Artex Sài Gòn: Thay đổi thành viên HĐQT, BKS

30-03-2009 09:32:50+07:00
30/03/2009 09:32 0
  •  

Artex Sài Gòn: Thay đổi thành viên HĐQT, BKS

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng Tiểu thủ Công Nghiệp Sài Gòn (Artex Sài Gòn) thông báo về việc thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát thông qua thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2009 với nội dung như sau:

Hội đồng Quản trị:

Ông Anthony Nguyễn - Thành viên (Thay Ông Lưu Nguyễn Anh Tuấn xin từ nhiệm)

Ban kiểm soát:

Bà Lê Thị Thanh Mai - Uỷ viên (Thay Ông Bùi Minh Tường xin từ nhiệm)

vietstock

×
vietstock logo
Về đầu trang