Chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho CTCP Thiết bị Y tế Vimec

19-06-2008 17:27:50+07:00
19/06/2008 17:27 0
  •  

Chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho CTCP Thiết bị Y tế Vimec

Ngày 18/6/2008, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 402/QĐ-UBCK về việc chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Vimec (Vimec Medical Equipment Corporation).

Theo đó, Giấy chứng nhận chào bán ra công chúng của Công ty số 300/UBCK-GCN cấp ngày 17/3/2008 được phép gia hạn đến hết ngày 17/7/2008. Trong thời gian gia hạn, Công ty phải hoàn thành việc phân phối cổ phiếu. Đồng thời, Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Vimec phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Vimec hiện có vốn điều lệ 18.300.000.000 đồng (Mười tám tỷ ba trăm triệu đồng). Trụ sở chính đặt tại 332 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh.

UBCKNN

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang