NamABank: Tăng mạnh trích lập dự phòng, lãi trước thuế nửa đầu năm chỉ hơn 200 tỷ đồng

01-08-2020 13:21:13+07:00
01/08/2020 13:21 1
  •  

NamABank: Tăng mạnh trích lập dự phòng, lãi trước thuế nửa đầu năm chỉ hơn 200 tỷ đồng

Theo BTCT hợp nhất quý 2/2020 mà Ngân hàng TMCP Nam Á (OTC: NamABank) vừa công bố, lãi trước thuế 6 tháng đầu năm giảm 55% so với cùng kỳ, chỉ còn gần 201 tỷ đồng, do Ngân hàng trích lập dự phòng gấp 6 lần. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ giảm còn 1.66%.

Nhìn chung hoạt động kinh doanh của NamABank trong nửa đầu năm đều cho kết quả tăng trưởng so với cùng kỳ.

Thu nhập lãi thuần (+3%) và lãi thuần từ dịch vụ (+22%) đạt hơn 1,053 tỷ đồng và gần 49 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hoạt động kinh doanh ngoại hối đem về khoản lãi gấp 3.2 lần cùng kỳ, ghi nhận gần 37 tỷ đồng. Các hoạt động phi tín dụng khác cũng tăng trưởng so với cùng kỳ như lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh (+28%), lãi từ hoạt động khác (42%).

Kỳ này, chi phí hoạt động (+14%) và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng (gấp 6.2 lần) đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Do đó, lãi trước và sau thuế 6 tháng đầu năm của NamABank giảm lần lượt 55% và 54% so với cùng kỳ, chỉ còn 201 tỷ đồng và 160 tỷ đồng.

Trong riêng quý 2, lãi trước và sau thuế giảm 59% và 58% so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn hơn 58 tỷ đồng và gần 47 tỷ đồng do tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro.

Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, NamABank chỉ thực hiện được 20% so với kế hoạch lãi trước thuế 1,000 tỷ đồng cho cả năm 2020.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2020 của NamABank. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của NamABank

Tại ngày 30/06/2020, tổng tài sản của Ngân hàng tăng 12% so với đầu năm, lên mức 105,713 tỷ đồng. Tài sản có khác tăng 66%, các khoản phải thu tăng gấp đôi, các khoản lãi, phí phải thu tăng 38% so với cùng kỳ. Cho vay khách hàng cũng tăng 11% lên mức 75,101 tỷ đồng, chủ yếu là cho vay ngắn hạn (chiếm 71% dư nợ vay).

Về phần nguồn vốn, tiền gửi khách hàng tăng 17% so với đầu năm, ghi nhận gần 83,068 tỷ đồng. Tiền gửi của các TCTD khác sụt giảm 17%, kỳ này không ghi nhận công cụ tài chính phái sinh…

Một số chỉ tiêu tài chính của NamABank tính đến 30/06/2020. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của NamABank

Tổng nợ xấu của NamABank tại thời điểm cuối quý 2/2020 giảm 7% so với đầu năm, chỉ còn gần 1,245 tỷ đồng, trong đó giảm nhiều nhất là nợ dưới tiêu chuẩn (-63%) và nợ nghi ngờ (-43%). Do đó, làm tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay của Ngân hàng giảm nhẹ từ mức 1.97% hồi đầu năm xuống còn 1.66%.

Chất lượng nợ vay tại ngày 30/06/2020 của NamABank. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của NamABank

Một điểm đáng ghi nhận nữa của NamABank nửa đầu năm này là dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương hơn 456 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 730 tỷ đồng, chủ yếu do tăng thu nhập lãi và các khoản tương tự, tăng tiền gửi của khách hàng, tăng phát hành giấy tờ có giá. Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư chỉ còn âm hơn 37 tỷ đồng trong khi cùng kỳ âm đến hơn 167 tỷ đồng. Do đó, dòng tiền thuần trong kỳ của Ngân hàng dương gần 419 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm gần 899 tỷ đồng.

Hàn Đông

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang