Tạm dừng xuất khẩu gạo do Covid-19, AGM báo lãi ròng quý 2 giảm 31%

29-07-2020 09:13:19+07:00
29/07/2020 09:13 1
  •  

Tạm dừng xuất khẩu gạo do Covid-19, AGM báo lãi ròng quý 2 giảm 31%

CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (HOSE: AGM) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 với lãi ròng giảm 31% so với cùng kỳ năm trước, còn gần 9 tỷ đồng.

AGM cho biết quý 2 năm nay, Công ty tạm dừng xuất khẩu gạo vì dịch Covid-19 khiến doanh thu giảm 8% so cùng kỳ, dẫn đến lãi gộp giảm 17% còn hơn 40 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính chủ yếu là cổ tức, lãi tiền gửi và lãi chênh lệch mua công ty con đạt gần 6 tỷ đồng, tăng 84%. Lợi nhuận bất thường cũng tăng 31%, đạt gần 3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chi phí tài chính chủ yếu là lãi vay và lỗ chênh lệch tỷ giá hơn 6 tỷ đồng, tăng 31% và lãi từ công ty liên doanh, liên kết giảm 54% so cùng kỳ, còn gần 2 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 12% và 7% so cùng kỳ. 

Do đó, lợi nhuận trước thuế và lãi ròng của AGM lần lượt giảm 26% và 31% so cùng kỳ, còn hơn 10 tỷ đồng và gần 9 tỷ đồng.

Lũy kế đến cuối quý 2, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận ròng của AGM lần lượt đạt hơn 14 tỷ đồng và gần 12 tỷ đồng, giảm 41% và 45% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2020, AGM đặt kế hoạch 2,058 tỷ đồng doanh thu và 38 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất, lần lượt giảm 3% và 19% so với thực hiện năm 2019.

So với kế hoạch, AGM đã thực hiện 48% chỉ tiêu doanh thu thuần và 38% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế.

Nửa đầu năm, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của AGM âm hơn 159 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 67 tỷ đồng. Nguyên nhân do hàng tồn kho, khoản phải thu và khoản phải trả tăng.

Tính đến ngày 30/06/2020, AGM có tổng tài sản ở mức hơn 884 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm, chủ yếu do các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho lần lượt tăng 22% và 38%.

Nợ phải trả của Công ty ở mức gần 458 tỷ đồng, tăng 38% so với đầu năm và chiếm 52% tổng nguồn vốn. Trong đó, chi phí phải trả ngắn hạn tăng 26% và dư nợ vay ngắn hạn tăng 47%. Đáng chú ý, phải trả ngắn hạn khác gấp 6.4 lần đầu năm.

Trong phiên sáng 28/07, thị giá cổ phiếu AGM ở mức 10,500 đồng/cp, tăng 14% so với đầu năm 2020.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang