logo

Chip Sang: Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị 

12-03-2010 10:49:11+07:00
12/03/2010 10:49 0
  •  

Chip Sang: Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị 

CTCP Chíp Sáng (Chip Sang) công bố thông tin về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Ngọc Hòa thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời thôi là thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 2/3/2010. Đồng thời, bổ nhiệm ông Trần Thành Trai đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 2/3/2010.

UBCKNN

×
vietstock logo
Về đầu trang