Energy Construction: Thông báo bổ nhiệm Phó TGĐ

23-10-2008 16:21:38+07:00
23/10/2008 16:21 0
  •  

Energy Construction: Thông báo bổ nhiệm Phó TGĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng Năng lượng (Energy Construction) công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc công ty như sau:

- Ông Nguyễn Ngọc Tú, sinh ngày 07/8/1977.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng

- Chức vụ hiện tại: Chỉ huy trưởng công trường thủy điện Đăksrông.

- Chức vụ bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất.

- Thời gian: Kể từ ngày 10/9/2008.

UBCKNN

×
vietstock logo
Về đầu trang