PVTrans báo lãi ròng nửa đầu năm giảm 24% do dịch bệnh và giá dầu giảm

03-08-2020 08:41:45+07:00
03/08/2020 08:41 5
  •  

PVTrans báo lãi ròng nửa đầu năm giảm 24% do dịch bệnh và giá dầu giảm

Do ảnh hưởng tác động kép từ dịch Covid-19 và giá dầu giảm, Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans, HOSE: PVT) phải thực hiện giảm giá tất cả các loại hình dịch vụ để chia sẻ khó khăn với khách hàng dẫn đến doanh thu và kết quả sản xuất kinh giảm.

Theo BCTC hợp nhất quý 2 vừa công bố, PVT ghi nhận doanh thu thuần giảm 18% so với cùng kỳ, ghi nhận 1,829 tỷ đồng do loại hình dịch vụ hàng hải dầu khí và dịch vụ thương mại giảm.

Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính của PVT ghi nhận tăng mạnh 73%, lên mức 108 tỷ đồng. Trong đó, lãi tiền gửi, tiền cho vay chiếm 54% so với cùng kỳ (58 tỷ đồng) và lãi chênh lệch tỷ giá chiếm 25% (27 tỷ đồng).

Trong kỳ, chi phí tài chính giảm 17%, xuống còn 37 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí lãi vay lại tăng 21%, lên gần 31 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 42% so với cùng kỳ.

Khép lại quý 2, PVT ghi nhận lãi ròng giảm nhẹ 2%, xuống còn 201 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 2/2020 của PVT. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của PVT

Lũy kế 6 tháng đầu năm, PVT ghi nhận doanh thu thuần và lãi ròng lần lượt giảm 17% và 24% so với cùng kỳ, xuống còn 3,408 tỷ đồng và 268 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí tài chính (115 tỷ đồng) và chi phí quản lý doanh nghiệp (111 tỷ đồng) lại lần lượt tăng 22% và 18% so với cùng kỳ.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2020, PVT dự kiến tổng doanh thu và lãi sau thuế hợp nhất đạt 6,200 tỷ đồng (giảm 23%) và 433 tỷ đồng (giảm 47% so với năm trước).

Như vậy, kết thúc nửa năm 2020, PVT đã thực hiện được 76% kế hoạch lãi sau thuế năm 2020.

Tính đến ngày 30/06/2020, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của PVT ghi nhận hơn 2,099 tỷ đồng, tăng 42% so với đầu năm với toàn bộ là tiền gửi ngắn hạn có kỳ hạn.

Các khoản phải thu ngắn hạn của PVT tăng 18% so với đầu năm, ghi nhận hơn 1,024 tỷ đồng. Nợ phải trả cũng ghi nhận tăng nhẹ, lên 5,344 tỷ đồng (nợ ngắn hạn chiếm 53%, 2,856 tỷ đồng). Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm 30% tổng nợ ngắn hạn, ghi nhận gần 852 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý 2, tổng tài sản của PVT ghi nhận tăng nhẹ so với đầu năm, lên 11,177 tỷ đồng.

Tiên Tiên

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang