Licogi16: Mua lại cổ phiếu quỹ

31-05-2008 11:53:29+07:00
31/05/2008 11:53 0
  •  

Licogi16: Mua lại cổ phiếu quỹ

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Licogi 16 thông báo về việc mua lại cổ phiếu quỹ như sau:

Mục đích mua: Mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

Khối lượng mua: Tối đa là 200.000 cổ phần (Hai trăm ngàn cổ phần).

Các xác định giá: Giá bình quân 5 ngày giao dịch của giá tham chiếu trên các phương tiền thông tin đại chúng.

Nguồn vốn: Vốn thặng dư từ các đợt phát hành.

Thời gian mua: Từ ngày 31/05/2008 đến ngày 14/06/2008.

Công ty sẽ công bố giá mua lại cổ phiếu trước ngày thực hiện mua lại.

Công ty Cổ phần Licogi 16 sẽ thực hiện mua lại cổ phiếu của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật về chứng khoán.

Vietstock

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang