

Với kế hoạch này, Công ty đã thực hiện được 47% chỉ tiêu doanh thu và 57% mục tiêu lợi nhuận sau thuế.

Đi cùng kết quả kinh doanh khả quan, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của NAF dương gần 23 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm gần 99 tỷ đồng, chủ yếu nhờ các khoản phải trả giảm.

Tính đến cuối quý 2, tổng tài sản của NAF tăng 17% so với đầu năm, lên gần 1,490 tỷ đồng, chủ yếu nhờ tiền và các khoản tương đương tiền gấp 4.5 lần đầu năm, đạt hơn 62 tỷ đồng.

Nợ phải trả tại ngày 30/06/2020 ở mức hơn 761 tỷ đồng, tăng 29% so với đầu năm, chiếm 51% tổng nguồn vốn. Trong đó, phải trả người bán, chi phí phải trả và dự nợ vay ngắn hạn và dài hạn đều tăng, riêng khoản người mua trả tiền trước giảm.

Hiện, giá cổ phiếu NAF đang được giao dịch ở mức 23,500 đồng/cp, giảm gần 9% so với đầu năm.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang