Nhà Khang Điền chốt cổ tức cổ phiếu 5% và phát hành 8 triệu cp ESOP

06-08-2020 11:22:31+07:00
06/08/2020 11:22 1
  •  

Nhà Khang Điền chốt cổ tức cổ phiếu 5% và phát hành 8 triệu cp ESOP

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HOSE: KDH) vừa thông báo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP) đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 của KDH.

Cụ thể, KDH dự kiến sẽ phát hành hơn 26 triệu cp KDH để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông theo tỷ lệ 5% (100 cổ phiếu sẽ được nhận cổ tức là 5 cổ phiếu mới). Nguồn vốn cho việc phát hành này đến từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2019. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền cổ đông là ngày 20/08/2020.

Đối với phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP), KDH dự kiến sẽ phát hành tối đa 8 triệu cp KDH tương ứng với tỷ lệ 1.525% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành của cổ phiếu là 13,000 đồng/cp, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành. Thời gian thực hiện việc phát hành là từ ngày 05 - 26/08/2020.

Như Xuân

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang