Lidovit: ĐHĐCĐ thường niên lần 5 năm 2009

17-04-2009 08:42:35+07:00
17/04/2009 08:42 0
  •  

Lidovit: ĐHĐCĐ thường niên lần 5 năm 2009

Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit (Lidovit) thông báo về việc tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên lần 5 năm 2009 với nội dung như sau:

- Thời gian khai mạc: 08 giờ 00 Thứ Bảy, ngày 18/04/2009

- Địa điểm: Khách sạn Viễn Đông, Lầu 10, số 275A, Phạm Ngũ Lão, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh.

Nội dung ĐH:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008

- Báo cáo của HĐQT về tình hình tài chính và trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2008

- Báo cáo của Hội đồng quản trị thực hiện các nghị quyết đại hội đồng cổ đông lần 4 năm 2008

- Báo cáo thẩm tra của BKS, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và công tác quản lý điều hành công ty của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc năm 2008

- Báo cáo của HĐQT về phương hướng kế hoạch năm 2009

- Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2008. Tờ trình Đại hội thù lao của HĐQT và BKS năm 2009

- Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2 (2009-2014)

- Báo cáo của HĐQT về Định hướng chiến lược phát triển công ty từ năm 2009 – 2014.

Điều kiện tham dự:

- Cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 25/03/2009

- Thời gian đăng ký tham dự: 07 giờ 30 Thứ Bảy, ngày 18 tháng 04 năm 2009

- Cổ đông không thể đến tham dự Đại hội thì có thể ủy quyền tham dự cho người khác theo mẫu của ông ty.

Tài liệu phục vụ Đại hội có thề nhận tại Văn phòng CTCP Lidovit, tham khảo tại bàn thông tin Đại hội hoặc truy cập website: www.lidovit.com.vn.

 

vietstock

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang