logo

Oseven: ĐHĐCĐ thường niên năm 2009

27-04-2009 14:45:58+07:00
27/04/2009 14:45 0
  •  

Oseven: ĐHĐCĐ thường niên năm 2009

Công ty Cổ phần Oseven (Oseven) thông báo về việc tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2009 với nội dung như sau:

Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ 30 ngày 09/05/2009

Địa điểm tổ chức: Khách sạn White Palace, 194 Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh.

Nội dung Đại hội:

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2008

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2008

- Kế họach sản xuất kinh doanh năm 2009.

Thành phần tham dự Đại hội

- Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 25/04/2009

- Những người uỷ quyền hợp lệ (Uỷ quyền 1 lần) có tư cách pháp nhân, thể nhân rõ ràng

Cổ đông có ý kiến đóng góp liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2009, gửi ý kiến bằng văn bản cho HĐQT trước ngày 03/05/2009

- Khi đến tham dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo: Thư mời, giấy uỷ quyền bản chính, CMND hoặc giấy tờ tương đương khác

- Xác nhận tham dự trước 16 giờ ngày 05/05/2008 theo đường bưu điện, Fax hoặc điện thoại.

vietstock

×
vietstock logo
Về đầu trang