Lidovit nộp hồ sơ phát hành hơn 194 ngàn cp thưởng

30-09-2009 17:05:15+07:00
30/09/2009 17:05 0
  •  

Lidovit nộp hồ sơ phát hành hơn 194 ngàn cp thưởng

(Vietstock) – Ngày 30/09, UBCKNN cho biết đã nhận đủ tài liệu thông báo phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển trên BCTC năm 2008 sau kiểm toán của CTCP Công nghiệp & Thương mại Lidovit.

Theo đó, công ty dự kiến trả cổ tức 10% bằng tiền và phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 10%. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2009 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2009.

Được biết, Lidovit có vốn điều lệ 19.44 tỷ đồng. Trong năm 2008, công ty đạt 153.99 tỷ đồng doanh thu và 6.06 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ đạt 31.17%.

Bội Mẫn

×
vietstock logo
Về đầu trang