logo

Pisico Dong An vượt 88% kế hoạch lợi nhuận năm 2009

01-02-2010 08:44:27+07:00
01/02/2010 08:44 0
  •  

Pisico Dong An vượt 88% kế hoạch lợi nhuận năm 2009

HĐQT CTCP Chế biến gỗ Pisico Đồng An (Pisico Dong An) vừa thông qua kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2009 và đề ra kế hoạch năm 2010.

Cụ thể, năm 2009, Pisico Dong An đạt doanh số 129,18 tỷ đồng, hoàn thành vượt 29% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế 4,06 tỷ đồng, vượt 88% kế hoạch và tỷ lệ cổ tức 15%, trong đó Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 là 10%.

Năm 2010, Công ty dự kiến sẽ đầu tư 2,8 tỷ đồng xây dựng cơ bản, bổ sung máy móc thiết bị; doanh thu đạt 110 tỷ đồng; lợi nhuận 3,5 tỷ đồng và tỷ suất lợi nhuận/doanh thu là 3,18%. Đồng thời, HĐQT Pisico Dong An quyết định trong năm 2010 sẽ phát hành tăng vốn điều lệ từ 17,6 tỷ đồng lên khoảng 22 - 25 tỷ đồng và chuẩn bị niêm yết cổ phiếu trên HNX. Công ty dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên vào tháng 3/2010.

T.Thúy

Đầu tư chứng khoán

×
vietstock logo
Về đầu trang