×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

Chấp thuận nguyên tắc cấp giấy phép cho Công ty Tư vấn đầu tư chứng khoán TC Capital VN

02/01/2008 17:440

Chấp thuận nguyên tắc cấp giấy phép cho Công ty Tư vấn đầu tư chứng khoán TC Capital VN

Ngày 31/12/2007, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 1366/UBCK-QLKD chấp thuận nguyên tắc cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty TNHH Tư vấn đầu tư chứng khoán TC Capital Việt Nam thực hiện nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán theo quy định của Luật Chứng khoán.

UBCKNN

Về đầu trang