Chấp thuận nguyên tắc cấp giấy phép cho CTCP Môi giới chứng khoán Hanaka

04-01-2008 18:06:52+07:00
04/01/2008 18:06 0
  •  

Chấp thuận nguyên tắc cấp giấy phép cho CTCP Môi giới chứng khoán Hanaka

Ngày 03/01/2008, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 35/UBCK-QLKD chấp thuận nguyên tắc cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty cổ phần Môi giới chứng khoán Hanaka.

Các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán Công ty được phép thực hiện: Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán và Lưu ký chứng khoán.

UBCKNN

×
vietstock logo
Về đầu trang